Abrevieri

Bibliografia din DLRLC

Vezi Bibliografia din DLRLC (autorii citatelor din definiții).

Alte abrevieri

Abrevierile din Dexonline nu sunt folosite în mod consecvent, deoarece definițiile sunt preluate textual din diverse dicționare, fiecare având propriul lui sistem de abrevieri. Iată-le pe cele mai des folosite:

 • A.: ante
 • Abr.: Abreviat, abreviere
 • Absol.: (tranzitiv) absolut
 • Acc.: accentuat
 • Acuz.: acuzativ
 • Adj.: adjectiv
 • Adj.dem.: adjectiv demonstrativ
 • Adj.interog.-rel.: adjectiv interogativ-relativ
 • Adj.nehot.: adjectiv nehotărât
 • Adj.pos.: adjectiv posesiv
 • Adv.: adverb
 • Adv.interog.: adverb interogativ
 • Aeron.: aeronautică
 • Agric.: agricultură
 • Agron.: agronomie
 • Alb.: limba albaneză
 • Anat.: anatomie
 • Aor.: aorist
 • Apic.: apicultură
 • Arg.: argotic
 • Arh.: arhaizant
 • Arheol.: arheologie
 • Arhit: arhitectură
 • Art.: articol; articulat
 • Art.adj.: articol adjectival
 • Art.hot.: articol hotărât
 • Art.nehot.: articol nehotărât
 • Art.pos.: articol posesiv
 • Astron.: astronomie
 • Bg.: limba bulgară
 • Biochim.: biochimie
 • Biol.: biologie
 • Bis.: termen bisericesc
 • Bot.: botanică
 • Ceh.: limba cehă
 • Cf.: confer
 • Chim.: chimie
 • Cib.: cibernetică
 • Cin.: cinema; cinematografie
 • Concr.: concretizat
 • Conj.: conjuncție
 • Constr.: construcții
 • Cont.: contabilitate
 • Cor.: coregrafie
 • Cosm.: cosmografie; cosmologie
 • Cr.: Hristos
 • Cuv.: cuvânt
 • Cuv. am.: cuvânt american
 • Dat.: dativ
 • Depr.: depreciativ
 • Der.: derivat
 • Dial.: dialect(al)
 • Ebr.: limba ebraică
 • Ec.pol.: economie politică
 • Electron.: electronică
 • Elem.: element
 • Elt.: electrotehnică
 • Engl.: limba engleză
 • Engl.am.: engleză americană
 • Entom.: entomologie
 • Esper.: limba esperanto
 • Et. nec.: etimologie necunoscută
 • Expr.: expresie
 • F.: feminin
 • Fact.: (tranzitiv) factitiv
 • Fam.: familiar
 • Farm.: farmacie; farmacologie
 • Fig.: figurat
 • Fil.: filozofie
 • Filol.: filologie
 • Fin.: finanțe
 • Fiz.: fizică
 • Fiziol.: fiziologie
 • Fon.: fonetică; fonologie
 • Fot.: fotografie
 • Fr.: limba franceză
 • Gen.: genitiv
 • Geogr.: geografie
 • Geol.: geologie
 • Geom.: geometrie
 • Ger.: gerunziu
 • Germ.: limba germană
 • Gr.: limba greacă (veche)
 • Gram.: gramatică
 • Hort.: horticultură
 • Iht.: ihtiologie
 • Imper.: imperativ
 • Imperf.: imperfect
 • Impers.: (verb) impersonal
 • Impr.: impropriu
 • Ind.: industrie
 • Inf.: infinitiv
 • Inform.: informatică
 • Interj.: interjecție
 • Intranz.: intranzitiv
 • Invar.: invariabil
 • Ir.: ironic
 • Ist.: istorie
 • It.: limba italiană
 • Înv.: învechit
 • Jap.: limba japoneză
 • Jur.: științe juridice
 • Lat.: limba latină
 • Lat. lit.: neologism din limba latină
 • Lat.med.: limba latină medievală
 • Lat.pop.: limba latină populară
 • Lingv.: lingvistică
 • Lit.: literatură; literar
 • Livr.: livresc
 • Loc.: locuțiune
 • Loc.adj.: locuțiune adjectivală
 • Loc.adv.: locuțiune adverbială
 • Loc.conj.: locuțiune conjuncțională
 • Loc.prep.: locuțiune prepozițională
 • Loc.vb.: locuțiune verbală
 • Log.: logică
 • M.: masculin
 • Magh.: limba maghiară
 • Mar.: marină
 • Mat.: matematică
 • Mec.: mecanică
 • Med.: medicină
 • Med.vet.: medicină veterinară
 • Megl.: meglenoromână
 • Met.: meteorologie
 • M.gr.: limba medie greacă
 • Mil.: termen militar
 • Min.: mineralogie; minerit
 • Mitol.: mitologie
 • M.m.ca perf.: mai mult ca perfectul
 • Muz.: muzică
 • N.: neutru
 • Ngr.: limba neogreacă
 • Nom.: nominativ
 • N.pr.: nume propriu
 • Num.: numeral
 • Num.adv.: numeral adverbial
 • Num.card.: numeral cardinal
 • Num.col.: numeral colectiv
 • Numism.: numismatică
 • Num.multipl.: numeral multiplicativ
 • Num.nehot.: numeral nehotărât
 • Num.ord.: numeral ordinal
 • Opt.: optică
 • Ornit.: ornitologie
 • P.: post
 • P.anal.: prin analogie
 • Part.: participiu
 • Peior.: peiorativ
 • Perf.c.: perfect compus
 • Perf.s.: perfect simplu
 • Pers.: persoană
 • P.ext.: prin extensiune
 • P.gener.: prin generalizare
 • Pict.: pictură
 • Pl.: plural
 • Pol.: limba poloneză
 • Pop.: popular
 • Port.: limba portugheză
 • Pr.: pronunțat
 • Pref.: prefix
 • Prep.: prepoziție
 • P.restr.: prin restricție
 • Prez.: prezent
 • Prez.conj.: prezent conjunctiv
 • Prez.ind.: prezent indicativ
 • Pron.: pronume
 • Pron.dem.: pronume demonstrativ
 • Pron.interog.-rel.: pronume interogativ-relativ
 • Pron.întăr.: pronume de întărire
 • Pron.neg.: pronume negativ
 • Pron.nehot.: pronume nehotărât
 • Pron.per.: pronume personal
 • Pron.pos.: pronume posesiv
 • Pron.refl.: pronume reflexiv
 • Psih.: psihologie
 • Rad.: radio; radiofonie
 • Refl.: reflexiv
 • Refl.impers.: reflexiv impersonal
 • Refl.pas.: reflexiv pasiv
 • Refl.recipr.: reflexiv reciproc
 • Refl.unipers.: reflexiv unipersonal
 • Reg.: regional
 • Rom.: limba română
 • Rus.: limba rusă
 • Săs.: dialectul săsesc
 • Sb.: limba sârbă
 • Scr.: (limba) sârbă, croată
 • Sec.: secolul
 • S.f.: substantiv feminin
 • Sg.: singular
 • Sic.: dialectul sicilian
 • Silv.: silvicultură
 • Sl.: limba slavă (veche)
 • Slov.: limba slovenă
 • S.m.: substantiv masculin
 • S.n.: substantiv neutru
 • Sp.: limba spaniolă
 • Spec.: prin specializare
 • Srb.: limba sârbă
 • Subst.: substantiv
 • Suf.: sufix
 • Șt.nat.: știintele naturii
 • Tăt.: limba tătară
 • Tc.: limba turcă
 • Tehn.: tehnică
 • Tel.: televiziune
 • Teol.: teologie
 • Text.: industrie textilă
 • Tipogr.: tipografie
 • Top.: topografie
 • Tranz.: tranzitiv
 • Țig.: limba țigănească
 • Ucr.: limba ucraineană
 • Unipers.: (verb) unipersonal
 • Urb.: urbanistică
 • V.: vezi
 • V.c.: vezi cuvintele
 • V. (+ limbă): vechi
 • Var.: variantă
 • Vb.: verb
 • Viit.: viitor
 • Voc.: vocativ
 • Zool.: zoologie