Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/DOOM2/3. Scrierea cu literă mică sau mare”

De la dexonline wiki
< Articol‎ | DOOM2
Sari la navigare Sari la căutare
 
(Nu s-au afișat 12 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
<css>
<div class="noautonum">__TOC__</div>
.tocnumber { display: none; }
blockquote {border: 1px solid; padding: 2px 6px;}
</css>


== 3. Scrierea cu literă mică sau mare ==
== 3. Scrierea cu literă mică sau mare ==


Scrierea cu literă '''mică''' sau '''mare'''<ref>Pentru alte denumiri vezi '''1.1.1. Alfabetul limbii române'''.</ref> priveşte '''iniţiala cuvintelor''', iar în cazul '''abrevierilor''' şi al '''simbolurilor''' — şi celelalte poziţii. Opţiunea pentru această caracteristică a literei depinde în special de:
Scrierea cu literă '''mică''' sau '''mare'''<ref>Pentru alte denumiri vezi '''[[1.1. Literele|1.1.1. Alfabetul limbii române]]'''.</ref> privește '''inițiala cuvintelor''', iar în cazul '''abrevierilor''' și al '''simbolurilor''' — și celelalte poziții. Opțiunea pentru această caracteristică a literei depinde în special de:
* '''poziţia''' elementului în text (în '''interiorul''' sau la '''începutul''' unei comunicări) şi '''punctuaţia''' acestuia;
* '''poziția''' elementului în text (în '''interiorul''' sau la '''începutul''' unei comunicări) și '''punctuația''' acestuia;
* '''natura''' elementului (substantive comune sau proprii, celelalte părţi de vorbire, abrevieri, simboluri) — '''indiferent de poziţia''' în text, litera mică sau mare fiind o '''marcă''' a caracterului de nume '''comun''', respectiv '''propriu''', mai ales în cazul cuvintelor care pot fi folosite cu ambele valori;
* '''natura''' elementului (substantive comune sau proprii, celelalte părți de vorbire, abrevieri, simboluri) — '''indiferent de poziția''' în text, litera mică sau mare fiind o '''marcă''' a caracterului de nume '''comun''', respectiv '''propriu''', mai ales în cazul cuvintelor care pot fi folosite cu ambele valori;
* '''marcarea''' anumitor '''valori''' sau obţinerea unor '''efecte stilistice''' ('''importanţa''', '''politeţea''' sau, dimpotrivă, '''desconsiderarea''');
* '''marcarea''' anumitor '''valori''' sau obținerea unor '''efecte stilistice''' ('''importanța''', '''politețea''' sau, dimpotrivă, '''desconsiderarea''');
* '''natura''' textului (obişnuit sau oficial; laic sau religios; poezie; corespondenţă; etichete, plăcuţe indicatoare, afişe, capete de tabel etc).
* '''natura''' textului (obișnuit sau oficial; laic sau religios; poezie; corespondență; etichete, plăcuțe indicatoare, afișe, capete de tabel etc.).


Pentru unele situaţii există '''reguli obligatorii'''; în altele, scrierea cu literă mică, respectiv mare este '''facultativă''', scrierea '''ocazională''' a unor cuvinte contrar regulilor obişnuite '''nefiind''' totdeauna o greşeală.
Pentru unele situații există '''reguli obligatorii'''; în altele, scrierea cu literă mică, respectiv mare este '''facultativă''', scrierea '''ocazională''' a unor cuvinte contrar regulilor obișnuite '''nefiind''' totdeauna o greșeală.


Există '''cuvinte''' sau '''poziţii''' în care se foloseşte '''totdeauna''' litera '''mică''', respectiv '''mare'''. Probleme pun mai ales situaţiile în care unul şi acelaşi (tip de) cuvânt se scrie '''fie''' cu literă mică, '''fie''' cu literă mare: mai ales în unele cazuri de '''treceri''' între nume '''comune''' şi nume '''proprii''' — care se produc în ambele sensuri, grafia depinzând de modul în care sunt tratate cuvintele în contextul respectiv —, distincţia nu este totdeauna uşor de făcut. Regulile privesc în special situaţiile în care pot exista ezitări; de aceea, ele sunt prezentate contrastiv, mai ales în funcţie de condiţiile folosirii cuvintelor în propoziţii şi de distincţia substantiv comun — substantiv propriu, care nu este totdeauna uşor de făcut.
Există '''cuvinte''' sau '''poziții''' în care se folosește '''totdeauna''' litera '''mică''', respectiv '''mare'''. Probleme pun mai ales situațiile în care unul și același (tip de) cuvânt se scrie '''fie''' cu literă mică, '''fie''' cu literă mare: mai ales în unele cazuri de '''treceri''' între nume '''comune''' și nume '''proprii''' — care se produc în ambele sensuri, grafia depinzând de modul în care sunt tratate cuvintele în contextul respectiv —, distincția nu este totdeauna ușor de făcut. Regulile privesc în special situațiile în care pot exista ezitări; de aceea, ele sunt prezentate contrastiv, mai ales în funcție de condițiile folosirii cuvintelor în propoziții și de distincția substantiv comun — substantiv propriu, care nu este totdeauna ușor de făcut. <blockquote> Scrierea cu literă mică sau mare a numelor '''unităților de măsură''' (''kilogram'', ''weber'') și a '''simbolurilor''' lor (''kg'', ''Wb''), precum și a simbolurilor altor termeni de specialitate (''B'' pentru ''bor'') nu face obiectul reglementărilor propriu-zis ortografice, ci al celor din domeniile respective, care trebuie respectate. <br/> Regulile de scriere cu literă mică sau mare diferă de la limbă la limbă, iar în scrierea limbii române, ele au variat în timp. </blockquote>
:Scrierea cu literă mică sau mare a numelor '''unităţilor de măsură''' (''kilogram'', ''weber'') şi a '''simbolurilor''' lor (''kg'', ''Wb''), precum şi a simbolurilor altor termeni de specialitate (''B'' pentru ''bor'') nu face obiectul reglementărilor propriu-zis ortografice, ci al celor din domeniile respective, care trebuie respectate.
:Regulile de scriere cu literă mică sau mare diferă de la limbă la limbă, iar în scrierea limbii române, ele au variat în timp.


=== 3.1. Scrierea cu literă mică ===
=== 3.1. Scrierea cu literă mică ===
Linia 29: Linia 24:
#*:''A adormit! zice cucoana''. Caragiale
#*:''A adormit! zice cucoana''. Caragiale
#* după '''puncte de suspensie''', când între comunicări există o legătură strânsă:  
#* după '''puncte de suspensie''', când între comunicări există o legătură strânsă:  
#*: ''Se mișcă fata... clipește din ochi..''. Caragiale
#*: ''Se mișcă fata ... clipește din ochi ...'' Caragiale <blockquote> Când între comunicări '''nu''' există o legătură strânsă, comunicarea următoare începe cu literă '''mare'''. <br/> Se '''poate''' scrie cu literă '''mică''' și după celelalte '''semne''' de punctuație '''finale''', atunci când comunicarea anterioară este prezentată ca '''neîncheiată''': <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; ''Ce-i? popă? negustor?'' Caragiale <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; ''Fie-ți milă! e nevastă-ta, iart-o! ''Caragiale </blockquote>
#*:: Când între comunicări '''nu''' există o legătură strânsă, comunicarea următoare începe cu literă '''mare'''.    
#*:: Se '''poate''' scrie cu literă '''mică''' și după celelalte '''semne''' de punctuație '''finale''', atunci când comunicarea anterioară este prezentată ca '''neîncheiată''':
#*: ''Ce-i? popă? negustor?'' Caragiale  
#*: ''Fie-ți milă! e nevastă-ta, iart-o! ''Caragiale
#* după '''două puncte''' (în afară de cazurile în care ele '''precedă''' vorbirea '''directă''' sau un '''citat'''):  
#* după '''două puncte''' (în afară de cazurile în care ele '''precedă''' vorbirea '''directă''' sau un '''citat'''):  
#*: ''Poarta țarinii era deschisă: intră pe ea. ''Sadoveanu
#*: ''Poarta țarinii era deschisă: intră pe ea. ''Sadoveanu
#* când cuvântul face parte dintr-un '''citat''' în '''ghilimele neprecedat de două puncte:'''  
#* când cuvântul face parte dintr-un '''citat''' în '''ghilimele neprecedat de două puncte:'''  
#*:''Strecura printre dinții albi și mărunți câte un „ah!” care-i umplea pieptul''. Delavrancea
#*:''Strecura printre dinții albi și mărunți câte un „ah!” care-i umplea pieptul''. Delavrancea <blockquote> Când un citat între ghilimele este '''precedat de două puncte''', el începe cu literă '''mare'''. </blockquote>
#*:: Când un citat între ghilimele este '''precedat de două puncte''', el începe cu literă '''mare'''.  
# substantivele '''comune''' (chiar dacă provin din nume '''proprii''') folosite '''izolat''' sau în '''interiorul''' unei comunicări, printre care cele care desemnează:  
# Substantivele '''comune''' (chiar dacă provin din nume '''proprii''') folosite '''izolat''' sau în '''interiorul''' unei comunicări, printre care cele care desemnează:  
#* '''tipuri omenești''' denumite după numele '''propriu''' al unor '''personaje''': ''un adonis'', ''un apolo'', ''un don juan'', ''un harpagon'', ''un mitică'', ''un păcală'';
#* '''tipuri omenești''' denumite după numele '''propriu''' al unor '''personaje''': ''un adonis'', ''un apolo'', ''un don juan'', ''un harpagon'', ''un mitică'', ''un păcală'';
#* '''obiecte''' denumite după '''creatorul''' lor (în sensul cel mai larg) sau după '''locul''' de proveniență: ''un marghiloman''; ''hațegana'', ''o havană'', ''olandă'';
#* '''obiecte''' denumite după '''creatorul''' lor (în sensul cel mai larg) sau după '''locul''' de proveniență: ''un marghiloman''; ''hațegana'', ''o havană'', ''olandă''; <blockquote> Numele proprii folosite numai '''ocazional''' pentru a desemna obiecte se scriu cu literă '''mare'''. </blockquote>
#*: Numele proprii folosite numai '''ocazional''' pentru a desemna obiecte se scriu cu literă '''mare'''.
#* ființe '''mitice''' multiple (indiferent de mitologia din care provin): !''ciclop'', ''elf'', !''gigant'', ''iele'', !''muză'', ''nimfă'', !''parcă'', ''rusalcă'', ''satir'', !''sirenă'', !''titan'', ''trol'';
#* ființe '''mitice''' multiple (indiferent de mitologia din care provin): ''!ciclop'', ''elf'', !''gigant'', ''iele'', !''muză'', ''nimfă'', !''parcă'', ''rusalcă'', ''satir'', !''sirenă'', !''titan'', ''trol'';
#* '''funcții''' și '''calități''' (oricât de importante): ''avocat'', ''cancelar'', ''deputat'', ''domn'' „domnitor”, ''general'', ''han'', ''ministru'', ''pașă'', ''prefect'', ''premier'', ''președinte'', ''primar'', ''prim-ministru'', ''principe'', ''rege'', ''secretar de stat'', ''senator'', ''sultan'', ''șah'', ''voievod'', ''vodă''; <blockquote> Se scriu cu literă '''mică''' și numele '''domeniilor''' la care se referă funcțiile: ''ministrul de externe'', ''ministrul afacerilor externe al...'', dar numele '''oficiale complete''' de funcții se scriu cu literă '''mare'''. </blockquote>
#* '''funcții''' și '''calități''' (oricât de importante): ''avocat'', ''cancelar'', ''deputat'', ''domn'' „domnitor”, ''general'', ''han'', ''ministru'', ''pașă'', ''prefect'', ''premier'', ''președinte'', ''primar'', ''prim-ministru'', ''principe'', ''rege'', ''secretar de stat'', ''senator'', ''sultan'', ''șah'', ''voievod'', ''vodă'';  
#* '''sisteme''' economico-sociale (''capitalism'', ''feudalism''), epoci '''geologice''' (''mezozoic''), perioade '''istorice''' relativ '''slab individualizate''' (''epoca modernă'', ''paleolitic'', ''perioada contemporană''), războaie care '''nu''' au nume '''unice''' (''războaiele balcanice'', ''punice''); <blockquote> !Denumirile epocilor istorice de importanță '''majoră''' se scriu cu literă '''mare'''. </blockquote>
#*: Se scriu cu literă '''mică''' și numele '''domeniilor''' la care se referă funcțiile: ''ministrul de externe'', ''ministrul afacerilor externe al...'', dar numele '''oficiale complete''' de funcții se scriu cu literă '''mare'''.
#* '''varietăți de plante''' și de '''animale''', soiuri de '''vin''', '''produse alimentare''' etc.: ''aligote'', ''angora'', ''astrahan'', ''băbească'', ''buldog'', ''cabernet'', ''camembert'', ''caniș'', ''cornul-caprei'' (varietate de ardei), ''ionatan'', ''merinos'', ''sponcă'', ''tigaie'', ''țurcană''; <blockquote> Pe '''etichete''', numele unor produse se scriu cu literă '''mare'''. </blockquote>
#* '''sisteme''' economico-sociale (''capitalism'', ''feudalism''), epoci '''geologice''' (''mezozoic''), perioade '''istorice''' relativ '''slab individualizate''' (''epoca modernă'', ''paleolitic'', ''perioada contemporană''), războaie care '''nu''' au nume '''unice''' (''războaiele balcanice'', ''punice'');  
#* '''substantivele''' cu sens '''generic''' care '''nu''' fac parte din numele propriu al entităților '''geografice''' și '''administrativ-teritoriale''' care le urmează: ''aleea Nucșoara'', ''balta Călărași'', ''băile Govora'', ''bulevardul Nicolae Bălcescu'', ''calea Floreasca'', ''comuna Tudor Vladimirescu'', ''fluviul Dunărea'', ''insula Sfânta Elena'', ''intrarea Popa Nan'', ''județul Bistrița-Năsăud'', ''lacul Gâlcescu'', ''munții Carpați'', ''orașul Dr. Petru Groza'', ''parcul Herăstrău'', ''pasul Bran'', ''peninsula Florida'', ''piața 1 Mai'', ''republica Ucraina'', ''râul Olt'', ''strada Cuțitul de Argint'', ''strada Pictor Luchian'', ''șoseaua Mihai Bravul'', ''vârful Ciucaș;'' <blockquote> Pe tăblițele''' indicatoare''', în indicarea '''adresei''', pe '''hărți''' etc, aceste substantive se scriu cu literă '''mare'''. </blockquote>
#*: !Denumirile epocilor istorice de importanță '''majoră''' se scriu cu literă '''mare'''.
#* '''varietăți de plante''' și de '''animale''', soiuri de '''vin''', '''produse alimentare''' etc: ''aligote'', ''angora'', ''astrahan'', ''băbească'', ''buldog'', ''cabernet'', ''camembert'', ''caniș'', ''cornul-caprei'' (varietate de ardei), ''ionatan'', ''merinos'', ''sponcă'', ''tigaie'', ''țurcană'';  
#*: Pe '''etichete''', numele unor produse se scriu cu literă '''mare'''.
#* '''substantivele''' cu sens '''generic''' care '''nu''' fac parte din numele propriu al entităților '''geografice''' și '''administrativ-teritoriale''' care le urmează: ''aleea Nucșoara'', ''balta Călărași'', ''băile Govora'', ''bulevardul Nicolae Bălcescu'', ''calea Floreasca'', ''comuna Tudor Vladimirescu'', ''fluviul Dunărea'', ''insula Sfânta Elena'', ''intrarea Popa Nan'', ''județul Bistrița-Năsăud'', ''lacul Gâlcescu'', ''munții Carpați'', ''orașul Dr. Petru Groza'', ''parcul Herăstrău'', ''pasul Bran'', ''peninsula Florida'', ''piața 1 Mai'', ''republica Ucraina'', ''râul Olt'', ''strada Cuțitul de Argint'', ''strada Pictor Luchian'', ''șoseaua Mihai Bravul'', ''vârful Ciucaș;''  
#*:Pe tăblițele''' indicatoare''', în indicarea '''adresei''', pe '''hărți''' etc, aceste substantive se scriu cu literă '''mare'''.
#* '''punctele cardinale''' (în afară de cazurile când desemnează o '''regiune''' sau când fac parte din nume de '''locuri'''): ''est'';
#* '''punctele cardinale''' (în afară de cazurile când desemnează o '''regiune''' sau când fac parte din nume de '''locuri'''): ''est'';
# toate '''celelalte părți de vorbire''' din '''interiorul''' unei comunicări, inclusiv:  
# toate '''celelalte părți de vorbire''' din '''interiorul''' unei comunicări, inclusiv:  
#* '''adjectivele''' din sintagme care denumesc '''varietăți de plante''' și de '''animale''': măr crețesc, cireșe pietroase;  
#* '''adjectivele''' din sintagme care denumesc '''varietăți de plante''' și de '''animale''': ''măr crețesc'', ''cireșe pietroase''; <blockquote> Asemenea adjective se scriu însă cu literă '''mare''' când desemnează o '''rasă''' (și, dacă ar fi scrise cu literă mică, ar putea fi interpretate drept '''calificative''' oarecare). </blockquote>
#*: Asemenea adjective se scriu însă cu literă '''mare''' când desemnează o '''rasă''' (și, dacă ar fi scrise cu literă mică, ar putea fi interpretate drept '''calificative''' oarecare).
#* '''pronumele de politețe''': ''dumneata, dumneavoastră''; <blockquote> În '''corespondență''', pronumele de politețe '''maximă''' se scrie cu literă '''mare'''. </blockquote>
#* '''pronumele de politețe''': ''dumneata, dumneavoastră'';  
#*: În '''corespondență''', pronumele de politețe '''maximă''' se scrie cu literă '''mare'''.
#* cuvintele ajutătoare din componența unor nume proprii, și anume:  
#* cuvintele ajutătoare din componența unor nume proprii, și anume:  
#** '''articolul''' sau '''particulele''' din unele '''nume de persoane''' românești sau străine: ''Ludovic al XIV-lea'', ''Ad al-Rahman'', ''Ştefan cel Mare'', ''Leonardo da Vinci'', ''Charles de Gaulle'', ''Andrea del Sarto'', ''Joachim du Bellay'', ''Abd el-Kader'', ''Jeanne la Papesse'', ''Ludwig van Beethoven'', ''Friedrich von Schiller'';
#** '''articolul''' sau '''particulele''' din unele '''nume de persoane''' românești sau străine: ''Ludovic al XIV-lea'', ''Ad al-Rahman'', ''Ştefan cel Mare'', ''Leonardo da Vinci'', ''Charles de Gaulle'', ''Andrea del Sarto'', ''Joachim du Bellay'', ''Abd el-Kader'', ''Jeanne la Papesse'', ''Ludwig van Beethoven'', ''Friedrich von Schiller'';
#** '''articolele, prepozițiile, conjuncțiile''' din nume de '''aștri''' (''Scroafa-cu-Purcei''), de entități '''geografice''' și '''administrativ-teritoriale '''(''America de Nord'', ''Oceanul Înghețat de Nord'', ''Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord'', ''Statele Unite ale Americii''), '''instituții''' (''Consiliul de Miniștri al ...'', ''Adunarea Națională a Republicii Franceze''), '''sărbători''' (''Ziua Internațională a Femeii'');
#** '''articolele, prepozițiile, conjuncțiile''' din nume de '''aștri''' (''Scroafa-cu-Purcei''), de entități '''geografice''' și '''administrativ-teritoriale '''(''America de Nord'', ''Oceanul Înghețat de Nord'', ''Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord'', ''Statele Unite ale Americii''), '''instituții''' (''Consiliul de Miniștri al ...'', ''Adunarea Națională a Republicii Franceze''), '''sărbători''' (''Ziua Internațională a Femeii'');
#: <blockquote>!În '''propoziție''', elementele inițiale ''(cel de-)al, (cea de-)a'' din '''numărul''' de ordine al unor '''manifestări''' periodice se scriu cu literă '''mică''':'' Participanții la !(cel de-)al X-lea Congres'' ...</blockquote>
#: <blockquote>!În '''propoziție''', elementele inițiale ''(cel de-)al, (cea de-)a'' din '''numărul''' de ordine al unor '''manifestări''' periodice se scriu cu literă '''mică''':'' Participanții la !(cel de-)al X-lea Congres'' ...</blockquote>
# Uneori, în '''poezia modernă, primul cuvânt''' al fiecărui '''vers''';  
# în '''poezia modernă, primul cuvânt''' al fiecărui '''vers'''; <blockquote> În poezia de tip '''clasic''', primul cuvânt al fiecărui vers se scrie cu literă '''mare'''. </blockquote>
#: În poezia de tip '''clasic''', primul cuvânt al fiecărui vers se scrie cu literă '''mare'''.
# '''abrevierile''' cuvintelor scrise cu literă mică: '''''a.c.''''' = ''anul curent'', '''''acad.''''' = ''academician, -ă'', '''''art.''''' = ''articol'', '''''d-ta''''' = ''dumneata'', '''''l''''' = ''lățime'', '''''lt.''''' = ''locotenent'', '''''m''''' = ''metru'' (pentru abrevierile scrise cu litere mici și mari vezi '''3.2. Scrierea cu literă mare''').
# '''Abrevierile''' cuvintelor scrise cu literă mică: '''''a.c.''''' = ''anul curent'', '''''acad.' = ''academician, -ă'', '''''art.''''' = ''articol'', '''''d-ta''''' = ''dumneata'', '''''l''''' = ''lățime'', '''''lt.''''' = ''locotenent'', '''''m''''' = ''metru'' (pentru abrevierile scrise cu litere mici și mari vezi '''3.2. Scrierea cu literă mare''').
# <blockquote>!Se '''pot''' scrie, '''ocazional''', cu literă '''mică''', unele cuvinte care, în mod obișnuit, se scriu cu literă mare, pentru a realiza un anumit '''efect''' stilistic (''ceaușescu'', ''pcr'') sau grafic (''univers enciclopedic'' pe unele publicații ale editurii în cauză).</blockquote>
# <blockquote>!Se '''pot''' scrie, '''ocazional''', cu literă '''mică''', unele cuvinte care, in mod obișnuit, se scriu cu literă mare, pentru a realiza un anumit '''efect''' stilistic (''ceaușescu'', ''pcr'') sau grafic (univers enciclopedic pe unele publicații ale editurii în cauză).</blockquote>
 
#: Nu ni se mai pare necesară în momentul de față reluarea regulilor, încetățenite de multă vreme în limba română, potrivit cărora se scriu cu literă mică substantivele comune care denumesc '''popoare''', '''zilele''' săptămânii și '''lunile''' anului și '''disciplinele''' de învățământ (care în unele limbi se scriu cu literă mare).
<blockquote> Nu ni se mai pare necesară în momentul de față reluarea regulilor, încetățenite de multă vreme în limba română, potrivit cărora se scriu cu literă mică substantivele comune care denumesc '''popoare''', '''zilele''' săptămânii și '''lunile''' anului și '''disciplinele''' de învățământ (care în unele limbi se scriu cu literă mare).</blockquote>


=== 3.2. Scrierea cu literă mare ===
=== 3.2. Scrierea cu literă mare ===


Fiind '''limitată''' la anumite situaţii, scrierea cu literă '''mare''' a cuvintelor '''izolate''' sau '''în propoziţii''' are ca efect '''punerea''' lor '''în evidenţă'''.  
Fiind '''limitată''' la anumite situații, scrierea cu literă '''mare''' a cuvintelor '''izolate''' sau '''în propoziții''' are ca efect '''punerea''' lor '''în evidență'''. <blockquote> Situațiile în care în limba română se scrie cu literă '''mare''' sunt mai numeroase decât în unele limbi (de exemplu, față de scrierea numelor de instituții în franceză), dar mai restrictive decât în altele (față de scrierea în engleză a cuvintelor unui titlu, sau, în germană, a tuturor substantivelor, de exemplu).</blockquote>
:    Situaţiile în care în limba română se scrie cu literă '''mare''' sunt mai numeroase decât în unele limbi (de exemplu, faţă de scrierea numelor de instituţii în franceză), dar mai restrictive decât în altele (faţă de scrierea în engleză a cuvintelor unui titlu, sau, în germană, a tuturor substantivelor, de exemplu).
 
    Se scriu, de regulă, cu literă '''mare la iniţială''':  
Se scriu, de regulă, cu literă '''mare la inițială''':  
* '''primul cuvânt''' (chiar dacă este substantiv '''comun''' sau orice '''altă''' parte de vorbire) dintr-o '''comunicare''' — fie că aceasta '''este''' sau '''nu propoziţie''' ('''notă''' de subsol, inclusiv când începe cu abrevieri folosite în indicaţiile bibliografice; '''titlu de coloană''' dintr-un '''tabel''' etc);
* '''primul cuvânt''' (chiar dacă este substantiv '''comun''' sau orice '''altă''' parte de vorbire) dintr-o '''comunicare''' — fie că aceasta '''este''' sau '''nu propoziție''' ('''notă''' de subsol, inclusiv când începe cu abrevieri folosite în indicațiile bibliografice; '''titlu de coloană''' dintr-un '''tabel''' etc.);
* '''numele proprii''' (şi '''asimilate''' acestora) folosite '''izolat''' sau '''în propoziţii''' şi fraze; în cazul numelor proprii '''compuse''', scrierea cu literă mare poate privi '''toate''' componentele sau numai '''primul''';
* '''numele proprii''' (și '''asimilate''' acestora) folosite '''izolat''' sau '''în propoziții''' și fraze; în cazul numelor proprii '''compuse''', scrierea cu literă mare poate privi '''toate''' componentele sau numai '''primul''';
* anumite '''abrevieri''';
* anumite '''abrevieri''';
* '''locuţiunile pronominale de politeţe''';
* '''locuțiunile pronominale de politețe''';
* '''primul cuvân'''t al fiecărui '''vers''' în poezia '''de tip clasic'''.
* '''primul cuvânt''' al fiecărui '''vers''' în poezia '''de tip clasic'''. <blockquote> În poezia '''modernă''', uneori, primul cuvânt al fiecărui vers este scris cu literă '''mică'''.</blockquote>
:    În poezia '''modernă''', uneori, primul cuvânt al fiecărui vers este scris cu literă '''mică'''.
 
Detaliind, se scriu cu litere '''mari''':  
Detaliind, se scriu cu litere '''mari''':  
# primul cuvânt dintr-o comunicare:   
# primul cuvânt dintr-o comunicare:   
#* când este '''izolată''' sau '''prima''' comunicare dintr-un text:   
#* când este '''izolată''' sau '''prima''' comunicare dintr-un text:   
:''Stau câteodată şi-mi aduc aminte [...]'' Creangă
#*: ''Stau câteodată și-mi aduc aminte'' [...] Creangă
#* când '''urmează''' după o alta, şi anume:   
#* când '''urmează''' după o alta, și anume:   
#** '''totdeauna''' când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu '''punct final:'''   
#** '''totdeauna''' când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu '''punct final:'''   
:''Săniile porniră iar încet. Frigul creştea odată cu lumina''. Sadoveanu
#**: ''Săniile porniră iar încet. Frigul creștea odată cu lumina''. Sadoveanu
#** '''de regulă''', când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu unul din '''celelalte semne de punctuaţie finale''':   
#** '''de regulă''', când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu unul din '''celelalte semne de punctuație finale''':   
#*** '''semnul întrebării''':   
#*** '''semnul întrebării''':   
:''Ce să facă? La muşteriu cu cioburi de sticlă nu putea merge.'' Caragiale  
#***: ''Ce să facă? La mușteriu cu cioburi de sticlă nu putea merge.'' Caragiale  
#*** '''semnul exclamării''':   
#*** '''semnul exclamării''':   
:''Patria mă cheamă! Nu mai pot sta un moment!'' Caragiale
#***: ''Patria mă cheamă! Nu mai pot sta un moment!'' Caragiale
#*** '''puncte de suspensie''', când între comunicări '''nu''' este o legătură '''strânsă''':   
#*** '''puncte de suspensie''', când între comunicări '''nu''' este o legătură '''strânsă''':   
:''Aici nu-i nevoie de baba Aniţa ... Noroc să deie Dumnezeu!'' Sadoveanu
#***: ''Aici nu-i nevoie de baba Anița ... Noroc să deie Dumnezeu!'' Sadoveanu <blockquote> Când între comunicări este o legătură '''strânsă''', după aceste semne de punctuație se '''poate''' scrie și cu literă '''mică'''.</blockquote>
#*** la începutul unei comunicări în '''vorbire directă''' precedată de '''două puncte''' (şi de linie de dialog sau de ghilimele): 
#*** la începutul unei comunicări în '''vorbire directă''' precedată de '''două puncte''' (și de linie de dialog sau de ghilimele):   
:''Dl. Goe este foarte impacient şi, cu ton de comandă, zice încruntat:  - Mam-mare, de ce nu mai vine?'' Caragiale
#***: ''Dl. Goe este foarte impacient și, cu ton de comandă, zice încruntat: <br/> - Mam-mare, de ce nu mai vine?'' Caragiale  
#*** la începutul unui '''citat''' precedat de '''două puncte''' (şi încadrat, de regulă, între '''ghilimele'''):   
#*** la începutul unui '''citat''' precedat de '''două puncte''' (și încadrat, de regulă, între '''ghilimele'''):   
:''Astfel se-ncheia proclamaţia    cu acest frumos motto: „Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni!”'' Caragiale
#***: ''Astfel se-ncheia proclamația ..., cu acest frumos motto: „Evenimentele mari fac totdeauna tacă micile pasiuni!”'' Caragiale <blockquote> Un citat '''neprecedat''' de două puncte începe cu literă '''mică'''.</blockquote>
#** în '''corespondenţă''', '''cereri''' etc, cuvântul cu care '''începe prima '''comunicare '''după formula de adresare''' urmată de '''virgulă''':   
#** în '''corespondență''', '''cereri''' etc., cuvântul cu care '''începe prima '''comunicare '''după formula de adresare''' urmată de '''virgulă'''
:''Domnule Director, '' ''Subsemnatul, ..., vă rog binevoiţi... '' '' '' ''Domnule Director, '' ''Vă rog să binevoiţi...''
#**: ''Domnule Director,'' <br/> ''Subsemnatul, ..., vă rog să binevoiți... '' <br/><br/> ''Domnule Director,'' <br/> ''Vă rog să binevoiți...''
# toate componentele (cu excepţia, de regulă, a cuvintelor ajutătoare) numelor proprii (inclusiv ale unor unităţi lexicale complexe folosite ca nume proprii) care desemnează:
#  '''toate''' componentele (cu excepția, de regulă, a cuvintelor ajutătoare) numelor '''proprii''' (inclusiv ale unor '''unități lexicale complexe''' folosite ca nume proprii) care desemnează:
#* '''persoane''' (prenume, patronime, nume de familie, supranume, pseudonime — inclusiv componentele lor provenite din nume de funcţii, ranguri etc.): ''Ali-Paşa, Avădanei, Costapetru, Delavrancea, Elvira Popescu, Grigore Vasiliu-Birlic, Hagichirea, Hagi-Tudose, Lev Nicolaievici Tolstoi, Mihai-Vodă, Moşandrei, Nababul, Păstorel, Rousseau Vameşul, Ştefan cel Mare, Vlad Tepeş. ''În '''unele nume de familie străine''' se scriu cu literă mare și articolul sau particulele din componenţa lor:'' Gabriele D'Annunzio, Vittorio De Sica, Luca Della Robbia, Du Cange, Ibn Saud, Jean de La Fontaine, Le Corbusier, J.-L. Mac Adam, Eugene O'Neill, Vincent Van Gogh;''  
#* '''persoane''' (prenume, patronime, nume de familie, supranume, pseudonime — inclusiv componentele lor provenite din nume de funcții, ranguri etc.): '''''A'''li-'''P'''așa'', '''''A'''vădanei'', '''''C'''ostapetru'', '''''D'''elavrancea'', '''''E'''lvira '''P'''opescu'', '''''G'''rigore '''V'''asiliu-'''B'''irlic'', '''''H'''agichirea'', '''''H'''agi-'''T'''udose'', '''''L'''ev '''N'''icolaievici '''T'''olstoi'', '''''M'''ihai-'''V'''odă'', '''''M'''oșandrei'', '''''N'''ababul'', '''''P'''ăstorel'', '''''R'''ousseau'', '''''V'''ameșul'', ''Ştefan cel Mare'', '''''V'''lad '''Ț'''epeș''. În '''unele nume de familie''' străine se scriu cu literă '''mare''' și '''articolul''' sau '''particulele''' din componența lor: ''Gabriele '''D''''Annunzio'', ''Vittorio '''D'''e Sica'', ''Luca '''D'''ella Robbia'', '''''D'''u Cange'', '''''I'''bn Saud'', ''Jean de '''L'''a Fontaine'', '''''L'''e Corbusier'', ''J.-L. '''Mac''' Adam'', ''Eugene '''O''''Neill'', ''Vincent '''Van''' Gogh''; <blockquote> Substantivele care denumesc '''funcții, ranguri''' etc. și '''nu''' fac parte din numele propriu, precum și cuvintele '''ajutătoare''' din componența altor nume de persoană se scriu cu literă '''mică'''.</blockquote>
:    Substantivele care denumesc '''funcţii, ranguri''' etc. şi '''nu''' fac parte din numele propriu, precum şi cuvintele '''ajutătoare''' din componenţa altor nume de persoană se scriu cu literă '''mică'''.
#* '''personaje '''religioase, mitologice, folclorice, literare: '''''A'''lah'', '''''A'''totputernicul'', '''''B'''arbă-'''A'''lbastră'', '''''C'''enușăreasa'', '''''D'''on '''J'''uan'', '''''D'''umnezeu'', '''''F'''ăt-'''F'''rumos'', '''''G'''reuceanul'', '''''H'''arpagon'', '''''I'''sus '''H'''ristos'', '''''M'''ântuitorul'', '''''M'''ama-'''P'''ădurii'', '''''P'''ăcală'', '''''R'''a'', '''''S'''caraoțchi'', '''''S'''farmă-'''P'''iatră'', '''''S'''fânta '''F'''ecioară'', '''''S'''fânta '''M'''ăria'', '''''S'''fânta '''T'''reime'', '''''S'''fântul '''C'''onstantin'', '''''S'''fântul '''D'''uh'', '''''T'''atăl'' „Dumnezeu”, '''''V'''enus'', '''''Z'''eus''; <blockquote> Se scriu cu litere '''mari''' și alte '''realități cu caracter religios''', ca '''''S'''fânta '''S'''criptură'', '''''S'''fântul '''M'''ormânt'', '''''S'''fântul '''M'''unte'', iar în textele '''bisericești''' și alte substantive ('''''A'''totștiitorul'', '''''D'''omnul nostru '''I'''sus '''H'''ristos'', '''''P'''ărinte''), precum și '''pronumele''' și adjectivele pronominale '''referitoare la Dumnezeu''' sau la '''Isus Hristos''' (''ne rugăm '''Ţ'''ie, Doamne''; ''mare mila '''T'''a''). <br/> Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii care denumesc '''tipuri''' omenești și cele care desemnează !personaje mitologice multiple se scriu cu literă '''mică'''.</blockquote>
#* '''personaje '''religioase, mitologice, folclorice, literare: ''Alah, Atotputernicul, Barbă-Albastră, Cenuşăreasa, Don Juan, Dumnezeu, Făt-Frumos, Greuceanul, Harpagon, Isus Hristos, Mântuitorul, Mama-Pădurii, Păcală, Ra, Scaraoţchi, Sfarmă-Piatră, Sfânta Fecioară, Sfânta Măria, Sfânta Treime, Sfântul Constantin, Sfântul Duh, Tatăl „Dumnezeu”, Venus, Zeus''
#* '''animale''': '''''A'''zor'', '''''B'''ubico'', '''''D'''uman'', '''''G'''rivei'', '''''J'''oiana'', '''''M'''urgu'', '''''P'''lăvan'', '''''Z'''efir'';
:    Se scriu cu litere '''mari''' şi alte '''realităţi cu caracter religios''', ca ''Sfânta Scriptură, Sfântul Mormânt, Sfântul Munte'', iar în textele '''bisericeşti''' şi alte substantive (''Atotștiitorul, Domnul nostru Isus Hristos, Părinte''), precum şi '''pronumele''' şi adjectivele pronominale '''referitoare la Dumnezeu''' sau la '''Isus Hristos''' (''ne rugăm Ţie, Doamne; mare mila Ta'').    Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii care denumesc '''tipuri''' omeneşti şi cele care desemnează îpersonaje mitologice multiple se scriu cu literă '''mică'''.
#* entități '''geografice''' sau '''administrativ-teritoriale''': '''''A'''frica '''C'''entrală'', '''''A'''merica de '''N'''ord'', '''''B'''ăile '''H'''erculane'', '''''B'''olintin-'''D'''eal'' (localitate), '''''C'''raiova'', '''''F'''ranța'', '''''G'''ovora-'''B'''ăi''<ref>Denumirea modernă a orașului este Băile Govora conform [http://data.gov.ro/dataset/siruta Registrului Unităților Teritorial-Administrative].</ref>, '''''H'''imalaia'', '''''M'''area '''B'''ritanie'', '''''O'''rientul '''M'''ijlociu'', '''''P'''opești-'''L'''eordeni'', '''''S'''usai'', '''''Ţ'''ara'' '''''R'''omânească'' „Muntenia”, inclusiv numele '''punctelor cardinale''' care constituie '''al doilea element''' al unui '''toponim compus''' ('''''B'''ucurești-'''N'''ord'' (gară), '''''D'''evcea-'''V'''est'' (localitate), '''''E'''uropa '''C'''entrală'', '''''E'''uropa de '''E'''st'', '''''P'''olul '''S'''ud''), precum și '''prepozițiile''', '''numeralele''' ș.a. aflate '''pe primul loc''': '''''D'''upă '''D'''eal'' (sat), ''Între '''G'''ârle'' (stradă), '''''L'''a '''O'''m'' (vârf de munte), '''''T'''rei '''B'''razi'' (cabană); <blockquote> Termenii generici care '''nu''' sunt incluși în denumirea geografică propriu-zisă se scriu cu literă '''mică''', la fel, de regulă, sintagma ''țările române'', care nu a fost niciodată numele propriu al unei unități.</blockquote>
#* '''animale''': ''Azor, Bubico, Duman, Grivei, Joiana, Murgu, Plăvan, Zefir'';
#* '''aștri''' și '''constelații''': '''''C'''ornul-'''C'''aprei'', '''''M'''arte'', '''''S'''aturn'', '''''U'''rsa-'''M'''are'', inclusiv '''''L'''una'', '''''P'''ământul'', '''''S'''oarele'' în terminologia astronomică;
#* entităţi '''geografice''' sau '''administrativ-teritoriale''': ''Africa Centrală, America de Nord, Băile Herculane, Bolintin-Deal (localitate), Craiova, Franţa, Govora-Băi, Himalaia, Marea Britanie, Orientul Mijlociu, Popeşti-Leordeni, Susai, Ţara Românească „Muntenia", ''inclusiv numele''' punctelor cardinale''' care constituie al doilea element al unui '''toponim compus''''' (Bucureşti-Nord (gară), Devcea-Vest (localitate), Europa Centrală, Europa de Est, Polul Sud''), precum şi '''prepoziţiile''', '''numeralele''' ş.a. aflate '''pe primul loc''''': După Deal ''(sat)'', Între Gârle ''(stradă)'', La Om ''(vârf de munte)'', Trei Brazi (cabană)''
#* '''marile epoci istorice''' (!chiar dacă '''nu''' reprezintă evenimente) și '''evenimentele istorice majore''' (!'''''A'''ntichitatea'', !'''''E'''vul Mediu'', '''''R'''enașterea''; '''''C'''omuna (din Paris)'', '''''R'''econquista'', '''''R'''eforma'', '''''R'''isorgimento'', '''''U'''nirea Principatelor''), inclusiv '''războaiele''' de '''anvergură''' ('''''P'''rimul '''R'''ăzboi '''M'''ondial'', ''al '''D'''oilea '''R'''ăzboi Mondial'') sau care au un nume '''unic''' ('''''R'''ăzboiul celor Două Roze'', '''''R'''ăzboiul de Independență'', '''''R'''ăzboiul de '''S'''ecesiune'', '''''R'''ăzboiul de '''T'''reizeci de '''A'''ni'', '''''R'''ăzboiul de 100 de '''A'''ni''), precum și '''manifestări''' științifice, culturale, artistice, politice ('''''C'''onferința '''N'''ațională a '''P'''artidului X''); <blockquote> Denumirile '''epocilor geologice''' și '''istorice mai slab individualizate''', precum și ale războaielor care nu au nume proprii se scriu cu literă '''mică'''.</blockquote>
:    Termenii generici care '''nu''' sunt incluşi în denumirea geografică propriu-zisă se scriu cu literă '''mică''', la fel, de regulă, sintagma ţările române, care nu a fost niciodată numele propriu al unei unităţi.
#* '''sărbători''' laice (naționale și internaționale) sau religioase (indiferent de cult): '''''A'''nul '''N'''ou'', '''''C'''răciun(ul)'', ''1 '''D'''ecembrie'', '''''D'''uminica '''T'''omei'', ''Înălțarea'', ''Întâi '''M'''ai'', ''Înviere(a)'', '''''P'''aște(le)'', !'''''P'''atruzeci de '''S'''finți'', '''''P'''urim'', '''''R'''amadan'', '''''S'''chimbarea la '''F'''ață'';
#* '''aştri''' şi '''constelaţii''': ''Cornul-Caprei, Marte, Saturn, Ursa-Mare, inclusiv Luna, Pământul, Soarele'' în terminologia astronomică;
#* '''instituții''' ('''''A'''dministrația '''P'''rezidențială'', '''''A'''vocatul '''P'''oporului'', '''''C'''amera '''D'''eputaților'', '''''C'''ancelaria '''P'''rimului-'''M'''inistru''<ref>Notă dexonline: în conformitate cu intrarea corespunzătoare din dicționar ar trebui să fie: '''''C'''ancelaria '''P'''rim-'''M'''inistrului''</ref>, '''''E'''ditura '''U'''nivers '''E'''nciclopedic'', '''''F'''acultatea de '''L'''itere'', '''''G'''uvernul '''R'''omâniei'', '''''I'''nstitutul de '''L'''ingvistică'', '''''M'''inisterul '''A'''facerilor '''E'''xterne'', '''''O'''rganizația '''N'''ațiunilor '''U'''nite'', '''''P'''arlamentul '''R'''omâniei'', '''''S'''fântul '''S'''caun'' „Vaticanul”, '''''T'''eatrul '''N'''ațional'', '''''U'''niunea '''A'''rtiștilor '''P'''lastici''), inclusiv când sunt folosite !eliptic: ''admiterea la '''P'''olitehnică''; ''student la '''L'''itere''; ''secretar de stat la '''E'''xterne'', '''clădiri''' publice și '''monumente''' ('''''A'''rcul de '''T'''riumf'', '''''C'''asa '''A'''cademiei'', '''''P'''alatul '''P'''arlamentului''), '''săli''' ('''''R'''apsodia''), '''mijloace de transport''' ('''''O'''rient '''E'''xpres'', '''''T'''itanicul''); <blockquote> Se scriu cu litere '''mici''' denumirile '''neoficiale''' ale instituțiilor ('''''g'''uvernul român'', '''''g'''uvernele statelor membre ale UE'') și numele '''domeniilor''' la care se referă o '''funcție''' ('''''m'''inistru de externe''), însă în documentele oficiale, numele '''complete''' de funcții se scriu cu litere mari: ''Contrasemnează: '''M'''inistrul '''A'''facerilor '''E'''xterne'' ...</blockquote>
#* '''marile epoci istorice''' (!chiar dacă '''nu''' reprezintă evenimente) şi '''evenimentele istorice majore''' (''!Antichitatea, !Evul Mediu, Renaşterea; Comuna (din Paris), Reconquista, Reforma, Risorgimento, Unirea Principatelor''), inclusiv '''războaiele''' de '''anvergură''' (''Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial'') sau care au un nume '''unic''' (''Războiul celor Două Roze, Războiul de Independenţă, Războiul de Secesiune, Războiul de Treizeci de Ani, Războiul de 100 de Ani''), precum şi '''manifestări''' ştiinţifice, culturale, artistice, politice (''Conferinţa Naţională a Partidului X''); 
#* '''ordine de stat românești '''sau '''străine''': '''''L'''egiunea de '''O'''noare'', '''''O'''rdinul '''N'''ațional „'''S'''erviciul '''C''redincios”'', '''''O'''rdinul '''N'''ațional „'''P'''entru '''M'''erit”''; <blockquote> Numele unor '''medalii''' sau '''premii''', precum și '''titlurile''' științifice și onorifice se scriu cu literă '''mică''': '''''d'''octor honoris causa'', '''''d'''octor în filologie'', '''''m'''embru de onoare al Academiei Române''.</blockquote>
:    Denumirile '''epocilor geologice''' şi '''istorice mai slab individualizate''', precum şi ale războaielor care nu au nume proprii se scriu cu literă mică.
#* '''soiuri''' de plante și '''rase''' de animale: '''''A'''urora'' (soi de floarea-soarelui), '''''B'''azna'' (rasă de porci), '''''L'''eghorn'' (rasă de găini), '''''M'''arele Alb'' (rasă de porci), '''''N'''apoleon'' (soiuri de cireșe, mere, pere, struguri), inclusiv numele de rase provenite dintr-un '''adjectiv''' (când acesta, scris cu literă mică, ar putea fi interpretat ca un calificativ oarecare): ''vacă '''D'''obrogeană''. <blockquote> Se scriu cu literă '''mică''' numele '''varietăților''' de plante și de animale exprimate prin '''adjective''' sau prin '''substantive comune'''.</blockquote>
#* '''sărbători''' laice (naţionale şi internaţionale) sau religioase (indiferent de cult): ''Anul Nou, Crăciun(ul), 1 Decembrie, Duminica Tomei, Înălţarea, Întâi Mai, înviere(a), Paşte(le), !Patruzeci de Sfinţi, Purim, Ramadan, Schimbarea la Față'';
#* '''punctele cardinale''', când au valoare de '''nume propriu''', desemnând o '''regiune''': ''importat din '''A'''pus/'''V'''est'', ''din '''O'''rient'', ''în '''A'''pusul '''E'''uropei'', ''în '''O'''rientul '''A'''propiat''; <blockquote> Când nu au această valoare, numele punctelor cardinale se scriu cu literă '''mică'''.</blockquote>
#* '''instituţii''' (''Administraţia Prezidenţială, Avocatul Poporului, Camera Deputaţilor, Cancelaria Primului-Ministru, Editura Univers Enciclopedic, Facultatea de Litere, Guvernul României, Institutul de Lingvistică, Ministerul Afacerilor Externe, Organizaţia Naţiunilor Unite, Parlamentul României, Sfântul Scaun „Vaticanul", Teatrul Naţional, Uniunea Artiştilor Plastici''), inclusiv când sunt folosite !eliptic: ''admiterea la Politehnică; student la Litere; secretar de stat la Externe'', '''clădiri''' publice şi '''monumente''' (''Arcul de Triumf, Casa Academiei, Palatul Parlamentulu''), '''săli''' (''Rapsodia''), '''mijloace de transport''' (''Orient Expres, Titanicul'');
#* '''obiecte''' desemnate '''ocazional''' prin numele '''creatorului''' lor: ''trei '''G'''rigorești'' „tablouri de Grigorescu”, ''un '''S'''tradivarius'' „vioară construită de Stradivarius”. <blockquote> Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii se scriu cu literă '''mică'''.</blockquote>
:    Se scriu cu litere '''mici''' denumirile '''neoficiale''' ale instituţiilor (''guvernul român, guvernele statelor membre ale UE'') şi numele '''domeniilor''' la care se referă o '''funcţie''' (''ministru de externe''), însă în documentele oficiale, numele '''complete''' de funcţii se scriu cu litere mari: ''Contrasemnează: Ministrul Afacerilor Externe'' ....
#* <blockquote>!'''toate''' componentele '''locuțiunilor pronominale de politețe''': '''''A'''lteța '''S'''a '''R'''egală'', '''''D'''omnia '''S'''a'', '''''E'''xcelența '''V'''oastră'', '''''Î'''nălțimea '''V'''oastră'', '''''M'''ajestățile '''L'''or '''I'''mperiale'', '''''S'''finția '''S'''a''.</blockquote>
#* '''ordine de stat româneşti '''sau '''străine''': ''Legiunea de Onoare, Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”, Ordinul Naţional „Pentru Merit”''
:    Numele unor '''medalii''' sau '''premii''', precum şi '''titlurile''' ştiinţifice şi onorifice se scriu cu literă '''mică''': ''doctor honoris causa, doctor în filologie, membru de onoare al Academiei Române''.
#* '''soiuri''' de plante şi '''rase''' de animale: ''Aurora'' (soi de floarea-soarelui), ''Razna'' (rasă de porci), ''Leghorn'' (rasă de găini),'' Marele Alb'' (rasă de porci), ''Napoleon'' (soiuri de cireşe, mere, pere, struguri), inclusiv numele de rase provenite dintr-un adjectiv (când acesta, scris cu literă mică, ar putea fi interpretat ca un calificativ oarecare): ''vacă Dobrogeană''
:    Se scriu cu literă '''mică''' numele '''varietăţilor''' de plante şi de animale exprimate prin '''adjective''' sau prin '''substantive comune'''.
#* '''punctele cardinale''', când au valoare de '''nume propriu''', desemnând o '''regiune''': ''importat din Apus/Vest, din Orient, în Apusul Europei, în Orientul Apropiat''
:    Când nu au această valoare, numele punctelor cardinale se scriu cu literă '''mică'''.
#* '''obiecte''' desemnate '''ocazional''' prin numele '''creatorului''' lor: ''trei Grigoreşti'' „tablouri de Grigorescu", ''un Stradivarius'' „vioară construită de Stradivarius". 
:    Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii se scriu cu literă '''mică'''.
#* !'''toate''' componentele '''locuţiunilor pronominale de politeţe''': ''Alteţa Sa Regală, Domnia Sa, Excelenţa Voastră, înălţimea Voastră, Majestăţile Lor Imperiale, Sfinţia Sa''.
#  numai '''primul''' element din numele '''proprii compuse''' sau numele unic care reprezintă:  
#  numai '''primul''' element din numele '''proprii compuse''' sau numele unic care reprezintă:  
#* ! denumirile '''organismelor''' de conducere şi ale '''compartimentelor''' din instituţii: ''Adunarea generală a Academiei Române, Catedra de limba română, Comisia de cultivare a limbii a Academiei Române, Compartimentul/Sectorul de limbi romanice, Consiliul ştiinţific, Direcţia, Secretariatul, Secţia de filologie şi literatură a Academiei Române, Serviciul de contabilitate'';
#* !denumirile '''organismelor''' de conducere și ale '''compartimentelor''' din instituții: '''''A'''dunarea generală a Academiei Române'', '''''C'''atedra de limba română'', '''''C'''omisia de cultivare a limbii a Academiei Române'', '''''C'''ompartimentul/Sectorul de limbi romanice'', '''''C'''onsiliul științific'', '''''D'''irecția'', '''''S'''ecretariatul'', '''''S'''ecția de filologie și literatură a Academiei Române'', '''''S'''erviciul de contabilitate'';
#* '''titluri''' de '''publicaţii''' periodice, '''opere''' literare, ştiinţifice (şi de părţi ale lor — capitole etc.), artistice etc., '''emisiuni''' radio-TV, '''documente''' de importanţă internaţională sau naţională, nume ale unor '''medalii''' sau '''premii''': ''„A 150-a aniversare a naşterii lui Mihai Eminescu” ''(medalie)'', Adevărul literar şi artistic ''(ziar)'', Amintiri din copilărie, Biblia, Capitalul, Constituţia, Coranul, Declaraţia universală a drepturilor omului, Floarea darurilor, Gramatica limbii române, Istoria românilor sub Mihai-Vodă Viteazul, Legea partidelor politice, Limba română ''(revistă)'', O scrisoare pierdută, Premiul pentru cea mai bună piesă a anului, Primăvara ''(pictură)'', Proclamaţia de la Islaz, Psaltirea scheiană, Regulamentul organic, România literară, Rondul de noapte'' (emisiune TV)'', Simfonia fantastică, Tatăl nostru'';
#* '''titluri''' de '''publicații''' periodice, '''opere''' literare, științifice (și de părți ale lor — capitole etc.), artistice etc., '''emisiuni''' radio-TV, '''documente''' de importanță internațională sau națională, nume ale unor '''medalii''' sau '''premii''': ''„A 150-a aniversare a nașterii lui Mihai Eminescu”'' (medalie), '''''A'''devărul literar și artistic'' (ziar), '''''A'''mintiri din copilărie'', '''''B'''iblia'', '''''C'''apitalul'', '''''C'''onstituția'', '''''C'''oranul'', '''''D'''eclarația universală a drepturilor omului'', '''''F'''loarea darurilor'', '''''G'''ramatica limbii române'', '''''I'''storia românilor sub Mihai-Vodă Viteazul'', '''''L'''egea partidelor politice'', '''''L'''imba română'' (revistă), '''''O''' scrisoare pierdută'', '''''P'''remiul pentru cea mai bună piesă a anului'', '''''P'''rimăvara'' (pictură), '''''P'''roclamația de la Islaz'', '''''P'''saltirea scheiană'', '''''R'''egulamentul organic'', '''''R'''omânia literară'', '''''R'''ondul de noapte'' (emisiune TV), '''''S'''imfonia fantastică'', '''''T'''atăl nostru'';
#* '''mărci''' de produse: ''Izvorul minunilor'' (apă minerală);
#* '''mărci''' de produse: '''''I'''zvorul minunilor'' (apă minerală);
#* '''nume ştiinţifice latineşti''' de '''specii animal'''e şi '''vegetale''': ''Bacterium aceti, Gorilla beringuei, Hygrophorus puniceus, Mustela nivalis, Sequoia gigantea''; al doilea element se scrie cu literă mare numai dacă este un nume propriu: ''Inocybe Patouillardi'';
#* '''nume științifice latinești''' de '''specii animale''' și '''vegetale''': '''''B'''acterium aceti'', '''''G'''orilla beringuei'', '''''H'''ygrophorus puniceus'', '''''M'''ustela nivalis'', '''''S'''equoia gigantea''; al doilea element se scrie cu literă mare numai dacă este un nume '''propriu''': '''''I'''nocybe Patouillardi'';
# '''Abrevierile se scriu''':  
# '''Abrevierile se scriu''':  
#* '''integral''' cu litere '''mari''' când sunt alcătuite din '''iniţialele''':  
#* '''integral''' cu litere '''mari''' când sunt alcătuite din '''inițialele''':  
#** cuvintelor componente ale unor '''nume proprii compuse''' scrise cu literă '''mare''' la iniţială: '''''GMT''''''' = Greenwich Mean Time, '''''''MS''''''' = Maiestatea Sa, '''''''O.U.''''''' = Ordonanţă de Urgenţă, '''''''P.S.S'''''''. = Preasfinţia Sa, '''''''S.N.C.F.R./SNCFR''''''' = Societatea Naţională a Căilor Ferate Române'';
#** cuvintelor componente ale unor '''nume proprii compuse''' scrise cu literă '''mare''' la inițială: '''''GMT''''' = ''Greenwich Mean Time'', '''''MS''''' = ''Maiestatea Sa'', '''''O.U.''''' = ''Ordonanță de Urgență'', '''''P.S.S.''''' = ''Preasfinția Sa'', '''''S.N.C.F.R./SNCFR''''' = ''Societatea Națională a Căilor Ferate Române'';
#** numelor unor '''noţiuni de specialitate''' ('''''A''''''' = arie, amper; '''''''B''''''' = bor, '''''''C''''''' = (grade) Celsius, '''''''L''''''' = lungime, '''''''MΩ''''''' = megaohm, '''''''VSH''''''' = viteza de sedimentare a hematiilor'') şi ale '''punctelor cardinale''' ('''''E''''''' = est'');
#** numelor unor '''noțiuni de specialitate''' ('''''A''''' = ''arie'', ''amper''; '''''B''''' = ''bor'', '''''C''''' = ''(grade) Celsius'', '''''L''''' = ''lungime'', '''''MΩ''''' = ''megohm'', '''''VSH''''' = ''viteza de sedimentare a hematiilor'') și ale '''punctelor cardinale''' ('''''E''''' = ''est'');
#** '''prenumelor''': ''I. L. Caragiale = Ion Luca Caragiale'';
#** '''prenumelor''': ''I. L. Caragiale'' = ''Ion Luca Caragiale'';
#** '''altor cuvinte şi expresii''': '''''D.S'''''''. = dai segno, '''''''N.B.''''''' = nota bene, '''''''O.K.''''''' = all correct, '''''''P.F.L/PFL''''''' = plăci fibrolemnoase, '''''''P.S.'''''''= post scriptum'';
#** '''altor cuvinte''' și '''expresii''': '''''D.S.''''' = ''dal segno'', '''''N.B.''''' = ''nota bene'', '''''O.K.''''' = ''all correct'', '''''P.F.L./PFL''''' = ''plăci fibrolemnoase'', '''''P.S.''''' = ''post scriptum'';
#* cu '''literă mare''' pe '''primul''' loc sau şi în '''alte poziţii''', când provin de la cuvinte '''scrise cu literă mare''' (''D-lui = Domnului, Sf. = Sfânta, Sfântul'') sau de la termeni de specialitate (''MeV = megaelectronvolt, MHz = megahertz, Rh = factorul Rhesus'');
#* cu '''literă mare''' pe '''primul''' loc sau și în '''alte poziții''', când provin de la cuvinte '''scrise cu literă mare''' ('''''D-lui''''' = '''''D'''omnului'', '''''Sf.''''' = '''''S'''fânta, Sfântul'') sau de la '''termeni de specialitate''' ('''''MeV''''' = ''megaelectronvolt'', '''''MHz''''' = ''megahertz'', '''''Rh''''' = ''factorul Rhesus'');
#* cu literă '''mare''' pe '''a doua poziţie''', când provin de la unii termeni de specialitate: ''dB = decibel, eV = electronvolt, pH = puterea hidrogenului'';
#* cu literă '''mare''' pe '''a doua poziție''', când provin de la unii termeni de specialitate: '''''dB''''' = ''decibel'', '''''eV''''' = ''electronvolt'', '''''pH''''' = ''puterea hidrogenului'';
# Pentru a sugera anumite '''atitudini''' sau '''sentimente''', a marca valoarea '''specială''' a unui cuvânt, a-l scoate în '''evidenţă''' etc:  
# Pentru a sugera anumite '''atitudini''' sau '''sentimente''', a marca valoarea '''specială''' a unui cuvânt, a-l scoate în '''evidență''' etc.:  
#* '''se scriu''' cu literă mare '''termenii de adresare''' (inclusiv pronumele), în '''corespondenţă''' (pe plicuri şi în text): ''Domnului Director ...; Domnule Preşedinte...; Dumneavoastră ...'';
#* '''se scriu''' cu literă mare '''termenii de adresare''' (inclusiv pronumele), în '''corespondență''' (pe plicuri și în text): '''''D'''omnului Director ...''; '''''D'''omnule Președinte...''; '''''D'''umneavoastră ...'';
#* se '''pot''' scrie cu literă '''mare''' unele cuvinte (care, '''de obicei''', se scriu cu literă mică), în semn de '''cinstire''' (''Soldatul Necunoscut; Slavă Ţărilor Române!''), pentru a denumi un '''concept''' (''Binele; Eul; Libertate, Egalitate, Fraternitate; Om, Patrie''), a realiza un efect stilistic — '''personificarea''' unei abstracţiuni, un '''simbol''' etc. (''Justiţia; în numele Ştiinţei; „A venit pe culme Toamna”''. Topîrceanu) —, pentru a conferi unui substantiv comun valoare de nume propriu (''Capitala „Bucureştiul”, Mama'') ş.a.;
#* se '''pot''' scrie cu literă '''mare''' unele cuvinte (care, '''de obicei''', se scriu cu literă '''mică'''), în semn de '''cinstire''' ('''''S'''oldatul Necunoscut''; '''''S'''lavă Ţărilor Române!''), pentru a denumi un '''concept''' ('''''B'''inele''; '''''E'''ul''; '''''L'''ibertate'', '''''E'''galitate'', '''''F'''raternitate''; '''''O'''m'', '''''P'''atrie''), a realiza un efect stilistic — '''personificarea''' unei abstracțiuni, un '''simbol''' etc. ('''''J'''ustiția''; ''în numele Ştiinței''; ''„A venit pe culme Toamna”''. Topîrceanu) —, pentru a conferi unui substantiv comun valoare de nume propriu ('''''C'''apitala'' „Bucureștiul”, '''''M'''ama'') ș.a.;
#* pe '''etichete''', '''plăcuţe indicatoare''', în '''adrese''', pe '''hărţi''', în '''titlurile coloanelor''' din '''tabele''' etc, cuvintele scrise în mod '''obişnuit''' cu literă '''mică''' se scriu cu literă '''mare''': ''Aligote, Băbească, Cabernet, Camembert; Aleea Nucşoara''.
#* pe '''etichete''', '''plăcuțe indicatoare''', în '''adrese''', pe '''hărți''', în '''titlurile coloanelor''' din '''tabele''' etc., cuvintele scrise în mod '''obișnuit''' cu literă '''mică''' se scriu cu literă '''mare''': '''''A'''ligote'', '''''B'''ăbească'', '''''C'''abernet'', '''''C'''amembert''; '''''A'''leea Nucșoara''.


== Note ==
== Note ==
<references/>
<references/>


[[Categorie:DOOM2]]
[[Categorie:Sincronizare]]
[[Categorie:Articole:DOOM2]]

Versiunea curentă din 10 octombrie 2020 01:04

3. Scrierea cu literă mică sau mare

Scrierea cu literă mică sau mare[1] privește inițiala cuvintelor, iar în cazul abrevierilor și al simbolurilor — și celelalte poziții. Opțiunea pentru această caracteristică a literei depinde în special de:

 • poziția elementului în text (în interiorul sau la începutul unei comunicări) și punctuația acestuia;
 • natura elementului (substantive comune sau proprii, celelalte părți de vorbire, abrevieri, simboluri) — indiferent de poziția în text, litera mică sau mare fiind o marcă a caracterului de nume comun, respectiv propriu, mai ales în cazul cuvintelor care pot fi folosite cu ambele valori;
 • marcarea anumitor valori sau obținerea unor efecte stilistice (importanța, politețea sau, dimpotrivă, desconsiderarea);
 • natura textului (obișnuit sau oficial; laic sau religios; poezie; corespondență; etichete, plăcuțe indicatoare, afișe, capete de tabel etc.).

Pentru unele situații există reguli obligatorii; în altele, scrierea cu literă mică, respectiv mare este facultativă, scrierea ocazională a unor cuvinte contrar regulilor obișnuite nefiind totdeauna o greșeală.

Există cuvinte sau poziții în care se folosește totdeauna litera mică, respectiv mare. Probleme pun mai ales situațiile în care unul și același (tip de) cuvânt se scrie fie cu literă mică, fie cu literă mare: mai ales în unele cazuri de treceri între nume comune și nume proprii — care se produc în ambele sensuri, grafia depinzând de modul în care sunt tratate cuvintele în contextul respectiv —, distincția nu este totdeauna ușor de făcut. Regulile privesc în special situațiile în care pot exista ezitări; de aceea, ele sunt prezentate contrastiv, mai ales în funcție de condițiile folosirii cuvintelor în propoziții și de distincția substantiv comun — substantiv propriu, care nu este totdeauna ușor de făcut.

Scrierea cu literă mică sau mare a numelor unităților de măsură (kilogram, weber) și a simbolurilor lor (kg, Wb), precum și a simbolurilor altor termeni de specialitate (B pentru bor) nu face obiectul reglementărilor propriu-zis ortografice, ci al celor din domeniile respective, care trebuie respectate.
Regulile de scriere cu literă mică sau mare diferă de la limbă la limbă, iar în scrierea limbii române, ele au variat în timp.

3.1. Scrierea cu literă mică

Se scriu, de regulă, cu litere mici:

 • substantivele comune (și asimilate acestora), precum și toate celelalte părți de vorbire folosite izolat sau în interiorul propozițiilor și al frazelor;
 • anumite abrevieri și simboluri.

Detaliind, se scriu cu litera mică:

 1. substantivele comune și toate celelalte părți de vorbire, inclusiv primul cuvânt dintr-o comunicare, în următoarele situații:
  • când acesta este un cuvânt de declarație, iar comunicarea din care face parte urmează unei comunicări în vorbire directă:
   A adormit! zice cucoana. Caragiale
  • după puncte de suspensie, când între comunicări există o legătură strânsă:
   Se mișcă fata ... clipește din ochi ... Caragiale

   Când între comunicări nu există o legătură strânsă, comunicarea următoare începe cu literă mare.
   Se poate scrie cu literă mică și după celelalte semne de punctuație finale, atunci când comunicarea anterioară este prezentată ca neîncheiată:
         Ce-i? popă? negustor? Caragiale
         Fie-ți milă! e nevastă-ta, iart-o! Caragiale

  • după două puncte (în afară de cazurile în care ele precedă vorbirea directă sau un citat):
   Poarta țarinii era deschisă: intră pe ea. Sadoveanu
  • când cuvântul face parte dintr-un citat în ghilimele neprecedat de două puncte:
   Strecura printre dinții albi și mărunți câte un „ah!” care-i umplea pieptul. Delavrancea

   Când un citat între ghilimele este precedat de două puncte, el începe cu literă mare.

 2. substantivele comune (chiar dacă provin din nume proprii) folosite izolat sau în interiorul unei comunicări, printre care cele care desemnează:
  • tipuri omenești denumite după numele propriu al unor personaje: un adonis, un apolo, un don juan, un harpagon, un mitică, un păcală;
  • obiecte denumite după creatorul lor (în sensul cel mai larg) sau după locul de proveniență: un marghiloman; hațegana, o havană, olandă;

   Numele proprii folosite numai ocazional pentru a desemna obiecte se scriu cu literă mare.

  • ființe mitice multiple (indiferent de mitologia din care provin): !ciclop, elf, !gigant, iele, !muză, nimfă, !parcă, rusalcă, satir, !sirenă, !titan, trol;
  • funcții și calități (oricât de importante): avocat, cancelar, deputat, domn „domnitor”, general, han, ministru, pașă, prefect, premier, președinte, primar, prim-ministru, principe, rege, secretar de stat, senator, sultan, șah, voievod, vodă;

   Se scriu cu literă mică și numele domeniilor la care se referă funcțiile: ministrul de externe, ministrul afacerilor externe al..., dar numele oficiale complete de funcții se scriu cu literă mare.

  • sisteme economico-sociale (capitalism, feudalism), epoci geologice (mezozoic), perioade istorice relativ slab individualizate (epoca modernă, paleolitic, perioada contemporană), războaie care nu au nume unice (războaiele balcanice, punice);

   !Denumirile epocilor istorice de importanță majoră se scriu cu literă mare.

  • varietăți de plante și de animale, soiuri de vin, produse alimentare etc.: aligote, angora, astrahan, băbească, buldog, cabernet, camembert, caniș, cornul-caprei (varietate de ardei), ionatan, merinos, sponcă, tigaie, țurcană;

   Pe etichete, numele unor produse se scriu cu literă mare.

  • substantivele cu sens generic care nu fac parte din numele propriu al entităților geografice și administrativ-teritoriale care le urmează: aleea Nucșoara, balta Călărași, băile Govora, bulevardul Nicolae Bălcescu, calea Floreasca, comuna Tudor Vladimirescu, fluviul Dunărea, insula Sfânta Elena, intrarea Popa Nan, județul Bistrița-Năsăud, lacul Gâlcescu, munții Carpați, orașul Dr. Petru Groza, parcul Herăstrău, pasul Bran, peninsula Florida, piața 1 Mai, republica Ucraina, râul Olt, strada Cuțitul de Argint, strada Pictor Luchian, șoseaua Mihai Bravul, vârful Ciucaș;

   Pe tăblițele indicatoare, în indicarea adresei, pe hărți etc, aceste substantive se scriu cu literă mare.

  • punctele cardinale (în afară de cazurile când desemnează o regiune sau când fac parte din nume de locuri): est;
 3. toate celelalte părți de vorbire din interiorul unei comunicări, inclusiv:
  • adjectivele din sintagme care denumesc varietăți de plante și de animale: măr crețesc, cireșe pietroase;

   Asemenea adjective se scriu însă cu literă mare când desemnează o rasă (și, dacă ar fi scrise cu literă mică, ar putea fi interpretate drept calificative oarecare).

  • pronumele de politețe: dumneata, dumneavoastră;

   În corespondență, pronumele de politețe maximă se scrie cu literă mare.

  • cuvintele ajutătoare din componența unor nume proprii, și anume:
   • articolul sau particulele din unele nume de persoane românești sau străine: Ludovic al XIV-lea, Ad al-Rahman, Ştefan cel Mare, Leonardo da Vinci, Charles de Gaulle, Andrea del Sarto, Joachim du Bellay, Abd el-Kader, Jeanne la Papesse, Ludwig van Beethoven, Friedrich von Schiller;
   • articolele, prepozițiile, conjuncțiile din nume de aștri (Scroafa-cu-Purcei), de entități geografice și administrativ-teritoriale (America de Nord, Oceanul Înghețat de Nord, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii), instituții (Consiliul de Miniștri al ..., Adunarea Națională a Republicii Franceze), sărbători (Ziua Internațională a Femeii);

  !În propoziție, elementele inițiale (cel de-)al, (cea de-)a din numărul de ordine al unor manifestări periodice se scriu cu literă mică: Participanții la !(cel de-)al X-lea Congres ...

 4. în poezia modernă, primul cuvânt al fiecărui vers;

  În poezia de tip clasic, primul cuvânt al fiecărui vers se scrie cu literă mare.

 5. abrevierile cuvintelor scrise cu literă mică: a.c. = anul curent, acad. = academician, -ă, art. = articol, d-ta = dumneata, l = lățime, lt. = locotenent, m = metru (pentru abrevierile scrise cu litere mici și mari vezi 3.2. Scrierea cu literă mare).
 6. !Se pot scrie, ocazional, cu literă mică, unele cuvinte care, în mod obișnuit, se scriu cu literă mare, pentru a realiza un anumit efect stilistic (ceaușescu, pcr) sau grafic (univers enciclopedic pe unele publicații ale editurii în cauză).

Nu ni se mai pare necesară în momentul de față reluarea regulilor, încetățenite de multă vreme în limba română, potrivit cărora se scriu cu literă mică substantivele comune care denumesc popoare, zilele săptămânii și lunile anului și disciplinele de învățământ (care în unele limbi se scriu cu literă mare).

3.2. Scrierea cu literă mare

Fiind limitată la anumite situații, scrierea cu literă mare a cuvintelor izolate sau în propoziții are ca efect punerea lor în evidență.

Situațiile în care în limba română se scrie cu literă mare sunt mai numeroase decât în unele limbi (de exemplu, față de scrierea numelor de instituții în franceză), dar mai restrictive decât în altele (față de scrierea în engleză a cuvintelor unui titlu, sau, în germană, a tuturor substantivelor, de exemplu).

Se scriu, de regulă, cu literă mare la inițială:

 • primul cuvânt (chiar dacă este substantiv comun sau orice altă parte de vorbire) dintr-o comunicare — fie că aceasta este sau nu propoziție (notă de subsol, inclusiv când începe cu abrevieri folosite în indicațiile bibliografice; titlu de coloană dintr-un tabel etc.);
 • numele proprii (și asimilate acestora) folosite izolat sau în propoziții și fraze; în cazul numelor proprii compuse, scrierea cu literă mare poate privi toate componentele sau numai primul;
 • anumite abrevieri;
 • locuțiunile pronominale de politețe;
 • primul cuvânt al fiecărui vers în poezia de tip clasic.

  În poezia modernă, uneori, primul cuvânt al fiecărui vers este scris cu literă mică.

Detaliind, se scriu cu litere mari:

 1. primul cuvânt dintr-o comunicare:
  • când este izolată sau prima comunicare dintr-un text:
   Stau câteodată și-mi aduc aminte [...] Creangă
  • când urmează după o alta, și anume:
   • totdeauna când comunicarea precedentă se încheie cu punct final:
    Săniile porniră iar încet. Frigul creștea odată cu lumina. Sadoveanu
   • de regulă, când comunicarea precedentă se încheie cu unul din celelalte semne de punctuație finale:
    • semnul întrebării:
     Ce să facă? La mușteriu cu cioburi de sticlă nu putea merge. Caragiale
    • semnul exclamării:
     Patria mă cheamă! Nu mai pot sta un moment! Caragiale
    • puncte de suspensie, când între comunicări nu este o legătură strânsă:
     Aici nu-i nevoie de baba Anița ... Noroc să deie Dumnezeu! Sadoveanu

     Când între comunicări este o legătură strânsă, după aceste semne de punctuație se poate scrie și cu literă mică.

    • la începutul unei comunicări în vorbire directă precedată de două puncte (și de linie de dialog sau de ghilimele):
     Dl. Goe este foarte impacient și, cu ton de comandă, zice încruntat:
     - Mam-mare, de ce nu mai vine?
     Caragiale
    • la începutul unui citat precedat de două puncte (și încadrat, de regulă, între ghilimele):
     Astfel se-ncheia proclamația ..., cu acest frumos motto: „Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni!” Caragiale

     Un citat neprecedat de două puncte începe cu literă mică.

   • în corespondență, cereri etc., cuvântul cu care începe prima comunicare după formula de adresare urmată de virgulă:
    Domnule Director,
    Subsemnatul, ..., vă rog să binevoiți...

    Domnule Director,
    Vă rog să binevoiți...
 2. toate componentele (cu excepția, de regulă, a cuvintelor ajutătoare) numelor proprii (inclusiv ale unor unități lexicale complexe folosite ca nume proprii) care desemnează:
  • persoane (prenume, patronime, nume de familie, supranume, pseudonime — inclusiv componentele lor provenite din nume de funcții, ranguri etc.): Ali-Pașa, Avădanei, Costapetru, Delavrancea, Elvira Popescu, Grigore Vasiliu-Birlic, Hagichirea, Hagi-Tudose, Lev Nicolaievici Tolstoi, Mihai-Vodă, Moșandrei, Nababul, Păstorel, Rousseau, Vameșul, Ştefan cel Mare, Vlad Țepeș. În unele nume de familie străine se scriu cu literă mare și articolul sau particulele din componența lor: Gabriele D'Annunzio, Vittorio De Sica, Luca Della Robbia, Du Cange, Ibn Saud, Jean de La Fontaine, Le Corbusier, J.-L. Mac Adam, Eugene O'Neill, Vincent Van Gogh;

   Substantivele care denumesc funcții, ranguri etc. și nu fac parte din numele propriu, precum și cuvintele ajutătoare din componența altor nume de persoană se scriu cu literă mică.

  • personaje religioase, mitologice, folclorice, literare: Alah, Atotputernicul, Barbă-Albastră, Cenușăreasa, Don Juan, Dumnezeu, Făt-Frumos, Greuceanul, Harpagon, Isus Hristos, Mântuitorul, Mama-Pădurii, Păcală, Ra, Scaraoțchi, Sfarmă-Piatră, Sfânta Fecioară, Sfânta Măria, Sfânta Treime, Sfântul Constantin, Sfântul Duh, Tatăl „Dumnezeu”, Venus, Zeus;

   Se scriu cu litere mari și alte realități cu caracter religios, ca Sfânta Scriptură, Sfântul Mormânt, Sfântul Munte, iar în textele bisericești și alte substantive (Atotștiitorul, Domnul nostru Isus Hristos, Părinte), precum și pronumele și adjectivele pronominale referitoare la Dumnezeu sau la Isus Hristos (ne rugăm Ţie, Doamne; mare mila Ta).
   Substantivele comune provenite din nume proprii care denumesc tipuri omenești și cele care desemnează !personaje mitologice multiple se scriu cu literă mică.

  • animale: Azor, Bubico, Duman, Grivei, Joiana, Murgu, Plăvan, Zefir;
  • entități geografice sau administrativ-teritoriale: Africa Centrală, America de Nord, Băile Herculane, Bolintin-Deal (localitate), Craiova, Franța, Govora-Băi[2], Himalaia, Marea Britanie, Orientul Mijlociu, Popești-Leordeni, Susai, Ţara Românească „Muntenia”, inclusiv numele punctelor cardinale care constituie al doilea element al unui toponim compus (București-Nord (gară), Devcea-Vest (localitate), Europa Centrală, Europa de Est, Polul Sud), precum și prepozițiile, numeralele ș.a. aflate pe primul loc: După Deal (sat), Între Gârle (stradă), La Om (vârf de munte), Trei Brazi (cabană);

   Termenii generici care nu sunt incluși în denumirea geografică propriu-zisă se scriu cu literă mică, la fel, de regulă, sintagma țările române, care nu a fost niciodată numele propriu al unei unități.

  • aștri și constelații: Cornul-Caprei, Marte, Saturn, Ursa-Mare, inclusiv Luna, Pământul, Soarele în terminologia astronomică;
  • marile epoci istorice (!chiar dacă nu reprezintă evenimente) și evenimentele istorice majore (!Antichitatea, !Evul Mediu, Renașterea; Comuna (din Paris), Reconquista, Reforma, Risorgimento, Unirea Principatelor), inclusiv războaiele de anvergură (Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial) sau care au un nume unic (Războiul celor Două Roze, Războiul de Independență, Războiul de Secesiune, Războiul de Treizeci de Ani, Războiul de 100 de Ani), precum și manifestări științifice, culturale, artistice, politice (Conferința Națională a Partidului X);

   Denumirile epocilor geologice și istorice mai slab individualizate, precum și ale războaielor care nu au nume proprii se scriu cu literă mică.

  • sărbători laice (naționale și internaționale) sau religioase (indiferent de cult): Anul Nou, Crăciun(ul), 1 Decembrie, Duminica Tomei, Înălțarea, Întâi Mai, Înviere(a), Paște(le), !Patruzeci de Sfinți, Purim, Ramadan, Schimbarea la Față;
  • instituții (Administrația Prezidențială, Avocatul Poporului, Camera Deputaților, Cancelaria Primului-Ministru[3], Editura Univers Enciclopedic, Facultatea de Litere, Guvernul României, Institutul de Lingvistică, Ministerul Afacerilor Externe, Organizația Națiunilor Unite, Parlamentul României, Sfântul Scaun „Vaticanul”, Teatrul Național, Uniunea Artiștilor Plastici), inclusiv când sunt folosite !eliptic: admiterea la Politehnică; student la Litere; secretar de stat la Externe, clădiri publice și monumente (Arcul de Triumf, Casa Academiei, Palatul Parlamentului), săli (Rapsodia), mijloace de transport (Orient Expres, Titanicul);

   Se scriu cu litere mici denumirile neoficiale ale instituțiilor (guvernul român, guvernele statelor membre ale UE) și numele domeniilor la care se referă o funcție (ministru de externe), însă în documentele oficiale, numele complete de funcții se scriu cu litere mari: Contrasemnează: Ministrul Afacerilor Externe ...

  • ordine de stat românești sau străine': Legiunea de Onoare, Ordinul Național „Serviciul Credincios”, Ordinul Național „Pentru Merit”;

   Numele unor medalii sau premii, precum și titlurile științifice și onorifice se scriu cu literă mică: doctor honoris causa, doctor în filologie, membru de onoare al Academiei Române.

  • soiuri de plante și rase de animale: Aurora (soi de floarea-soarelui), Bazna (rasă de porci), Leghorn (rasă de găini), Marele Alb (rasă de porci), Napoleon (soiuri de cireșe, mere, pere, struguri), inclusiv numele de rase provenite dintr-un adjectiv (când acesta, scris cu literă mică, ar putea fi interpretat ca un calificativ oarecare): vacă Dobrogeană.

   Se scriu cu literă mică numele varietăților de plante și de animale exprimate prin adjective sau prin substantive comune.

  • punctele cardinale, când au valoare de nume propriu, desemnând o regiune: importat din Apus/Vest, din Orient, în Apusul Europei, în Orientul Apropiat;

   Când nu au această valoare, numele punctelor cardinale se scriu cu literă mică.

  • obiecte desemnate ocazional prin numele creatorului lor: trei Grigorești „tablouri de Grigorescu”, un Stradivarius „vioară construită de Stradivarius”.

   Substantivele comune provenite din nume proprii se scriu cu literă mică.

  • !toate componentele locuțiunilor pronominale de politețe: Alteța Sa Regală, Domnia Sa, Excelența Voastră, Înălțimea Voastră, Majestățile Lor Imperiale, Sfinția Sa.

 3. numai primul element din numele proprii compuse sau numele unic care reprezintă:
  • !denumirile organismelor de conducere și ale compartimentelor din instituții: Adunarea generală a Academiei Române, Catedra de limba română, Comisia de cultivare a limbii a Academiei Române, Compartimentul/Sectorul de limbi romanice, Consiliul științific, Direcția, Secretariatul, Secția de filologie și literatură a Academiei Române, Serviciul de contabilitate;
  • titluri de publicații periodice, opere literare, științifice (și de părți ale lor — capitole etc.), artistice etc., emisiuni radio-TV, documente de importanță internațională sau națională, nume ale unor medalii sau premii: „A 150-a aniversare a nașterii lui Mihai Eminescu” (medalie), Adevărul literar și artistic (ziar), Amintiri din copilărie, Biblia, Capitalul, Constituția, Coranul, Declarația universală a drepturilor omului, Floarea darurilor, Gramatica limbii române, Istoria românilor sub Mihai-Vodă Viteazul, Legea partidelor politice, Limba română (revistă), O scrisoare pierdută, Premiul pentru cea mai bună piesă a anului, Primăvara (pictură), Proclamația de la Islaz, Psaltirea scheiană, Regulamentul organic, România literară, Rondul de noapte (emisiune TV), Simfonia fantastică, Tatăl nostru;
  • mărci de produse: Izvorul minunilor (apă minerală);
  • nume științifice latinești de specii animale și vegetale: Bacterium aceti, Gorilla beringuei, Hygrophorus puniceus, Mustela nivalis, Sequoia gigantea; al doilea element se scrie cu literă mare numai dacă este un nume propriu: Inocybe Patouillardi;
 4. Abrevierile se scriu:
  • integral cu litere mari când sunt alcătuite din inițialele:
   • cuvintelor componente ale unor nume proprii compuse scrise cu literă mare la inițială: GMT = Greenwich Mean Time, MS = Maiestatea Sa, O.U. = Ordonanță de Urgență, P.S.S. = Preasfinția Sa, S.N.C.F.R./SNCFR = Societatea Națională a Căilor Ferate Române;
   • numelor unor noțiuni de specialitate (A = arie, amper; B = bor, C = (grade) Celsius, L = lungime, = megohm, VSH = viteza de sedimentare a hematiilor) și ale punctelor cardinale (E = est);
   • prenumelor: I. L. Caragiale = Ion Luca Caragiale;
   • altor cuvinte și expresii: D.S. = dal segno, N.B. = nota bene, O.K. = all correct, P.F.L./PFL = plăci fibrolemnoase, P.S. = post scriptum;
  • cu literă mare pe primul loc sau și în alte poziții, când provin de la cuvinte scrise cu literă mare (D-lui = Domnului, Sf. = Sfânta, Sfântul) sau de la termeni de specialitate (MeV = megaelectronvolt, MHz = megahertz, Rh = factorul Rhesus);
  • cu literă mare pe a doua poziție, când provin de la unii termeni de specialitate: dB = decibel, eV = electronvolt, pH = puterea hidrogenului;
 5. Pentru a sugera anumite atitudini sau sentimente, a marca valoarea specială a unui cuvânt, a-l scoate în evidență etc.:
  • se scriu cu literă mare termenii de adresare (inclusiv pronumele), în corespondență (pe plicuri și în text): Domnului Director ...; Domnule Președinte...; Dumneavoastră ...;
  • se pot scrie cu literă mare unele cuvinte (care, de obicei, se scriu cu literă mică), în semn de cinstire (Soldatul Necunoscut; Slavă Ţărilor Române!), pentru a denumi un concept (Binele; Eul; Libertate, Egalitate, Fraternitate; Om, Patrie), a realiza un efect stilistic — personificarea unei abstracțiuni, un simbol etc. (Justiția; în numele Ştiinței; „A venit pe culme Toamna”. Topîrceanu) —, pentru a conferi unui substantiv comun valoare de nume propriu (Capitala „Bucureștiul”, Mama) ș.a.;
  • pe etichete, plăcuțe indicatoare, în adrese, pe hărți, în titlurile coloanelor din tabele etc., cuvintele scrise în mod obișnuit cu literă mică se scriu cu literă mare: Aligote, Băbească, Cabernet, Camembert; Aleea Nucșoara.

Note

 1. Pentru alte denumiri vezi 1.1.1. Alfabetul limbii române.
 2. Denumirea modernă a orașului este Băile Govora conform Registrului Unităților Teritorial-Administrative.
 3. Notă dexonline: în conformitate cu intrarea corespunzătoare din dicționar ar trebui să fie: Cancelaria Prim-Ministrului