Lexem:253365

Lexem #253365 (suplică (-e))Legături