Abrevieri

De la Dexonline wiki
Versiunea din 6 august 2014 14:19, autor: Cătălin.Frâncu (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: Abrevierile din Dexonline nu sunt folosite în mod consecvent, deoarece definițiile sunt preluate textual din diverse dicționare, fiecare având propriul lui sistem de abrevieri....)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Jump to navigation Jump to search

Abrevierile din Dexonline nu sunt folosite în mod consecvent, deoarece definițiile sunt preluate textual din diverse dicționare, fiecare având propriul lui sistem de abrevieri. Iată-le pe cele mai des folosite:

Abreviere Sens
A. ante
Abr. Abreviat, abreviere
Absol. (tranzitiv) absolut
Acc. accentuat
Acuz. acuzativ
Adj. adjectiv
Adj.dem. adjectiv demonstrativ
Adj.interog.-rel. adjectiv interogativ-relativ
Adj.nehot. adjectiv nehotărât
Adj.pos. adjectiv posesiv
Adv. adverb
Adv.interog. adverb interogativ
Aeron. aeronautică
Agric. agricultură
Agron. agronomie
Alb. limba albaneză
Anat. anatomie
Aor. aorist
Apic. apicultură
Arg. argotic
Arh. arhaizant
Arheol. arheologie
Arhit arhitectură
Art. articol; articulat
Art.adj. articol adjectival
Art.hot. articol hotărât
Art.nehot. articol nehotărât
Art.pos. articol posesiv
Astron. astronomie
Bg. limba bulgară
Biochim. biochimie
Biol. biologie
Bis. termen bisericesc
Bot. botanică
Ceh. limba cehă
Cf. confer
Chim. chimie
Cib. cibernetică
Cin. cinema; cinematografie
Concr. concretizat
Conj. conjuncție
Constr. construcții
Cont. contabilitate
Cor. coregrafie
Cosm. cosmografie; cosmologie
Cr. Hristos
Cuv. cuvânt
Cuv. am. cuvânt american
Dat. dativ
Depr. depreciativ
Der. derivat
Dial. dialect(al)
Ebr. limba ebraică
Ec.pol. economie politică
Electron. electronică
Elem. element
Elt. electrotehnică
Engl. limba engleză
Engl.am. engleză americană
Entom. entomologie
Esper. limba esperanto
Et. nec. etimologie necunoscută
Expr. expresie
F. feminin
Fact. (tranzitiv) factitiv
Fam. familiar
Farm. farmacie; farmacologie
Fig. figurat
Fil. filozofie
Filol. filologie
Fin. finanțe
Fiz. fizică
Fiziol. fiziologie
Fon. fonetică; fonologie
Fot. fotografie
Fr. limba franceză
Gen. genitiv
Geogr. geografie
Geol. geologie
Geom. geometrie
Ger. gerunziu
Germ. limba germană
Gr. limba greacă (veche)
Gram. gramatică
Hort. horticultură
Iht. ihtiologie
Imper. imperativ
Imperf. imperfect
Impers. (verb) impersonal
Impr. impropriu
Ind. industrie
Inf. infinitiv
Inform. informatică
Interj. interjecție
Intranz. intranzitiv
Invar. invariabil
Ir. ironic
Ist. istorie
It. limba italiană
Înv. învechit
Jap. limba japoneză
Jur. științe juridice
Lat. limba latină
Lat. lit. neologism din limba latină
Lat.med. limba latină medievală
Lat.pop. limba latină populară
Lingv. lingvistică
Lit. literatură; literar
Livr. livresc
Loc. locuțiune
Loc.adj. locuțiune adjectivală
Loc.adv. locuțiune adverbială
Loc.conj. locuțiune conjuncțională
Loc.prep. locuțiune prepozițională
Loc.vb. locuțiune verbală
Log. logică
M. masculin
Magh. limba maghiară
Mar. marină
Mat. matematică
Mec. mecanică
Med. medicină
Med.vet. medicină veterinară
Megl. meglenoromână
Met. meteorologie
M.gr. limba medie greacă
Mil. termen militar
Min. mineralogie; minerit
Mitol. mitologie
M.m.ca perf. mai mult ca perfectul
Muz. muzică
N. neutru
Ngr. limba neogreacă
Nom. nominativ
N.pr. nume propriu
Num. numeral
Num.adv. numeral adverbial
Num.card. numeral cardinal
Num.col. numeral colectiv
Numism. numismatică
Num.multipl. numeral multiplicativ
Num.nehot. numeral nehotărât
Num.ord. numeral ordinal
Opt. optică
Ornit. ornitologie
P. post
P.anal. prin analogie
Part. participiu
Peior. peiorativ
Perf.c. perfect compus
Perf.s. perfect simplu
Pers. persoană
P.ext. prin extensiune
P.gener. prin generalizare
Pict. pictură
Pl. plural
Pol. limba poloneză
Pop. popular
Port. limba portugheză
Pr. pronunțat
Pref. prefix
Prep. prepoziție
P.restr. prin restricție
Prez. prezent
Prez.conj. prezent conjunctiv
Prez.ind. prezent indicativ
Pron. pronume
Pron.dem. pronume demonstrativ
Pron.interog.-rel. pronume interogativ-relativ
Pron.întăr. pronume de întărire
Pron.neg. pronume negativ
Pron.nehot. pronume nehotărât
Pron.per. pronume personal
Pron.pos. pronume posesiv
Pron.refl. pronume reflexiv
Psih. psihologie
Rad. radio; radiofonie
Refl. reflexiv
Refl.impers. reflexiv impersonal
Refl.pas. reflexiv pasiv
Refl.recipr. reflexiv reciproc
Refl.unipers. reflexiv unipersonal
Reg. regional
Rom. limba română
Rus. limba rusă
Săs. dialectul săsesc
Sb. limba sârbă
Scr. (limba) sârbă, croată
Sec. secolul
S.f. substantiv feminin
Sg. singular
Sic. dialectul sicilian
Silv. silvicultură
Sl. limba slavă (veche)
Slov. limba slovenă
S.m. substantiv masculin
S.n. substantiv neutru
Sp. limba spaniolă
Spec. prin specializare
Srb. limba sârbă
Subst. substantiv
Suf. sufix
Șt.nat. știintele naturii
Tăt. limba tătară
Tc. limba turcă
Tehn. tehnică
Tel. televiziune
Teol. teologie
Text. industrie textilă
Tipogr. tipografie
Top. topografie
Tranz. tranzitiv
Țig. limba țigănească
Ucr. limba ucraineană
Unipers. (verb) unipersonal
Urb. urbanistică
V. vezi
V.c. vezi cuvintele
V. (+ limbă) vechi
Var. variantă
Vb. verb
Viit. viitor
Voc. vocativ
Zool. zoologie