Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Punctuație/Apostroful”

Sari la navigare Sari la căutare
m
Cătălin.Frâncu a redenumit pagina Apostroful în Articol/Punctuație/Apostroful fără a lăsa o redirecționare în loc
(Prima variantă)
 
m (Cătălin.Frâncu a redenumit pagina Apostroful în Articol/Punctuație/Apostroful fără a lăsa o redirecționare în loc)
 
(Nu s-au afișat 32 de versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
== Definiții ==
== Definiții ==


[DOOM2] În limba literară, apostroful marchează absenţa accidentală a primei sau a primelor două cifre (ale unui an: '''77''), se folosește în împrumuturi din alte limbi (cu alte funcții decât în limba română: '''five o'clock''') și notează prezența unor realități fonetice din limba neliterară
[DSL] Semn ortografic. În ortografia românească actuală are următoarele utilizări: '''a)''' indică absența accidentală a unor sunete în pronunțarea neliterară (populară, familiară) [...] '''b)''' (mai ales în stilul publicistic) indică facultativ omiterea primei (primelor) cifre în notația anilor calendaristici '''c)''' apare în neologisme neadaptate și în nume proprii străine.
 
[DOOM2] În limba literară, apostroful marchează absența accidentală a primei sau a primelor două cifre (ale unui an: ''’77''), se folosește în împrumuturi din alte limbi (cu alte funcții decât în limba română: '''five o’clock''') și notează prezența unor realități fonetice din limba neliterară.
 
=== Forma și utilizarea apostrofului ===
 
Apostroful are forma unei virgule plasate la umărul literei (’). Deseori este reprezentat de semnul prim/minut (′) sau printr-o liniuță verticală la umărul literei (').
 
Apostroful, marcând absența unui caracter, nu este nici precedat, nici urmat de spațiu suplimentar. În mod evident, când apostroful se pune la începutul sau sfârșitul cuvântului, spațiul care delimitează cuvântul se păstrează.
 
=== Scurt istoric ===
 
Până la reforma ortografică din 1953, regula era că se punea apostrof peste tot unde lipsea o parte dintr-un cuvânt (de cele mai multe ori fiind vorba de o vocală). Se scria deci ''s′aduc'', ''într′atât'', ''m′am dus'', dar ''l-am dus'', ''nu-s aici'', ''s-acolo'' (unde nu lipsea nici o literă, deci apostroful nu avea ce căuta). De aceea, este posibil ca în textele mai vechi sau în cele care citează texte folosind ortografia originală a acestora să găsim apostrof unde astăzi, conform regulilor ortografice curente, am avea cratimă.


== Exemple ==
== Exemple ==


</blockquote>''O, vin['], al nopţii mele domn,''
<blockquote>''dacă nu curge, pică... Las[] că știm noi!''<br/>
''De ce nu vii tu, vină...''
'''Caragiale'''</blockquote>
Eminescu</blockquote>


== Observații ==
<blockquote>''Da[’] să vedeți ce s-a-ntâmplat... coane Fănică''<br/>
'''Caragiale'''</blockquote>


Este singurul semn exclusiv ortografic; este rar folosit în ortografia românească actuală.
<blockquote>''O, vin[’], al nopții mele domn,''
''De ce nu vii tu, vină...''<br/>
'''Eminescu'''</blockquote>


    Apostroful nu se utilizează în scrierea formelor literare ale cuvintelor româneşti, ci notează realităţi fonetice din vorbirea familiară, neglijentă, populară sau regională, în tempo rapid, ori deficienţe de rostire ale unor vorbitori, apărând în utilizări contextuale ale cuvintelor (săru' mâna pentru sărut mâna).
== Reguli de folosire ==
De aceea, apostroful este folosit mai ales în stilul beletristic — în proză şi în teatru pentru caracterizarea unor personaje prin reproducerea vorbirii lor, iar în poezie din motive de prozodie, permiţând eliminarea unei silabe


== Reguli de folosire ==
=== Când se folosește apostroful ===
 
==== Limba literară ====
 
În limba literară, apostroful are următoarele utilizări:


În limba literară, apostroful:
'''1.''' marchează, în special în stilul publicistic, absența accidentală a primei sau a primelor două cifre în indicarea anilor calendaristici: '''''[’]918''''' în loc de ''1918'', '''''[’]89''''' în loc de ''1989''; În construcțiile cu prefixe, cum ar fi '''''ante-[’]89''''', '''''post-[’]89''''', cratima precedă obligatoriu apostroful.


'''2.''' se regăsește în unele împrumuturi din alte limbi (în care are alte funcții decât în română), cum sunt:
* substantive comune neadaptate ('''''five o[’]clock''''');
* nume proprii străine de persoană ('''''D[’]Annunzio''''', '''''D[’]Artagnan''''', '''''O[’]Neill''''');
* nume de firme străine conținând „genitivul saxon” ('''''Mc Donald[’]s''''') — care s-a extins (abuziv) și la unele nume românești de firme.


''1.'' marchează, mai ales în stilul publicistic, în indicarea anilor calendaristici, absenţa accidentală a primei sau a primelor două cifre: '''''[']918''''', '''''[']89'''''; În construcţiile cu prefixe de tipul '''''ante-[']89''''', '''''post-[']89''''', cratima precedă obligatoriu apostroful.
==== Limba neliterară ====


Folosit pentru redarea vorbirii neîngrijite, familiare sau populare, apostroful marchează:


''2.'' se regăseşte în unele împrumuturi din alte limbi (în care are alte funcţii decât în română), cum sunt:
'''1.''' căderea accidentală a unui sunet:
* substantive comune neadaptate ('''''five o[']clock''''');
* consoană ('''''al[’]fel''''', '''''cân[’]va''''', '''''da[’]''''', '''''dom[’]''''', pentru ''altfel'', ''cândva'', ''dar'', ''domn'') sau
* nume proprii străine de persoană ('''''D[']Annunzio''''', '''''D[']Artagnan''''', '''''O[']Neill''''');
* vocală ('''''altădat[’]''''', '''''făr[’] de''''', '''''lu[’]''''' (Mihai), '''''numa[’]''''', '''''pân[’] la''''', '''''tocma[’]''''', '''''vin[’]''''' pentru ''altădată'', ''fără de'', ''lui'' (Mihai), ''numai'', ''până la'', ''tocmai'', ''vino/vină'') sau
* nume de firme străine conţinând „genitivul saxon” ('''''Mc Donald[']s''''') — care s-a extins, în mod abuziv sau glumeţ, şi la unele nume româneşti de firme.


'''2.''' a mai multor sunete sau silabe ('''''dom[’]le''''', '''''[’]neața''''' pentru ''domnule'', ''(bună) dimineața''). În ceea ce privește poziția, el poate apărea:
* la începutul unor cuvinte ('''''[’]nainte''''' pentru ''înainte'', '''''[’]aide''''' pentru ''haide'');
* în interiorul unor cuvinte ('''''dom[’]le''''' pentru ''domnule'', '''''treb[’]e''''' pentru ''trebuie'') și mai ales
* la sfârșitul unor cuvinte ('''''domnu[’]''''', '''''scoal[’]''''' pentru '''domnul''', '''scoală'''), inclusiv la nivelul propoziției ('''''las[’] pe mine''''' pentru ''lasă pe mine'') sau al frazei ('''''las[’] că-i arăt eu''''', '''''poa[’] să''''', '''''tre[’] să''''' pentru ''lasă că-i arăt eu'', ''poate să'', ''trebuie să'').


=== Observații ===


'''1.''' Este singurul semn exclusiv ortografic; este rar folosit în ortografia românească actuală.


    El notează căderea accidentală:
'''2.''' Apostroful nu se (mai) utilizează în scrierea formelor literare ale cuvintelor românești, el notează realități fonetice din vorbirea familiară, neglijentă, populară sau regională, în tempo rapid, ori deficiențe de rostire ale unor vorbitori, apărând în utilizări contextuale ale cuvintelor ('''''săru[’] mâna''''' pentru ''sărut mâna''). De aceea, apostroful este folosit mai ales în stilul beletristic — în proză și în teatru pentru caracterizarea unor personaje prin reproducerea vorbirii lor, iar în poezie din motive de prozodie, permițând eliminarea unei silabe.
- a unui sunet:
* consoană (al'fel, cân'va, da', dom', pentru altfel, cândva, dar, domn) sau
* vocală (altădaf, făr' de, lu' (Mihai), numa', pân' la, tocma', vin' pentru altădată, fără de, lui (Mihai), numai, până la, tocmai, vino/vină) sau
- a mai multor sunete sau silabe (dom'le, 'neaţa pentru domnule, (bună) dimineaţa).
în ceea ce priveşte poziţia, el poate apărea:
- la începutul unor cuvinte ('nainte pentru înainte);
- în interiorul unor cuvinte (dom'le pentru domnule) şi mai ales
- la sfârşitul unor cuvinte (domnu', scoal' pentru domnul, scoală), inclusiv la nivelul propoziţiei (las' pe mine pentru lasă pe mine) sau al frazei (las' că-i arăt eu, poa' , tre' să pentru lasă că-i arăt eu, poate să, trebuie să).


    În interiorul cuvintelor, apostroful nu este precedat, nici urmat de blanc; la început de cuvânt este, bineînţeles, precedat, dar nu urmat de blanc, iar la sfârşit de cuvânt este, firesc, urmat de blanc — inclusiv în cuvinte compuse sau locuţiuni care se scriu în cuvinte separate (făr' de, pân' pentru fără de, până să).
'''''3.''''' În interiorul cuvintelor, apostroful nu este precedat, nici urmat de blanc; la început de cuvânt este, bineînțeles, precedat, dar nu urmat de blanc, iar la sfârșit de cuvânt este, firesc, urmat de blanc — inclusiv în cuvinte compuse sau locuțiuni care se scriu în cuvinte separate ('''''făr[’] de''''', '''''pân[’] să''''' pentru ''fără de'', ''până să'').


    Când căderea unui sunet se produce în cazul unui cuvânt scris în mod obişnuit cu cratimă, se foloseşte numai apostroful (care înlocuieşte şi cratima): înşir'te, mărgărite; mam'mare; sor'ta pentru înşiră-te, mama-mare, soră-ta.
'''4.''' Când căderea unui sunet se produce în cazul unui cuvânt scris în mod obișnuit cu cratimă, se folosește numai apostroful (care înlocuiește și cratima): '''''înșir[’]te''''', mărgărite; '''''mam[’]mare'''''; '''''sor[’]ta''''' pentru ''înșiră-te'', ''mama-mare'', ''soră-ta''.


    În urma acestei căderi pot apărea în alăturare nemijlocită două sunete care nu formează o silabă, apostroful marcând şi limita dintre silabe (Sal'tare, taică pentru Salutare ...).
'''5.''' În urma acestei căderi pot apărea în alăturare nemijlocită două sunete care nu formează o silabă, apostroful marcând și limita dintre silabe ('''''Sal[’]tare, taică''''' pentru ''Salutare...'').
    Când se produce căderea vocalei finale a unui cuvânt şi urmează un cuvânt care începe cu o vocală se foloseşte cratima, nu apostroful: D-ale carnavalului, făr-a spune, înşir-o, las-o, pân-acasă < De-ale carnavalului, fără a spune, înşiră + o, lasă + o, până acasă.
    Când locul despărţirii la capăt de rând ar coincide cu locul apostrofului din interiorul unui cuvânt, acea despărţire trebuie evitată.


=== Când se folosește apostroful ===
'''6.''' Când locul despărțirii la capăt de rând ar coincide cu locul apostrofului din interiorul unui cuvânt, acea despărțire trebuie evitată.


=== Când nu se folosește apostroful ===
=== Când nu se folosește apostroful ===
'''1.''' Când se produce căderea vocalei finale a unui cuvânt și urmează un cuvânt care începe cu o vocală se folosește cratima, nu apostroful: '''''D[-]ale carnavalului''''', '''''făr[-]a spune''''', '''''înșir[-]o''''', '''''las[-]o''''', '''''pân[-]acasă''''' în loc de ''De-ale carnavalului'', ''fără a spune'', ''înșiră + o'', ''lasă + o'', ''până acasă''.


== Bibliografie ==
== Bibliografie ==
Linia 58: Linia 79:
Vezi [[Punctuația#Bibliografie|bibliografia generală]]
Vezi [[Punctuația#Bibliografie|bibliografia generală]]


{{CuvinteCheie|Punctuație, Punct}}
[[Categorie:Sincronizare]]
[[Categorie:Articole:Punctuație]]
{{CuvinteCheie|Ortografie,Punctuație,Apostrof}}

Meniu de navigare