Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Punctuație/Apostroful”

Sari la navigare Sari la căutare
m
Cătălin.Frâncu a redenumit pagina Apostroful în Articol/Punctuație/Apostroful fără a lăsa o redirecționare în loc
m (Cătălin.Frâncu a redenumit pagina Apostroful în Articol/Punctuație/Apostroful fără a lăsa o redirecționare în loc)
 
(Nu s-au afișat 20 de versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 3: Linia 3:
[DSL] Semn ortografic. În ortografia românească actuală are următoarele utilizări: '''a)''' indică absența accidentală a unor sunete în pronunțarea neliterară (populară, familiară) [...] '''b)''' (mai ales în stilul publicistic) indică facultativ omiterea primei (primelor) cifre în notația anilor calendaristici '''c)''' apare în neologisme neadaptate și în nume proprii străine.
[DSL] Semn ortografic. În ortografia românească actuală are următoarele utilizări: '''a)''' indică absența accidentală a unor sunete în pronunțarea neliterară (populară, familiară) [...] '''b)''' (mai ales în stilul publicistic) indică facultativ omiterea primei (primelor) cifre în notația anilor calendaristici '''c)''' apare în neologisme neadaptate și în nume proprii străine.


[DOOM2] În limba literară, apostroful marchează absenţa accidentală a primei sau a primelor două cifre (ale unui an: '' '77''), se folosește în împrumuturi din alte limbi (cu alte funcții decât în limba română: '''five o'clock''') și notează prezența unor realități fonetice din limba neliterară
[DOOM2] În limba literară, apostroful marchează absența accidentală a primei sau a primelor două cifre (ale unui an: ''’77''), se folosește în împrumuturi din alte limbi (cu alte funcții decât în limba română: '''five o’clock''') și notează prezența unor realități fonetice din limba neliterară.
 
=== Forma și utilizarea apostrofului ===
 
Apostroful are forma unei virgule plasate la umărul literei (’). Deseori este reprezentat de semnul prim/minut (′) sau printr-o liniuță verticală la umărul literei (').
 
Apostroful, marcând absența unui caracter, nu este nici precedat, nici urmat de spațiu suplimentar. În mod evident, când apostroful se pune la începutul sau sfârșitul cuvântului, spațiul care delimitează cuvântul se păstrează.
 
=== Scurt istoric ===
 
Până la reforma ortografică din 1953, regula era că se punea apostrof peste tot unde lipsea o parte dintr-un cuvânt (de cele mai multe ori fiind vorba de o vocală). Se scria deci ''s′aduc'', ''într′atât'', ''m′am dus'', dar ''l-am dus'', ''nu-s aici'', ''s-acolo'' (unde nu lipsea nici o literă, deci apostroful nu avea ce căuta). De aceea, este posibil ca în textele mai vechi sau în cele care citează texte folosind ortografia originală a acestora să găsim apostrof unde astăzi, conform regulilor ortografice curente, am avea cratimă.


== Exemple ==
== Exemple ==


<blockquote>''dacă nu curge, pică... Las['] că știm noi!''<br/>
<blockquote>''dacă nu curge, pică... Las[] că știm noi!''<br/>
'''Caragiale'''</blockquote>
'''Caragiale'''</blockquote>


<blockquote>''Da['] să vedeți ce s-a-ntâmplat... coane Fănică''<br/>
<blockquote>''Da[] să vedeți ce s-a-ntâmplat... coane Fănică''<br/>
'''Caragiale'''</blockquote>
'''Caragiale'''</blockquote>


<blockquote>''O, vin['], al nopţii mele domn,''
<blockquote>''O, vin[], al nopții mele domn,''
''De ce nu vii tu, vină...''<br/>
''De ce nu vii tu, vină...''<br/>
'''Eminescu'''</blockquote>
'''Eminescu'''</blockquote>
Linia 23: Linia 33:
==== Limba literară ====
==== Limba literară ====


În limba literară, apostroful:
În limba literară, apostroful are următoarele utilizări:


'''1.''' marchează, mai ales în stilul publicistic, în indicarea anilor calendaristici, absenţa accidentală a primei sau a primelor două cifre: '''''[']918''''', '''''[']89'''''; În construcţiile cu prefixe de tipul '''''ante-[']89''''', '''''post-[']89''''', cratima precedă obligatoriu apostroful.
'''1.''' marchează, în special în stilul publicistic, absența accidentală a primei sau a primelor două cifre în indicarea anilor calendaristici: '''''[]918''''' în loc de ''1918'', '''''[]89''''' în loc de ''1989''; În construcțiile cu prefixe, cum ar fi '''''ante-[]89''''', '''''post-[]89''''', cratima precedă obligatoriu apostroful.


'''2.''' se regăseşte în unele împrumuturi din alte limbi (în care are alte funcţii decât în română), cum sunt:
'''2.''' se regăsește în unele împrumuturi din alte limbi (în care are alte funcții decât în română), cum sunt:
* substantive comune neadaptate ('''''five o[']clock''''');
* substantive comune neadaptate ('''''five o[]clock''''');
* nume proprii străine de persoană ('''''D[']Annunzio''''', '''''D[']Artagnan''''', '''''O[']Neill''''');  
* nume proprii străine de persoană ('''''D[]Annunzio''''', '''''D[]Artagnan''''', '''''O[]Neill''''');  
* nume de firme străine conţinând „genitivul saxon” ('''''Mc Donald[']s''''') — care s-a extins, în mod abuziv sau glumeţ, şi la unele nume româneşti de firme.
* nume de firme străine conținând „genitivul saxon” ('''''Mc Donald[]s''''') — care s-a extins (abuziv) și la unele nume românești de firme.


==== Limba neliterară ====
==== Limba neliterară ====
Linia 37: Linia 47:


'''1.''' căderea accidentală a unui sunet:
'''1.''' căderea accidentală a unui sunet:
* consoană ('''''al[']fel''''', '''''cân[']va''''', '''''da[']''''', '''''dom[']''''', pentru ''altfel'', ''cândva'', ''dar'', ''domn'') sau  
* consoană ('''''al[]fel''''', '''''cân[]va''''', '''''da[]''''', '''''dom[]''''', pentru ''altfel'', ''cândva'', ''dar'', ''domn'') sau  
* vocală ('''''altădat[']''''', '''''făr['] de''''', '''''lu[']''''' (Mihai), '''''numa[']''''', '''''pân[]' la''''', '''''tocma[']''''', '''''vin[']''''' pentru '''altădată''', ''fără de'', ''lui'' (Mihai), ''numai'', ''până la'', ''tocmai'', ''vino/vină'') sau
* vocală ('''''altădat[]''''', '''''făr[] de''''', '''''lu[]''''' (Mihai), '''''numa[]''''', '''''pân[] la''''', '''''tocma[]''''', '''''vin[]''''' pentru ''altădată'', ''fără de'', ''lui'' (Mihai), ''numai'', ''până la'', ''tocmai'', ''vino/vină'') sau


'''2.''' a mai multor sunete sau silabe ('''''dom[']le''''', '''''[']neaţa''''' pentru ''domnule'', ''(bună) dimineaţa''). În ceea ce priveşte poziţia, el poate apărea:
'''2.''' a mai multor sunete sau silabe ('''''dom[]le''''', '''''[]neața''''' pentru ''domnule'', ''(bună) dimineața''). În ceea ce privește poziția, el poate apărea:
* la începutul unor cuvinte ('''''[']nainte''''' pentru ''înainte'');
* la începutul unor cuvinte ('''''[]nainte''''' pentru ''înainte'', '''''[’]aide''''' pentru ''haide'');
* în interiorul unor cuvinte ('''''dom[']le''''' pentru ''domnule'') şi mai ales
* în interiorul unor cuvinte ('''''dom[]le''''' pentru ''domnule'', '''''treb[’]e''''' pentru ''trebuie'') și mai ales
* la sfârşitul unor cuvinte ('''''domnu[']''''', '''''scoal[']''''' pentru '''domnul''', '''scoală'''), inclusiv la nivelul propoziţiei ('''''las['] pe mine''''' pentru ''lasă pe mine'') sau al frazei ('''''las['] că-i arăt eu''''', '''''poa['] să''''', '''''tre['] să''''' pentru ''lasă că-i arăt eu'', ''poate să'', ''trebuie să'').
* la sfârșitul unor cuvinte ('''''domnu[]''''', '''''scoal[]''''' pentru '''domnul''', '''scoală'''), inclusiv la nivelul propoziției ('''''las[] pe mine''''' pentru ''lasă pe mine'') sau al frazei ('''''las[] că-i arăt eu''''', '''''poa[] să''''', '''''tre[] să''''' pentru ''lasă că-i arăt eu'', ''poate să'', ''trebuie să'').


=== Observații ===  
=== Observații ===  


Este singurul semn exclusiv ortografic; este rar folosit în ortografia românească actuală.
'''1.''' Este singurul semn exclusiv ortografic; este rar folosit în ortografia românească actuală.


Apostroful nu se utilizează în scrierea formelor literare ale cuvintelor româneşti, ci notează realităţi fonetice din vorbirea familiară, neglijentă, populară sau regională, în tempo rapid, ori deficienţe de rostire ale unor vorbitori, apărând în utilizări contextuale ale cuvintelor ('''''săru['] mâna''''' pentru ''sărut mâna'''). De aceea, apostroful este folosit mai ales în stilul beletristic — în proză şi în teatru pentru caracterizarea unor personaje prin reproducerea vorbirii lor, iar în poezie din motive de prozodie, permiţând eliminarea unei silabe .
'''2.''' Apostroful nu se (mai) utilizează în scrierea formelor literare ale cuvintelor românești, el notează realități fonetice din vorbirea familiară, neglijentă, populară sau regională, în tempo rapid, ori deficiențe de rostire ale unor vorbitori, apărând în utilizări contextuale ale cuvintelor ('''''săru[] mâna''''' pentru ''sărut mâna''). De aceea, apostroful este folosit mai ales în stilul beletristic — în proză și în teatru pentru caracterizarea unor personaje prin reproducerea vorbirii lor, iar în poezie din motive de prozodie, permițând eliminarea unei silabe.


În interiorul cuvintelor, apostroful nu este precedat, nici urmat de blanc; la început de cuvânt este, bineînţeles, precedat, dar nu urmat de blanc, iar la sfârşit de cuvânt este, firesc, urmat de blanc — inclusiv în cuvinte compuse sau locuţiuni care se scriu în cuvinte separate ('''''făr['] de''''', '''''pân['] să''''' pentru ''fără de'', ''până să''').
'''''3.''''' În interiorul cuvintelor, apostroful nu este precedat, nici urmat de blanc; la început de cuvânt este, bineînțeles, precedat, dar nu urmat de blanc, iar la sfârșit de cuvânt este, firesc, urmat de blanc — inclusiv în cuvinte compuse sau locuțiuni care se scriu în cuvinte separate ('''''făr[] de''''', '''''pân[] să''''' pentru ''fără de'', ''până să'').


Când căderea unui sunet se produce în cazul unui cuvânt scris în mod obişnuit cu cratimă, se foloseşte numai apostroful (care înlocuieşte şi cratima): '''''înşir[']te''''', mărgărite; '''''mam[']mare'''''; '''''sor[']ta''''' pentru ''înşiră-te'', ''mama-mare'', ''soră-ta''.
'''4.''' Când căderea unui sunet se produce în cazul unui cuvânt scris în mod obișnuit cu cratimă, se folosește numai apostroful (care înlocuiește și cratima): '''''înșir[]te''''', mărgărite; '''''mam[]mare'''''; '''''sor[]ta''''' pentru ''înșiră-te'', ''mama-mare'', ''soră-ta''.


În urma acestei căderi pot apărea în alăturare nemijlocită două sunete care nu formează o silabă, apostroful marcând şi limita dintre silabe ('''''Sal[']tare, taică''''' pentru ''Salutare...'').
'''5.''' În urma acestei căderi pot apărea în alăturare nemijlocită două sunete care nu formează o silabă, apostroful marcând și limita dintre silabe ('''''Sal[]tare, taică''''' pentru ''Salutare...'').
 
'''6.''' Când locul despărțirii la capăt de rând ar coincide cu locul apostrofului din interiorul unui cuvânt, acea despărțire trebuie evitată.


=== Când nu se folosește apostroful ===
=== Când nu se folosește apostroful ===


'''1.''' Când se produce căderea vocalei finale a unui cuvânt şi urmează un cuvânt care începe cu o vocală se foloseşte cratima, nu apostroful: '''''D[-]ale carnavalului''''', '''''făr[-]a spune''''', '''''înşir[-]o''''', '''''las[-]o''''', '''''pân[-]acasă''''' în loc de ''De-ale carnavalului'', ''fără a spune'', ''înşiră + o'', ''lasă + o'', ''până acasă''.
'''1.''' Când se produce căderea vocalei finale a unui cuvânt și urmează un cuvânt care începe cu o vocală se folosește cratima, nu apostroful: '''''D[-]ale carnavalului''''', '''''făr[-]a spune''''', '''''înșir[-]o''''', '''''las[-]o''''', '''''pân[-]acasă''''' în loc de ''De-ale carnavalului'', ''fără a spune'', ''înșiră + o'', ''lasă + o'', ''până acasă''.
 


'''2.''' Când locul despărţirii la capăt de rând ar coincide cu locul apostrofului din interiorul unui cuvânt, acea despărţire trebuie evitată.


== Bibliografie ==
== Bibliografie ==
Linia 67: Linia 79:
Vezi [[Punctuația#Bibliografie|bibliografia generală]]
Vezi [[Punctuația#Bibliografie|bibliografia generală]]


{{CuvinteCheie|Punctuație, Punct}}
[[Categorie:Sincronizare]]
[[Categorie:Articole:Punctuație]]
{{CuvinteCheie|Ortografie,Punctuație,Apostrof}}

Meniu de navigare