Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/DOOM2/1.1. Literele”

856 de octeți adăugați ,  15 septembrie 2012 02:52
m
formatare tabel 2 - partea IV
m (formatare tabel 2 - partea III)
m (formatare tabel 2 - partea IV)
Linia 422: Linia 422:
|-
|-
|2. [∅]  
|2. [∅]  
|colspan="2"| V. '''che, chi, ghe, ghi;'''
|colspan="2"| V. '''che, chi, ghe, ghi; w'''
|-
|rowspan="14"| 19.
|rowspan="14"| i
|rowspan="8"| 1. [i]
| 1.1. după C, în afară de 2.-4.
| ''fir'' [fir]<br/> ''inimă'' [<u>i</u>nimă]
|-
|colspan="2"|1.2. la sfârșit de cuvânt
|-
| 1.2.1. când este accentuat
| ''auzi'' [auz<u>i</u>]
|-
| 1.2.2. după C(C) + l,r
| ''acri'' [akri] ''aștri'' [aștri]
|-
| 1.2.3. în unele neologisme, indiferent de accent
| ''bebi'' [b<u>e</u>bi] <br/> ''kaki'' [kak<u>i</u>] <br/> ''swahili'' [suah<u>i</u>li] <br/> ''taxi'' [tax<u>i</u>]
|-
|colspan="2"| 1.3. la început de silabă
|-
| 1.3.1. +C
| ''inimă'' [<u>i</u>nimă]
|-
| 1.3.2. +V în hiat, în neologisme; nu există o regulă<ref>Pronunțare specificată în ''Dicționar''</ref>
| ''ion'' [i-<u>o</u>n] <br/> Ion [i-<u>o</u>n]
|-
|rowspan="3"| 2. [ĭ]
| 2.1. în diftongi ascendenți (+ ''a'', ''e'', ''o'', ''u'')
| ''iar'' [ĭar] <br/> ''ied'' [ĭed] <br/> ''iod'' [ĭod] <br/> ''iute'' [ĭ<u>u</u>te]
|-
| 2.2. în diftongi descendenți
| ''cai'' [kaĭ] <br/> ''tăi'' [tăĭ] <br/> ''întâi'' [înt<u>î</u>ĭ] <br/> ''bei'' [beĭ] <br/> ''copii'' [kop<u>i</u>ĭ] <br/> îi [îĭ] <br/> ''oi'' [oĭ] <br/> ''cui'' [kuĭ]
|-
| 2.3. în triftongi
| ''beai'' [bĕaĭ] <br/> ''i-ai'', ''ia-i'' [ĭaĭ] <br/> ''iau'' [ĭaŭ] <br/> ''iei'' [ĭeĭ] <br/> ''leoaică'' [le-ŏaĭcă]
|-
|rowspan="2"| 3. [<sup>i</sup>] (i „șoptit”, asilabic sau afonizat)
| 3.1. după C(C)(C), la sfârșit de cuvânt
| ''pomi'' [pom'] <br/> ''auzi'' (ind. prez. 2 sg.) [auz'] <br/> ''flori'' [flor'] <br/> ''lincși'' [l<u>i</u>ncș'] <br/> ''miști'' (ind. prez. 2 sg.) [mișt'] <br/> ''urși'' [urș'] <br/> ''azvârli'' (ind. prez. 2 sg.) [azv<u>â</u>rl']
|-
| 3.2. în câteși-, fieși-, oareși-, ori- + C
| ''câteșitrei'' [k<u>î</u>teș'treĭ] <br/> ''fieșicare'' [f<u>i</u>eș'care] <br/> ''oareșicare'' [ŭ<u>a</u>reș'kare] <br/> ''ori(și)care'' [<u>o</u>r'(și)kare]
|-
| 4. [∅]
|colspan="2"| V. '''chi, ci, ghi, gi'''
|-
|rowspan="5"| 20.
|rowspan="5"| î
|rowspan="5"| [î]
| 1. la inițială de cuvânt
| ''înger''
|-
| 2. la sfârșit de cuvânt
| ''urî''
|-
| 3. în interiorul compuselor în care al doilea element începe cu î-
| ''bine<u>î</u>nțeles''
|-
| 4. în interiorul derivatelor cu prefixe de la cuvinte care încep cu î-
| ''ne<u>î</u>nțeles''
|-
| 5. în interiorul unor nume de persoane<ref>Mai ales nume de familie, scrise după tradiția familiei și dorința purtătorilor și, în epoca modernă, în conformitate cu actele de stare civilă.</ref>
| ''Rîpe<u>a</u>nu''
|-
| 21.
| j
| [j]
|
| ''jar''
|}
|}
19. i 1. [i] 1.1. după C, în afară de 2.-4. fir [fir] inimă [inimă]
22. k în împrumuturi și în nume proprii străine și românești scrise după model străin 1. [k] 1.1. + C kripton [cripton] Kretzulescu [crețulescu]
 
1.2. la sfârșit de cuvânt
 
1.2.1. când este accentuat auzi [auzi]
 
1.2.2. după C(C) + l,r acri [akri] aștri [aștri]
 
1.2.3. în unele neologisme, indiferent de accent bebi [bebi] kaki [kaki] swahili [suahUi] taxi [taxi]
 
1.3. la început de silabă
 
1.3.1. +C inimă [inimă]
 
1.3.2. +V în hiat, în neologisme; nu există o regulă21 ion [i-pn] Ion [i-on]
 
Pronunțare specificată în Dicționar.
 
2.[î] 2.1. în diftongi ascendenți (+ «, e, o, u) iar [îar] ied [îed] iod [îod] iute [iute]
 
2.2. în diftongi descendenți cai [kaî] tăi [tăi] întâi [întîî] bei [beî] copii [kopiî] îi [îî] oi [oi] cui [kuî]
 
2.3. în triftongi beai [beai] i-ai, ia-i [îaî] iau [îau] iei [leî] leoaică [le-6aîcă]
 
3. [-] (i „șoptit", asilabic sau afonizat) 3.1. după C(C)(C), la sfârșit de cuvânt pomi [pom1] auzi (ind. prez. 2 sg.) [auz1] flori [fior1] lincși [lincș1] miști (ind. prez. 2 sg.) [mișt1] urși [urs1] azvârli (ind. prez. 2 sg.) [azvârl1]
 
3.2. în câteși-, fieși-, oareși-, ori- + C câteșitrei [kîteș'treî] fieșicare [fieș'care] oareșicare [uareș'kare] ori(și)care [or1(și)kare]
 
4. [0] V. chi, ci, ghi, gi
 
20. î [î] 1. la inițială de cuvânt înger
 
2. la sfârșit de cuvânt urî
 
3. în interiorul compuselor în care al doilea element începe cu î- bineînțeles
 
4. în interiorul derivatelor cu prefixe de la cuvinte care încep cu î- neînțeles
 
5. în interiorul unor nume de persoane22 Rîpeanu


1.2. + a, o, u kaliu [calîu] kosovar [cosovar] kurd [curd]
1.2. + a, o, u kaliu [calîu] kosovar [cosovar] kurd [curd]
Linia 485: Linia 516:


27. p [P] pap [pap]
27. p [P] pap [pap]
22 Mai ales nume de familie, scrise după tradiția familiei și dorința purtătorilor și, în epoca modernă, în conformitate cu actele de stare civilă.


28. q în împrumuturi și M + a numai în Qatar [katar] și derivatele lui
28. q în împrumuturi și M + a numai în Qatar [katar] și derivatele lui
Linia 564: Linia 593:


'''Note:'''
'''Note:'''
21. j []] jar
22. k în împrumuturi și în nume proprii străine și românești scrise după model străin 1. [k] 1.1. + C kripton [cripton] Kretzulescu [crețulescu]


24 Pronunțare nespecificată în Dicționar.
24 Pronunțare nespecificată în Dicționar.
1.252 de modificări