Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Istoria regulilor ortografice/Ortografie - 2005 - Ce e nou în DOOM2”

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 172: Linia 172:
|  '''Exemple'''
|  '''Exemple'''
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;" | și [u]<ref name="ftn8">Deoarece diftongul [ŭi] nu există în limba română. </ref>  
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;" | și [u]<ref name="ftn8">Deoarece diftongul [ŭi] nu există în limba română.</ref> în câteva anglicisme
 
în câteva anglicisme
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;" | la inițială de cuvânt + ''ee, (h)i''
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;" | la inițială de cuvânt + ''ee, (h)i''
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;" | '''''w'''eekend ''[<u>u</u>ĭkend]  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;" | '''''w'''eekend ''[<u>u</u>ĭkend]  
Linia 193: Linia 191:


'''Nu '''sunt urmate de''' punct: '''
'''Nu '''sunt urmate de''' punct: '''
* simbolurile majorității '''unităților de măsură:' gal ''pentru'' galon; ''
* simbolurile majorității '''unităților de măsură:''' ''gal'' pentru ''galon'';
* simbolurile unor termeni din domeniul '''tehnic '''și''' științific:''''' Rh ''„factorul Rhesus”.  
* simbolurile unor termeni din domeniul '''tehnic '''și''' științific:''''' Rh ''„factorul Rhesus”.  


Linia 214: Linia 212:
Formele '''tradiționale curente, '''intrate prin intermediul altor limbi și '''adaptate''' limbii române, ale unor '''nume de locuri''' străine '''cunoscute '''de mai multă vreme la noi, pot fi folosite și în indicații bibliografice: ''Florența'' etc.  
Formele '''tradiționale curente, '''intrate prin intermediul altor limbi și '''adaptate''' limbii române, ale unor '''nume de locuri''' străine '''cunoscute '''de mai multă vreme la noi, pot fi folosite și în indicații bibliografice: ''Florența'' etc.  


Normele actuale recomandă formele ''Ba'''h'''us, Damocle'''s' - cf. și expresia consacrată ''sabia lui Damocles -, Menala'''os, Oe'''dip'' [öd<u>i</u>p] (cf. și redarea titlului tragediei antice ''Oedip rege'' și a titlului operei lui George Enescu), ''Pr<u>'''o'''</u>cust, ''nu'' Bacus, Damocle, Menelau, Edip, Proc<u>u</u>st. ''
Normele actuale recomandă formele ''Ba'''h'''us'', ''Damocle'''s''''' – cf. și expresia consacrată ''sabia lui Damocles'' – , ''Menala'''os''', '''Oe'''dip'' [öd<u>i</u>p] (cf. și redarea titlului tragediei antice ''Oedip rege'' și a titlului operei lui George Enescu), ''Pr<u>'''o'''</u>cust, ''nu'' Bacus, Damocle, Menelau, Edip, Proc<u>u</u>st.


Numele anumitor personalități, provenite din limbi scrise cu alfabetul chirilic, pot fi ortografiate atât conform tradiției românești, cât și normelor actuale de transliterare: ''Dosto'''ie'''vski/Dosto'''e'''vski. ''
Numele anumitor personalități, provenite din limbi scrise cu alfabetul chirilic, pot fi ortografiate atât conform tradiției românești, cât și normelor actuale de transliterare: ''Dosto'''ie'''vski/Dosto'''e'''vski. ''
Linia 226: Linia 224:
Se scriu cu literă '''mică''' (și nu mare) '''la inițială și: '''
Se scriu cu literă '''mică''' (și nu mare) '''la inițială și: '''


- '''numele '''ființelor '''mitice''' multiple: '''''c'''iclop, '''g'''igant, '''m'''uză, '''p'''arcă, '''s'''irenă, '''t'''itan; ''
* '''numele '''ființelor '''mitice''' multiple: '''''c'''iclop, '''g'''igant, '''m'''uză, '''p'''arcă, '''s'''irenă, '''t'''itan; ''
 
* elementele inițiale din '''numărul''' de ordine al unor '''manifestări''' periodice a căror denumire este folosită în interiorul unei '''propoziții''': ''Participanții la ('''c'''el '''d'''e-)'''a'''l X-lea Congres''
''- ''elementele inițiale din '''numărul''' de ordine al unor '''manifestări''' periodice a căror denumire este folosită în interiorul unei '''propoziții:' Participanții la ('''c'''el '''d'''e-)'''a'''l X-lea Congres ''
*: Când denumirea este folosită '''singură,''' ca '''titlu''' etc., începe cu literă mare: '''''A'''l X-lea Congres ...''
 
<div style="margin-left:0.3937in;margin-right:0in;">Când denumirea este folosită '''singură,''' ca '''titlu''' etc., începe cu literă mare: '''''A'''l X-lea Congres ...''</div>


Se '''pot''' scrie, '''ocazional,''' cu literă '''mică,''' unele cuvinte care, în mod obișnuit, se scriu cu literă mare, pentru a realiza un anumit '''efect '''stilistic ('''''c'''eaușescu, '''pcr''''') sau grafic ('''''u'''nivers '''e'''nciclopedic'' pe publicațiile editurii în cauză).  
Se '''pot''' scrie, '''ocazional,''' cu literă '''mică,''' unele cuvinte care, în mod obișnuit, se scriu cu literă mare, pentru a realiza un anumit '''efect '''stilistic ('''''c'''eaușescu, '''pcr''''') sau grafic ('''''u'''nivers '''e'''nciclopedic'' pe publicațiile editurii în cauză).  
Linia 240: Linia 236:


* '''toate''' componentele (cu excepția, de regulă, a cuvintelor ajutătoare)''': '''
* '''toate''' componentele (cu excepția, de regulă, a cuvintelor ajutătoare)''': '''
* numelor '''proprii '''(inclusiv ale unor '''unități lexicale complexe''' folosite ca nume proprii) care desemnează '''marile epoci istorice''' (chiar dacă '''nu''' reprezintă evenimente) ''('''A'''ntichitatea, '''E'''vul '''M'''ediu), ''inclusiv '''războaiele '''de anvergură ''('''P'''rimul '''R'''ăzboi '''M'''ondial, al '''D'''oilea '''R'''ăzboi '''M'''ondial) ''sau care au un nume '''propriu' ('''R'''ăzboiul celor '''D'''ouă '''R'''oze, '''R'''ăzboiul de '''I'''ndependență, '''R'''ăzboiul de '''S'''ecesiune, Războiul de '''T'''reizeci de '''A'''ni, '''R'''ăzboiul de 100 de '''A'''ni);''
** numelor '''proprii '''(inclusiv ale unor '''unități lexicale complexe''' folosite ca nume proprii) care desemnează '''marile epoci istorice''' (chiar dacă '''nu''' reprezintă evenimente) ''('''A'''ntichitatea, '''E'''vul '''M'''ediu), ''inclusiv '''războaiele '''de anvergură ''('''P'''rimul '''R'''ăzboi '''M'''ondial, al '''D'''oilea '''R'''ăzboi '''M'''ondial) ''sau care au un nume '''propriu''' ''('''R'''ăzboiul celor '''D'''ouă '''R'''oze, '''R'''ăzboiul de '''I'''ndependență, '''R'''ăzboiul de '''S'''ecesiune, Războiul de '''T'''reizeci de '''A'''ni, '''R'''ăzboiul de 100 de '''A'''ni);''
* numelor '''proprii''' de '''instituții,''' inclusiv când sunt folosite eliptic: ''secretar de stat la '''E'''xterne; Lucrează în''' I'''nstitut de cinci ani; student la '''L'''itere; admiterea la '''P'''olitehnică; ''
** numelor '''proprii''' de '''instituții,''' inclusiv când sunt folosite eliptic: ''secretar de stat la '''E'''xterne; Lucrează în''' I'''nstitut de cinci ani; student la '''L'''itere; admiterea la '''P'''olitehnică; ''
* '''locuțiunilor pronominale de politețe: ''A'''lteța '''S'''a '''R'''egală, '''D'''omnia '''S'''a, '''E'''xcelența '''V'''oastră, '''Î'''nălțimea '''V'''oastră, '''M'''ajestățile '''L'''or '''I'''mperiale, '''S'''finția '''S'''a; ''
** '''locuțiunilor pronominale de politețe: ''A'''lteța '''S'''a '''R'''egală, '''D'''omnia '''S'''a, '''E'''xcelența '''V'''oastră, '''Î'''nălțimea '''V'''oastră, '''M'''ajestățile '''L'''or '''I'''mperiale, '''S'''finția '''S'''a; ''
* numai '''primul''' element din numele '''proprii compuse''' care reprezintă denumirile '''organismelor '''de conducere și ale '''compartimentelor '''din instituții: '''''A'''dunarea generală a Academiei Române, '''C'''atedra de limba română, '''C'''omisia de cultivare a limbii a Academiei Române, '''C'''ompartimentul/'''D'''epartamentul/'''S'''ectorul de limbi romanice, '''D'''irecția, '''S'''ecretariatul, '''S'''ecția de filologie și literatură a Academiei Române, '''S'''erviciul de contabilitate. ''
* numai '''primul''' element din numele '''proprii compuse''' care reprezintă denumirile '''organismelor '''de conducere și ale '''compartimentelor '''din instituții: '''''A'''dunarea generală a Academiei Române, '''C'''atedra de limba română, '''C'''omisia de cultivare a limbii a Academiei Române, '''C'''ompartimentul/'''D'''epartamentul/'''S'''ectorul de limbi romanice, '''D'''irecția, '''S'''ecretariatul, '''S'''ecția de filologie și literatură a Academiei Române, '''S'''erviciul de contabilitate. ''


Se '''pot '''scrie cu literă '''mare''' unele cuvinte (care, '''de obicei,''' se scriu cu literă '''mică'''), în semn de '''cinstire''''' ('''S'''oldatul '''N'''ecunoscut; Slavă '''Ț'''ărilor '''R'''omâne).''
Se '''pot '''scrie cu literă '''mare''' unele cuvinte (care, '''de obicei,''' se scriu cu literă '''mică'''), în semn de '''cinstire''''' ('''S'''oldatul '''N'''ecunoscut; Slavă '''Ț'''ărilor '''R'''omâne).''


<div style="margin-left:0.5in;margin-right:0in;">Componentele sintagmei '''''ț'''ările '''r'''omâne, ''care nu a fost niciodată numele propriu al unei entități statale unice, se scriu în mod obișnuit cu literă mică la inițială. </div>
:Componentele sintagmei '''''ț'''ările '''r'''omâne, ''care nu a fost niciodată numele propriu al unei entități statale unice, se scriu în mod obișnuit cu literă mică la inițială.  


== SCRIEREA CUVINTELOR COMPUSE ==
== SCRIEREA CUVINTELOR COMPUSE ==


'''I. '''Se revine la scrierea într-un cuvânt a tuturor formelor pronumelui negativ compus '''''niciunul, niciuna''''' „nimeni” și ale adjectivului pronominal corespunzător '''''niciun, nicio, '''''care se încadrează într-un întreg sistem la care se aplică de mult aceleași reguli.
'''I. '''Se revine la scrierea într-un cuvânt a tuturor formelor pronumelui negativ compus '''''niciunul, niciuna''''' „nimeni” și ale adjectivului pronominal corespunzător '''''niciun, nicio, '''''care se încadrează într-un întreg sistem la care se aplică de mult aceleași reguli.
: '''1.''' ''Niciun(ul)'' s-a mai scris „legat” și înainte de 1953, dată după care ''nici un(ul) ''a devenit singura excepție în mai multe privințe:
*: '''1.''' ''Niciun(ul)'' s-a mai scris „legat” și înainte de 1953, dată după care ''nici un(ul) ''a devenit singura excepție în mai multe privințe:
:: '''a. '''era unicul pronume (în afară de ''ceea ce ''și spre deosebire, de exemplu, de pronumele cu o componență relativ asemănătoare ''vreun(ul),'' scris într-un cuvânt) redat grafic ca și cum ar fi vorba de două cuvinte diferite și independente și nu de un ''unic ''pronume/adjectiv ''compus sudat ''- între componentele căruia nu poate fi intercalat alt cuvânt;  
**: '''a. '''era unicul pronume (în afară de ''ceea ce ''și spre deosebire, de exemplu, de pronumele cu o componență relativ asemănătoare ''vreun(ul),'' scris într-un cuvânt) redat grafic ca și cum ar fi vorba de două cuvinte diferite și independente și nu de un ''unic ''pronume/adjectiv ''compus sudat ''- între componentele căruia nu poate fi intercalat alt cuvânt;  
:: '''b. '''era singura combinație din seria celor formate din ''nici + când, cât, cum, de cât, de cum, o dată ''sau ''odată, odinioară, unde ''la care nu se făcea distincție și în scris între îmbinările ''libere ''și ''disociabile,'' în care componentele își păstrează ''individualitatea,'' și ''cuvintele compuse sudate. ''Astfel, și până acum trebuia să se distingă, de exemplu, și în scris, între ''niciodată ''„în niciun moment” și ''nici odată'' „nici cândva” (situația complicată în acest caz și de o a treia situație: ''nici o dată'' „nici o singură dată”, „nicio dată calendaristică” sau „nicio informație”) sau între grupurile ortografice ''fiecare, oarecare, oricine ''ș.a. și, respectiv, ''fie care, oare care, ori cine.''  
**: '''b. '''era singura combinație din seria celor formate din ''nici + când, cât, cum, de cât, de cum, o dată ''sau ''odată, odinioară, unde ''la care nu se făcea distincție și în scris între îmbinările ''libere ''și ''disociabile,'' în care componentele își păstrează ''individualitatea,'' și ''cuvintele compuse sudate. ''Astfel, și până acum trebuia să se distingă, de exemplu, și în scris, între ''niciodată ''„în niciun moment” și ''nici odată'' „nici cândva” (situația complicată în acest caz și de o a treia situație: ''nici o dată'' „nici o singură dată”, „nicio dată calendaristică” sau „nicio informație”) sau între grupurile ortografice ''fiecare, oarecare, oricine ''ș.a. și, respectiv, ''fie care, oare care, ori cine.''  
: '''2. '''Tot atât de normal ca în aceste ultime exemple este să distingem, de pildă, între:  
*: '''2. '''Tot atât de normal ca în aceste ultime exemple este să distingem, de pildă, între:  
::* 'niciun' adjectiv pronominal'' (N-are '''niciun''' chef să facă ce i se cere) ''și '''''nici un''''' adverb + articol ''(Nu e naiv și '''n<u>i</u>ci un''' om neștiutor'') sau '''''nici un''''' conjuncție + numeral ''(Mă confundați, eu nu am '''n<u>i</u>ci un''' frate, n<u>i</u>ci mai mulți); ''
**: 'niciun' adjectiv pronominal'' (N-are '''niciun''' chef să facă ce i se cere) ''și '''''nici un''''' adverb + articol ''(Nu e naiv și '''n<u>i</u>ci un''' om neștiutor'') sau '''''nici un''''' conjuncție + numeral ''(Mă confundați, eu nu am '''n<u>i</u>ci un''' frate, n<u>i</u>ci mai mulți); ''
::* ''niciunul' pronume (''N-a venit '''niciunul''' „nimeni”) și '''n<u>i</u>ci unul''''' conjuncție + pronume nehotărât ''(Nu-mi place '''n<u>i</u>ci unul,''' n<u>i</u>ci celălalt ''
**: ''niciunul' pronume (''N-a venit '''niciunul''' „nimeni”) și '''n<u>i</u>ci unul''''' conjuncție + pronume nehotărât ''(Nu-mi place '''n<u>i</u>ci unul,''' n<u>i</u>ci celălalt ''
::* combinații în care ''nici'' este accentuat în frază și în care se poate intercala, de exemplu, adverbul ''măcar (N-are nici măcar un prieten). ''
::* combinații în care ''nici'' este accentuat în frază și în care se poate intercala, de exemplu, adverbul ''măcar (N-are nici măcar un prieten). ''
:: Aceste combinații se folosesc mult mai rar decât pronumele și mai ales în astfel de structuri binare, destul de clare din punctul de vedere al înțelesului și al logicii, nu numai al analizei gramaticale.
:: Aceste combinații se folosesc mult mai rar decât pronumele și mai ales în astfel de structuri binare, destul de clare din punctul de vedere al înțelesului și al logicii, nu numai al analizei gramaticale.