Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/DOOM2/1.1. Literele”

De la dexonline wiki
< Articol‎ | DOOM2
Sari la navigare Sari la căutare
m
m (formatarea tabelului 1)
Linia 5: Linia 5:
Limba română modernă se scrie cu alfabetul latin.4 Alfabetul actual al limbii române are 31 de litere. Toate literele sunt perechi: literă mare5 — literă mică6.
Limba română modernă se scrie cu alfabetul latin.4 Alfabetul actual al limbii române are 31 de litere. Toate literele sunt perechi: literă mare5 — literă mică6.


Pentru regulile de folosire a lor v. 3. Scrierea cu literă mică sau mare. Prin litere (mari sau mici, urmate sau nu de punct ori de spaţiu, sau prin combinaţii de litere) se redau şi unele abrevieri şi simboluri. Câteva litere mari au valoare de cifre romane.
Pentru regulile de folosire a lor v. 3. Scrierea cu literă mică sau mare. Prin litere (mari sau mici, urmate sau nu de punct ori de spațiu, sau prin combinații de litere) se redau și unele abrevieri și simboluri. Câteva litere mari au valoare de cifre romane.


Cinci litere reiau câte o literă de bază, de care se deosebesc prin prezenţa, deasupra sau dedesubt, a trei semne diacritice7: căciula8 v deasupra lui a: ă, circumflexul * deasupra lui a şi i: â şi î, Ivirguliţa9 s sub s şi t: ş şi ţ. Semnele diacritice se notează în limba română şi la literele mari10, însă punctul suprapus nu se notează la I şi / mari, iar in scrierea de mână, frecvent, nici la j mic.
Cinci litere reiau câte o literă de bază, de care se deosebesc prin prezența, deasupra sau dedesubt, a trei semne diacritice7: căciula8 v deasupra lui a: ă, circumflexul * deasupra lui a și i: â și î, Ivirgulița9 s sub s și t: ș și ț. Semnele diacritice se notează în limba română și la literele mari10, însă punctul suprapus nu se notează la I și / mari, iar in scrierea de mână, frecvent, nici la j mic.


Literele de tipar11 sunt prezentate în tabelul care urmează, în ordinea alfabetică pentru limba română.
Literele de tipar11 sunt prezentate în tabelul care urmează, în ordinea alfabetică pentru limba română.
Linia 14: Linia 14:
Tabelul 1. Alfabetul limbii române
Tabelul 1. Alfabetul limbii române


Nr. de ordine Litere Denumirea/ citirea literei12
{|
!rowspan="2"| Nr. de ordine  
!colspan="2"| Litere  
!rowspan="2"| Denumirea/ citirea literei12
|-
| mari
| mici
|-
| 1.
| A
| a
| a
|-
| 2.
| Ă
| ă
| ă
|-
| 3.
| Â
| â
| î/î din a
|-
| 4.
| B
| b
| !be/bî
|-
| 5.
| C
| c
| !ce/cî
|-
| 6.
| D
| d
| !de/dî
|-
| 7.
| E
| e
| e
|-
| 8.
| F
| f
| Sef/fe/fî
|-
| 9.
| G
| g
| !ge/ghe/gî
|-
| 10.
| H
| h
| !haș/hî13
|-
| 11.
| I
| i
| i
|-
| 12.
| î
| î
| !î/î din i
|-
| 13.
| J
| j
| !je/jî
|-
| 14.
| K
| k
| !ca/capa
|-
| 15.
| L
| 1
| !el/le/lî
|-
| 16.
| M
| m
| !em/me/mî
|-
| 17.
| N
| n
| !en/ne/nî
|-
| 18.
| O
| o
| o
|-
| 19.
| P
| P
| !pe/pî
|-
| 20.
| Q
| q
| !kti14
|-
| 21.
| R
| r
| !er/re/rî
|-
| 22.
| S
| s
| !es/se/sî
|-
| 23.
| Ş
| ș
| !șe/șî
|-
| 24.
| T
| t
| !te/tî
|-
| 25.
| T
| ț
| !țe/țî
|-
| 26.
| U
| u
| u
|-
| 27.
| V
| v
| !ve/vî
|-
| 28.
| w
| w
| .dublu ve/dublu vî
|-
| 29.
| X
| x
| ies
|-
| 30.
| Y
| y
| [igrec]
|-
| 31.
| Z
| z
| !ze/zet15/zî
|}


mari mici
în scrierea limbii române se folosesc și combinații de litere cu valoarea unui sunet, pentru care vezi Tabelul 2.


1. A a a
Patru litere (k, q, w, y) se utilizează în împrumuturi, în nume proprii străine și în formații bazate pe ele, precum și în unele nume proprii românești de persoane, scrise după model străin.16


2. Ă ă ă
în scrierea unor nume proprii străine, a derivatelor de la ele și a unor împrumuturi neadaptate, unele semne au (și) alte valori sau se folosesc și alte semne diacritice, cu valori care pot diferi de la limbă la limbă17: Istvân, omertâ; Sâo Tome; Ivit, rontgenoscopie, Dvorak, Kosice etc


3. Â â î/î din a
1.1.2. Valorile literelor și ale combinațiilor de litere
 
4. B b !be/bî
 
5. C c !ce/cî
 
6. D d !de/dî
 
7. E e e
 
8. F f Sef/fe/fî
 
9. G g !ge/ghe/gî
 
10. H h !haş/hî13
 
11. I i i
 
12. î î !î/î din i
 
13. J j !je/jî
 
14. K k !ca/capa
 
15. L 1 !el/le/lî
 
16. M m !em/me/mî
 
17. N n !en/ne/nî
 
18. O o o
 
19. P P !pe/pî
 
20. Q q !kti14
 
21. R r !er/re/rî
 
22. S s !es/se/sî
 
23. Ş ş !şe/şî
 
24. T t !te/tî
 
25. T ţ !ţe/ţî
 
26. U u u
 
27. V v !ve/vî
 
28. w w .dublu ve/dublu vî
 
29. X x ies
 
30. Y y [igrec]
 
31. Z z !ze/zet15/zî
 
în scrierea limbii române se folosesc şi combinaţii de litere cu valoarea unui sunet, pentru care vezi Tabelul 2.
 
Patru litere (k, q, w, y) se utilizează în împrumuturi, în nume proprii străine şi în formaţii bazate pe ele, precum şi în unele nume proprii româneşti de persoane, scrise după model străin.16
 
în scrierea unor nume proprii străine, a derivatelor de la ele şi a unor împrumuturi neadaptate, unele semne au (şi) alte valori sau se folosesc şi alte semne diacritice, cu valori care pot diferi de la limbă la limbă17: Istvân, omertâ; Sâo Tome; Ivit, rontgenoscopie, Dvorak, Kosice etc
 
1.1.2. Valorile literelor şi ale combinaţiilor de litere


Potrivit principiului fonetic, în scrierea limbii române, fiecare literă notează un sunet-tip distinct.
Potrivit principiului fonetic, în scrierea limbii române, fiecare literă notează un sunet-tip distinct.


a, ă, â, e, i, î, o, u şi y sunt litere-vocale — care notează sunete vocale sau semivocale. Din cauza acestei duble valori a unora dintre literele vocale (e, i, o, u, y), succesiunile de litere vocale în care intră ele pot fi interpretate ca vocale în hiat sau ca diftongi sau triftongi. Celelalte sunt litere-consoane, care notează sunete-consoane; w poate nota şi o semivocala sau, rar, o vocală.
a, ă, â, e, i, î, o, u și y sunt litere-vocale — care notează sunete vocale sau semivocale. Din cauza acestei duble valori a unora dintre literele vocale (e, i, o, u, y), succesiunile de litere vocale în care intră ele pot fi interpretate ca vocale în hiat sau ca diftongi sau triftongi. Celelalte sunt litere-consoane, care notează sunete-consoane; w poate nota și o semivocala sau, rar, o vocală.


Corespondenţa literă — sunet nu este în toate cazurile biunivocă.
Corespondența literă — sunet nu este în toate cazurile biunivocă.


Pe de o parte, în cuvintele româneşti, numai 19 litere sunt monovalente (corespund câte unui singur sunet-tip): a, ă, â, b, d,f, % ], l, m, n, p, r, s, ş, t, ţ, v şi z.
Pe de o parte, în cuvintele românești, numai 19 litere sunt monovalente (corespund câte unui singur sunet-tip): a, ă, â, b, d,f, % ], l, m, n, p, r, s, ș, t, ț, v și z.


Celelalte 12 litere (c, e, g, h, i, k, q, o, u, w, x şi y) sunt plurivalente (adică au mai multe valori fonetice, în funcţie de poziţia în cuvânt sau în silabă — la început, în interior sau la sfârşit —, de combinaţiile de litere în care apar, de caracterul vechi sau neologic18 al cuvintelor şi de limba lor de origine).
Celelalte 12 litere (c, e, g, h, i, k, q, o, u, w, x și y) sunt plurivalente (adică au mai multe valori fonetice, în funcție de poziția în cuvânt sau în silabă — la început, în interior sau la sfârșit —, de combinațiile de litere în care apar, de caracterul vechi sau neologic18 al cuvintelor și de limba lor de origine).


Pe de altă parte, acelaşi sunet sau grup de sunete ([c], [g], [g1], [i], [I], [ie], [î], [k], [k1], [ks], [ku], [kv], [u], [v]) poate fi redat în scris în limba română în mai multe feluri.
Pe de altă parte, același sunet sau grup de sunete ([c], [g], [g1], [i], [I], [ie], [î], [k], [k1], [ks], [ku], [kv], [u], [v]) poate fi redat în scris în limba română în mai multe feluri.


În Tab. 2 sunt prezentate principalele valori ale literelor şi combinaţiilor de litere19 în limba română literară actuală; nu au fost notate nuanţele fără rol distinctiv, nici valorile unor litere (cu excepţia lui k, q, w, y) sau combinaţii de litere în împrumuturi şi in nume proprii străine pronunţate în limba română după modelul limbilor de origine.
În Tab. 2 sunt prezentate principalele valori ale literelor și combinațiilor de litere19 în limba română literară actuală; nu au fost notate nuanțele fără rol distinctiv, nici valorile unor litere (cu excepția lui k, q, w, y) sau combinații de litere în împrumuturi și in nume proprii străine pronunțate în limba română după modelul limbilor de origine.


Vezi şi 2. Reguli de scriere şi de pronunţare literară.
Vezi și 2. Reguli de scriere și de pronunțare literară.


Tab. 2. Valorile literelor şi ale combinaţiilor de litere
Tab. 2. Valorile literelor și ale combinațiilor de litere


Litera/ combinaţia de litere Pronunţarea Condiţii Exemple
Litera/ combinația de litere Pronunțarea Condiții Exemple


1. a [a] apă
1. a [a] apă
Linia 112: Linia 210:
2. ă [ă] apă
2. ă [ă] apă


3. â [î] în interiorul cuvintelor, cu excepţiile de sub î lână
3. â [î] în interiorul cuvintelor, cu excepțiile de sub î lână


4. b [b] bob
4. b [b] bob
Linia 120: Linia 218:
2. + V în afară de e, i casă
2. + V în afară de e, i casă


3. la sfârşit de cuvânt ac
3. la sfârșit de cuvânt ac


V. şi ce, che, chi, ci
V. și ce, che, chi, ci


6. ce 1. [ce] 1.1. +C cec [cek]
6. ce 1. [ce] 1.1. +C cec [cek]
Linia 128: Linia 226:
1.2. + V în hiat licean [lice-an]
1.2. + V în hiat licean [lice-an]


1.3. la sfârşit de cuvânt tace [tace]
1.3. la sfârșit de cuvânt tace [tace]


2. [c] + a în aceeaşi silabă ceară [cară]
2. [c] + a în aceeași silabă ceară [cară]


7. che 1. [k'e] cu excepţia de sub 2. chem [k'em]
7. che 1. [k'e] cu excepția de sub 2. chem [k'em]


2. [k'] + a în aceeaşi silabă cheamă [k'amă]
2. [k'] + a în aceeași silabă cheamă [k'amă]


8. chi 1. [k'i] cu excepţiile de sub 2. chin [k'in] ochi vb. [ok'i]
8. chi 1. [k'i] cu excepțiile de sub 2. chin [k'in] ochi vb. [ok'i]


2. [k'] 2.1. + a, o, u în aceeaşi silabă chiar [k'ar] chior [k'or] chiul [k'ul]
2. [k'] 2.1. + a, o, u în aceeași silabă chiar [k'ar] chior [k'or] chiul [k'ul]


2.2. la sfârşit de cuvânt, în afară de cazul când i este accentuat ochi s. [ok1]
2.2. la sfârșit de cuvânt, în afară de cazul când i este accentuat ochi s. [ok1]


9. ci 1. [ci] 1.1. +C cin [cin]
9. ci 1. [ci] 1.1. +C cin [cin]
Linia 146: Linia 244:
1.2. + V în hiat cianură [ci-anurăl]
1.2. + V în hiat cianură [ci-anurăl]


1.3. la sfârşit de cuvânt, dacă i este accentuat munci vb. [munci]
1.3. la sfârșit de cuvânt, dacă i este accentuat munci vb. [munci]


2.[c] 2.1. +a, o, u în aceeaşi silabă ciaconă [ca-conă] ciot [cot] ciur [cur]
2.[c] 2.1. +a, o, u în aceeași silabă ciaconă [ca-conă] ciot [cot] ciur [cur]


2.2. la sfârşit de cuvânt, când i nu este accentuat munci s. pl. [munc]
2.2. la sfârșit de cuvânt, când i nu este accentuat munci s. pl. [munc]


2.3. în unele compuse nicicând [niccând]
2.3. în unele compuse nicicând [niccând]
Linia 158: Linia 256:
11. e 1. [e] 1.1. după C în afară de 3., 5. mere [mere]
11. e 1. [e] 1.1. după C în afară de 3., 5. mere [mere]


1.2. la început de cuvânt (în afară de 2.) şi de silabă, mai ales în neologisme elev [elev] poezie [poezie]
1.2. la început de cuvânt (în afară de 2.) și de silabă, mai ales în neologisme elev [elev] poezie [poezie]


2. [ie] la început de cuvânt, în pronume personale şi formele verbului a fi eu [îeu] eşti [îeşt1] eram [îeram]
2. [ie] la început de cuvânt, în pronume personale și formele verbului a fi eu [îeu] ești [îeșt1] eram [îeram]


3. [e] + a, o după C deal [deal] pleosc [pleosk]
3. [e] + a, o după C deal [deal] pleosc [pleosk]


4. [I] + a la început de cuvânt şi de silabă, în cuvinte vechi ea pa] aceea [ace-îa]
4. [I] + a la început de cuvânt și de silabă, în cuvinte vechi ea pa] aceea [ace-îa]


5. [0]20 V. ce, che, ge, ghe
5. [0]20 V. ce, che, ge, ghe
Linia 174: Linia 272:
2. + V în afară de e, i gară [gară]
2. + V în afară de e, i gară [gară]


3. la sfârşit de cuvânt drag [drag]
3. la sfârșit de cuvânt drag [drag]


V. şi ge, ghe, ghi, gi
V. și ge, ghe, ghi, gi


14. ge 1- [ge] 1.1. + C gem [gem]
14. ge 1- [ge] 1.1. + C gem [gem]
Linia 182: Linia 280:
1.2. + V în hiat geanticlinal [ge-antiklinal]
1.2. + V în hiat geanticlinal [ge-antiklinal]


1.3. la sfârşit de cuvânt trage [trage]
1.3. la sfârșit de cuvânt trage [trage]


2- [g] + a, o în aceeaşi silabă geam [gam] georgian [gor-gan]
2- [g] + a, o în aceeași silabă geam [gam] georgian [gor-gan]


15. ghe -¦ [g'e] cu excepţia de sub 2. ghem [g'em]
15. ghe -¦ [g'e] cu excepția de sub 2. ghem [g'em]


2. [g1] + a, o în aceeaşi silabă gheară [g'a-ră] Gheorghe [g'or-g'e]
2. [g1] + a, o în aceeași silabă gheară [g'a-ră] Gheorghe [g'or-g'e]


16. ghi -• [g'i] + C ghindă [g'indă]
16. ghi -• [g'i] + C ghindă [g'indă]


2- [g'] 2.1. + a,o,u în aceeaşi silabă ghiaur [g'a-ur] ghiol [g'ol] unghiul [ung'ul]
2- [g'] 2.1. + a,o,u în aceeași silabă ghiaur [g'a-ur] ghiol [g'ol] unghiul [ung'ul]


2.2. la sfârşit de cuvânt, când i nu este accentuat unghi [ung1]
2.2. la sfârșit de cuvânt, când i nu este accentuat unghi [ung1]


17. gi 1- [gi] 1.1. + C gin [gin]
17. gi 1- [gi] 1.1. + C gin [gin]
Linia 200: Linia 298:
1.2. + V în hiat geologie [geologi-e]
1.2. + V în hiat geologie [geologi-e]


1.3. la sfârşit de cuvânt, dacă i este accentuat îndrăgi [îndrăgi]
1.3. la sfârșit de cuvânt, dacă i este accentuat îndrăgi [îndrăgi]


2- [g] 2.1. + a, o, u în aceeaşi silabă giardia [gar-dia] giol [gol] giulgiu [gul-gu]
2- [g] 2.1. + a, o, u în aceeași silabă giardia [gar-dia] giol [gol] giulgiu [gul-gu]


2.2. la sfârşit de cuvânt, când i nu este accentuat dragi [drag]
2.2. la sfârșit de cuvânt, când i nu este accentuat dragi [drag]


18. h 1. [h] în afară de 2. hai [hai]
18. h 1. [h] în afară de 2. hai [hai]
Linia 212: Linia 310:
19. i 1. [i] 1.1. după C, în afară de 2.-4. fir [fir] inimă [inimă]
19. i 1. [i] 1.1. după C, în afară de 2.-4. fir [fir] inimă [inimă]


1.2. la sfârşit de cuvânt
1.2. la sfârșit de cuvânt


1.2.1. când este accentuat auzi [auzi]
1.2.1. când este accentuat auzi [auzi]


1.2.2. după C(C) + l,r acri [akri] aştri [aştri]
1.2.2. după C(C) + l,r acri [akri] aștri [aștri]


1.2.3. în unele neologisme, indiferent de accent bebi [bebi] kaki [kaki] swahili [suahUi] taxi [taxi]
1.2.3. în unele neologisme, indiferent de accent bebi [bebi] kaki [kaki] swahili [suahUi] taxi [taxi]
Linia 226: Linia 324:
1.3.2. +V în hiat, în neologisme; nu există o regulă21 ion [i-pn] Ion [i-on]
1.3.2. +V în hiat, în neologisme; nu există o regulă21 ion [i-pn] Ion [i-on]


Pronunţare specificată în Dicţionar.
Pronunțare specificată în Dicționar.


2.[î] 2.1. în diftongi ascendenţi (+ «, e, o, u) iar [îar] ied [îed] iod [îod] iute [iute]
2.[î] 2.1. în diftongi ascendenți (+ «, e, o, u) iar [îar] ied [îed] iod [îod] iute [iute]


2.2. în diftongi descendenţi cai [kaî] tăi [tăi] întâi [întîî] bei [beî] copii [kopiî] îi [îî] oi [oi] cui [kuî]
2.2. în diftongi descendenți cai [kaî] tăi [tăi] întâi [întîî] bei [beî] copii [kopiî] îi [îî] oi [oi] cui [kuî]


2.3. în triftongi beai [beai] i-ai, ia-i [îaî] iau [îau] iei [leî] leoaică [le-6aîcă]
2.3. în triftongi beai [beai] i-ai, ia-i [îaî] iau [îau] iei [leî] leoaică [le-6aîcă]


3. [-] (i „şoptit", asilabic sau afonizat) 3.1. după C(C)(C), la sfârşit de cuvânt pomi [pom1] auzi (ind. prez. 2 sg.) [auz1] flori [fior1] lincşi [lincş1] mişti (ind. prez. 2 sg.) [mişt1] urşi [urs1] azvârli (ind. prez. 2 sg.) [azvârl1]
3. [-] (i „șoptit", asilabic sau afonizat) 3.1. după C(C)(C), la sfârșit de cuvânt pomi [pom1] auzi (ind. prez. 2 sg.) [auz1] flori [fior1] lincși [lincș1] miști (ind. prez. 2 sg.) [mișt1] urși [urs1] azvârli (ind. prez. 2 sg.) [azvârl1]


3.2. în câteşi-, fieşi-, oareşi-, ori- + C câteşitrei [kîteş'treî] fieşicare [fieş'care] oareşicare [uareş'kare] ori(şi)care [or1(şi)kare]
3.2. în câteși-, fieși-, oareși-, ori- + C câteșitrei [kîteș'treî] fieșicare [fieș'care] oareșicare [uareș'kare] ori(și)care [or1(și)kare]


4. [0] V. chi, ci, ghi, gi
4. [0] V. chi, ci, ghi, gi


20. î [î] 1. la iniţială de cuvânt înger
20. î [î] 1. la inițială de cuvânt înger


2. la sfârşit de cuvânt urî
2. la sfârșit de cuvânt urî


3. în interiorul compuselor în care al doilea element începe cu î- bineînţeles
3. în interiorul compuselor în care al doilea element începe cu î- bineînțeles


4. în interiorul derivatelor cu prefixe de la cuvinte care încep cu î- neînţeles
4. în interiorul derivatelor cu prefixe de la cuvinte care încep cu î- neînțeles


5. în interiorul unor nume de persoane22 Rîpeanu
5. în interiorul unor nume de persoane22 Rîpeanu
Linia 252: Linia 350:
1.2. + a, o, u kaliu [calîu] kosovar [cosovar] kurd [curd]
1.2. + a, o, u kaliu [calîu] kosovar [cosovar] kurd [curd]


1.3. la sfârşit de cuvânt quark [cuarc]
1.3. la sfârșit de cuvânt quark [cuarc]


2- [k1] + e, i ketchup [checap] Kernbach [chernbah] kilogram [chilogram] Kiriac [chiriac]
2- [k1] + e, i ketchup [checap] Kernbach [chernbah] kilogram [chilogram] Kiriac [chiriac]
Linia 272: Linia 370:
27. p [P] pap [pap]
27. p [P] pap [pap]


22 Mai ales nume de familie, scrise după tradiţia familiei şi dorinţa purtătorilor şi, în epoca modernă, în conformitate cu actele de stare civilă.
22 Mai ales nume de familie, scrise după tradiția familiei și dorința purtătorilor și, în epoca modernă, în conformitate cu actele de stare civilă.


28. q în împrumuturi şi M + a numai în Qatar [katar] şi derivatele lui
28. q în împrumuturi și M + a numai în Qatar [katar] și derivatele lui


nume proprii străine V. şi qu
nume proprii străine V. și qu


29. qu 1. [ku] quasar [kuasar]
29. qu 1. [ku] quasar [kuasar]


în împrumuturi şi nume proprii străine; nu există o regulă23 2. [kv] inclusiv + e, i quiproquo [cviprocvo] sequoia [sekvoia]
în împrumuturi și nume proprii străine; nu există o regulă23 2. [kv] inclusiv + e, i quiproquo [cviprocvo] sequoia [sekvoia]


3. [k'j + e, i quechua [checua] quipu [chipu]
3. [k'j + e, i quechua [checua] quipu [chipu]
Linia 288: Linia 386:
31. s [s] sas
31. s [s] sas


32. ş [Ş] şiş
32. ș [Ş] șiș


33. t [t] tot
33. t [t] tot


34. ţ [ţ] ţuţ
34. ț [ț] țuț


35. u 1. [u] 1.1. după C dur [dur]
35. u 1. [u] 1.1. după C dur [dur]
Linia 298: Linia 396:
1.2. la început de silabă, în afară de 2. urs [urs]
1.2. la început de silabă, în afară de 2. urs [urs]


2-[u] 2.1. în diftongi ascendenţi acuarelă [akua-relă] două [do-îiă]
2-[u] 2.1. în diftongi ascendenți acuarelă [akua-relă] două [do-îiă]


2.2. în diftongi descendenţi au [au] hău [hău] r«[rîu] mew [meu] viu [viu] nou [noii]
2.2. în diftongi descendenți au [au] hău [hău] r«[rîu] mew [meu] viu [viu] nou [noii]


2.3. în triftongi benw [beau] iaw [Iau]
2.3. în triftongi benw [beau] iaw [Iau]
Linia 310: Linia 408:
36. v [v] veni
36. v [v] veni


Pronunţare specificată în Dicţionar.
Pronunțare specificată în Dicționar.


37. w în împrumuturi şi în nume proprii străine si româneşti scrise după model străin 1. [v]24 cu excepţia unor anglicisme înainte de V wattmetru [vatmetru] weber [vebăr] Wachmann [vahman]
37. w în împrumuturi și în nume proprii străine si românești scrise după model străin 1. [v]24 cu excepția unor anglicisme înainte de V wattmetru [vatmetru] weber [vebăr] Wachmann [vahman]


2. [u]25 în anglicisme 2.1. înainte de V western [uestern]
2. [u]25 în anglicisme 2.1. înainte de V western [uestern]
Linia 318: Linia 416:
2.2. înainte de litera h + V white-spirit [uaitspirit]
2.2. înainte de litera h + V white-spirit [uaitspirit]


2.3. la finală de cuvânt show [şou]
2.3. la finală de cuvânt show [șou]


3. [u]26 în câteva anglicisme la iniţială de cuvânt + ee, (h)i \weekend [uîkend] \whisky [uîski] \wigwam [uîguom]
3. [u]26 în câteva anglicisme la inițială de cuvânt + ee, (h)i \weekend [uîkend] \whisky [uîski] \wigwam [uîguom]


38. x 1. [ks]27 1.1. + C excursie [ekskursie]
38. x 1. [ks]27 1.1. + C excursie [ekskursie]


1.2. la sfârşit de cuvânt lax [laks]
1.2. la sfârșit de cuvânt lax [laks]


1.3. la început de cuvânt + V xilofon [ksilofon]
1.3. la început de cuvânt + V xilofon [ksilofon]
Linia 332: Linia 430:
2. [gz]28 uneori, între V, fără a exista o regulă examen [egzamen]
2. [gz]28 uneori, între V, fără a exista o regulă examen [egzamen]


39. y în împrumuturi şi în nume proprii străine şi româneşti scrise după model străin 1. [i] 1.1. la început de cuvânt + C ytriu [itriu]
39. y în împrumuturi și în nume proprii străine și românești scrise după model străin 1. [i] 1.1. la început de cuvânt + C ytriu [itriu]


1.2. la sfârşit de cuvânt, după C hobby [hobi]
1.2. la sfârșit de cuvânt, după C hobby [hobi]


1.3. în interiorul cuvântului Byck [bic]
1.3. în interiorul cuvântului Byck [bic]
Linia 340: Linia 438:
2. [î] 2.1. +V yac [îak]
2. [î] 2.1. +V yac [îak]


2.2. la sfârşit de cuvânt, după V boy [boi]
2.2. la sfârșit de cuvânt, după V boy [boi]


40. z zac
40. z zac


în scrierea unor împrumuturi neadaptate sau parţial adaptate, a unor nume proprii străine şi a unor nume proprii româneşti ortografiate după modelul altor limbi, unele litere şi combinaţii de litere sunt folosite sau pronunţate după reguli ale altor limbi sau se întâlnesc combinaţii de litere neutilizate în limba română. Astfel, în afară de valorile din tabelul de mai sus, întâlnim, printre altele, şi che [ce] (cherry (angl.) [ceri]) sau [ş] (chemin defer (fr.) [şme do fer]), chi [ci] (chilian [cilian]), ci [si] (cine-verite (fr.) [sineverite]), ge [ghe] (gestaltism (germ.) [gheştaltism]), gi [ji] (gigolo (fr.) [jigolo]),j [i] (Java [iava], Sarajevo [Saraievo]) etc Pentru aceste situaţii nu se pot da reguli; în cazul necunoaşterii limbii de origine, pentru scrierea şi pronunţarea unor astfel de cuvinte trebuie consultat Dicţionarul.
în scrierea unor împrumuturi neadaptate sau parțial adaptate, a unor nume proprii străine și a unor nume proprii românești ortografiate după modelul altor limbi, unele litere și combinații de litere sunt folosite sau pronunțate după reguli ale altor limbi sau se întâlnesc combinații de litere neutilizate în limba română. Astfel, în afară de valorile din tabelul de mai sus, întâlnim, printre altele, și che [ce] (cherry (angl.) [ceri]) sau [ș] (chemin defer (fr.) [șme do fer]), chi [ci] (chilian [cilian]), ci [si] (cine-verite (fr.) [sineverite]), ge [ghe] (gestaltism (germ.) [gheștaltism]), gi [ji] (gigolo (fr.) [jigolo]),j [i] (Java [iava], Sarajevo [Saraievo]) etc Pentru aceste situații nu se pot da reguli; în cazul necunoașterii limbii de origine, pentru scrierea și pronunțarea unor astfel de cuvinte trebuie consultat Dicționarul.


V. şi 2.5. Scrierea şi pronunţarea numelor proprii străine.
V. și 2.5. Scrierea și pronunțarea numelor proprii străine.
'''Note:'''
'''Note:'''


4 Până în 1860, limba română s-a scris, de regulă, cu alfabetul chirilic şi, în ultima perioadă, cu un alfabet de tranziţie; în fosta URSS, ea s-a scris până în 1989 cu alfabetul rusesc modern, adaptat.
4 Până în 1860, limba română s-a scris, de regulă, cu alfabetul chirilic și, în ultima perioadă, cu un alfabet de tranziție; în fosta URSS, ea s-a scris până în 1989 cu alfabetul rusesc modern, adaptat.


5 Numită curent majusculă sau, mai rar, capitală.
5 Numită curent majusculă sau, mai rar, capitală.


6 Numită şi minusculă (termen mai rar folosit cu acest sens) sau, în domeniul tipografic, de rând.
6 Numită și minusculă (termen mai rar folosit cu acest sens) sau, în domeniul tipografic, de rând.


7 Şi punctul suprapus de la i şi j este un semn diacritic, dar el nu are rol distinctiv în limba română, unde i şi; nu se opun literelor cu aceeaşi formă, dar fără punct.
7 Şi punctul suprapus de la i și j este un semn diacritic, dar el nu are rol distinctiv în limba română, unde i și; nu se opun literelor cu aceeași formă, dar fără punct.


8 Circumflexul deschis în sus sau semnul scurtimii din transcrierea fonetică.
8 Circumflexul deschis în sus sau semnul scurtimii din transcrierea fonetică.


9 !Şi nu sedila, care se foloseşte sub c în alte limbi: f. în programele de calculator, ş, spre deosebire de ţ, apare în mod greşit cu sedilă.
9 !Şi nu sedila, care se folosește sub c în alte limbi: f. în programele de calculator, ș, spre deosebire de ț, apare în mod greșit cu sedilă.


10 Această regulă nu este respectată în unele abrevieri, care, din această cauză, se citesc cu unele deosebiri faţă de numele întreg (CNCSIS pentru Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior).
10 Această regulă nu este respectată în unele abrevieri, care, din această cauză, se citesc cu unele deosebiri față de numele întreg (CNCSIS pentru Consiliul Național al Cercetării Ştiințifice din învățământul Superior).


11 Forma literelor de mână nu este fixată printr-o normă şi de aceea nu este indicată în tabel. Ea este parţial diferită pentru diversele generaţii şcolare, cu motivaţii pedagogice mai mult sau mai puţin justificate.
11 Forma literelor de mână nu este fixată printr-o normă și de aceea nu este indicată în tabel. Ea este parțial diferită pentru diversele generații școlare, cu motivații pedagogice mai mult sau mai puțin justificate.


12 Denumirile literelor nu coincid (cu excepţia, în general, a vocalelor) cu valorile lor fonetice de bază. în citirea unor abrevieri şi simboluri pentru mărimi matematice şi fizice, unităţi de măsură, elemente chimice ş.a. se folosesc cu precădere lecturile (de inspiraţie străină) e/, ge, haş, capa, el, em, en, er, es, zet ale literelor /, g, h, k, l, m, n, r, s, z. Unele litere din anumite abrevieri se citesc după modelul limbii din care au fost împrumutate abrevierile: CV [sivi].
12 Denumirile literelor nu coincid (cu excepția, în general, a vocalelor) cu valorile lor fonetice de bază. în citirea unor abrevieri și simboluri pentru mărimi matematice și fizice, unități de măsură, elemente chimice ș.a. se folosesc cu precădere lecturile (de inspirație străină) e/, ge, haș, capa, el, em, en, er, es, zet ale literelor /, g, h, k, l, m, n, r, s, z. Unele litere din anumite abrevieri se citesc după modelul limbii din care au fost împrumutate abrevierile: CV [sivi].


13 IDenumirea ha este rar folosită.
13 IDenumirea ha este rar folosită.


14 [Pronunţarea chiu, indicată în DOOM1, este nerecomandabilă.
14 [Pronunțarea chiu, indicată în DOOM1, este nerecomandabilă.


15 Citit şi [zed].
15 Citit și [zed].


16 De aceea aceste litere nu erau incluse, mai de mult, în alfabetul limbii române. Ele sunt folosite uneori şi pentru a marca cuvinte sau sensuri prezentate ca străine (nomenklatură „pătura dominantă, prin funcţiile în partidul comunist, în U.R.S.S. şi în celelalte ţări foste socialiste", faţă de nomenclatură „terminologie etc"). w şi y în poziţie finală de cuvânt sunt încă simţite ca străine limbii române, de aceea la cuvintele cu aceste finale, articolul şi desinenţele se leagă prin cratimă (v. 1.2.4. Cratima).
16 De aceea aceste litere nu erau incluse, mai de mult, în alfabetul limbii române. Ele sunt folosite uneori și pentru a marca cuvinte sau sensuri prezentate ca străine (nomenklatură „pătura dominantă, prin funcțiile în partidul comunist, în U.R.S.S. și în celelalte țări foste socialiste", față de nomenclatură „terminologie etc"). w și y în poziție finală de cuvânt sunt încă simțite ca străine limbii române, de aceea la cuvintele cu aceste finale, articolul și desinențele se leagă prin cratimă (v. 1.2.4. Cratima).


17 Deoarece nu se pot da reguli generale — situaţiile fiind mult prea numeroase şi prea diferite —, scrierea acestor cuvinte — când nu se cunoaşte limba de origine — trebuie învăţată, iar pronunţarea lor este indicată în Dicţionar.
17 Deoarece nu se pot da reguli generale — situațiile fiind mult prea numeroase și prea diferite —, scrierea acestor cuvinte — când nu se cunoaște limba de origine — trebuie învățată, iar pronunțarea lor este indicată în Dicționar.


18 De ex., rostirea [îe] în loc de [e] în aceste cuvinte este incultă.
18 De ex., rostirea [îe] în loc de [e] în aceste cuvinte este incultă.


19 Ele au importanţă şi pentru despăţirea în silabe sau la capăt de rând, pentru care v. 5. Despărţirea în silabe şi la capăt de rând.
19 Ele au importanță și pentru despățirea în silabe sau la capăt de rând, pentru care v. 5. Despărțirea în silabe și la capăt de rând.


20 Folosită ca literă ajutătoare, cu valoare diacritică (îndeplinită în alte limbi de semne diacritice:
20 Folosită ca literă ajutătoare, cu valoare diacritică (îndeplinită în alte limbi de semne diacritice:
Linia 387: Linia 485:
21. j []] jar
21. j []] jar


22. k în împrumuturi şi în nume proprii străine şi româneşti scrise după model străin 1. [k] 1.1. + C kripton [cripton] Kretzulescu [creţulescu]
22. k în împrumuturi și în nume proprii străine și românești scrise după model străin 1. [k] 1.1. + C kripton [cripton] Kretzulescu [crețulescu]


24 Pronunţare nespecificată în Dicţionar.
24 Pronunțare nespecificată în Dicționar.


25 Pronunţare specificată în Dicţionar.
25 Pronunțare specificată în Dicționar.


26 Deoarece diftongul [ui] nu există în limba română.
26 Deoarece diftongul [ui] nu există în limba română.


27 Pronunţare nespecificată în Dicţionar. înainte de i altenează cu : lax — lacşi. în unele cuvinte, [ks] se redă prin cs: a catadicsi, cocs, a îmbâcsi, micsandră, a ticsi, dar dixit, coxă, mixare, tix.
27 Pronunțare nespecificată în Dicționar. înainte de i altenează cu : lax — lacși. în unele cuvinte, [ks] se redă prin cs: a catadicsi, cocs, a îmbâcsi, micsandră, a ticsi, dar dixit, coxă, mixare, tix.


28 Pronunţare specificată în Dicţionar. Rostirea [ks] în loc de [gz] a lui x — practicată în special în învăţământ, pentru a fixa la elevi deprinderea de scriere — este greşită.
28 Pronunțare specificată în Dicționar. Rostirea [ks] în loc de [gz] a lui x — practicată în special în învățământ, pentru a fixa la elevi deprinderea de scriere — este greșită.


<references />
<references />


[[Categorie:DOOM2]]
[[Categorie:DOOM2]]

Versiunea de la data 12 septembrie 2012 02:36

1.1. Literele

1.1.1. Alfabetul limbii române

Limba română modernă se scrie cu alfabetul latin.4 Alfabetul actual al limbii române are 31 de litere. Toate literele sunt perechi: literă mare5 — literă mică6.

Pentru regulile de folosire a lor v. 3. Scrierea cu literă mică sau mare. Prin litere (mari sau mici, urmate sau nu de punct ori de spațiu, sau prin combinații de litere) se redau și unele abrevieri și simboluri. Câteva litere mari au valoare de cifre romane.

Cinci litere reiau câte o literă de bază, de care se deosebesc prin prezența, deasupra sau dedesubt, a trei semne diacritice7: căciula8 v deasupra lui a: ă, circumflexul * deasupra lui a și i: â și î, Ivirgulița9 s sub s și t: ș și ț. Semnele diacritice se notează în limba română și la literele mari10, însă punctul suprapus nu se notează la I și / mari, iar in scrierea de mână, frecvent, nici la j mic.

Literele de tipar11 sunt prezentate în tabelul care urmează, în ordinea alfabetică pentru limba română.


Tabelul 1. Alfabetul limbii române

Nr. de ordine Litere Denumirea/ citirea literei12
mari mici
1. A a a
2. Ă ă ă
3. Â â î/î din a
4. B b !be/bî
5. C c !ce/cî
6. D d !de/dî
7. E e e
8. F f Sef/fe/fî
9. G g !ge/ghe/gî
10. H h !haș/hî13
11. I i i
12. î î !î/î din i
13. J j !je/jî
14. K k !ca/capa
15. L 1 !el/le/lî
16. M m !em/me/mî
17. N n !en/ne/nî
18. O o o
19. P P !pe/pî
20. Q q !kti14
21. R r !er/re/rî
22. S s !es/se/sî
23. Ş ș !șe/șî
24. T t !te/tî
25. T ț !țe/țî
26. U u u
27. V v !ve/vî
28. w w .dublu ve/dublu vî
29. X x ies
30. Y y [igrec]
31. Z z !ze/zet15/zî

în scrierea limbii române se folosesc și combinații de litere cu valoarea unui sunet, pentru care vezi Tabelul 2.

Patru litere (k, q, w, y) se utilizează în împrumuturi, în nume proprii străine și în formații bazate pe ele, precum și în unele nume proprii românești de persoane, scrise după model străin.16

în scrierea unor nume proprii străine, a derivatelor de la ele și a unor împrumuturi neadaptate, unele semne au (și) alte valori sau se folosesc și alte semne diacritice, cu valori care pot diferi de la limbă la limbă17: Istvân, omertâ; Sâo Tome; Ivit, rontgenoscopie, Dvorak, Kosice etc

1.1.2. Valorile literelor și ale combinațiilor de litere

Potrivit principiului fonetic, în scrierea limbii române, fiecare literă notează un sunet-tip distinct.

a, ă, â, e, i, î, o, u și y sunt litere-vocale — care notează sunete vocale sau semivocale. Din cauza acestei duble valori a unora dintre literele vocale (e, i, o, u, y), succesiunile de litere vocale în care intră ele pot fi interpretate ca vocale în hiat sau ca diftongi sau triftongi. Celelalte sunt litere-consoane, care notează sunete-consoane; w poate nota și o semivocala sau, rar, o vocală.

Corespondența literă — sunet nu este în toate cazurile biunivocă.

Pe de o parte, în cuvintele românești, numai 19 litere sunt monovalente (corespund câte unui singur sunet-tip): a, ă, â, b, d,f, % ], l, m, n, p, r, s, ș, t, ț, v și z.

Celelalte 12 litere (c, e, g, h, i, k, q, o, u, w, x și y) sunt plurivalente (adică au mai multe valori fonetice, în funcție de poziția în cuvânt sau în silabă — la început, în interior sau la sfârșit —, de combinațiile de litere în care apar, de caracterul vechi sau neologic18 al cuvintelor și de limba lor de origine).

Pe de altă parte, același sunet sau grup de sunete ([c], [g], [g1], [i], [I], [ie], [î], [k], [k1], [ks], [ku], [kv], [u], [v]) poate fi redat în scris în limba română în mai multe feluri.

În Tab. 2 sunt prezentate principalele valori ale literelor și combinațiilor de litere19 în limba română literară actuală; nu au fost notate nuanțele fără rol distinctiv, nici valorile unor litere (cu excepția lui k, q, w, y) sau combinații de litere în împrumuturi și in nume proprii străine pronunțate în limba română după modelul limbilor de origine.

Vezi și 2. Reguli de scriere și de pronunțare literară.

Tab. 2. Valorile literelor și ale combinațiilor de litere

Litera/ combinația de litere Pronunțarea Condiții Exemple

1. a [a] apă

2. ă [ă] apă

3. â [î] în interiorul cuvintelor, cu excepțiile de sub î lână

4. b [b] bob

5. c M 1. + C în afară de litera h clasă

2. + V în afară de e, i casă

3. la sfârșit de cuvânt ac

V. și ce, che, chi, ci

6. ce 1. [ce] 1.1. +C cec [cek]

1.2. + V în hiat licean [lice-an]

1.3. la sfârșit de cuvânt tace [tace]

2. [c] + a în aceeași silabă ceară [cară]

7. che 1. [k'e] cu excepția de sub 2. chem [k'em]

2. [k'] + a în aceeași silabă cheamă [k'amă]

8. chi 1. [k'i] cu excepțiile de sub 2. chin [k'in] ochi vb. [ok'i]

2. [k'] 2.1. + a, o, u în aceeași silabă chiar [k'ar] chior [k'or] chiul [k'ul]

2.2. la sfârșit de cuvânt, în afară de cazul când i este accentuat ochi s. [ok1]

9. ci 1. [ci] 1.1. +C cin [cin]

1.2. + V în hiat cianură [ci-anurăl]

1.3. la sfârșit de cuvânt, dacă i este accentuat munci vb. [munci]

2.[c] 2.1. +a, o, u în aceeași silabă ciaconă [ca-conă] ciot [cot] ciur [cur]

2.2. la sfârșit de cuvânt, când i nu este accentuat munci s. pl. [munc]

2.3. în unele compuse nicicând [niccând]

10. d [d] dud

11. e 1. [e] 1.1. după C în afară de 3., 5. mere [mere]

1.2. la început de cuvânt (în afară de 2.) și de silabă, mai ales în neologisme elev [elev] poezie [poezie]

2. [ie] la început de cuvânt, în pronume personale și formele verbului a fi eu [îeu] ești [îeșt1] eram [îeram]

3. [e] + a, o după C deal [deal] pleosc [pleosk]

4. [I] + a la început de cuvânt și de silabă, în cuvinte vechi ea pa] aceea [ace-îa]

5. [0]20 V. ce, che, ge, ghe

12. f [f] fir

13- g [g] 1. + C în afară de litera h gras [gras]

2. + V în afară de e, i gară [gară]

3. la sfârșit de cuvânt drag [drag]

V. și ge, ghe, ghi, gi

14. ge 1- [ge] 1.1. + C gem [gem]

1.2. + V în hiat geanticlinal [ge-antiklinal]

1.3. la sfârșit de cuvânt trage [trage]

2- [g] + a, o în aceeași silabă geam [gam] georgian [gor-gan]

15. ghe -¦ [g'e] cu excepția de sub 2. ghem [g'em]

2. [g1] + a, o în aceeași silabă gheară [g'a-ră] Gheorghe [g'or-g'e]

16. ghi -• [g'i] + C ghindă [g'indă]

2- [g'] 2.1. + a,o,u în aceeași silabă ghiaur [g'a-ur] ghiol [g'ol] unghiul [ung'ul]

2.2. la sfârșit de cuvânt, când i nu este accentuat unghi [ung1]

17. gi 1- [gi] 1.1. + C gin [gin]

1.2. + V în hiat geologie [geologi-e]

1.3. la sfârșit de cuvânt, dacă i este accentuat îndrăgi [îndrăgi]

2- [g] 2.1. + a, o, u în aceeași silabă giardia [gar-dia] giol [gol] giulgiu [gul-gu]

2.2. la sfârșit de cuvânt, când i nu este accentuat dragi [drag]

18. h 1. [h] în afară de 2. hai [hai]

2- [0] V. che, chi, ghe, ghi; w

19. i 1. [i] 1.1. după C, în afară de 2.-4. fir [fir] inimă [inimă]

1.2. la sfârșit de cuvânt

1.2.1. când este accentuat auzi [auzi]

1.2.2. după C(C) + l,r acri [akri] aștri [aștri]

1.2.3. în unele neologisme, indiferent de accent bebi [bebi] kaki [kaki] swahili [suahUi] taxi [taxi]

1.3. la început de silabă

1.3.1. +C inimă [inimă]

1.3.2. +V în hiat, în neologisme; nu există o regulă21 ion [i-pn] Ion [i-on]

Pronunțare specificată în Dicționar.

2.[î] 2.1. în diftongi ascendenți (+ «, e, o, u) iar [îar] ied [îed] iod [îod] iute [iute]

2.2. în diftongi descendenți cai [kaî] tăi [tăi] întâi [întîî] bei [beî] copii [kopiî] îi [îî] oi [oi] cui [kuî]

2.3. în triftongi beai [beai] i-ai, ia-i [îaî] iau [îau] iei [leî] leoaică [le-6aîcă]

3. [-] (i „șoptit", asilabic sau afonizat) 3.1. după C(C)(C), la sfârșit de cuvânt pomi [pom1] auzi (ind. prez. 2 sg.) [auz1] flori [fior1] lincși [lincș1] miști (ind. prez. 2 sg.) [mișt1] urși [urs1] azvârli (ind. prez. 2 sg.) [azvârl1]

3.2. în câteși-, fieși-, oareși-, ori- + C câteșitrei [kîteș'treî] fieșicare [fieș'care] oareșicare [uareș'kare] ori(și)care [or1(și)kare]

4. [0] V. chi, ci, ghi, gi

20. î [î] 1. la inițială de cuvânt înger

2. la sfârșit de cuvânt urî

3. în interiorul compuselor în care al doilea element începe cu î- bineînțeles

4. în interiorul derivatelor cu prefixe de la cuvinte care încep cu î- neînțeles

5. în interiorul unor nume de persoane22 Rîpeanu

1.2. + a, o, u kaliu [calîu] kosovar [cosovar] kurd [curd]

1.3. la sfârșit de cuvânt quark [cuarc]

2- [k1] + e, i ketchup [checap] Kernbach [chernbah] kilogram [chilogram] Kiriac [chiriac]

23. 1 [1] lac

24. m [m] mim

25. n [n] nun

26. o 1. [o] 1.1. după C în afară de 2. dor [dor] vino [vino]

1.2. la început de silabă în afară de 3. om [om] pionier [pi-onier]

2. [6] + a după C să doară [d6ară]

3. [fi] + a la început de silabă oară [uară] respectuoasă [respektuuasă]

27. p [P] pap [pap]

22 Mai ales nume de familie, scrise după tradiția familiei și dorința purtătorilor și, în epoca modernă, în conformitate cu actele de stare civilă.

28. q în împrumuturi și M + a numai în Qatar [katar] și derivatele lui

nume proprii străine V. și qu

29. qu 1. [ku] quasar [kuasar]

în împrumuturi și nume proprii străine; nu există o regulă23 2. [kv] inclusiv + e, i quiproquo [cviprocvo] sequoia [sekvoia]

3. [k'j + e, i quechua [checua] quipu [chipu]

30. r [r] rar

31. s [s] sas

32. ș [Ş] șiș

33. t [t] tot

34. ț [ț] țuț

35. u 1. [u] 1.1. după C dur [dur]

1.2. la început de silabă, în afară de 2. urs [urs]

2-[u] 2.1. în diftongi ascendenți acuarelă [akua-relă] două [do-îiă]

2.2. în diftongi descendenți au [au] hău [hău] r«[rîu] mew [meu] viu [viu] nou [noii]

2.3. în triftongi benw [beau] iaw [Iau]

3. [ii] în unele împrumuturi din franceză alură [alură] ecrw [ecru] tul [tul]

4. V. qu

36. v [v] veni

Pronunțare specificată în Dicționar.

37. w în împrumuturi și în nume proprii străine si românești scrise după model străin 1. [v]24 cu excepția unor anglicisme înainte de V wattmetru [vatmetru] weber [vebăr] Wachmann [vahman]

2. [u]25 în anglicisme 2.1. înainte de V western [uestern]

2.2. înainte de litera h + V white-spirit [uaitspirit]

2.3. la finală de cuvânt show [șou]

3. [u]26 în câteva anglicisme la inițială de cuvânt + ee, (h)i \weekend [uîkend] \whisky [uîski] \wigwam [uîguom]

38. x 1. [ks]27 1.1. + C excursie [ekskursie]

1.2. la sfârșit de cuvânt lax [laks]

1.3. la început de cuvânt + V xilofon [ksilofon]

1.4. uneori, între V, fără a exista o regulă axă [aksă]

2. [gz]28 uneori, între V, fără a exista o regulă examen [egzamen]

39. y în împrumuturi și în nume proprii străine și românești scrise după model străin 1. [i] 1.1. la început de cuvânt + C ytriu [itriu]

1.2. la sfârșit de cuvânt, după C hobby [hobi]

1.3. în interiorul cuvântului Byck [bic]

2. [î] 2.1. +V yac [îak]

2.2. la sfârșit de cuvânt, după V boy [boi]

40. z zac

în scrierea unor împrumuturi neadaptate sau parțial adaptate, a unor nume proprii străine și a unor nume proprii românești ortografiate după modelul altor limbi, unele litere și combinații de litere sunt folosite sau pronunțate după reguli ale altor limbi sau se întâlnesc combinații de litere neutilizate în limba română. Astfel, în afară de valorile din tabelul de mai sus, întâlnim, printre altele, și che [ce] (cherry (angl.) [ceri]) sau [ș] (chemin defer (fr.) [șme do fer]), chi [ci] (chilian [cilian]), ci [si] (cine-verite (fr.) [sineverite]), ge [ghe] (gestaltism (germ.) [gheștaltism]), gi [ji] (gigolo (fr.) [jigolo]),j [i] (Java [iava], Sarajevo [Saraievo]) etc Pentru aceste situații nu se pot da reguli; în cazul necunoașterii limbii de origine, pentru scrierea și pronunțarea unor astfel de cuvinte trebuie consultat Dicționarul.

V. și 2.5. Scrierea și pronunțarea numelor proprii străine.


Note:

4 Până în 1860, limba română s-a scris, de regulă, cu alfabetul chirilic și, în ultima perioadă, cu un alfabet de tranziție; în fosta URSS, ea s-a scris până în 1989 cu alfabetul rusesc modern, adaptat.

5 Numită curent majusculă sau, mai rar, capitală.

6 Numită și minusculă (termen mai rar folosit cu acest sens) sau, în domeniul tipografic, de rând.

7 Şi punctul suprapus de la i și j este un semn diacritic, dar el nu are rol distinctiv în limba română, unde i și; nu se opun literelor cu aceeași formă, dar fără punct.

8 Circumflexul deschis în sus sau semnul scurtimii din transcrierea fonetică.

9 !Şi nu sedila, care se folosește sub c în alte limbi: f. în programele de calculator, ș, spre deosebire de ț, apare în mod greșit cu sedilă.

10 Această regulă nu este respectată în unele abrevieri, care, din această cauză, se citesc cu unele deosebiri față de numele întreg (CNCSIS pentru Consiliul Național al Cercetării Ştiințifice din învățământul Superior).

11 Forma literelor de mână nu este fixată printr-o normă și de aceea nu este indicată în tabel. Ea este parțial diferită pentru diversele generații școlare, cu motivații pedagogice mai mult sau mai puțin justificate.

12 Denumirile literelor nu coincid (cu excepția, în general, a vocalelor) cu valorile lor fonetice de bază. în citirea unor abrevieri și simboluri pentru mărimi matematice și fizice, unități de măsură, elemente chimice ș.a. se folosesc cu precădere lecturile (de inspirație străină) e/, ge, haș, capa, el, em, en, er, es, zet ale literelor /, g, h, k, l, m, n, r, s, z. Unele litere din anumite abrevieri se citesc după modelul limbii din care au fost împrumutate abrevierile: CV [sivi].

13 IDenumirea ha este rar folosită.

14 [Pronunțarea chiu, indicată în DOOM1, este nerecomandabilă.

15 Citit și [zed].

16 De aceea aceste litere nu erau incluse, mai de mult, în alfabetul limbii române. Ele sunt folosite uneori și pentru a marca cuvinte sau sensuri prezentate ca străine (nomenklatură „pătura dominantă, prin funcțiile în partidul comunist, în U.R.S.S. și în celelalte țări foste socialiste", față de nomenclatură „terminologie etc"). w și y în poziție finală de cuvânt sunt încă simțite ca străine limbii române, de aceea la cuvintele cu aceste finale, articolul și desinențele se leagă prin cratimă (v. 1.2.4. Cratima).

17 Deoarece nu se pot da reguli generale — situațiile fiind mult prea numeroase și prea diferite —, scrierea acestor cuvinte — când nu se cunoaște limba de origine — trebuie învățată, iar pronunțarea lor este indicată în Dicționar.

18 De ex., rostirea [îe] în loc de [e] în aceste cuvinte este incultă.

19 Ele au importanță și pentru despățirea în silabe sau la capăt de rând, pentru care v. 5. Despărțirea în silabe și la capăt de rând.

20 Folosită ca literă ajutătoare, cu valoare diacritică (îndeplinită în alte limbi de semne diacritice:

21. j []] jar

22. k în împrumuturi și în nume proprii străine și românești scrise după model străin 1. [k] 1.1. + C kripton [cripton] Kretzulescu [crețulescu]


24 Pronunțare nespecificată în Dicționar.

25 Pronunțare specificată în Dicționar.

26 Deoarece diftongul [ui] nu există în limba română.

27 Pronunțare nespecificată în Dicționar. înainte de i altenează cu cș: lax — lacși. în unele cuvinte, [ks] se redă prin cs: a catadicsi, cocs, a îmbâcsi, micsandră, a ticsi, dar dixit, coxă, mixare, tix.

28 Pronunțare specificată în Dicționar. Rostirea [ks] în loc de [gz] a lui x — practicată în special în învățământ, pentru a fixa la elevi deprinderea de scriere — este greșită.