Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Mioara Avram/XX. w sau v, u?”

Linia 26: Linia 26:


Uneori același nume este scris atît cu ''v'', cît și cu ''w'', cu referire la persoane diferite: ''Vizanti'' și ''Wizanti'', ''Stoilov'' și ''Stoilow''.
Uneori același nume este scris atît cu ''v'', cît și cu ''w'', cu referire la persoane diferite: ''Vizanti'' și ''Wizanti'', ''Stoilov'' și ''Stoilow''.


2. Valorile fonetice ale literei ''w'' diferă în primul rînd după originea cuvîntului în care se găsește; rareori există și contexte fonetice specializate.
2. Valorile fonetice ale literei ''w'' diferă în primul rînd după originea cuvîntului în care se găsește; rareori există și contexte fonetice specializate.


a. Se scrie ''w'' și se pronunță consoana [v] în cuvinte de origine
'''a.''' Se scrie ''w'' și se pronunță consoana [v] în cuvinte de origine germană, franceză, poloneză (în linii mari, de altă origine decît engleza, dar și în cuvinte de această origine pătrunse prin alte limbi).


germană, franceză, poloneză (în linii mari, de altă origine decît engleza, dar și în cuvinte de această origine pătrunse prin alte limbi).Cu această valoare ''w'' poate apărea:
Cu această valoare ''w'' poate apărea:


— la început de cuvînt + vocală: ''Wagner'' și ''wagnerian'', ''walkirie'', ''warant'', ''Weber'' și ''weber'', ''widia'', ''Wolfram'' și ''wolfram'', ''Wurtz'' și ''wurtzit'';
— la început de cuvînt + vocală: ''Wagner'' și ''wagnerian'', ''walkirie'', ''warant'', ''Weber'' și ''weber'', ''widia'', ''Wolfram'' și ''wolfram'', ''Wurtz'' și ''wurtzit'';
Linia 56: Linia 43:
— la sfîrșit de cuvînt după vocală: ''ludlow'';'' Stoilow''.
— la sfîrșit de cuvînt după vocală: ''ludlow'';'' Stoilow''.


b. Se scrie ''w'' și se pronunță semiconsoana [ŭ] în cuvinte de origine engleză sau transmise prin engleză. Cu această valoare ''w'' poate apărea:
'''b.''' Se scrie ''w'' și se pronunță semiconsoana [ŭ] în cuvinte de origine engleză sau transmise prin engleză. Cu această valoare ''w'' poate apărea:


— la început de cuvînt + vocală: ''walkie-talkie'', ''walkman'', ''warcops'', ''week-end'', ''western'', ''willy-willy'', ''woofer'';
— la început de cuvînt + vocală: ''walkie-talkie'', ''walkman'', ''warcops'', ''week-end'', ''western'', ''willy-willy'', ''woofer'';
Linia 68: Linia 55:
— la sfîrșit de cuvînt după vocală: ''chow-chow'', ''know-how''.
— la sfîrșit de cuvînt după vocală: ''chow-chow'', ''know-how''.


c. Se scrie ''ew'' și se pronunță diftongul [ĭu] în cuvinte de origine engleză. Secvența ''ew'' cu această valoare se întîlnește după consoană: ''chewing-gum'', ''newton'', ''New York ''și'' newyorkez'', ''stewardes''ă.
'''c.''' Se scrie ''ew'' și se pronunță diftongul [ĭu] în cuvinte de origine engleză. Secvența ''ew'' cu această valoare se întîlnește după consoană: ''chewing-gum'', ''newton'', ''New York'' și ''newyorkez'', ''stewardesă''.


d. Se scrie ''aw'' și se pronunță vocala [o] în cuvinte de origine engleză. Secvența ''aw'' cu această valoare se întîlnește după consoană: ''Lawrence'' și ''lawrențiu''.
'''d.''' Se scrie ''aw'' și se pronunță vocala [o] în cuvinte de origine engleză. Secvența ''aw'' cu această valoare se întîlnește după consoană: ''Lawrence'' și ''lawrențiu''.


e. În numele proprii străine ''w'' poate avea și alte valori, de exemplu [f] în nume poloneze: în secvența ''-wski'' (''Paderewski'') sau final (''Wroclaw'').Dat fiind că cele mai multe contexte sînt comune cel puțin principalelor două valori ale literei ''w'' și că ea apare de obicei în cuvinte care pun și alte probleme ale raportului dintre scriere și pronunțare, pentru pronunțarea corectă a cuvintelor scrise cu ''w'' trebuie să se cunoască etimologia lor sau să se consulte lucrări normative cu indicații de pronunțare.
'''e.''' În numele proprii străine ''w'' poate avea și alte valori, de exemplu [f] în nume poloneze: în secvența ''-wski'' (''Paderewski'') sau final (''Wroclaw'').


Dat fiind că cele mai multe contexte sînt comune cel puțin principalelor două valori ale literei ''w'' și că ea apare de obicei în cuvinte care pun și alte probleme ale raportului dintre scriere și pronunțare, pentru pronunțarea corectă a cuvintelor scrise cu ''w'' trebuie să se cunoască etimologia lor sau să se consulte lucrări normative cu indicații de pronunțare.


Cine știe că (Antoine) ''Watteau'' a fost un pictor francez pronunță acest nume, corect, cu ''v'' (nu cu [ŭ], cum pronunță unii din hipercorectitudine!). Situațiile sînt complicate uneori: ''warant'' își are originea în limba engleză, unde se pronunță cu [ŭ], dar în română a intrat din franceză, cu pronunțarea [v]; (James) ''Watt'' a fost un inventator englez, al cărui nume se pronunță [ŭot], dar substantivul comun ''watt'' provenit din numele său a fost împrumutat în limba noastră din franceză sau/și din germană, cu pronunțarea [v]. Probleme speciale pune toponimul ''Waterloo'', localitate istorică din partea de limbă flamandă a Belgiei, care în limba de origine se pronunță cu [ŭ]: [ŭátărlo]. Există și situații în care, pentru toponime străine și derivatele lor, se admit variante de pronunțare a literei ''w'':'' Kuwait/Kuweit ''[kuŭeĭt] / [kŭveĭt] și ''kuwaitian/ kuweitian ''(tot cu [ŭ] și [v]).
Cine știe că (Antoine) ''Watteau'' a fost un pictor francez pronunță acest nume, corect, cu ''v'' (nu cu [ŭ], cum pronunță unii din hipercorectitudine!). Situațiile sînt complicate uneori: ''warant'' își are originea în limba engleză, unde se pronunță cu [ŭ], dar în română a intrat din franceză, cu pronunțarea [v]; (James) ''Watt'' a fost un inventator englez, al cărui nume se pronunță [ŭot], dar substantivul comun ''watt'' provenit din numele său a fost împrumutat în limba noastră din franceză sau/și din germană, cu pronunțarea [v]. Probleme speciale pune toponimul ''Waterloo'', localitate istorică din partea de limbă flamandă a Belgiei, care în limba de origine se pronunță cu [ŭ]: [ŭátărlo]. Există și situații în care, pentru toponime străine și derivatele lor, se admit variante de pronunțare a literei ''w'': ''Kuwait/Kuweit'' [kuŭeĭt] / [kŭveĭt] și ''kuwaitian/ kuweitian'' (tot cu [ŭ] și [v]).


'''3.''' Uneori litera ''w'' este folosită în cuvinte pentru care normele actuale recomandă altfel de scriere.


3. Uneori litera ''w'' este folosită în cuvinte pentru care normele actuale recomandă altfel de scriere.
'''a.''' Cel mai adesea adaptarea neologismelor cu ''w'' a dus la înlocuirea lui ''w'' cu ''v''. Se scriu, astfel, cu ''v'', nu cu ''w'', cuvintele ''vafă'', ''vagon'', ''valț'', ''vatir'', ''vatman'', ''vecsel'', ''vermut'', ''viking'', ''vindiac'', ''viplă'', ''vist'', ''clovn'', ''svastică'', ''sveter'', ''șvab'', ''șvarț'', ''șvaițer''. Toponimul austriac ''Wien'' are forma adaptată ''Viena'' (cu derivatul ''vienez''), iar polonezul ''Wista'' forma ''Vistula''.
 
a. Cel mai adesea adaptarea neologismelor cu ''w'' a dus la înlocuirea lui ''w'' cu ''v''. Se scriu, astfel, cu ''v'', nu cu ''w'', cuvintele ''vaf''ă, ''vagon'', ''val''ț, ''vatir'', ''vatman'', ''vecsel'', ''vermut'', ''viking'', ''vindiac'', ''vipl''ă, ''vist'', ''clovn'', ''svastic''ă, ''sveter'', ș''vab'', ș''var''ț, ș''vaițer''. Toponimul austriac ''Wien'' are forma adaptată ''Viena'' (cu derivatul ''vienez''), iar polonezul ''Wista'' forma ''Vistula''.Există dublete parțiale care se deosebesc (și) prin scrierea cu ''v'' sau ''w'':
 
''vagon'', dar ''wagon-lit''; cf. și ș''vaițer'' față de ''Schwyz''.


Există dublete parțiale care se deosebesc (și) prin scrierea cu ''v'' sau ''w'': ''vagon'', dar ''wagon-lit''; cf. și ''șvaițer'' față de ''Schwyz''.


Prin hipercorectitudine se scrie uneori greșit ''w'' în loc de ''v'' în cuvinte ca ''volei'' sau ''volt'', care nu au ''w'' nici în limbile de origine.
Prin hipercorectitudine se scrie uneori greșit ''w'' în loc de ''v'' în cuvinte ca ''volei'' sau ''volt'', care nu au ''w'' nici în limbile de origine.


Nu se recomandă scrierea cu ''w'' în prenumele românești. Se scrie deci ''Vali'', ''Valter'', ''Vanda'' etc.
Nu se recomandă scrierea cu ''w'' în prenumele românești. Se scrie deci ''Vali'', ''Valter'', ''Vanda'' etc.


Variantele grafice cu ''w'' ale unor asemenea prenume — ca, de altfel, și ale numelor de familie românești — sînt o dovadă de snobism.
Variantele grafice cu ''w'' ale unor asemenea prenume — ca, de altfel, și ale numelor de familie românești — sînt o dovadă de snobism.


Nu este corectă folosirea literei ''w'' în scrierea cu litere latine a numelor proprii bulgărești sau rusești. Se scrie deci ''Dimitrov'', ''Dunaevski'', ''Ostrovski'', ''Suvorov'', ''Volga''.
Nu este corectă folosirea literei ''w'' în scrierea cu litere latine a numelor proprii bulgărești sau rusești. Se scrie deci ''Dimitrov'', ''Dunaevski'', ''Ostrovski'', ''Suvorov'', ''Volga''.


b. Nu se scrie ''w'', ci ''u'' la sfîrșitul cuvintelor ''bovindou'', ''interviu''.
'''b.''' Nu se scrie ''w'', ci ''u'' la sfîrșitul cuvintelor ''bovindou'', ''interviu''.
 


Primul cuvînt ilustrează ambele moduri de înlocuire a lui ''w'' în neologismele adaptate: engl. ''bow-window > bovindou''; la al doilea cele două soluții rezultă din compararea substantivului cu verbul din aceeași familie: ''interviu'', dar ''intervieva''.
Primul cuvînt ilustrează ambele moduri de înlocuire a lui ''w'' în neologismele adaptate: engl. ''bow-window > bovindou''; la al doilea cele două soluții rezultă din compararea substantivului cu verbul din aceeași familie: ''interviu'', dar ''intervieva''.


 
Numele statului african ''Rwanda'' are o variantă cu ''u'' în loc de ''w'': ''Ruanda'', admisă și la derivatul ''rwandez/ruandez''.
Numele statului african ''Rwanda'' are o variantă cu ''u'' în loc de ''w'':'' Ruanda'', admisă și la derivatul ''rwandez/ruandez''.
Lingviști
346 de modificări