Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Punctuație/Semnul întrebării”

De la dexonline wiki
Sari la navigare Sari la căutare
m
Linia 1: Linia 1:
== Definiții ==
== Definiții ==


'''''[IOOP3]''''' '''''Semnul întrebării''''' e folosit în scriere pentru a marca intonaţia propoziţiilor sau a frazelor interogative.
'''''[IOOP3]''''' '''''Semnul întrebării''''' e folosit în scriere pentru a marca intonația propozițiilor sau a frazelor interogative.
Se pune semnul întrebării după cuvintele, grupurile de cuvinte, propoziţiile şi frazele care au un caracter interogativ şi care sunt întrebări directe.
Se pune semnul întrebării după cuvintele, grupurile de cuvinte, propozițiile și frazele care au un caracter interogativ și care sunt întrebări directe.
'''''[GLR1965]''''' '''''Semnul întrebării''''' e folosit în scriere pentru a marca pe lângă pauză şi intonaţia propoziţiilor independente sau a frazelor inte­rogative. El se pune de asemenea după cuvinte sau grupuri de cuvinte cu funcţiune de propoziţii interogative independente.
'''''[GLR1965]''''' '''''Semnul întrebării''''' e folosit în scriere pentru a marca pe lângă pauză și intonația propozițiilor independente sau a frazelor inte­rogative. El se pune de asemenea după cuvinte sau grupuri de cuvinte cu funcțiune de propoziții interogative independente.
'''''[GLR2008]''''' '''''Semnul întrebării''''' marchează toate tipurile de intonaţie interogativă: intonaţia ascendentă a întrebărilor totale (''Maria citeşte[?]''), intonaţia descendentă a întrebărilor parţiale (''Ce citeşte[?]''), intonaţia ascendent-descendentă a întrebărilor alternative (''Citeşte cărţi sau revistei?]'').
'''''[GLR2008]''''' '''''Semnul întrebării''''' marchează toate tipurile de intonație interogativă: intonația ascendentă a întrebărilor totale (''Maria citește[?]''), intonația descendentă a întrebărilor parțiale (''Ce citește[?]''), intonația ascendent-descendentă a întrebărilor alternative (''Citește cărți sau reviste?]'').
Linia 14: Linia 14:
'''Observație:'''Secvenţa precedentă semnului întrebării, în cazul enunţurilor complexe, poate fi rostită cu diverse variaţii de înălţime ale tonului, care nu apar marcate prin punctuaţie.
'''Observație:'''Secvența precedentă semnului întrebării, în cazul enunțurilor complexe, poate fi rostită cu diverse variații de înălțime ale tonului, care nu apar marcate prin punctuație.


== Exemple ==
== Exemple ==
Linia 22: Linia 22:
<blockquote>''Ei, jupânule, de pe unde[?] ... Ce vânturi[?]... Pe la noi... ai[?]... și de ce[?]...''<br/>'''Delavrancea'''</blockquote>
<blockquote>''Ei, jupânule, de pe unde[?] ... Ce vânturi[?]... Pe la noi... ai[?]... și de ce[?]...''<br/>'''Delavrancea'''</blockquote>


<blockquote>''Un fiziolog care stabileşte care sunt funcţiile organismului omenesc cum trebuie să înceapă[?] ''<br/>'''Ţuţea'''</blockquote>
<blockquote>''Un fiziolog care stabilește care sunt funcțiile organismului omenesc cum trebuie să înceapă[?] ''<br/>'''Ţuțea'''</blockquote>
Linia 29: Linia 29:
Se folosește semnul întrebării:
Se folosește semnul întrebării:


'''1.''' La sfârșitul unei propoziţii interogative directe.
'''1.''' La sfârșitul unei propoziții interogative directe.


<blockquote>''— Cum te cheamă, măi copile[?]''<br/>'''Eminescu'''</blockquote>
<blockquote>''— Cum te cheamă, măi copile[?]''<br/>'''Eminescu'''</blockquote>
Linia 48: Linia 48:
<blockquote>''M-a omorât, domnule.''<br/>
<blockquote>''M-a omorât, domnule.''<br/>
''De ce[?]''<br/>
''De ce[?]''<br/>
''Am fost şi eu...''<br/>
''Am fost și eu...''<br/>
''Unde[?]''<br/>
''Unde[?]''<br/>
''La revoluţie.''<br/>
''La revoluție.''<br/>
'''Caragiale'''</blockquote>
'''Caragiale'''</blockquote>


'''2.''' La sfârșitul unei fraze alcătuite din propoziţii interogative coordonate
'''2.''' La sfârșitul unei fraze alcătuite din propoziții interogative coordonate.


<blockquote>''La ce să fii proastă şi să-ţi strici inima[?]''<br/>'''Vlahuţă'''</blockquote>
<blockquote>''La ce să fii proastă și să-ți strici inima[?]''<br/>'''Vlahuță'''</blockquote>


'''3.''' După un pasaj interogativ în care se redau spusele cuiva în vorbire indi­rectă, fără a se folosi verbe de declaraţie şi conjuncţii (procedeu denumit vorbire indirectă liberă).
'''3.''' După un pasaj interogativ în care se redau spusele cuiva în vorbire indi­rectă, fără a se folosi verbe de declarație și conjuncții (procedeu denumit vorbire indirectă liberă).


<blockquote>''Se spărseseră sticlele şi acum se scurgea rămăşiţa vinului. Ce să facă[?] La muşteriu, cu cioburi de sticlă nu putea merge. Să fugă[?] Unde să se ducă[?] Să se-ntoarcă la prăvălie! ... ''<br/> '''Caragiale'''</blockquote>
<blockquote>''Se spărseseră sticlele și acum se scurgea rămășita vinului. Ce să facă[?] La mușteriu, cu cioburi de sticlă nu putea merge. Să fugă[?] Unde să se ducă[?] Să se-ntoarcă la prăvălie! ... ''<br/> '''Caragiale'''</blockquote>


'''4.''' La sfârșitul unei fraze compuse din propoziţii dependente de o propoziţie interogativă directă care se află la începutul frazei, când nu se pierde complet tonul interogativ.
'''4.''' La sfârșitul unei fraze compuse din propoziții dependente de o propoziție interogativă directă care se află la începutul frazei, când nu se pierde complet tonul interogativ.


<blockquote>''Iar vrei să te pupe cucul armenesc şi să te spurce, ca să nu-ţi meargă bine toată ziua[?]... ''<br/>'''Creangă'''</blockquote>
<blockquote>''Iar vrei să te pupe cucul armenesc și să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua[?]... ''<br/>'''Creangă'''</blockquote>


<blockquote>''De ce boala şi moartea să fie partea voastră,''
<blockquote>''De ce boala și moartea să fie partea voastră,''
''Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă''
''Când ei în bogăția cea splendidă și vastă''
''Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a muri[?]''<br/>
''Petrec ca și în ceruri, n-au timp nici de-a muri[?]''<br/>
'''Eminescu'''</blockquote>
'''Eminescu'''</blockquote>


<blockquote>''Căci ce povară e prea grea, şi care ''<br/>
<blockquote>''Căci ce povară e prea grea, și care ''<br/>
''Liman e prea departe când prin viaţă''<br/>
''Liman e prea departe când prin viață''<br/>
''Cu noi mergi tu, Speranţă-nălţătoare[?] ''<br/>
''Cu noi mergi tu, Speranță-nălțătoare[?] ''<br/>
'''Neculuţă'''</blockquote>
'''Neculuță'''</blockquote>


<blockquote>''Cine e nerod să ardă în cărbuni smarandul rar''<br/>
<blockquote>''Cine e nerod să ardă în cărbuni smarandul rar''<br/>
Linia 79: Linia 79:
'''Eminescu'''</blockquote>
'''Eminescu'''</blockquote>


'''Observaţie:''' Se pune uneori punct la sfârșitul unei fraze alcătuite dintr-o propo­ziţie interogativă directă urmată de multe propoziţii subordonate dacă până la sfârşitul frazei se pierde tonul interogativ.
'''Observație:''' Se pune uneori punct la sfârșitul unei fraze alcătuite dintr-o propoziție interogativă directă urmată de multe propoziții subordonate dacă până la sfârșitul frazei se pierde tonul interogativ.


<blockquote>''Codrule, codruţule,''<br/>
<blockquote>''Codrule, codruțule,''<br/>
''Ce mai faci, drăguţule,''<br/>
''Ce mai faci, drăguțule,''<br/>
''Că de când nu ne-am văzut''<br/>
''Că de când nu ne-am văzut''<br/>
''Multă vreme au trecut,''<br/>
''Multă vreme au trecut,''<br/>
Linia 89: Linia 89:
'''Eminescu'''</blockquote>
'''Eminescu'''</blockquote>


'''5.''' După propoziţiile interogative retorice
'''5.''' După propozițiile interogative retorice.


<blockquote>''Care e mai mândră decât tine între toate ţările semănate de domnul pre pământ[?] ''<br/>'''Russo'''</blockquote>
<blockquote>''Care e mai mândră decât tine între toate țările semănate de domnul pre pământ[?] ''<br/>'''Russo'''</blockquote>


'''6.''' La sfârșitul construc­ţiilor interogative cu caracter dubitativ-deliberativ.
'''6.''' La sfârșitul construcțiilor interogative cu caracter dubitativ-deliberativ.


<blockquote>''Însă cel mare se dă după uşă, şi — să tragă, să nu tragă[?] În sfârșit trage zăvorul... cînd ia! ...ce să vadă[?] ''<br/>'''Creangă'''</blockquote>
<blockquote>''Însă cel mare se dă după ușă, și — să tragă, să nu tragă[?] În sfârșit trage zăvorul... când ia! ...ce să vadă[?] ''<br/>'''Creangă'''</blockquote>


<blockquote>''Cum adică? să nu pot eu înţelege: visez ori sunt treaz[?] ''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>
<blockquote>''Cum adică? să nu pot eu înțelege: visez ori sunt treaz[?] ''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>


<blockquote>''Oare să se însoare, ori să nu se însoare[?] ''<br/>'''Negruzzi'''</blockquote>
<blockquote>''Oare să se însoare, ori să nu se însoare[?] ''<br/>'''Negruzzi'''</blockquote>
Linia 104: Linia 104:
<blockquote>''Cum o să umblu după dumneata[?]''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>
<blockquote>''Cum o să umblu după dumneata[?]''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>


'''7.''' După o propoziţie interogativă incidentă, intercalată într-o propoziţie enun­ţiativă sau între două propoziţii enunţiative şi izolată de restul frazei prin pauze.
'''7.''' După o propoziție interogativă incidentă, intercalată într-o propoziție enunțiativă sau între două propoziții enunțiative și izolată de restul frazei prin pauze.


<blockquote>''I-a rămas şi un copil, o fetiţă care — cum să spun[?] —, care e un fel de ghimpe între ei. . . un copil, vai! destul de rău crescut.''<br/>'''Sadoveanu'''</blockquote>
<blockquote>''I-a rămas și un copil, o fetiță care — cum să spun[?] —, care e un fel de ghimpe între ei. . . un copil, vai! destul de rău crescut.''<br/>'''Sadoveanu'''</blockquote>


<blockquote>''Atunci treci, Ghiţă, pe la nenea Zaharia p-acasă şi lasă-i vorbă coanei Joiţichii — nu-i aşa, nene Zahario[?] — să fie aşa de bună să nu se supere dacă om întârzia de la dejun . . . avem ceva politică de vorbit între bărbaţi.  ''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>
<blockquote>''Atunci treci, Ghiță, pe la nenea Zaharia p-acasă și lasă-i vorbă coanei Joițichii — nu-i așa, nene Zahario[?] — să fie așa de bună să nu se supere dacă om întârzia de la dejun . . . avem ceva politică de vorbit între bărbați.  ''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>


'''8.''' La sfârșitul frazelor ce conțin o propoziție (fie principală, fie subordonată) interogativă.
'''8.''' La sfârșitul frazelor ce conțin o propoziție (fie principală, fie subordonată) interogativă.


<blockquote>''– De ce pana mea rămâne în cerneală, mă întrebi?''<br/>'''Eminescu'''</blockquote>
<blockquote>''– De ce pana mea rămâne în cerneală, mă întrebi[?]''<br/>'''Eminescu'''</blockquote>


'''9.''' Reprezentarea nedumeririi interlocutorilor prin mimică și/sau gesturi.
'''9.''' Reprezentarea nedumeririi interlocutorilor prin mimică și/sau gesturi.
Linia 121: Linia 121:
'''Caragiale'''</blockquote>
'''Caragiale'''</blockquote>


'''10.''' În titluri, când sunt considerate propoziţii interogative directe.
'''10.''' În titluri, când sunt considerate propoziții interogative directe.


<blockquote>''Ce-i de făcut[?]'' (titlu de roman)</blockquote>
<blockquote>''Ce-i de făcut[?]'' (titlu de roman)</blockquote>


<blockquote>''E o liniște iubirea[?]''</br>poezie de Vieru</blockquote>
<blockquote>''E o liniște iubirea[?]'' (poezie de Vieru)</blockquote>


<blockquote>''De ce să mori tu[?]''</br> poezie de Eminescu</blockquote>
<blockquote>''De ce să mori tu[?]'' (poezie de Eminescu)</blockquote>
== Cînd nu se folosește semnul exclamării ==
== Când nu se folosește semnul întrebării ==


'''1.''' Este nerecomandabilă folosirea punctului după propoziţiile interogative retorice.
'''1.''' Este nerecomandabilă folosirea semnului întrebării după propozițiile interogative retorice.


<blockquote>''Vezi? Nu ţi-am spus eu că tutunul nu e lucru bun[.]''<br/> '''Caragiale'''</blockquote>
<blockquote>''Vezi? Nu ți-am spus eu că tutunul nu e lucru bun[.]''<br/> '''Caragiale'''</blockquote>
'''2.''' Nu se pune semnul întrebării după propoziţia interogativă indirectă.
'''2.''' Nu se pune semnul întrebării după propoziția interogativă indirectă.


<blockquote>''Ea a doua zi se miră, cum de firele sînt rupte[.]''<br/> '''Eminescu'''</blockquote>
<blockquote>''Ea a doua zi se miră, cum de firele sunt rupte[.]''<br/> '''Eminescu'''</blockquote>


'''3.''' În titluri nu se pune semnul întrebării când sunt considerate propoziţii interogative indirecte, depinzând de o regentă neexprimată  
'''3.''' În titluri nu se pune semnul întrebării când sunt considerate propoziții interogative indirecte, depinzând de o regentă neexprimată.


<blockquote>''Cum am învăţat româneşte'' (titlul unei povestiri de C. Negruzzi)</blockquote>
<blockquote>''Cum am învățat românește'' (titlul unei povestiri de C. Negruzzi)</blockquote>


<blockquote>''Cine a inventat telescopul ''</blockquote>
<blockquote>''Cine a inventat telescopul ''</blockquote>
Linia 150: Linia 150:
== Folosirea în relație cu alte semne ==
== Folosirea în relație cu alte semne ==


Semnul întrebării şi semnul exclamării asociate marchează intonaţia de tip special a enunţurilor interogative exclamative. Ordinea semnelor, eventual repetarea unuia dintre ele, poate sugera care este tipul de intonaţie predominant.
Semnul întrebării și semnul exclamării asociate marchează intonația de tip special a enunțurilor interogative exclamative. Ordinea semnelor, eventual repetarea unuia dintre ele, poate sugera care este tipul de intonație predominant.


'''1.''' Cînd comunicarea este interogativă şi exclamativă în acelaşi timp, se pune semnul întrebării însoţit de semnul exclamării.
'''1.''' Când comunicarea este interogativă și exclamativă în același timp, se pune semnul întrebării însoțit de semnul exclamării.


<blockquote>''— Pe mine, fata lui Hagi Cănuţă, să-îndrăznești tu să mă baţi, păcătosule, janghinosule și râiosule[!?]...''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>
<blockquote>''— Pe mine, fata lui Hagi Cănuță, să-ndrăznești tu să mă bați, păcătosule, janghinosule și râiosule[!?]...''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>


<blockquote>''— Tu eşti mă, tragedianule[?!] ''<br/>'''Galaction'''</blockquote>
<blockquote>''— Tu ești mă, tragedianule[?!] ''<br/>'''Galaction'''</blockquote>


<blockquote>''A! de ce mai dă Dumnezeu omului fericire, dacă e să i-o ia înapoi[?!] De ce nu moare omul când e fericit[?!] De ce am mai trăit eu s-ajung la asa ceva[?!] ''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>
<blockquote>''A! de ce mai dă Dumnezeu omului fericire, dacă e să i-o ia înapoi[?!] De ce nu moare omul când e fericit[?!] De ce am mai trăit eu s-ajung la asa ceva[?!] ''<br/>'''Caragiale'''</blockquote>
Linia 162: Linia 162:
<blockquote>''Dar ce-ai face tu și cum ai trăi, De-ai avea mamă și-ar muri[?!] Ce-ai face tu și cum ar fi, De-ai avea copii și-ar muri[?!]''<br/>'''Vieru'''</blockquote>
<blockquote>''Dar ce-ai face tu și cum ai trăi, De-ai avea mamă și-ar muri[?!] Ce-ai face tu și cum ar fi, De-ai avea copii și-ar muri[?!]''<br/>'''Vieru'''</blockquote>


<blockquote>''Ana: Ţi-e chiar atât de greu să mă ierţi? ''<br/>
<blockquote>''Ana: Ţi-e chiar atât de greu să mă ierți? ''<br/>
''Abel: Doamne, ce-i în capul tău[?!] Ca să te iert, ar trebui să te socotesc vinovată faţă de mine. ''<br/>
''Abel: Doamne, ce-i în capul tău[?!] Ca să te iert, ar trebui să te socotesc vinovată față de mine. ''<br/>
'''H. Lovinescu'''</blockquote>
'''H. Lovinescu'''</blockquote>


<blockquote>''E miezul nopţii, la ora asta se vine acasă[!?],''<br/>
<blockquote>''E miezul nopții, la ora asta se vine acasă[!?],''<br/>
''Molimă[?!?] Universităţile (şi studentul apăsă dur pe acest cuvânt) nu se închid pentru molimă. ''<br/>
''Molimă[?!?] Universitățile (și studentul apăsă dur pe acest cuvânt) nu se închid pentru molimă. ''<br/>
'''Mihăescu'''</blockquote>
'''Mihăescu'''</blockquote>


'''2.''' Uneori după o propoziţie interogativă exclamativă se pune semnul întrebării însoţit de semnul exclamării:
'''2.''' Uneori după o propoziție interogativă exclamativă se pune semnul întrebării însoțit de semnul exclamării:


<blockquote>''Taxa, conaşule!''<br/>
<blockquote>''Taxa, conașule!''<br/>
''Ce! eşti copil[!?]'' '''Caragiale'''</blockquote>
''Ce! ești copil[!?]'' '''Caragiale'''</blockquote>


'''3.''' Reprezentarea diferitelor sentimente ale interlocutorilor prin mimică și gesturi se poate face prin combinarea diferitelor semne ortografice
'''3.''' Reprezentarea diferitelor sentimente ale interlocutorilor prin mimică și gesturi se poate face prin combinarea diferitelor semne ortografice:


<blockquote>''Patroana (cu ochii calzi): Şi de ce mă iubeşti?''<br/>
<blockquote>''Patroana (cu ochii calzi): Şi de ce mă iubești?''<br/>
''Mitică: (rămâne năuc)[!!!?]''<br/>
''Mitică: (rămâne năuc)[!!!?]''<br/>
''Patroana (frumoasă, furioasă): înţelegi sau nu înţelegi''<br/>   
''Patroana (frumoasă, furioasă): înțelegi sau nu înțelegi?''<br/>   
Camil Petrescu</blockquote>
'''Camil Petrescu'''</blockquote>


<blockquote>''Mitică: Acum în urmă, când am fost la d-ta... Nu ştiu ce s-a întâmplat cu mine atunci...''<br/>
<blockquote>''Mitică: Acum în urmă, când am fost la d-ta... Nu știu ce s-a întâmplat cu mine atunci...''<br/>
''Patroana:[?!]''<br/>
''Patroana:[?!]''<br/>
''Mitică: Nu ştiu...''<br/>
''Mitică: Nu știu...''<br/>
'''Camil Petrescu'''</blockquote>
'''Camil Petrescu'''</blockquote>


<blockquote>''– Îi lipseşte mult?''<br/>
<blockquote>''– Îi lipsește mult?''<br/>
''– Nimic nu lipseşte!''<br/>
''– Nimic nu lipsește!''<br/>
''– [!?] ''<br/>
''– [!?] ''<br/>
'''Caragiale'''</blockquote>
'''Caragiale'''</blockquote>


'''4.''' Se pune semnul întrebării între paranteze rotunde pentru a arăta că autorul are rezerve sau îndoieli faţă de afirmaţia anterioară.
'''4.''' Se pune semnul întrebării între paranteze rotunde pentru a arăta că autorul are rezerve sau îndoieli față de afirmația anterioară.


<blockquote>''Dar era un fel de laudă gratuită, ca şi cină cuvintele ar fi fost tocite de sens şi trebuiau umflate: „G.D. Ladima un strălucit talent” sau „a fost unul dintre cei mai lăudaţi [(?)] poeţi de azi”. Una vorbea chiar de „o mare pierdere pentru literatura românească”.''<br/>
<blockquote>''Dar era un fel de laudă gratuită, ca și când cuvintele ar fi fost tocite de sens și trebuiau umflate: „G.D. Ladima un strălucit talent” sau „a fost unul dintre cei mai lăudați [(?)] poeți de azi”. Una vorbea chiar de „o mare pierdere pentru literatura românească”.''<br/>
'''Camil Petrescu'''</blockquote>
'''Camil Petrescu'''</blockquote>Versiunea de la data 4 februarie 2012 11:57

Definiții

[IOOP3] Semnul întrebării e folosit în scriere pentru a marca intonația propozițiilor sau a frazelor interogative. Se pune semnul întrebării după cuvintele, grupurile de cuvinte, propozițiile și frazele care au un caracter interogativ și care sunt întrebări directe.


[GLR1965] Semnul întrebării e folosit în scriere pentru a marca pe lângă pauză și intonația propozițiilor independente sau a frazelor inte­rogative. El se pune de asemenea după cuvinte sau grupuri de cuvinte cu funcțiune de propoziții interogative independente.


[GLR2008] Semnul întrebării marchează toate tipurile de intonație interogativă: intonația ascendentă a întrebărilor totale (Maria citește[?]), intonația descendentă a întrebărilor parțiale (Ce citește[?]), intonația ascendent-descendentă a întrebărilor alternative (Citește cărți sau reviste?]).


[DOR] Semnul interogativ marchează intonația propozițiilor sau a frazelor interogative.


Observație:Secvența precedentă semnului întrebării, în cazul enunțurilor complexe, poate fi rostită cu diverse variații de înălțime ale tonului, care nu apar marcate prin punctuație.

Exemple

Aha, da! ce[?] povestea[?] cine[?] care poveste[?]
Sadoveanu

Ei, jupânule, de pe unde[?] ... Ce vânturi[?]... Pe la noi... ai[?]... și de ce[?]...
Delavrancea

Un fiziolog care stabilește care sunt funcțiile organismului omenesc cum trebuie să înceapă[?]
Ţuțea


Reguli de folosire

Se folosește semnul întrebării:

1. La sfârșitul unei propoziții interogative directe.

— Cum te cheamă, măi copile[?]
Eminescu

– Câți oameni ați mâncat aceste cincisprezece bucăți de pâine[?]
Creangă

Da slănină nu-i în pod[?] unt nu-i[?] ouă nu-s[?]
Creangă

Observație: La fel după grupuri de cuvinte care reprezintă propoziții eliptice sau cu elemente subînţelese:

– Cine-i acolo[?]

– Eu.
– Cine eu[?]
– Eu. Ivan.
– Și ce vrei[?]

Creangă

M-a omorât, domnule.

De ce[?]
Am fost și eu...
Unde[?]
La revoluție.

Caragiale

2. La sfârșitul unei fraze alcătuite din propoziții interogative coordonate.

La ce să fii proastă și să-ți strici inima[?]
Vlahuță

3. După un pasaj interogativ în care se redau spusele cuiva în vorbire indi­rectă, fără a se folosi verbe de declarație și conjuncții (procedeu denumit vorbire indirectă liberă).

Se spărseseră sticlele și acum se scurgea rămășita vinului. Ce să facă[?] La mușteriu, cu cioburi de sticlă nu putea merge. Să fugă[?] Unde să se ducă[?] Să se-ntoarcă la prăvălie! ...
Caragiale

4. La sfârșitul unei fraze compuse din propoziții dependente de o propoziție interogativă directă care se află la începutul frazei, când nu se pierde complet tonul interogativ.

Iar vrei să te pupe cucul armenesc și să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua[?]...
Creangă

De ce boala și moartea să fie partea voastră,

Când ei în bogăția cea splendidă și vastă Petrec ca și în ceruri, n-au timp nici de-a muri[?]

Eminescu

Căci ce povară e prea grea, și care

Liman e prea departe când prin viață
Cu noi mergi tu, Speranță-nălțătoare[?]

Neculuță

Cine e nerod să ardă în cărbuni smarandul rar

ș-a lui vecinică lucire s-o strivească în zadar[?]

Eminescu

Observație: Se pune uneori punct la sfârșitul unei fraze alcătuite dintr-o propoziție interogativă directă urmată de multe propoziții subordonate dacă până la sfârșitul frazei se pierde tonul interogativ.

Codrule, codruțule,

Ce mai faci, drăguțule,
Că de când nu ne-am văzut
Multă vreme au trecut,
Şi de când m-am depărtat,
Multă lume am îmbiat.

Eminescu

5. După propozițiile interogative retorice.

Care e mai mândră decât tine între toate țările semănate de domnul pre pământ[?]
Russo

6. La sfârșitul construcțiilor interogative cu caracter dubitativ-deliberativ.

Însă cel mare se dă după ușă, și — să tragă, să nu tragă[?] În sfârșit trage zăvorul... când ia! ...ce să vadă[?]
Creangă

Cum adică? să nu pot eu înțelege: visez ori sunt treaz[?]
Caragiale

Oare să se însoare, ori să nu se însoare[?]
Negruzzi

Observație: De asemenea se pune și după propozițiile interogativ-exclamative (uneori se pune și semnul exclamării).

Cum o să umblu după dumneata[?]
Caragiale

7. După o propoziție interogativă incidentă, intercalată într-o propoziție enunțiativă sau între două propoziții enunțiative și izolată de restul frazei prin pauze.

I-a rămas și un copil, o fetiță care — cum să spun[?] —, care e un fel de ghimpe între ei. . . un copil, vai! destul de rău crescut.
Sadoveanu

Atunci treci, Ghiță, pe la nenea Zaharia p-acasă și lasă-i vorbă coanei Joițichii — nu-i așa, nene Zahario[?] — să fie așa de bună să nu se supere dacă om întârzia de la dejun . . . avem ceva politică de vorbit între bărbați.
Caragiale

8. La sfârșitul frazelor ce conțin o propoziție (fie principală, fie subordonată) interogativă.

– De ce pana mea rămâne în cerneală, mă întrebi[?]
Eminescu

9. Reprezentarea nedumeririi interlocutorilor prin mimică și/sau gesturi.

– Ei, da! și Costică...

– [?]...
– Costică Arion...

Caragiale

10. În titluri, când sunt considerate propoziții interogative directe.

Ce-i de făcut[?] (titlu de roman)

E o liniște iubirea[?] (poezie de Vieru)

De ce să mori tu[?] (poezie de Eminescu)


Când nu se folosește semnul întrebării

1. Este nerecomandabilă folosirea semnului întrebării după propozițiile interogative retorice.

Vezi? Nu ți-am spus eu că tutunul nu e lucru bun[.]
Caragiale


2. Nu se pune semnul întrebării după propoziția interogativă indirectă.

Ea a doua zi se miră, cum de firele sunt rupte[.]
Eminescu

3. În titluri nu se pune semnul întrebării când sunt considerate propoziții interogative indirecte, depinzând de o regentă neexprimată.

Cum am învățat românește (titlul unei povestiri de C. Negruzzi)

Cine a inventat telescopul


Folosirea în relație cu alte semne

Semnul întrebării și semnul exclamării asociate marchează intonația de tip special a enunțurilor interogative exclamative. Ordinea semnelor, eventual repetarea unuia dintre ele, poate sugera care este tipul de intonație predominant.

1. Când comunicarea este interogativă și exclamativă în același timp, se pune semnul întrebării însoțit de semnul exclamării.

— Pe mine, fata lui Hagi Cănuță, să-ndrăznești tu să mă bați, păcătosule, janghinosule și râiosule[!?]...
Caragiale

— Tu ești mă, tragedianule[?!]
Galaction

A! de ce mai dă Dumnezeu omului fericire, dacă e să i-o ia înapoi[?!] De ce nu moare omul când e fericit[?!] De ce am mai trăit eu s-ajung la asa ceva[?!]
Caragiale

Dar ce-ai face tu și cum ai trăi, De-ai avea mamă și-ar muri[?!] Ce-ai face tu și cum ar fi, De-ai avea copii și-ar muri[?!]
Vieru

Ana: Ţi-e chiar atât de greu să mă ierți?

Abel: Doamne, ce-i în capul tău[?!] Ca să te iert, ar trebui să te socotesc vinovată față de mine.

H. Lovinescu

E miezul nopții, la ora asta se vine acasă[!?],

Molimă[?!?] Universitățile (și studentul apăsă dur pe acest cuvânt) nu se închid pentru molimă.

Mihăescu

2. Uneori după o propoziție interogativă exclamativă se pune semnul întrebării însoțit de semnul exclamării:

Taxa, conașule!
Ce! ești copil[!?] Caragiale

3. Reprezentarea diferitelor sentimente ale interlocutorilor prin mimică și gesturi se poate face prin combinarea diferitelor semne ortografice:

Patroana (cu ochii calzi): Şi de ce mă iubești?

Mitică: (rămâne năuc)[!!!?]
Patroana (frumoasă, furioasă): înțelegi sau nu înțelegi?

Camil Petrescu

Mitică: Acum în urmă, când am fost la d-ta... Nu știu ce s-a întâmplat cu mine atunci...

Patroana:[?!]
Mitică: Nu știu...

Camil Petrescu

– Îi lipsește mult?

– Nimic nu lipsește!
– [!?]

Caragiale

4. Se pune semnul întrebării între paranteze rotunde pentru a arăta că autorul are rezerve sau îndoieli față de afirmația anterioară.

Dar era un fel de laudă gratuită, ca și când cuvintele ar fi fost tocite de sens și trebuiau umflate: „G.D. Ladima un strălucit talent” sau „a fost unul dintre cei mai lăudați [(?)] poeți de azi”. Una vorbea chiar de „o mare pierdere pentru literatura românească”.
Camil Petrescu

5. Se adaugă punctele de suspensie pentru a indica variate stări afective și o pauză mai mare la sfârșitul propoziției.

Multe trec pe dinainte, În auz ne sună multe, Cine ține toate minte? Și ar sta să le asculte[?...]
Eminescu

— Ei, flăcăule, de pe unde[?...] Ce vânturi[?...] Pe la noi... ai?... Și de ce[?...]
Delavrancea


Bibliografie

Vezi bibliografia generală