Modificări

Jump to navigation Jump to search

Articol/Mioara Avram/XV. n sau m

40 de octeți adăugați, 27 septembrie 2019 15:58
fără descrierea modificării
''ran''-: ''ranforsa''.
Prefixul ''sin''- > ''sim''- în împrumuturi mai vechi (''simfiză'', ''simfonie''), dar îl păstrează pe ''n'' în împrumuturi recente: ''sinfazic''.
Prefixul ''en''- > ''em''-: ''emfază'', ''emfizem''.
În rădăcina cuvintelor și în interiorul formanților scrierea cu ''m'' sau ''n'' înainte de ''f'', ''v'' se orientează după etimologie sau/și tradiție. Se scrie ''confort'', ''fanfară'', ''fonf'', ''infra-'', dar ''amfi-'', ''amforă'', ''bomfaier'', ''camfor'', ''damf'', ''îngîmfa'', ''limfă'', ''nimfă'', ''pamflet'', ''triumf'', ''umfla'', ''Pamfil'', ''Zamfir''(''a''); ''convoi'', ''honved'', dar ''amvon''. Compusele cu un prim termen în ''-m'' îl păstrează: ''cumva'' (cf. ''cum''), ''decemvir'' (cf. lat. ''decem''), ''tramvai'' (cf. engl. ''tram'' și rom. ''tramcar'').
De remarcat deosebirea de scriere — cu ''m'', respectiv ''n'' — în cuvintele înrudite ''umfla'' (moștenit din lat. ''inflare''), ''îngîmfa'' (< lat. ''conflare''?) și neologicele ''inflație'' (< fr. ''inflation'') și ''gonfla'' (fr. ''gonfler'').
'''3'''. Înainte de ''m'' există două situații: menținerea lui ''n'' sau dispariția lui.
A treia posibilitate, constînd în notarea ca ''m'' a nazalei anterioare lui ''m'', care ducea la consoana dublă ''mm'' în cuvinte de tipul ''commemora'', ''immaculat'', ''immemorial ''(influențate de grafia etimoanelor franceze: ''commémorer'', ''immaculé'', ''immémoriel''), este de mult ieșită din uz, nefiind admisă nici în regulile ortografice din 1932. Vezi și '''XXIII'''.
''N'' se menține în formațiile cu:
''în-'': ''înmatricula'', ''înmărmuri'', ''înmiit'', ''înmîna'', ''înmormîntare'', ''înmulți'';
''pan-'': ''panmieloftizie'', ''panmixie'';
''sin-'': ''sinmoșin''.
''N'' dispare în formațiile cu:
''con- ''> ''co-'': ''comasa'', ''comemora'', ''comesean'';
De remarcat deosebirea de scriere — cu ''min-'', respectiv ''n ''— în cuvintele înrudite ''umfla ''(moștenit din lat. ''inflare''), ''îngîmfa ''(< lat. ''conflare''?) și neologicele '> 'infla'i-'ț''ie ''(< fr. ''inflation'') și ''gonfla ''(fr. ''gonfler''). 3. Înainte de ''m ''există două situații: menținerea lui ''n imaterial''sau dispariția lui.  A treia posibilitate, constînd în notarea ca ''m ''a nazalei anterioare lui ''mimemorial'', care ducea la consoana dublă ''mm ''în cuvinte de tipul ''commemoraimigra'', ''immaculatimobil'', ''immemorial imutabil''(influențate de grafia etimoanelor franceze: ''commémorer'', ''immaculé'', ''immémoriel''), este de mult ieșită din uz, nefiind admisă nici în regulile ortografice din 1932. Vezi și XXIII
''N ''se menține în formațiile Numele proprii formate cu: ''în-sîn'': ''înmatricula'', ''înm''ă''rmuri'', ''înmiit'', ''înmîna'', ''înmormîntare'', ''înmul''ț''i''; ''pan-''au amîndouă tratamentele: ''panmieloftizie'', ''panmixiesîn''; ''sin-> '': ''sinmo''ș''in''. ''N ''dispare în formațiile cu: ''con- ''> ''co-'': ''comasa'', ''comemora'', ''comeseanSîmedru''„sfîntul Dumitru”;
''in- sîn''> ''i-'': ''imaterialSînmarghita'', ''imemorialSînmartin'', ''imigraSînmiclăuș'', ''imobil'', ''imutabilSînmihai''. Numele proprii formate cu ''sîn''- au amîndouă tratamentele: ''sîn''- ''> sî-'': ''Sîmedru ''„sfîntul Dumitru”;
''sîn''-: ''Sînmarghita''{{CuvinteCheie|bomboană, ''Sînmartin''avanpremieră, ''Sînmicl''ă''u''șinput, ''Sînmihai''.handbal}}
Lingviști
328 de modificări

Meniu de navigare