Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Istoria regulilor ortografice/Ortografie - 2005 - Ce e nou în DOOM2”

Linia 316: Linia 316:
=== Despărțirea cuvintelor la capăt de rând ===
=== Despărțirea cuvintelor la capăt de rând ===


{| style="border-spacing:0;width:6.1569in;"
Regula '''generală '''și '''obligatorie''' a despărțirii '''cuvintelor '''la capăt de rând, valabilă pentru ambele modalități de despărțire (după pronunțare și după structură), este '''interdicția '''de a lăsa mai ales la '''sfârșit de rând,''' dar și la '''început de rând '''o secvență care '''nu''' este '''silabă<ref name="ftn14">Chiar dacă include o vocală propriu-zisă, cum prevedea regula din DOOM1, care era mai puțin restrictivă.</ref>.'''
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"
Fac '''excepție grupurile ortografice '''scrise cu''' cratimă '''''(dintr'''-|'''un, într'''-|'''însa), ''la care se recomandă însă, pe cât posibil, '''evitarea '''despărțirii.
|| Regula '''generală '''și '''obligatorie''' a despărțirii '''cuvintelor '''la capăt de rând, valabilă pentru ambele modalități de despărțire (după pronunțare și după structură), este '''interdicția '''de a lăsa mai ales la '''sfârșit de rând,''' dar și la '''început de rând '''o secvență care '''nu''' este '''silabă<ref name="ftn14">'''Chiar dacă include o vocală propriu-zisă, cum prevedea regula din DOOM1, care era mai puțin restrictivă. '''</ref>. '''


Fac '''excepție grupurile ortografice '''scrise cu''' cratimă '''''(dintr'''-|'''un, într'''-|'''însa), ''la care se recomandă însă, pe cât posibil, '''evitarea '''despărțirii.  
'''Normele actuale<ref name="ftn15">Cf. și ''Dicționarul general de științe ale limbii, ''Editura Științifică, București, 1997, ''s.v. silabație:'' „Regulile morfologice nu [subl. ns. I. V.-R.] sunt obligatorii”.</ref> prevăd, de regulă, '''atât despărțirea la capăt de rând după''' pronunțare - '''care este indicată acum''' pe primul loc -, '''cât și despărțirea după''' structură - '''care este indicată acum''' pe locul al doilea,''' precum și cu unele''' restricții '''față de recomandările din DOOM<sup>1</sup>.
|-
Astfel, normele actuale nu mai admit despărțirile după structură care ar conduce la secvențe care '''nu sunt silabe, '''ca în '''''artr|'''algie''', într|'''ajutorare,''' nevr|'''algic. ''
|}


{| style="border-spacing:0;width:6.1569in;"
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"
|| '''Normele actuale<ref name="ftn15">'''Cf. și ''Dicționarul general de științe ale limbii, ''Editura Științifică, București, 1997, ''s.v. silabație:'' „Regulile morfologice nu [subl. ns. I. V.-R.] sunt obligatorii”. '''</ref> prevăd, de regulă, '''atât despărțirea la capăt de rând după''' pronunțare - '''care este indicată acum''' pe primul loc -, '''cât și despărțirea după''' structură - '''care este indicată acum''' pe locul al doilea,''' precum și cu unele''' restricții '''față de recomandările din DOOM<sup>1</sup>.
Astfel, normele actuale nu mai admit despărțirile după structură care ar conduce la secvențe care '''nu sunt silabe, '''ca în '''''artr|'''algie''', într|'''ajutorare,''' nevr|'''algic. ''
|-
|}
Despărțirea cuvintelor '''în scris la capăt de rând nu se identifică''' cu despărțirea '''în silabe''' în sens fonetic.  
Despărțirea cuvintelor '''în scris la capăt de rând nu se identifică''' cu despărțirea '''în silabe''' în sens fonetic.  


Linia 349: Linia 338:
Se pot deci despărți '''și '''după structură cuvintele '''(semi)analizabile, '''formate în limba''' română''' sau '''împrumutate''' (în exemple se indică '''numai limita în discuție,''' nu și limitele posibile între celelalte silabe):  
Se pot deci despărți '''și '''după structură cuvintele '''(semi)analizabile, '''formate în limba''' română''' sau '''împrumutate''' (în exemple se indică '''numai limita în discuție,''' nu și limitele posibile între celelalte silabe):  


'''- compuse<ref name="ftn16">'''Din cuvinte întregi, elemente de compunere sau fragmente de cuvinte dintre care cel puțin unul există independent și cu un sens care corespunde celui din compus. '''</ref>:' arterios'''-'''cleroză/arterio'''-'''scleroză, al'''-'''tundeva/alt'''-'''undeva, des'''-'''pre/de'''-'''spr'''e,''' drep'''-'''tunghi/drept'''-'''unghi, por'''-'''tavion/port'''-'''avion, Pronos'''-'''port/Prono'''-'''sport, Romar'''-'''ta/Rom'''-'''arta;''
* '''compuse'''<ref name="ftn16">Din cuvinte întregi, elemente de compunere sau fragmente de cuvinte dintre care cel puțin unul există independent și cu un sens care corespunde celui din compus.</ref>: ''arterios-cleroză/arterio-scleroză'', ''al-tundeva/alt-undeva'', ''des-pre/de-spre'', ''drep-tunghi/drept-unghi'', ''por-tavion/port-avion'', ''Pronos-port/Prono-sport'', ''Romar-ta/Rom-arta'';
 
* formațiile cu'' -onim: o-monim/om-onim, paro-nim/par-onim, sino-nim/sin-onim; ''
formațiile cu'' -onim: o'''-'''monim/om'''-'''onim, paro'''-'''nim/par'''-'''onim, sino'''-'''nim/sin'''-'''onim; ''
::Compusele care păstrează grafii '''străine''' sunt supuse numai despărțirii după structura din limba de origine: ''ba'''ck-h'''and.''
 
* '''derivate''' cu '''prefixe''': ''anor-ganic/an-organic, de-zechilibru/dez-echilibru, ine-gal/in-egal, nes-prijinit/ne-sprijinit, nes-tabil/ne-stabil, nes-trămutat/ne-strămutat, pros-cenium/pro-scenium, su-blinia/sub-linia'';
<div style="margin-left:0.5in;margin-right:0in;">Compusele care păstrează grafii '''străine''' sunt supuse numai despărțirii după structura din limba de origine: ''ba'''ck-h'''and.''</div>* '''derivate '''cu '''prefixe:' anor'''-'''ganic/an'''-'''organic, de'''-'''zechilibru/dez'''-'''echilibru, ine'''-'''gal/in'''-'''egal, nes'''-'''prijinit/ne'''-'''sprijinit, nes'''-'''tabil/ne'''-'''stabil, nes'''-'''trămutat/ne'''-'''strămutat, pros'''-'''cenium/pro'''-'''scenium, su'''-'''blinia/sub'''-'''linia; ''
* '''derivate''' cu '''sufixe''': ''savan-tlâc''/''savant-lâc.''
* '''derivate cu sufixe''''': savan'''-'''tlâc'''/'''savant'''-'''lâc.''
:: Cel care scrie are deci libertatea, atunci când nu recunoaște sau nu este sigur de structura morfologică a unui cuvânt mai greu analizabil, să îl despartă pe baza pronunțării (''o-monim'', nu numai ''om-onim''), ori, dacă o asemenea diviziune i se pare șocantă la cuvintele mai ușor analizabile, să despartă cuvântul în cauză pe baza structurii lui morfologice (''post-universitar, nu neapărat pos-tuniversitar'').
 
 
 
''Cel care scrie are deci libertatea, atunci când nu recunoaște sau nu este sigur de structura morfologică a unui cuvânt mai greu analizabil, să îl despartă pe baza pronunțării (o'''-'''monim, nu numai om'''-'''onim), ori, dacă o asemenea diviziune i se pare șocantă la cuvintele mai ușor analizabile, să despartă cuvântul în cauză pe baza structurii lui morfologice (post'''-'''universitar, nu neapărat pos'''-'''tuniversitar).''
 
 
{| style="border-spacing:0;width:6.1569in;"
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"
|| Normele actuale nu mai admit însă nici despărțirile după structură care ar '''contraveni pronunțării,''' ca în ''apendi'''c|e'''ctomie ''[apendi'''če'''ctom<u>i</u>e], ''larin'''g|e'''ctomie ''[larin'''ğe'''ctom<u>i</u>e].
|-
|}


Normele actuale nu mai admit însă nici despărțirile după structură care ar '''contraveni pronunțării,''' ca în ''apendi'''c|e'''ctomie ''[apendi'''če'''ctom<u>i</u>e], ''larin'''g|e'''ctomie ''[larin'''ğe'''ctom<u>i</u>e].


Pentru cuvintele a căror structură nu mai este clară, deoarece '''elementele''' componente sunt '''neînțelese '''sau '''neproductive '''în limba română, normele actuale recomandă '''exclusiv '''despărțirea după '''pronunțare''' (''a-borigen, a-broga, a-brupt, a-diacent, ab-stract, a-dopta, ban-crută, o-biect, pros-pect, su-biect'').


{| style="border-spacing:0;width:6.1569in;"
::Nu pun probleme acele compuse (ca ''bine'''-'''facere, clar'''-'''văzător, pur'''-'''sânge'') sau derivate (precum ''contra-făcut, des-calificat, a re-începe'') la care cele două tipuri de despărțire coincid.
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"
|| Pentru cuvintele a căror structură nu mai este clară, deoarece '''elementele''' componente sunt '''neînțelese '''sau '''neproductive '''în limba română, normele actuale recomandă '''exclusiv '''despărțirea după '''pronunțare' (a'''-'''borigen, a'''-'''broga, a'''-'''brupt, a'''-'''diacent, ab'''-'''stract, a'''-'''dopta, ban'''-'''crută, o'''-'''biect, pros'''-'''pect, su'''-'''biect)''.
|-
|}
<div style="margin-left:0.3937in;margin-right:0in;">Nu pun probleme acele compuse (ca ''bine'''-'''facere, clar'''-'''văzător, pur'''-'''sânge'') sau derivate (precum ''contra'''-'''făcut, des'''-'''calificat, a re'''-'''începe'') la care cele două tipuri de despărțire coincid. </div>


<div style="margin-left:0.3937in;margin-right:0in;">Se indică o singură despărțire, și anume după structură, și la cuvintele compuse (ca ''alt'''-'''fel, ast'''-'''fel, feld'''-'''mareșal, port'''-'''moneu'') și derivate cu prefixe (ca ''post'''-'''față, trans'''-'''bordare'') sau cu sufixe (ca ''pust'''-'''nic, stâlp'''-'''nic'') cuprinzând anumite succesiuni de consoane care nu admit alte despărțiri. </div>
::Se indică o singură despărțire, și anume după structură, și la cuvintele compuse (ca ''alt'''-'''fel, ast'''-'''fel, feld'''-'''mareșal, port'''-'''moneu'') și derivate cu prefixe (ca ''post'''-'''față, trans'''-'''bordare'') sau cu sufixe (ca ''pust'''-'''nic, stâlp'''-'''nic'') cuprinzând anumite succesiuni de consoane care nu admit alte despărțiri.


'''La cuvintele scrise '''(obligatoriu sau facultativ) cu''' cratimă '''sau cu''' linie de pauză '''se '''admite '''- atunci când spațiul nu permite evitarea ei - '''și despărțirea '''la '''locul cratimei/liniei de pauză. '''Este vorba de:  
'''La cuvintele scrise '''(obligatoriu sau facultativ) cu''' cratimă '''sau cu''' linie de pauză '''se '''admite '''- atunci când spațiul nu permite evitarea ei - '''și despărțirea '''la '''locul cratimei/liniei de pauză. '''Este vorba de:  
1.309 modificări