Dicționare/Metainformații/53 - MDA2/Bibliografia din MDA2

De la dexonline wiki
Sari la navigare Sari la căutare

SIGLE

A

 • '* AI—IX' = Material (manuscris) cules în anchetele dialectale efectuate de institutele de lingvistică ale Academiei Republicii Populare Romîne în anii 1949 ș. u.: I (Valea Crișului Negru), II (Valea Sebeșului), III (Valea Jiului), IV (Țara Hațegului), V (Valea Bistriței), VI (Valea Moldovei), VII (Maramureș), VIII (Valea Sucevei), IX (regiunea Bacău).
 • '* AARON, A.' = Vasilie Aaron, Anul cel mănos, bucuria lumei. Un cântec în stihuri îndemînatece... Sibii, în privileghiata Tipografie a lui loan Bart, 1820.
 • AARON, P. = Vasilie Aaron, Patimile și moartea a Domnului și mîntuitorului nostru Isus Hristos. In stihuri alcătuite de... Brașov, în Tipografia lui Gheorghie de Șobel, 1805.
 • AARON, P. F. = Vasilie Aaron, Praxisul forumurilor bisericești. Alcătuit [sau tradus?] de... [Manuscris din 1805; Bibi. Acad. R.P.R., cota 862].
 • AARON, S. H. = Vasilie Aaron, Istoria lui Sofronim și a Haritei cei frumoase, fiicei lui Aristef mai marelui din Milet. Prin..., în versuri alcătuită, și acum întîi tipărită. Sibii, în Tipografia lui loan Bart, 1821.
 • F. AARON, G. = Florian Aaron, Manual de geografia cea mică pentru trebuința tinerilor începători. București, 1839.
 • F. AARON, 1.1—III = Florian Aaron, Idee repede de istoria prințipatului Țării Romînești. Tomul I—III. București, în Tipografia lui
 • I. Eliad, I: 1835; II: 1837; III: 1838.

P. AARON, P. = P. P. Aaron, Păstoriceasca poslanie sau dogmatica învățătură a bisericii Răsăritului... Tipărită... în Blaj, 1760, de Petru Sibianul, tipograf.

 • T. AARON, S. A. = Theodor Aaron, Scurtă apendice la Istoria lui Petru Maior... La Buda, cu tipariul C[răieștii] Universități din Pesta, 1828.
 • AAT = [Fragmente de algebră, aritmetică și trigonometrie; manuscris muntean din 1801, fără titlu; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1081].
 • ABC = ABC sau alphavit pentru folosul și procopsala școalelor celor normalești a neamului românesc. Blaj, 1783.
 • ABEȚEDAR = Gr. Pleșoianu și Gh. Librier, Abețedar greco-romîn... București, 1825.
 • ADAM, R. = loan Adam, Rătăcire. Roman. București, Editura „Cartea românească”, [1926].
 • ADAM, S. = loan Adam, Sybaris. Roman. București, Editura autorului, 1902.
 • AETHIOPICA = A lui Iliodor istorie ethiopicească. Cinci cărți. [Manuscris din 1772; Bibi. Acad. R.P.R., cota 355].
 • AGARBICEANU, A. = Ion Agârbiceanu, Arhanghelii. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1956.
 • AGARBICEANU, D. Ț. = Ion Agârbiceanu, De la țară. Budapesta, Institutul tipografic și de editură „Luceafărul”, 1906.
 • AGARBICEANU, L. T. = I. Agârbiceanu, Legea trupului (Povestea unei vieți). Roman. București, Editura Librăriei Universală Alcalay & Co„ 1926.
 • AGARBICEANU, P. M. = I. Agârbiceanu, Popa Man. Povestire după o legendă. București, Editura Librăriei H. Steinberg, 1920.
 • AGARBICEANU, S. P. = Ion Agârbiceanu, Schițe și povestiri. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1954]. (Biblioteca pentru toți).
 • AGRONOMIA (18...) = Agronomia. Diumal de agricultură și economia rurală. București, 1859-1861.
 • AGROTEHNICA I—II = G. Ionescu-Șișești - Irimie Staicu, Agrotehnica. Voi. I—II. Ministerul agriculturii și silviculturii. București, Editura agro-silvică de stat, 1958.
 • AHILEU = [Metastasio], Ahileu la ostrovul Șirului. [Comedie tradusă - probabil de Al. Beldiman - în Moldova] „din limba grecească pe limba moldovinească”. [Manuscris din 1783; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1818].
 • ALAS = „Adevărul literar și artistic”. Seria a 2-a. București, 1920-1939.
 • ALBINEȚ, M. = I. F. Sobemheim, Macroviotica sau regule pentru păstrarea sănătăței și prelungirea vieței. Alcătuită în limba ghermană de..., iar pe cea romînească tradusă de loan T. Albineț... Ieși, în tipografia Albinei, 1838.
 • ALBOTEANU, GRAM. = Gramatica romînească. întocmită de... și predată în Seminarul de la Socola. [Manuscris din jurul anului 1835; Bibi. Acad. R. P. R., cota 3609].
 • ALBOTEANU, GRAM. ROM. = Gramatică românească. întocmită de... și predată în Seminarul de la Socola începînd cu anul 1804. [Manuscris din anii 1809-1810; Bibi. Acad. R.P.R., cota 539].
 • ALECSANDRI, F. = V. Alecsandri, Farmazonul din Hîrlău. Comedie în trii acte... Iași, la Cantora Foaiei sătești, 1840. (Repertoriul Teatrului național din Iași, nr. 1).
 • ALECSANDRI, I. S. = V. Alecsandri, C. C. Iorgu de la Sadagura sau nepotu-i salba dracului. Comedie în 3 acte. Iași, la Institutul Albinei, 1844.
 • ALECSANDRI, M. C. = V. Alecsandri, Modista și cinovnicul. Comedie într-un act... Iași, 1841. (Repertoriul Teatrului național din Iași, nr. 7).
 • ALECSANDRI, O. = V. Alecsandri, Opere alese. I: Poezii. Ediție îngrijită de G. C. Nicolescu. București, Editura pentru literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., 1949.
 • ALECSANDRI, O. P. = Vasile Alecsandri, Opere complete. Proza. A doua ediție populară, București, „Minerva”, 1910. (Biblioteca scriitorilor români).
 • ALECSANDRI, P. I—III = Vasile Alecsandri, Opere complete. Poesii. Volumul I: Doine și lăcrimioare; volumul II: Mărgăritărele; volumul III: Pasteluri și legende. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1875; citatele din volumul al IlI-lea au fost extrase atât din ediția din 1875 (paginată de la 1 la 194 și, în continuare, de la 2 la 144), cât și din Opere complete. Poezii. Voi.
 • II. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1896.

ALECSANDRI, POEZII = Vasile Alecsandri, Poezii. Voi. II. (Opere complete). București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1896.

 • ALECSANDRI, P. P. = Vasile Alecsandri, Poesii populare ale românilor. Adunate și întocmite de... București, Tipografia lucrătorilor asociați, 1866.
 • ALECSANDRI, S. = V. Alecsandri, Scrisori. Publicație îngrijită de II. Chendi și E. Carcalechi. [Voi.] I. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1904.
 • ALECSANDRI, S. L. = V. Alecsandri, Salba literară... Iași, Tipografia lui Adolf Bermann, 1857.
 • ALECSANDRI, T. = Vasile Alecsandri, Opere complete. Partea întîia: Teatru. Volumul I: Canțonete comice, scenete și operete; volumul II: Vodeviluri; volumul III: Comedii volumul IV: Drame. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1875.
 • ALECSANDRI, T. I—II = V. Alecsandri, Teatru. Cu o introducere de G. Orzea și F. I. Bociort. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [voi. I] 1952, [voi. II] 1953. (Clasicii români).
 • ALEXANDRESCU, A. = Voltaire, Alzira sau americanii. Tragedie în cinci acte. Tradusă de Gr. Alexandrescu. București, în Tipografia lui Eliad, 1835.
 • ALEXANDRESCU, E. N. = Florian, Eliezer și Neftali. Poem tradus de Gr. Alexandrescu. București, în Tipografia lui Eliad, 1832.
 • ALEXANDRESCU, M. = Grigore Mihail Alexandrescu, Meditații, elegii, epistole, satire și fabule. București, Tipografia națională a lui Ștefan Rassidescu, 1863.
 • ALEXANDRESCU, O. I = Gr. Alexandrescu, Opere. [Voi. I]. Ediție critică, note, variante și bibliografie de I. Fischer. Studiu introductiv de Silvian Iosifescu. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1957.
 • ALEXANDRESCU, P. = Gr. Alexandrescu, Poezii. Ediție completă. Iași, la Cantora Foaiei sătești, 1842.
 • ALEXANDRESCU, S. = Gr. Alexandrescu, Suvenire și impresii. Epistole și fabule. București, 1847.
 • ALEXANDRIA = Istoria lui Alexandru cel Mare. A cincea ediție. București, tipărită la Iosef Copainig, 1850.
 • ALEXANDRIA (1746) = Alexandrie a marelui împărat Alecsandru Machidon... [Manuscris din 1746; Bibi. Acad. R.P.R., cota 438].
 • ALEXANDRIA (1784) = Alexandria. [Manuscris din 1784; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1155].
 • ALEXANDRIA (1799) = Viața și povestea și lucrurile marelui Alexandru Machedon. [Manuscris din 1799; Bibi. Acad. R.P.R., cota 270].
 • ALEXI, W. = Theochar Alexi, Rumănisch-deutsches Worterbuch. Zweite verbesserte und vervollstăndigte Auflage. Kronstadt (Brasso), Verlag von H. Zeidner, 1906.
 • ALEXICI, L. P. = Dr. G. Alexici, Texte din literatura poporană română, adunate de... Tomul I. Poesia tradițională. Budapesta, Editura autorului, 1899.
 • ALGEBRA VIII = Algebra. Manual pentru clasa a VlII-a de Gh. Dumitrescu. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.
 • ALGEBRA IX = Algebra. Manual pentru clasa a IX-a de G. Dumitrescu. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.
 • ALGEBRA X = Algebra pentru clasa a X-a reală. Manual de Iacob Crișan și Alexandru Pop. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1963.
 • AL LUPULUI, P. G. = Nicolaie Al Lupului, Posada Gurenilor. Povestiri din alte vremi. Craiova, Editura Tiparul „Prietenii științei”, [f. a.].
 • ALRI = Atlasul lingvistic romîn. Partea I. Material netipărit.
 • ALRI/I, I/II = Atlasul lingvistic romîn, publicat de Muzeul limbii romîne din Cluj. Partea I (ALRI), voi I: Părțile corpului omenesc și boalele lui. Cluj, Muzeul limbii romîne, 1938; voi. II: Familia, nașterea, botezul, copilăria, nunta, moartea. Sibiu, Muzeul limbii romîne, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1942.
 • ALR II = Atlasul lingvistic romîn. Partea II. Material netipărit.
 • ALR II/I = Atlasul lingvistic romîn, publicat de Muzeul limbii romîne. Partea II (ALR II), voi. I: A. Corpul omenesc, boale (și termeni înrudiți). B. Familia, nașterea, copilăria, nunta, moartea, viața religioasă, sărbători. C. Casa, acareturile, curtea, focul, mobilierul, vase, scule. Sibiu, Muzeul limbii romîne. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1940.
 • ALR SN I-III = Atlasul lingvistic romîn, serie nouă. Voi. I: A. Agricultură; B. Morărit; C. Grădinărit; D. Pomărit; E. Viticultură; F. Cînepa; G. Albinărit. Voi. II: A. Creșterea vitelor:; B. Carul, căruța, sania; C. Păsări de curte; D. Păstorit; E. Lîna, torsul, țesutul; F. Meserii; G. Pădurărit. Voi. III: A. Plante; B. Cîinele, pisica', C. Animale sălbatice', D. Păsări sălbatice', E. Vînătoare; F. Tîrîtoare, amfibii; G. Pescuit; H. Insecte; I. Timpul; J. Configurația terenului; K. Ape, umiditate, navigație', L. Comunicații; M. Națiuni, categorii sociale, administrație. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, voi. I—II: 1956; voi. III: 1961.
 • ALRM l/l, l/ll = Micul atlas lingvistic romîn, publicat de Muzeul limbii romîne din Cluj. Partea I (ALRMI), voi. I: Părțile corpului omenesc și boalele lui. Cluj, Muzeul limbii romîne, 1938; voi. II: Familia, nașterea, botezul, copilăria, nunta, moartea. Sibiu, Muzeul limbii romîne, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1942.
 • ALRM II/I = Micul atlas lingvistic romîn, publicat de Muzeul limbii romîne. Partea II (ALRM II), voi. I: A. Corpul omenesc, boale (și termeni înrudiți)', B. Familia, nașterea, copilăria, nunta, moartea, viața religioasă, sărbători', C. Casa, acareturile, curtea, focul, mobilierul, vase, scule. Sibiu, Muzeul limbii române, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1940.
 • ALRM SN I = Micul atlas lingvistic romîn, serie nouă. Voi. I: A. Agricultură; B. Morărit', C. Grădinărit; D. Pomărit; E. Viticultură', F. Cînepă', G. Albinărit; H. Creșterea vitelor:; I. Carul, căruța, sania; J. Păsări de curte; K. Păstorit; L. Lîna, torsul, țesutul; M. Meserii; N. Pădurărit. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1956.
 • ALRT II = Emil Petro viei, Texte dialectale culese de... Suplement la Atlasul lingvistic romîn II. Muzeul limbii romîne. Sibiu-Leipzig, 1942.
 • AMFILOHIE, E. = Amfilohie Hotiniul, Elementi aritmetice arătate firești. Iași, 1795.
 • AMFILOHIE, G. = Amfilohie Hotiniul, De obște gheografiepe limba moldovenească. Scoasă de pe Gheografia lui Bufier... Acum întîi tipărită în zilele prealuminatului și preaînălțatului domnului nostru Alexandru Ioan Calimah voevod... în sfînta Mitropolie în Iași, 1795.
 • AMFILOHIE, G. F. = Amfilohie Hotiniul, Gramatica fizicii. [Traducere din limba italiană de...; manuscris de la sfârșitul secolului al XVIII-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1627].
 • ANATOMIA = Anatomia. Manual unic, 1950.
 • AN. DOBR. I ș.u. = „Analele Dobrogei”. Revista Societății culturale dobrogene. Director C. Brătescu. Constanța, Cernăuți. Anul (1920) ș. u.
 • ANDRIEVICI, A. = Francisc Mocnik, Aritmetică. Traducere din limba germană de Samoil Andrievici. Viena, 1850.
 • ANGHEL, I. G. = D. Anghel, în grădină. Poem. București, Atelierele grafice I. V. Socec, [1905].
 • ANGHEL, P. = D. Anghel, Poezii. București, Editura „Cartea românească”, [1946]. (Pagini alese).
 • ANGHEL, PR. = D. Anghel, Opere complecte. Proză. București, Editura „Cartea românească”, 1924.
 • ANGHEL - IOSIF, C. L. = D. Anghel și St. O. Iosif, Cireșul lui Luccullus. București, „Minerva”, 1910.
 • ANGHEL - IOSIF, C. M. I-II = D. Anghel și St. O. Iosif, Caleidoscopul lui A. Mirea. Publicat de... București, „Minerva”, volumul I: 1908, volumul II: 1910.
 • AN. IST. NAȚ. I ș.u. = „Anuarul Institutului de istorie națională”, publicat de Alex. Lapedatu și Ioan Lupaș. Cluj. An. I (1922) ș. u.
 • ANON. CAR. = Anonymus Caransebesiensis [ „Dictionarium valachico-latinum”, vechi glosar român-latin], publicat în revista „Tinerimea română”, publicațiune a Societății literare cu același nume, sub direcțiunea lui Gregorie G. Tocilescu, noua serie, Tipografia corpului didactic, volumul I, fasc. III, p. 326-380.
 • ANTIM, P. = Antim Ivireanul, Predice, făcute pe la praznice mari de... 1709 -1716. Publicate după manuscrisul de la 1781 cu cheltuiala Ministeriului Cultelor și al Instrucțiunei Publice de Prof. I. Bianu. Cu notițe biografice despre Mitropolitul Ugrovlahiei Antim Ivireanul de P.S.S. Melchisedec. București, 1886.
 • ANTIPA, D. = Dr. Gr. Antipa, Regiunea inundabilă a Dunării. Starea ei actuală și mijloacele de a o pune în valoare. Cu 3 hărți, 106 figuri în text și 23 tabele fototipice. București, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1910.
 • ANTIPA, F. I. = Dr. Gr. Antipa, Fauna ichtiologică a României. Cu 31 tabele în fototipice. București, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1909. (Academia Română. Publicațiunile fondului Vasile Adamachi, no. XVI).
 • ANTIPA, P. = Dr. Gr. Antipa, Pescăria și pescuitul în România. Cu 403 figuri în text și 75 tabele. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Sura, 1916. (Academia Română. Publicațiunile fondului Vasile Adamachi. Tomul VIII. Nr. XLVI).
 • ANT. LIT. POP. I = Antologie de literatură populară. Voi. I: Poezia. [întocmit de Institutul de istorie literară și folclor al Academiei R.P.R.]. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953.
 • ANTONESCU, D. = G. M. Antonescu, Dicționar rumân. Mic repertor de cunoștințe generali... București, Imprimeria națională a lui Stephan Rassidescu, 1862.
 • C. ANTONESCU, R = Prof. C. S. Antonescu, Peștii din apele Republicii Populare Române. București, Editura agro-silvică de stat, 1957.
 • P. ANTONESCU, A. = Petre Antonescu, Amenajamentul pădurei după munții statului. Mușuroaiele mari și mici din jud. Muscel. (Extras din Buletinul Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor). București, 1903.
 • P. ANTONESCU, S. = Petre Antonescu, Studiu general pentru punere în exploatare de complexe forestiere. (Extras din Buletinul Ministerului Domeniilor). București, 1902.
 • ANTROP. = P. Vasici-Ungurean, Antropologhia sau scurta cunoștință despre om și despre însușirile sale. In Buda, la Crăiasca Tipografia a Universitatei ungurești, 1830.
 • AO = Anumirea oflțiilor sau caselor de vamă cele neguțătorești în țările Galiția și Ladomeria și în ceale lîngă dînsele adunate, de intrare... Lemberg, 1778 [Foaie volantă].
 • AP. = Atlasul peștilor din apele R.P.R. de Th. Bușniță -1. Alexandrescu. București, Editura științifică, 1963.
 • APA MINER. = Dr. Vidmann, Despre apa minerală de la Balta Albă. Descriere povățuitoare. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Winterhalder, 1847.
 • APE MIN. = L. Steege, Apele minerale de la Slănic, în Moldova. In privirea analoghiilor cu ape minerale streine și a lucrărei terapeutice. Iași, Institutul Albinei, 1854.
 • APOLZAN, P. I. = Lucia Apolzan, Portul și industria casnică textilă în Munții Apuseni. București, Institutul de științe sociale al României, 1944. (Sociologia României. 5. Biblioteca de sociologie, etică și politică).
 • I. APOLZAN, U. = I. Apolzan, Uneltele de mînă de la lemnării. Partea primă. I. Rindelele. II. Dălțile. III. Ferestraele. Sibiu, Drotloff, 1908. (Biblioteca meseriașului, nr. 1).
 • APOSTOL, LEX. ZOOL. = Dr. Odiseu Apostol, Lexicon zoologic. Partea I. Cluj, Tip. „Ardealul”, 1936. (Biblioteca cercetașului naturalist, no. 2).
 • AR (18...) = „Albina românească”. Gazetă politică-literală. Ieși, Tipografia Albinei, 1829-1850.
 • ARCHIRIE = Istoria lui Anadam cu unchiu-seu Archirie. [Manuscris din 1777; Bibi. Acad. R.P.R., cota 4104].
 • ARDELEANU, D. = C. Ardeleanu, Diplomatul, tăbăcarul și actrița. Roman. (Ediția Il-a, a 10 mie). București, Editura „Cartea românească”, 1928.
 • ARDELEANU, U. D. = C. Ardeleanu, Am ucis pe Dumnezeu. Roman. București, Editura „Cartea românească”, [1929].
 • ARDELEANU, V. P. = C. Ardeleanu, Viermiipămîntului. Roman. București, Adevărul [f. a.]
 • ARGHEZI, B. = Tudor Arghezi, Cu bastonul prin București. [București], Editura pentru literatură, 1961.
 • ARGHEZI, C. J. = Tudor Arghezi, Cartea cu jucării. Ediția a IV-a. București, Editura tineretului, 1958.
 • ARGHEZI, C. O. = Tudor Arghezi, Cîntare omului. Stihuri de... [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1956.
 • ARGHEZI, F. = T. Arghezi, Frunze. [București], Editura pentru literatură, 1961.
 • ARGHEZI, P. N. = Tudor Arghezi, Poarta neagră. București, Cultura națională, [1930].
 • ARGHEZI, P. T. = Tudor Arghezi, Pagini din trecut. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1955].
 • ARGHEZI, S. P. = Tudor Arghezi, Stihuri pestrițe. [București], Editura tineretului, 1957.
 • ARGHEZI, T. C. = Tudor Arghezi, Tablete de cronicar. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1960.
 • ARGHEZI, V. = Tudor Arghezi, Versuri. Ediție definitivă îngrijită de autor. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1936.
 • ARGHEZI, VERS. = Tudor Arghezi, Versuri. Cu o prefață de Mihai Beniuc. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1959.
 • ARH. FOLK. I ș. u. = Anuarul Arhivei de folklor. Publicat de Ion Mușlea. Cluj-București, Academia Română. Anul I (1932) ș. u.
 • ARHIVA I ș. u. = „Arhiva Societății științifice și literare din Iași”. Iași. Anul I (1889) ș. u.
 • ARHIVA R. I—II = „Arhiva romînească”. Subt redacția lui M. Kogălniceanu. Iași, tom. I-II, 1841-1845.
 • ARH. OLT. I ș. u. = „Arhivele Olteniei”. Publicație trimestrială sub direcțiunea d-lui Dr. Ch. Laugier. Craiova, Anul I (1922) ș. u.
 • ARH. SOM. I ș. u. = Arhiva someșeană”. Revistă istorico-culturală. Năsăud. Anul I (1924) ș. u.
 • ARICESCU, A. R. = C D Aricescu, Arpa română. București, Tipografia sfintei mitropolii, 1852.
 • ARICESCU, F. = C. D Aricescu, Florica. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Winterhalder, 1847.
 • ARICESCU, P. E. = C. D. Aricescu, Procesul și esilul meu la Snagov. București, Tipografia jumfalului] Naționalul, 1859.
 • ARISTIA, PLUT. = C. Aristia, Plutarh. Paralella sau viețele bărbaților illustri. Tradus din elenește de... Tomul I. București, Tip. Colegiului național, 1857. [S-au extras numai cuvintele cuprinse în glosar].
 • ARISTIA, P. R. = C. C. Aristia, Prințul romîn. Stanțe epice închinate românilor. București, [Tipografia Colegiului Național Sfântul Sava], 1843.
 • ARISTIA, S. = Alfieri, Saul. Traducere de C. Aristia. București, Tipografia lui Eliad, 1836.
 • ARISTIA, V. = Alfieri, Virginia. Tragedie în cinci acte, tradusă de C. Aristia. București, Tipografia lui Eliad, 1836.
 • ARITM. (1805) = Gr. Obradovici, Povățuirea cătră învățătura socoatei sau aritmetica. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universității din Peștiu, 1805.
 • ARITM. (1806) = Povățuire cătră aritmetică sau învățătura numerilor. Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieștii Tipografii a Universităței ungurești, 1806.
 • ARITM. (1823) = Aritmeti[ca] sau știința socotelii. [Manuscris din 1823].
 • ARTAXERXU = [Metastasio], Artaxerxu. [Traducere din neogreacă făcută, probabil, de Al. Beldiman; manuscris din 1808; Bibi. R.P.R., cota 1187].
 • ARVINTE, TERM. = V. Arvinte, Terminologia exploatării lemnului și a plutăritului, în „Studii și cercetări științifice”. Filologie. Anul VIII (1957), fasc. I, p. 1-185. (Academia Republicii Populare Române. Filiala Iași).
 • ASACHI, ALGHEBRA = Gh. Asachi, Alghebra. Acea întăia oare scrisă în limba romînească, spre folosul și învățătura junimei Moldovii, în anul 1817, de comisul..., mădulare Academiii de Roma. Iași, 1818. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 447].
 • ASACHI, A. LIT. = Gh. Asachi, Adaos literar la Monitorul oficial a Moldovei, de Anul nou 1861. Iassy, Institutul Albinei romîne.
 • ASACHI, ARITMETICA = Gh. Asachi, Aritmetica. [Copie manuscrisă după cursul ținut de... între 1814-1818; Bibi. Seminarului matematic din Iași, cota 1916/1].
 • ASACHI, E. I—III = Gh. Asachi, Elemente de matematică de aga..., mădulari Academiei de Roma. Partea I: Aritmetică. Partea II: Alghebră. Partea III: Gheometria elementară. Ieși, în Tipografia Albinei, 1836-1838.
 • ASACHI, E. D. = Gh. Asachi, Elena Dragoș de Moldavia. Dramă istorică originală. în 3 acte. Iași, 1863.
 • ASACHI, F. = Gh. Asachi, Fabule, întîie oară în limba romînă versuite de... A patra ediție adăogită cu viața lui Esop. Iași, Institutul Albinei, 1862.
 • ASACHI, FABULE = Gh. Asachi, Fabule. Versuite de... mădular Academiei de Roma și a mai multor soțietăți învățate. Ediția a treia, adăogită. Iași, 1844.
 • ASACHI, G. = Gh. Asachi, Elementurile gheometriei teoreticești. [Traducere manuscrisă, copie după cursul ținut de Gh. Asachi între anii 1814 și 1818; Bibi. Acad. R.P.R., cota 2496].
 • ASACHI, I. = I. Kaidanov, Istoria Imperiii rosiene. Tradusă de aga Gheorghe Asachi, mădular Academiii de Roma. Partea I. Ieși, în privileghiata Tipografie a Albinei, 1832. Partea Il-a, 1833.
 • ASACHI, î. = Gh. Asachi, Expoziția stărei învățăturilor publice în Moldova de la a lor restatornicire, 1828, până la anul 1843 și o socotință pentru a lor îmbunătățire. Iași, 1845.
 • ASACHI, L. = Gh. Asachi, Lexicon de conversație. Prelucrat și publicat de o soți etate literară supt direcția agăi... Broșura I. [Iași, Institutul Albinei], 1842.
 • ASACHI, L. M. = Gh. Asachi, Lupta moldovenilor cu cavalerii crucieri la anul 1423. Iași, 1845.
 • ASACHI, M. = Gh. Asachi, Elemente de matematică. De postelnicul..., mădulari a mai multor academii. Partea I: Aritmetica. [Ediția a Il-a], Iași, la Institutul Albinei, 1843.
 • ASACHI, M. H. = Gh. Asachi, Mirtil și Hloe. Pastorală. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1850.
 • ASACHI, N. = Felice Romani, Norma. Tragedie lirică, compusă de... Tradusă de Gh. Asachi. Ieși, la Institutul Albinei, 1838.
 • ASACHI, P. = Gh. Asachi, Poesii. A lui..., mădulari Academiei de Roma. Ieși, Tipografia Albinei, 1836.
 • ASACHI, PED. = A. von Kotzebue, Pedagogul. Comedia-vodevil... prelucrată pentru Teatrul național de aga G. Asachi. Ieși, Tipografia Albinei, 1839.
 • ASACHI, P. R. = Gh. Asachi, Petru-Rareș. Dramă istorică în patru părți, de... Partea I. Iași, Institutul Albinei, 1853.
 • ASACHI, R. = Gh. Asachi, Relație de starea învățăturilor publice în Moldova, pe anul școlar 1839/1840. Iași, Institutul Albinei, 1841.
 • ASACHI, S. L. I—II = Gh. Asachi, Scrieri literare. [Voi. I și II]. Ediție îngrijită, cu prefață, note și glosar de N. A. Ursu. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1957]. (Biblioteca pentru toți).
 • ASACHI, T. B. = Gh. Asachi, Turnul Butului. Dramă originală în 3 acte, dupre tradiții poporane. Iași, Tipografia Institutului Albinei române, 1863.
 • ASACHI, Ț. = Gh. Asachi, Țiganii. Idil cu cântece de... Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1856.
 • ASACHI, V. = Gh. Asachi, Voichița de Românie. Dramă originală istorică de... Iași, Institutul Albinei române, 1863.
 • D. ASACHI, T. = Dimitrie Asachi, Topografia sau elemente de inginerie aplicate la hotărîrea moșiilor. Iași, Tipografia Institutului
 • Albinei, 1854.

E. ASACHI, î. = Silvio Pellico, Despre îndatoririle oamenilor. Tradus de... Ermiona Asachi. Iași, Institutul Albinei, 1843.

 • L. ASACHI, J. = Jucăreia norocului sau istorisirea pentru prințipul Menșcikov, carele pe vremea lui Petru cel Mare au fost slăvit în toată Europa. Acum s-au tălmăcit pe limba romînească, cu oarecare adăogite cuvinte spre podoaba limbii și a bunei înțelegeri, prin... Lazăr Asachi. în orașul lașului, la anul 1816.
 • LEON ASACHI, B. = B. de Saint-Pierre, Bordeiul indienesc... [Tradus] de Leon Asachi, arhimandrit a mitropoliei lașului. Tipărit în Iași, 1821.
 • AȘEZ. = [Așezământul lui Iosif IIpentru cadastru]. Sibiu, 1786.
 • ATILA, P. = F. R. Atila, Peștii și pescuitul. București, Editura Librăriei Frățilă, 1916.

B

 • B (1938) = Biblia adică dumnezeiască scriptură a Vechiului și a Noului Testament, tradusă după textele originale ebraice și grecești de preoții profesori Vasile Radu și Gala Galaction. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1938.
 • BABEȘ, O. A. I — V. Babeș, Opere alese. Voi. I. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1954.

BAC ALB AȘ A, M. T. = Anton Bacalbașa, Moș Teacă. Din cazarmă. București, Editura Librăriei E. Graeve, 1893.

 • BACOVIA, O. = G. BACOVIA, Opere. București, Fundația pentru literatură și artă, 1944.
 • BALADE, I—III = Balade populare românești. I—III. Ediții critice de folclor-genuri. București, Editura pentru literatură, 1964.
 • BANUȘ, P. = Maria Banuș, Poezii. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1958.
 • BANUȘ, Z. = Maria Banuș, Ziua cea mare (în Teatru, voi. II, [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951]).
 • BARANGA, I. = Aurel Baranga, Iarbă rea (în Teatru, voi. I, [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951]).
 • BARANGA, R. F. = Aurel Baranga, Rețeta fericirii sau Despre ceea ce nu se vorbește. Piesă în trei acte. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1957].
 • BARANGA, V. A. = Aurel Baranga, Vocea Americii. București, Editura pentru literatură și artă, 1949
 • BARANGA - MORARU, F. = Aurel Baranga și Nicolaie Moraru, Pentru fericirea poporului (în Teatru voi. I, [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951]).
 • BARASCH, B. = Iuliu Barasch, Manualul de botanică silvică. București, Imprimeria statului, 1861.
 • BARASCH, I. = Iuliu Barasch, Cursul de igienă populară. Seria I, partea generală, cuprinde 12 lecțiuni. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1857.
 • BARASCH, I. F. = Iuliu Barasch, Despre unele din institutele filantropice în Europa. București, Tipografia Colegiului național, 1853.
 • BARASCH, I. N. = Iuliu Barasch, Istoria naturală potrivită pe înțelegerea copiilor, cu întrebări și figuri. De G. Beleze. Tradusă din franțuzește cu adnotații... Ediția a doua. București, Tipografia Colegiului național, 1856.
 • BARASCH, M. I—III = Iuliu Barasch, Minunele naturei. Conversații asupra deosebitelor objecte interesante din științele naturale, fizică, himie și astronomie, compuse de... Tomul I—III. București, Tipografia Colegiului național, 1852.
 • BARBU, P. = Eugen Barbu, Prânzul de duminică. [București], Editura pentru literatură, 1962.
 • BARBU, Ș. N. = Eugen Barbu, Șoseaua Nordului. Roman. [București], Editura pentru literatură și artă, [1959].
 • BARBU, Z. = Eugen Barbu, Cît în 7 zile. [București], Editura pentru literatură și artă, 1960.
 • BARCIANU = Sab. Pop-Barcianu, Dicționar romîn-german și german-romîn. Partea I-a: Romînă-germana. Ediția a treia. Revidat și complectat de dr. P. Barcianu. Sibii, W. Krafft, 1900.
 • BARCIANU, V. = Sab. Pop-Barcianu, Vocabulari roman-nemțesc... Sibii, Tipariul și editura lui Teodora Steinhausen, 1868.
 • BARIȚIU, P. A. I—III = George Barițiu, Părți alese din istoria Transilvaniei. Pre două sute de ani din urmă. Sibiu, Tipografia W. Krafft, volumul I: 1889; volumul II: 1890; volumul III: 1891.
 • BARIȚIU, S. A. = Gheorghe Barițiu, Studii și articole. Cu o prefață de Dr. Ioan Lupaș. Sibii, Editura Asociațiunii, 1912.
 • BARONZI, C. I-VIII = Al. Dumas, Contele de Monte-Cristo. Traducere de G. A. Baronzi. Voi. I—VIII. București, Librar-editor George Ioanid, 1857.
 • BARONZI, I. C. I-V = M. Guizot, Istoria civilizațiunii în Francia. Edițiune nouă. Traducere de G. Baronzi. Voi. I-V. București, Tipografia națională a lui Romanov & Comp., 1856-1859.
 • BARONZI, I. G. = A. Dumas, Iacobinii și girondinii. [Le chevalier de Maison-Rouge]. Traducere de G. A. Baronzi. București, Librar-editor George Ioanid, 1855. (Biblioteca literară).
 • BARONZI, I. L. 1-1V = Alexandre Dumas, IsaakLakedem. Tradus de G. A. Baronzi. [Voi. I-IV]. București, Tipografia bisericească, 1855-1856.
 • BARONZI, L. = George Baronzi, Opere complecte. Voi. I: Limba română și tradițiunile ei. Galați, G. D. Nebunely și fii, 1872.
 • BARONZI, M. I—II = Eugene Sue, Matilda sau memoriile unei femei june. Tradusă de George A. Baronzi. Voi. I—II. București, Imprimeria sfintei mitropolii, 1853-1854. (Biblioteca literară).
 • BART, E. = Jean Bart (Eug. Botez), Europolis. Roman. Cu o prefață de G. Călinescu. Ediția IlI-a. București, Editura „Cugetarea”, [1939].
 • BART, S. M. = Jean Bart, Schițe marine. [București], Editura tineretului a C. C. al U.T.M., 1953.
 • BASSARABESCU, I. A. = Schițe și nuvele. București, 1923, ap. CADE.
 • BASSARABESCU, S. N. = I. A. Bassarabescu, Schițe și nuvele. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1953].
 • BASSARABESCU, V. = I. A. Bassarabescu, Vulturii. Schițe și nuvele. Ediția II. București, Editura „Cartea românească”, [1925].
 • BĂCESCU, P. = Dr. Mihai Băcescu, Peștii, așa cum îi vede țăranul pescar român. Studiu etnozoologic, zoogeografic și bioeconomic de... București, Imprimeria națională, 1947. (Institutul de cercetări piscicole al României. Monografia nr. 3, 1946).
 • BĂCESCU, PĂS. = Mihai C. Băcescu, Păsările în nomenclatura și viața poporului român. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, [1961].
 • BĂLĂȘESCU, D. R. - FR. = Nifon Bălășescu, Dicionari romano-frances. Volum I. Fascicul I. București, Tipografia mitropolitului Nifon, 1859.
 • BĂLĂȘESCU, GR. = Nicolau Bălășescu, Gramatica română. Pentru seminarii și clase mai înalte (Gramatica daco-romana). Sibiu, în privileghiata Tipografie a lui Gheorghi de Clozius, 1848.
 • BĂLCESCU, M. V. = Nicolae Bălcescu, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul, urmată de scrieri diverse de... Publicație de pre decisiunea Societății Academice Române însoțite cu o precuventare și note de A. I. Odobescu. [București], 1878.
 • BĂLCESCU, P. A. = N. Bălcescu, Puterea armată și arta militară de la întemeierea principatului Valahiei pînă acum. Iași, La Cantora Foaiei sătești, 1844.
 • BĂNUȚ, T. P. = A. P. Bănuț, Tempi passati. Umor și satiră din Ardealul de ieri. București, Editura „Bucovina” 1931.
 • BĂRAC, A. = loan Bărac, Istoria prea frumosului Arghir și a prea frumoasei Elena cea Măiastră și cu părul de aur. Adecă: O închipuire, subt care se înțelege luarea țării Ardealului prin Traian chesariul Rîmului. București, 1852.
 • BĂRAC, A. E. = loan Popovici Bărac, Istoria prea frumosului Arghir și a prea frumoasei Elena cea Măiastră și cu părul de aur. Adecă: O închipuire supt care să înțălege luarea țării Ardealului prin Traian, chesariul Rîmului... în privileghiata Tipografie din Brașov, 1809.
 • BĂRAC, R. = loan Bărac, Risipirea cea de pre urmă a Ierusalimului, care s-au împlinit după cuvîntul ce s-au zis că nu va rămînea piatră pe piatră. Scoasă din cartea lui Iosif Flavie pre scurt și în 9 cântări, în stihuri, alcătuită de... București, 1821.
 • BĂRAC, S. = [Scrieri în proză și în versuri]. întocmite de loan Bărac. 1842-1845. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 209].
 • BĂRAC, T. = I. Bărac, Toată viața, istețiile și faptele minunatului TU Buhoglindă, cele de rîs și minunate la cetire, spre trecere de vreme, în zilele sau ceasurile omului cele de odihnă, după limba nemțească tălmăcită și acum a doua oară tipărită. Brașov, 1846.
 • B. DARW. = Bazele darwinismului. Manual pentru clasa a Xl-a de Traian Tretiu. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.
 • BELDICEANU, P. = N. Beldiceanu, Poezii, cu un studiu introductiv de I. Vitner. [București], Editura pentru literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., [1950]. (Biblioteca pentru toți).
 • BELDIMAN, A. = S. Gessner, Moartea lui Avei. De... Acum întăi tălmăcită din limba franțozească în cea romînească. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.
 • BELDIMAN, ALEXII = Fr. G. Ducray Duminil, Alexii sau căsuța din codru. Acum întăi tălmăcită din limba franțuzească întru ce moldovenească de cel mai gios iscălit Aleco Beldeman. [Manuscris din 1806; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1781].
 • BELDIMAN, E. = Vornicul Alecu Beldiman, Eterie sau jalnicile scene prilejite în Moldovia din rezvrătirile grecilor, prin șeful lor Alexandru Ipsilanti, venit din Rusia la anul 1821, de... Editată de banul și cavaleriul Alecu Balica. Iași, Tipografia Buciumului român, 1861.
 • BELDIMAN, IST. = Abatele Prevost, Istorie cavalieriului de Grie și a iubiții sale Manon Lesco, care tălmăcindu-se de pe limba franțuzască în limba moldovenească prin osteneala și osârdie drepții dumisale banului Aleco Beldiman, s-au prescris acum de mine, în anul 1815... Costachi Borș. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R, cota 193].
 • BELDIMAN, î. = Gh. A. Riickert, învățătură sau povățuire pentru facerea pîinii ceii de obște mai neagră, pentru cea albă de casă pentru făina cea spre întrebuințarea bucatelor, pentru hriși, și altele, din cartofle, pentru sămănatul lor, lucrarea și păstrarea lor. Alcătuită de cătră... în limba nemțească, acum întîi tălmăcită întru cea grecească de cătră Dimitrie Samurcaș. Iași, în Tipografia sfintei mitropolii, 1818. [Tradusă, după textul lui D. Samurcaș, de Alex. Beldiman].
 • BELDIMAN, M. = J. Fr. Regnard, Minegmii sau frații cei de gemine. [Traducere din limba franceză făcută de Al. Beldiman în 1803; manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3095].
 • BELDIMAN, N. P. I—II = Florian, Istoria lui Numa Pompilie, al doilea crai al Romii. Tălmăcită din limba franțozească de dumnealui postelnicul Alexandru Beldiman... Voi. I—II. Iași, 1820.
 • BELDIMAN, N. POMP. = Florian, Numa Pompilii, al doilea crai al Rîmului. Tomul al doilea... Tălmăcită de pe franțuzîie de Alexandru Beldiman, paharnic, la leat 1795. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3192].
 • BELDIMAN, O. = Voltaire, Tragodia lui Orest. De preaînvățatul... marele postelnic Alexandru Beldiman, acum întîi tălmăcită din limba franțozească în cea romînească. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1820.
 • BELDIMAN, S. = Elisaveta sau cei surguniți în Siberia. [Dramă tradusă de Al. Beldiman în 1815; manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 437].
 • BELDIMAN, SAP. = [L Fr. Regnard], Tragodia lui Sapor. Tradusă de Aleco Beldiman. Iași, 1801. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3106].
 • BELDIMAN, T. = [Istoria lui Târlo. Traducere din limba franceză de Al. Beldiman; manuscris din 1786; Bibi. Acad. R.P.R., cota 25].
 • BELDIMAN, TR. = Vornicul Alecu Beldiman: Tragedia sau mai bine a zice Jalnica Moldovei întîmplare după răsvrătirea Grecilor, 1821. în Cronicele Romîniei, Ediția M. Kogălniceanu. Tom. III. București, 1874, p. 337-433.
 • I. BELDIMAN, I. = loan Beldiman, Istorie a celor mai gingașe amoruri a Parisului. Din ce grecească s-au tălmăcit în limba moldovenească, prin osteneala și osârdie drepții sale... S-au prescris de mine iscălitul la 1818, Costachi Borș. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 126].
 • BELEA, P. A. = Dr. Octavian Belea, Primul ajutor și îngrijirea sănătății. Pentru activul Crucii roșii. Crucea roșie a R.P.R., București, 1959.
 • BENIUC, A. R. = Mihai Beniuc, Un om așteaptă răsăritul. Versuri. [București], Editura de stat, 1946.
 • BENIUC, C. R = Cântece de pierzanie, Colecția abecedar [f. a.].
 • BENIUC, M. = Mihai Beniuc, Mărul de lîngă drum. Versuri. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1954.
 • BENIUC, M. C. I = Mihai Beniuc, Pe muche de cuțit. Roman. [Voi.] I. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1959.
 • BENIUC, M. V. = Mihai Beniuc, Materia și visele. București, Editura pentru literatură, 1961.
 • BENIUC, P. = Mihai Beniuc, Despre poezie. Studii literare. [București], Editura pentru literatură și artă, [1953].
 • BENIUC, S. = Mihai Beniuc, Steaguri. Poeme. [București], Editura pentru literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., 1951.
 • BENIUC, V. = Mihai Beniuc, Versuri alese. [București], Editura pentru literatură și artă a Societății scriitorilor din R.P.R., 1949.
 • BENIUC, V. A. I—II = Mihai Beniuc, Versuri alese. [Voi.] I—II. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1955. (Biblioteca pentru toți).
 • BENIUC, V. CUC. = Mihai Beniuc, în Valea Cucului. Comedie în trei acte. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1959.
 • BERTOLDO = G. Croce, Viața lui Bertoldo și a lui Bertoldino, feciorul lui, dinpreună și a lui Cacasino, nepotul lui. Acum întîi culeasă din cărți istoricești foarte desfătătoare. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1799.
 • BIANU, D. S. = Doctorul Vasile Bianu, Doctorul de casă, sau Dicționarul sănătății. Buzău, Imprimeria Al. Georgescu, 1910.
 • I. BIANU, D. R. = loan Bianu, Documente românești reproduse după originale sau după fotografii. Partea I. Epoca dinainte de Matei Basarab (1632) și Vasile Lupu (1634). Tomu I, fasc. 1-2 (1576-1632). București. Inst. de arte grafice Carol Gobl, 1907. (Biblioteca Academiei Române).

BIBICESCU, P. P.= I. G. Bibicescu, Poezii populare din Transilvania. Culese și adnotate de... București, Imprimeria statului, 1893.

 • BIBLIA (1688) = Biblia, adecă dumnezeiasca scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate, care s-au tălmăcit dupre limba elinească, spre înțeleagerea limbii rumînești cu porunca prea bunului creștin și luminatului domn loan Șărban Cantacozino Basarab Voievod și cu îndemânarea dumnealui Costadin Brîncoveanul marele logofăt... Tipăritu-s-au... în scaunul mitropoliei Bucureștilor... la anul 1688.
 • BIRLEA, B. = Pr. I. Bîrlea, Balade, colinde și bocete din Maramureș. București, Editura Casei școalelor, 1924.
 • BIRLEA, C. P. = Pr. I. Bîrlea, Cântece poporane din Maramureș. Descântece, vrăji, farmece și desfaceri. Culese de... București, Editura Biblioteca Casei școalelor, 1924.
 • I. BÎRSEANU, P. C. = Ion Bîrseanu, Primele cînturi. Budapesta, 1906.
 • BL I ș. u. = Bulletin linguistique. Faculte des lettres de Bucarest. Publie par A. Rosetti. București -Paris-Copenhague. Voi. I (1933) ș. u. Vezi și BULL. LINGU.
 • BLAGA, L. U. = Din lirica universală. Tălmăciri de Lucian Blaga. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1957.
 • BLAGA, P. = Lucian Blaga, Poezii. Un cuvânt înainte de George Ivașcu. [București], Editura pentru literatură, 1962.
 • BO = Buletinul oficial al Republicii Populare Române. [București], 1952 ș.u.
 • BOBB, I. = loan Bobb, înștiințare... despre ridicarea capitulumului în Blaj la anul 1808... Tipărită în Blaj, cu tipariul Seminariului.
 • BOCANEȚU, T. A. = Al. Bocănețu, Terminologia agrară în limba română. Studiu filologic - istoric - cultural (în revista „Codrul Cosminului”, II—III, 1925-1926, p. 119-274).
 • BOCEANU, GL. = Ion Boceanu, Glosar de cuvinte din județul Mehedinți. București, 1913 (Anal. Acad. Rom. Tom. XXXV, Memoriile Secț. literare).
 • BOGDAN, D. ȘT. I—II = loan Bogdan Documentele lui Ștefan cel Mare. Publicate de... Volumul I: Hrisoave și cărți domnești 1457-1492. Volumul II: Hrisoave și cărți domnești 1493-1503. București, Socec și Co„ 1913.
 • BOGDAN, O. = I. Bogdan, Documentul rîzenilor din 1484 și organizarea armatei moldovene în sec. XV. București, Carol Gobl, 1908. (Extras din Analele Academiei Române. Seria Il-a. Tom. XXX. Memoriile Secțiunii istorice).
 • D. BOGDAN, GL. = Damian P. Bogdan, Glosarul cuvintelor românești din documentele slavo-române. București, 1946. (Institutul de studii și cercetări balcanice. Seria filologică, nr. 1).
 • N. A. BOGDAN, C. M. = N. A. Bogdan, Din trecutul comerțului moldovenesc și mai ales al celui ieșan. Productele solului, porturi, târguri și iarmaroace... documente, memorii și note culese și comentate de... Tipărite din inițiativa și cu o prefață a d-lui N. V. Ștefăniu... cu 89 ilustrații. Iași, Institutul modem de arte grafice N. V. Ștefăniu & D. Staierman, [1925].
 • BOGZA, A. I. = Geo Bogza, Anii împotrivirii. Reportaje, pamflete, articole 1934-1939. [București], Editura tineretului a C.C. al U.T.M., 1953.
 • BOGZA, C. O. = Geo Bogza, Cartea Oltului. București, [Editura Fundațiilor], 1945.
 • BOGZA, M. S. = Geo Bogza, Meridiane sovietice. [București], Editura de stat pentm literatură și artă, [1953].
 • BOGZA, P. C. = Geo Bogza, Pagini contemporane, 1944-1956. București, Editura tineretului, 1957.
 • BOGZA, Ț. = Geo Bogza, Țara de piatră. [București], Editura de stat pentm literatură și artă, [1951].
 • BOGZA, V. J. = Geo Bogza, Oameni și cărbuni în Valea Jiului. [București], Editura de stat, 1947.
 • BOJINCA, A. I—II = Damaschin T. Bojincă, Anticile romanilor - Antiquitates Romanorum. Acum întîia oară românește scrise. Voi. I—II. Buda, Tipariul Universitate! din Pesta. I: 1832; II: 1833.
 • BOJINCA, D. = Damaschin T. Bojincă, Diregătoriul bunei-creștere. Spre îndreptarea multor părinți și bun-folosul tinerimei
 • române. Buda, Tipografia Universitatei ungurești, 1830.

BOJINCĂ, R. = Damaschin T. Bojincă, Răspundere dezgustătoare la Cîrtirea cea în Hale, în anul 1823 sub titula: Erweis, dass die Walachen nicht romischer Abkunft sind (adecă arătare cum că românii nu sînt viță de romani). Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești din Pesta, 1828.

 • BOLINTINEANU, ap. W. Rudow. Neue Belege zu tiirkischen Lehnwortem im Rumănischen în Zeitschrift, XVII-XX. Neue Belege zu rumănischen Worten nichttiirkischer Herkunft, în Zeitschrift, XXII.

BOLINTINEANU, B. = D. Bolintineanu, Bătăliile românilor (Fapte istorice). De... București, Tipografia națională a lui J. Romanov et Comp., 1859.

 • BOLINTINEANU, C. = D. Bolintineanu, Călătorii în Palestina și Egipt. Iași, Tipografia Buciumului român, 1856.
 • BOLINTINEANU, C. P. = D. Bolintineanu, Cîntece și plîngeri. Iași, Tipografia Buciumului român, 1852.
 • BOLINTINEANU, O. = Dimitrie Bolintineanu, Opere. Cu un studiu introductiv de Al. I. Ștefanescu. [București], Editura de stat pentru literatură științifică și didactică, 1951.
 • BOLINTINEANU, P. I—II = Dimitrie Bolintineanu, Poezii. Culegere ordinată de chiar autorul, cu o prefață de G. Sion. Voi. I: Legende istorice, Florile Bosforului, Basme, Note; voi. II: Macedonele, Reverii, Diverse. București, Editura Librăriei Socec, 1877.
 • BOLINTINEANU, POEZII = D. Bolintineanu, Colecție dinpoesiile domnului... Tipărite cu fondurile Asoțiației literare... București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1847.
 • BOLLIAC, M. = Cezar Boliac, Meditații. București, Tipografia lui Eliad, 1835.
 • BOLLIAC, O. = Cezar Boliac, Opere alese. [București], Editura de stat, 1950. (Clasicii români).
 • BOLLIAC, P. = Cezar Bolliac, Poesii nouă. București, Tipografia lui Eliad, 1847.
 • BORDEIANU, P. = T. Bordeianu, Curs depomologie. Partea IlI-a. [București], Editura Institutului agronomic „N. Bălcescu”, 1957.
 • BORZA, D. = Borza AL, Dicționar etnobotanic cuprinzând denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România. Colaborator principal: Al. Beldie. Colaboratori: Val. Butură, V. Codoreanu, I. Morariu, A. Nyârâdy, C. Papp, Viorica Păun, Șt. Peterfi, I. Popu-Cîmpeanu, Gh. Silaghi, I. Tăzlăuanu, Em. Țopa. [București], Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, 319 p.
 • BOTA, P. = Ioan Bota, Culegere din cele mai frumoase povești. Ediția II. Brasso Editura Librăriei Ciurcu, 1910.
 • BOTANICA = Botanica. Manual pentru clasa a VUI-a de I. Ciobanu - Eugen Ghișa - Traian Tretiu. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.
 • BOTEZ, A. = Dr. Pagliano, Arta vindecărei pentru părinți sau Doctorul de casă. Tradus din limba germană de S. Botez. Iași, Tipografia „Minervei”, 1861.
 • D. BOTEZ, F. S. = Demostene Botez, Floarea soarelui. Versuri. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1953.
 • D. BOTEZ, P. A. = Demostene Botez, Prin ani. Versuri. [București], Editura pentru literatură și artă, 1958.
 • D. BOTEZ, P. O. = Demostene Botez, Povestea omului. Versuri. [Iași], Editura „Viața românească”, [f. a.].
 • I. BOTEZ, B. I—II = Ioachim Botez, însemnările unui belfer. București, Fundația regală pentru literatură și artă, [I]: 1935, [II]: 1939.
 • (Scriitori români contemporani).

I. BOTEZ, ȘC. = Ioachim Botez, Schițe și însemnări din școala de ieri și de azi. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1953].

 • ION BOTEZ, STR. = Ion G. Botez, Strîngerea și păstrarea produselor agricole. [București], Casa școalelor, [f. a.].
 • BOTEZAT, U. = A. von Kotzebue, Uniforma feldmareșaiului Velington. Comodie în un act... Acum întăia dată tălmăcită și tipărită în limba romînească de Samuil Botezat. Iași, 1835.
 • BOUREANU, S. P. = Radu Boureanu, Sîngele popoarelor. Poeme. [București], Editura pentru literatură și artă a Societății scriitorilor din R. P. R., [1948]. (Cartea poporului).
 • BR (18...) I ș. u. = Bibliotecă românească. întocmită în 12 părți după numărul celor 12 luni. întăia oară tipărită pentru nația românească, prin Zaharie Carcalechi, ferlegher de cărți a Crăieștii și mai marei Tipografii din Buda a Universitatei Ungariei. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1821, 1829, 1830, 1834.
 • BRAD, O. = Ion Brad, Mă uit în ochii copiilor. București, Editura pentru literatură, 1962.
 • BRAD, T. = Ion Brad, Cu timpul meu. București, Editura tineretului, 1958.
 • BRAN, S. = Emiliu Bran, Graiul românesc din Selagiu de lângă Someș. (în ziarul „Tribuna”, Sibii, a. VI 1889, nr. 121).
 • BRANDZA, D. = Dr. D. Brandza, Flora Dobrogei. Edițiunea Academiei Române, îngrijită de Sabba Ștefanescu. București, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1898.
 • BRANDZA, FL. = Doctorul D. Brandza, Prodromul florei române sau enumerațiunea plantelor pînă astăzi cunoscute în Moldova și Valachia. București, Tipografia Academiei Române, 1879-1883.
 • BRĂESCU, A. = [Gh.] Brăescu, Amintiri. București, Editura „Cartea românească”, 1937.
 • BRĂESCU, M. B. = Maiorul Gheorghe Brăescu, Maiorul Boțan. Schițe umoristice. București, Editura „Viața românească”, 1921.
 • BRĂESCU, O. A. I—II = Gh. Brăescu, Opere alese. Text ales și stabilit, studiu introductiv, note și bibliografie de Nieulaie Gheran.
 • Voi. I—II. București, Editura pentru literatură, 1962.

BRĂESCU, V. = Gh. Brăescu, Doi vulpoi. Schițe umoristice. [București], Alcalay & Calafeteanu, [1925].

 • BRĂESCU, V. A. = Gh. Brăescu, Din vechea armată. Schițe umoristice. Ediție îngrijită și adnotată de G. C. Nicolescu. [București], Editura de stat pentru literatură și artă [1951].
 • I. BRĂESCU, M. = Ion Brăescu, Măsurătoarea pămîntului la români, din vechime pînă la punerea în aplicare a sistemului metric. București, Atelierele grafice Socec, 1913.
 • BRĂTESCU-VOINEȘTI, I. = loan Al. Brătescu-Voinești, întuneric și lumină. Nuvele și schițe. Iași, „Viața românească”, 1914.
 • BRĂTESCU-VOINEȘTI, L. D. = loan Alexandru Brătescu-Voinești, în lumea dreptății. Iași, 1926.
 • BRĂTESCU-VOINEȘTI, R = I. Al. Brătescu-Voinești, Proză. întuneric și lumină. în lumea dreptății. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1957.
 • V. BREBAN, D. G. = Vasile Breban, Dicționar general al limbii române. [București], Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

BREBENEL, GR. P.= I. B. Brebenel, Graiul popular, în jurul ocupațiunilor și obiceiurilor țăranului român de pe vatra Oltului în Transilvania. (în jurnalul „Țara Oltului”, Făgăraș, 1907, nr. 25-30 și 1909, nr. 12-36, 38, 44, 45).

 • BRESLAȘU, D. = Marcel Breslașu, Dialectica poeziei sau Cîntece despre cîntec. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1957.
 • BREZOIANU, A. = Ion Brezoianu, Curs elementar de agricultură și de economia rurală. Tradus de... I. Plugăria. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1850.
 • BREZOIANU, î. = Ion Brezoianu, învățătorul primar sau povețe și sfaturi pentru a pregăti pe învățătorii primari la cariera lor și a-i călăuzi în lucrarea foncțiilor lor. Tradus din franțozește de... București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1848.
 • BREZOIANU, R. = Ion Brezoianu, Rudiment agricol universal prin întrebări și răspunsuri sau Agricultura învățată prin pricipii săi, aplicabili la a sa pracică în toate țărele și climele. De D. marchisul de Travanet și tradus în românește de... [București], tipărit în Tipografia lui losif Copainig, 1850.
 • BRUJA. D. comunicant (Câmpulung Moldovenesc).

BUCAVNA = ABC sau bucavna, spre folosul scolelor neamului romanesc. Sibiu, 1783.

 • BUCUȚA, R. V. = Emanoil Bucuța, Românii dintre Vidin și Timoc. Cu un adaus de documente, folklor, glosar, fotografii, hărți de... Tip. Cartea Românească, 1923.
 • BUCV. = Bucvari sau începere de învățătură celor ce vor să învețe carte cu slove slovenești. Tipăritu-s-au în chesaro-crăiasca cetate Beci... prin chir losif Lavrentie Curțbec, 1771.
 • BUCVARI = Bucvari. Pentru pruncii cei romînești, carii să află în crăia ungurească și hotarele ei împreunate. S-au tipărit în Beci, la losif Curțbec, 1781.
 • BUD, R R = Tit Bud, Poezii populare din Maramureș, adunate de... București, 1908. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii III).
 • BUDAI-DELEANU, LEX. = Ion Budai-Deleanu, Lexicon romănesc-nemțesc și nemțesc-romănesc alcătuit de Ioanu Budai, chesaro-crăiescul sfetnic la județul nemeșilor în Livău. în patru tomuri. [Manuscris din 1818; Bibi. Acad. R.RR., cotele 3728-3731].
 • BUDAI-DELEANU, M. = Metastasio, [Temistocle]. [Traducere manuscrisă fragmentară de I. Budai-Deleanu, făcută în jurul anului 1810; Bibi. Acad. R. R R., cota 2427].

BUDAI-DELEANU, T. GR.= I. Budai-Deleanu, Temeiurile gramaticii romînești. Partea I: Ortografia. Partea II—III: Morfologia și sintaxa. [Manuscris de la începutul sec. al XlX-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cotele 2425-2426].

 • BUDAI-DELEANU, T. V. = I. Budai-Deleanu, Trei viteji. Ediție și glosar de J. Byck, cu o prefață de I. Oană. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1955. (Biblioteca pentru toți).
 • BUDAI-DELEANU, Ț. = I. Budai-Deleanu, Țiganiada. Ediție îngrijită de J. Byck. Studiu introductiv de Ion Oană. [București], Editura de stat pentm literatură și artă, [1953]. (Clasicii români).
 • BUDAI-DELEANU, ȚIG. = [I. Budai-Deleanu], Țiganiada sau tabăra țiganilor. Poemation eroi-comico-satiric, alcătuit din douăsprezece cântece de Leonachi Dianeu. îmbogățit cu multe însemnări și luări-aminte: critice, filozofice, istorice, filologhice și gramatece, de cătră Mitra Perea și alții mai mulți. [Manuscris din 1800; Bibi. Acad. R.P.R., cota 2429].
 • BUGNARIU, N. = Iuliu Bugnariu, Dicționar poporal. Cuvinte românești din jurul Năsăudului, de popor grăite și tot pentru popor alcătuite. Adunate de dascălul... (în ziarul „Gazeta de Transilvania”, Brașov, 1887, nr. 251-265; 1888, nr. 48-49).
 • BUJOR, S. = Paul Bujor, Scrieri alese. [București], Editura pentru literatură și artă a Societății scriitorilor din R.P.R., [1951]. (Biblioteca pentru toți).
 • BUJOREAN, B. L. = Dr. George Bujorean, Boli, leacuri și plante de leac cunoscute de țărănimea română. Sibiu, Editura Asociațiunii „Astra”, 1936 (Biblioteca poporală a Asociațiunii „Astra”, an. 26, nr. 229-233).
 • BUL. COM. IST. I ș. u. = „Buletinul Comisiei istorice a României”, publicat de Ion Bogdan. București, Atelierele grafice Socec. Voi. 1(1915) ș. u.
 • BULET. GRĂD. BOT. I ș. u. = „Buletinul de informații al Grădinii botanice și al Muzeului botanic de la Universitatea din Cluj”. Cluj. Anul 1(1921) ș. u.
 • BULETIN, F. (18...) = „Buletin”. Foaie oficială. Iași, 1833-1859.
 • BULETIN, G. (18...) = „Buletin”. Gazetă administrativă [ulterior: Gazetă oficială]. București, 1832-1859.
 • BUL. FIL. I ș. u. = „Buletinul Institutului de filologie română «Alexandru Philippide»”. Universitatea din Iași. Director Iorgu Iordan. Iași. Voi. I (1934) ș. u.
 • BULGĂR, GH. comunicant

BULL. LINGU. = „Bulletin linguistique”. Faculte des lettres de Bucarest, Institut de linguistique roumaine, Publie par A Rosetti, Paris-Bucarest-Copenhague, 1922-1948. Vezi și BL.

 • BUZNEA, C. = D. N. Darvar, Culegere de înțelepciune. Scrisă în limba grecească de..., iar acum tălmăcită în cea rumînească de Iancu Nicolaie [Buznea] Moldovean. București, 1827.
 • BUZNEA, F. = Iancu Buznea, Filosoful indian sau Chipul de a trăi cineva fericit în soțietate. Acum întîia oară tălmăcit rumânește din cel franțuzesc de... Iași, Tipografia sfintei mitropolii, 1834.
 • BUZNEA, M. = Iancu Nicola [Buznea], Manual de patriotizm. Tălmăcit și mai adăogat de... Iași, Tipografia sfintei mitropolii,
 • 1829.

BV I-IV = loan Bianu și Nerva Hodoș, Bibliografia romînească veche 1508-1830. București. Tom. I (1508-1716), 1903. Tom. II (1716-1808), 1910. Tom. III (1809-1830), fasc. I—II, 1912; fasc. III-VIII [loan Bianu și Dan Simonescu], 1936. Tom. IV (Adăogiri și îndreptări) [loan Bianu și Dan Simionescu], 1944.

C

 • CABA, SĂL. = Caba Văzul, Szilăgy vărmegye romăn nepe, nyelve es nepkolteszete. Irta... Beci, 1918.
 • CADE = I.-Aurel Candrea - Gh. Adamescu, Dicționarul enciclopedic ilustrat. Partea I: Dicționarul limbii române din trecut și de astăzi de I.-Aurel Candrea. Partea II: Dicționarul istoric și geografic universal de Gh. Adamescu. București, Editura „Cartea românească”, [1926-1931].
 • CAIAN, P. = Demetrie Caian, Predică despre statul milităresc și semnele lui de învingere. [Blaj], 1927.
 • CAIET = Caiet de istoria naturală și botanică. Caiet pentru economia rurală - care să paradosește de cătră d. d. Leon Filipescul. [Manuscris; note luate la lecțiile lui L. Filipescu de loan Cemătescu, în 1842; Bibi. Acad. R.P.R., cota 43].
 • CALAFATI, A. S. = Fr. Th. Mărie de Baculard d’Amaud, Adelson și Salvini. Poveste englezască sau jalnică tîmplare. Tălmăcită de pe acea franțuzască pe limba moldovenească de Fotis Calafati. [Manuscris din 1806; Bibi. Acad. R.P.R., cota 558].
 • CALENDAR (18...) = Calendar pentru poporul romînesc (devenit apoi Calendar pentru romînî). [Cu suplimentul Almanah de
 • învățătură și petrecere]. Iași, 1847-1862. [Editat anual, de Gh. Asachi].

CALENDAR (1841) = Calendar pe anul de la Hristos 1841. Iași.

 • CALENDAR BUC. (18...) = Calendar [apărut la București], anul 1838 ș. u.
 • CALENDARI (1733) = Calendari. Acum întîi rumânesc alcătuit de pe cel sîrbesc. Brașov, 1733.
 • CALENDARI (1802) = Calendari românesc vechi a lui Iulian pă anul de la Hristos 1802... lîngă care s-au mai adăogat Calendariul nou nemțesc a lui Gregorian. Sibii, Tipografia a lui Ioann Bart,
 • CALENDARIU (1794) = Calendariu la anul de la nașterea lui Hristos 1794, cari e prost, cuprinzînd în sine 365 de zile. Vienna, la slaveno-sîrbeasca, romîneasca privigheliata tipografie.
 • CALENDARIU (1814) = Calendariu ce slujeștepre 100 de ani, începând de la anul 1814 până în anul 1914. Acum întîi romînește alcătuit... La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, [1814].
 • CALENDARIU (1820) = Calendariu pe anul lui Hristos 1820, care este bisect și să cuprinde din 366 de zile. întocmit pe gradurile
 • și clima marelui prințipat al Ardealului și a altor țări învecinate. Sibii, Tipografia lui Ioann Bart.

CALENDARIU (1844) = Calendariu pe anul de la Hristos 1844, întocmit pe gradurile și clima țării ungurești a marelui principat al Ardealului, a Țării Românești și a Munteniei... în Buda, la Crăiasca Tipografie a Universității ungurești.

 • CALENDARIU BUDA (18...) = Calendariu pe anul de la Hristos 18... în Buda, 1817 ș. u.
 • CALENDARIU IAȘI (18...) = Calendariu pe anul de la Hristos 18... Iași, 1821 ș. u.
 • CALUL, anchetă dialectală

CAMILAR, C. = Eusebiu Camilar, Cordun. Roman. București, Editura Fundațiilor, 1942. (Scriitori români contemporani).

 • CAMILAR, C. P. = E. Camilar, Cartea poreclelor. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1957.
 • CAMILAR, N. I—II = Eusebiu Camilar, Negura. Roman. [București], Editura de stat, volumul I: 1949, volumul II: 1950.
 • CANDREA, F. = I. Aurel Candrea, Folklorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică. [București], Casa școalelor, 1944.
 • CANDREA, Ț. O. = I. A. Candrea, Graiul din Țara Oașului. (Extras din „Buletinul Societății filologice”, II). București, Atelierele Socec, 1907.
 • CANELLA, V. = C. Canella, Vocabular de cîteva vorbe sinonime. Tradus de... întîia ediție. București, Tip. Națională, 1867.
 • CANTACUZINO, A. - Montesquieu, Arsachie și Ismenia. Istorie din parte Răsăritului, scrisă după franțuzăște de... Și este tălmăcită de I[oan] C[antacuzino] la let 1794, iar de mine s-au prescris la let 1803. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3099].

CANTACUZINO, N. P. = Florian, Numa Pompilius, al doilea crai al Romii... Pă franțuzește scris de monsiul Florian și tălmăcit de I[oan] C[antacuzino], 1796. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1550].

 • CANTEMIR, HR. = Principele Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor, publicat sub auspiciile Academiei Romîne... de Gr. C. Tocilescu. (Cu un portret și două facsimile), București, Inst. de arte grafice Carol Gobl, 1901.
 • CANTEMIR, IST. = Operele principelui Dimitrie Cantemir. Tipărite de Societatea Academică Romînă. Tom.VI: Istoria ieroglifică. (Operă originală inedită scrisă în limba romînească la 1704). București, 1883.
 • CANTEMIR, O. V. = Operele Principelui Demetriu Cantemir. Tipărite de Societatea Academică Romînă. Tom. V. Partea I: Evenimentele Cantacuzinilor și Brîncovenilor. Partea II: Divanul. Publicate și însoțite cu o prefață și un glosariu de G. Sion. București, Carol Gobl, 1878.
 • CANTEMIR, S. M. = D. Cantemir, Scrisoarea Moldovei de..., care acum întîi s-au tipărit. în sfînta monastire Neamțul, la anul 1825.
 • CANTUNIARI, L. M. = Dr. Șt. N. Cantuniari, Lexic mineralogicpetrografic. București, Editura tehnică, [f. a.].
 • CARABELLA, A. D. = A. D. Carabella, Animale dăunătoare agriculturii. [București], Casa școalelor, [1943].
 • CARAFOLI, AERODIN. = Acad. Elie Carafoli, Aerodinamica. [București], Editura tehnică, 1951.
 • CARAFOLI-OROVEANU, M.F. I = Acad. E. Carafoli și T. Oroveanu, Mecanica fluidelor. Voi. I. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1952.
 • CARAGEA, L. = Legiuire a prea înălțatului și prea pravoslavnicului domn și oblăduitoriu a toată Ugrovlahiia, Io loan Gheorghe Caragea Vr. Tipărită în privileghiata Tipografie... Mavrogheni, București, 1818.
 • CARAGIALE, M. = I. L. Caragiale, Momente. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1901.
 • CARAGIALE, N. F. = Nuvele și fragmente literare. București, Editura Librăriei Stork & Miiller, 1897. (Biblioteca pentru toți).
 • CARAGIALE N. S. = I. L. Caragiale, Note și schițe. București, Editura Librăriei C. Sfetea, 1892.
 • CARAGIALE, O. I-VII = I. L. Caragiale, Opere. Voi. I-VII. [Ediție îngrijită de Paul Zarifopol (voi. I—III) și Șerban Cioculescu (voi. IV-VII)]. București, Cultura națională și Fundația regală pentru literatură și artă, 1930-1942.
 • CARAGIALE, S. = L L. Caragiale, Schițe. (Traduceri și originale). Iași, Editura Librăriei școalelor Frații Șaraga, 1897.
 • CARAGIALE, S. N. = [I.L.] Caragiale, Schițe nouă. București, Editura „Adevărul”, 1910.
 • CARAGIALE, S. U. = I. L. Caragiale, Schițe ușoare. București, Editura Librăriei Carol Miiller [1896]. (Biblioteca pentru toți), 1896.
 • CARAGIALE, T. II = I. L Caragiale, Teatru. Voi. II. Iași, Editura Librăriei Frații Șaraga, [f. a.].
 • M. I. CARAGIALE, C. = Mateiu Ion Caragiale, Craii de Curtea- Veche. București, Editura „Cartea românească”, [1929].
 • CARCALECHI, C. = Zaharia Carcalechi, Carte de mînă împreună cu Calendariul pre anul 1825, carele se cuprinde 365 de zile, cum și Ghenealoghia a împăraților, crailor și a prințipilor din Europa și alte folositoare lucruri și istorii. Cu cinci icoane. Prin... Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1825.
 • C ARD AȘ, C. P. = Gh. Cardaș, Cântece poporane moldovenești. Editura Librăriei diec., Arad, 1926. (Cu un glosar). (Biblioteca Semănătorul, nr.-le 157-159).
 • CARIBOLU, C. = C. Caribolu, Carte de doftorii de orice boală, bună și încercată întru toate de... [Manuscris de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 4743].
 • CARTE DE BUCATE (1749)

CARTE TREB. I—II = Carte trebuincioasă pentru dăscălii școalelor de jos neunite, în chesaro-crăiștile țări de moștenire. [Două volume]. Vienna, losif Curțbec, 1785.

 • CAS (18...) = „Curier de ambe sexe”. Jurnal literar, 1836-1849. A doua ediție. București, Tipografia Heliade și asociați, 1862.
 • CATANELE = Șt. St. Tuțulescu și P. Danilescu, Monografia istorică, economică, culturală, socială a satului Catanele din districtul Dolj. Craiova, Librăria și stabilimentul grafic Fane Constantinescu, 1908.
 • CATEHISM (1607)

CATEHISM (1648) CATEHISMUL CALVINESC CAT. MAN. I—II = Catalogul manuscriptelor romînești. Edițiunea Academiei Romîne. [Tomul I] întocmit de loan Bianu, București, 1899. Tomul II întocmit de loan Bianu și R. Caracaș, București, Socec & C. Sfetea, 1913.

 • CATON = [Metastasio], Cciton. Dintr-ale lui... [Manuscris din jurul anului 1800; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3454].
 • CAZABAN, V. = Al. Cazaban, Din vremea ceea... Schițe și nuvele. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951].
 • CAZIMIR GR. = Otilia Cazimir, Grădina cu amintiri. Și cdte schițe. București, Cartea românească, [1929].
 • CAZIMIR, L. U. = Otilia Cazimir, Lumini și umbre. Iași, Editura „Viața românească”, [1923].
 • CAZIMIR, P. = Otilia Cazimir, Poezii. București, Editura Fundațiilor, 1939.
 • CĂLĂTORIE, I-IV = A toată lume călătorie sau înștiințare de lumea nouă și cea veche. Tomu I-IV. [Traducere a operei abatelui Delaporte; I—III manuscris din 1785. Bibi. Univ. Iași, cota IV-18; IV: manuscris din 1788, Bibi. Acad. R.P.R., cota 3771].
 • CĂLINESCU, E. = G. Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu. Ediția a treia revăzută. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1938. (Scriitorii romîni contemporani).
 • CĂLINESCU, E. O. I—II = G. Călinescu, Enigma Otiliei. [Voi] I—II. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1946.
 • CĂLINESCU, I. = G. Călinescu, Impresii asupra literaturii spaniole. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1946. (Scriitorii romîni contemporani).
 • CĂLINESCU, I. C. = G. Călinescu, Viața lui Ion Creangă. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1938. (Scriitorii romîni contemporani).
 • CĂLINESCU, IST. = George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. Ediția a 2-a, rev. și adăugită. Editată și prefațată de Al. Piru. București, „Minerva”, 1982.
 • CĂLINESCU, N. = G. Călinescu, Trei nuvele. [București], [1949]. (Colecția Contemporanul).
 • CĂLINESCU, T. S. P. = George Călinescu, Texte social-politice 1944-1965. București, Editura politică, 1971, 254 p.
 • CĂLINESCU, S. = G. Călinescu, Scrinul negru. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1960].
 • CĂPĂȚINEANU, B. = Stanciu Căpățineanu, Bibliotecă desfătătoare și plină de învățătură. Tradusă din franțuzește de... [Sibiu],
 • 1830.

CĂPĂȚINEANU, M. = Stanciu Căpățineanu, Mitologhiepe limba romînească. [Sibiu], 1830.

 • CĂPĂȚINEANU, M. R. = Montesquieu, Mărimea romanilor sau băgare de samă asupra pricinilor înălțării și căderii lor. Tradusă din franțozește de Stanciu Căpățineanu. [Sibiu], 1830.
 • CĂPĂȚINEANU, S. = Voltaire, Sadic sau ursitoarea: Istorie asiaticească de... Tradusă din franțozește de S. Căpățineanu. 1831.
 • CĂTANĂ, B. = Gheorghe Cătană, Balade poporale, din gura poporului bănățean, culese de... Brașov, Editura Librăriei Ciurcu, 1895.
 • CĂTANĂ, P. B. I—III = Gheorghe Cătană, Poveștile Bănatului, culese din gura poporului bănățan de... Tomul I—III. Gherla, Tipografia „Aurora”, 1893-1895.
 • CCM = Condica criminalicească a Moldaviei. Iași, 1838.
 • CCR = Tim. Cipariu, Crestomația sau Analecte literarie din cărțile mai vechi și nouă romînești... Blasiu, 1858.
 • C. CRIM. = Partea întîi și a doua a Condicii criminalicești, ce s-au alcătuit în scurt pentru multa feliurime a faptelor criminalicești. Iași, Tipografia sfintei mitropolii, 1826.
 • CDDE = I. A Candrea [și] Ov. Densusianu, Dicționar etimologic al limbii române. Elementele latine. (A-Putea). București, Socec, 1907-1914.
 • T. CERCEL în „Sămănătorul”, IV 1765, 1795

CERNA, P. = P. Cema, Poezii. București, „Minerva”, 1910.

 • CERNE, D. M. = Titus Cerne, Dicționar de muzică. Voci și instrumente. Voi. I: A-D; Voi. II: E-L. Iași, „Viața romînescă”, [1934].
 • CF = „Cercetări filozofice”. Revistă de filozofie. Academia Republicii Populare Romîne. București. Anul I (1955) ș. u.
 • CHEIA ÎN. = Cheia înțelesului. Scoasă pre limbă rum[î]nească. București, 1678. vz. mai sus.
 • CHESARIE, M. octombrie (1776) = Mineiul, luna lui octomvrie, care s-au tipărit acum întîi rumînește..., prin osîrdiia sfmțiii sale iubitoriului de Dumnezeu Chesarie... în sfînta episcopie a Rîmnicului, la anul de la Hristos 1776.
 • CHESARIE, M. noiembrie (1778) = Mineiul, luna lui noiemvrie, care s-au tipărit acum întîi rumînește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie... în sfînta episcopie a Rîmnicului, la anul de la Hristos 1778.
 • CHESARIE, M. ianuarie (1779) = Mineiul, luna lui ianuarie, care s-au tipărit acum întîi rumînește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie... în sfînta episcopie a Rîmnicului, la anul de la Hristos 1779.
 • CHESARIE, M. februarie (1779) = Mineiul, luna lui fevruarie, care s-au tipărit acum întîi rumînește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie... în sfînta episcopie a Rîmnicului, la anul de la Hristos 1779.
 • CHESARIE, M. martie (1779) = Mineiul, luna lui martie, care s-au tipărit acum întîi rumînește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie... în sfînta episcopie a Rîmnicului, la anul de la Hristos 1779.
 • CHESARIE, M. decembrie (1779) = Mineiul, luna lui dechemvrie, care s-au tipărit acum întîi rumînește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie... în sfînta episcopie a Rîmnicului, la anul de la Hristos 1779.
 • CHEST. I—VIII — Chestionar pentru un atlas lingvistic al limbei române. Chestionarul I—VIII (I. Calul. Cluj, „Ardealul”, 1922; II. Casa. Sibiu, „Dacia Traiană”, 1926; III. Firul. Cluj, „Ardealul”, 1929; IV. Nume de loc și nume de persoane. Cluj, „Ardealul”, 1930; V. Stîna, păstoritul și prepararea laptelui. Cluj, „Ardealul”, 1931; VI. Stupăritul. Cluj, „Ardealul”, 1933; VII. Instrumente muzicale. Cluj, „Cartea românească”, 1935; VIII. Mîncări și băuturi. Cluj, „Ardealul”, 1937). Muzeul limbei române.

CHIM. AN. CĂLIT. = Acad. prof. Raluca Ripan, prof. Ervin Popper, prof. Candin Liteanu, Chimie analitică calitativă. Semimicroanaliza. Ediția a doua. București, Editura tehnică, 1957.

 • CHIRIAC = Călătoriile călugărului Chiriac de la Mănăstirea Secul. Publicate cu introducere și adnotări de G. Giuglea. București, Tip. cărților bisericești, 1937.
 • CHIRIACOPOL, D. î. = Necolaie Chiriacopol, Douăsprezece învățături folositoare. Pentru fimeile acele îngreoate, pentru ceasul nașterii, pentru lehusia, pentru chipul a să hrăni copiii cei mici și pentru boalele lor. Alcătuite de doftorul... Iași, Tipografia sfintei mitropolii [a] Moldovei, 1827.
 • CHIRIȚĂ, P. = Dr. Const. D. Chiriță, Pedologie generală. București, Editura agro-silvică de stat, 1955.
 • CHIRIȚESCU, GR. = M. I. Chirițescu, Grănicerul. București, „Minerva”, 1912.
 • CHREST. ROM. = Teodor Racoce, Chrestomaticul românesc sau adunare a tot feliul de istorii și alte făptorii, scoase din autorii di pe osebite limbi... Parte întîia. S-au tălmăcit de către... Cernăuți, Petru Ecart, 1820.
 • CIAUȘANU, GL. = G. F. Ciaușanu, Glosar de cuvinte din județul Vîlcea. București, Imprim, națională, 1931. (Academia Romînă.
 • Memoriile Secțiunii literare. Seria III. Tom. V. Mem. 6).

CIAUȘANU, R. SCUT. = G. F. Ciaușanu, Râsuri scuturate. Schițe și amintiri. Cu o prețuire de maestrul I. AL. Brătescu-Voinești.

 • Craiova, Tipografia „Speranța”, [f. a.].

CIAUȘANU, V. = G. F. Ciaușanu, G. Fira și C. M. Popescu, Culegere de folclor din jud. Vîlcea și împrejurimi, cu un glosar.

 • București, Cultura națională, 1928. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. XXXV).

CIHAC, I—II = A. de Cihac, Dictionnaire d ’etymologie daco-romane. Voi. I. Elements latins, compares avec Ies autres langues romanes, Francfort A/M., Ludolphe St. Goar; Berlin, A. Asher; Bucarest, Socec, 1870. Voi. II. Elements slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais, Francfort Ludolphe St. Goar; Berlin, S. Calvary; București, Sotschek, 1879.

 • J. CIHAC, I. N. = J. Ch. Cihac, Istoria naturală. Întîia oară în limba romînească compusă de doctorul medeținei și cavaler... Cu 20 stampe litografiate. Ieși, Institutul Albinei, 1837.
 • CIOCÎRLAN, P. P. = Ion Ciocîrlan, Pe plai. Schițe de la țară. București, Institutul de arte grafice „M. Eminescu”, [f. a.]. CIPARIU, C. = Timotei Cipariu, Compendiu de gramateca limbei române. Blasiu, Tipariul Sem[inariului] diecesan, 1855. CIȘMAN, FIZ. I—II = Prof. Alexandru Cișman, Fizica generală. [Voi]. I—II. București, Editura tehnică, 1956-1857.
 • CIUPALA, T. = I. Ciupală, Terminologia întrebuințată la plutăria lemnelor pe Bistrița. (în „Revista pădurilor”, București, XXVII, aug.-sept. 1913).
 • CÎMPEANU, GR. ROM. = P. M. Cîmpeanu, Gramatica romînească. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1848.
 • CÎRLOVA, P. = N. Nicoleanu, Poezii și proză. Vasile Cîrlova, Poezii. C. Stamati, Poezii și proză. Publicație îngrijită de G. Bogdan- Duică. București, „Minerva”, 1906. (Biblioteca scriitorilor romîni).
 • CL = „Cercetări de lingvistică”. [Cluj], Academia Republicii Populare Romîne. Filiala Cluj. Institutul de lingvistică. Anul I (1956) ș. u.
 • CLEMENS = Andreas Clemens, Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Worterbuch. Hennannstadt, bei W. H.
 • Thierry, Buch-und Kunsthăndler, 1823.

CLIMESCU, A. = Constantin Climescu, Aritmetica raționată. Curs de științile matematice pentru școlile secundare. Ediția II, corectată, Iași, H. Goldner, 1806.

 • CM I—II = Cronicari munteni. Ediție îngrijită de Mihail Gregorian. Studiu introductiv de Eugen Stănescu. I: Stolnicul Constantin Cantacuzino. Anonimul Cantacuzinesc (abreviat: ANON. CANTAC.) Radu Popescu. II: Radu Greceanu. Anonimul Brâncovenesc (abreviat. ANON. BRÂNCOV.). București, Editura pentru literatură, 1961.
 • CN = Cărticica năravurilor bune pentru tinerime. Acum întîi de pre nemție pre romînie întoarsă. Sibii, Tipografia lui Ioann Bart, 1819.
 • COBÎLCESCU, G. = Gr. Cobîlcescu, Eleminte de geologie pentru clasele gimnaziale. Prelucrată după [F. S.] Beudant de... Iași, Tipografia lui Goldner, 1859.
 • COCEA, P. = N. D. Cocea, Pamflete antidinastice. [București], Editura de stat, 1949.
 • COD. CĂLIM AH, ap. ȘIO, TDRG

COD. PUȘC. = Constantin Lacea, Codicele Pușcașul. (Extras din „Revista filologică”, Cernăuți, a. I, 1927, nr-le 1, 2, p. 67-84). CODRESCU, C. I—II = Hariet Beecher Stowe, Coliba lui Moș Toma sau Viața negrilor în sudul Statelor Unite din America.

 • Traducere de pe a lui Leon Pilatte de T. Codrescu... Tomul I—II. Iași Tipografia Buciumului romîn, 1853.

CODRESCU, D. P. = Thieres, Despre dreptul proprietății. Tradus de Teodor Codrescu. Iași, Tipografia Buciumului romîn, 1850. (Suplementul „Zimbrului”).

 • CODRESCU, GR. FR. = T. Codrescu, Mică gramatică franțeză, pentru învățătura tinerimei moldo-romîne. Dupre Noel și Șapsal.
 • Publicată... de T. Codrescu. Partea I. Ieși, Institutul Albinei, 1841.

COD. PEN. R.P.R. = V. Papadopol, I. Stoenescu, V. Protopopescu, Codul penal al Republicii Populare Romîne. Adnotat.

 • [București], Editura de stat pentru literatură juridică, 1948.

CODRU-DRĂGUȘANU, C. = I. Codru-Drăgușanu, Călătoriile unui romîn ardelean în țară și în străinătate (1835-44) (Peregrinul transilvan). Ediție prefăcută în stilul literar de astăzi de Constantin Onciu, cu o prefață de N. lorga. Vălenii de Munte, Editura „Neamul romînesc”, 1910.

 • CODRU-DRĂGUȘANU, R. = loan Germaniu Codru [-DRĂGUȘANU], Rudimentele gramaticei romane. Extrase din Tentamen criticum cu adaus de regule simple si diverse anotaciuni pentru usul școlarilor începători. București, Tipografia Colegiului Sfântu-Sava, 1848.
 • COD. SILV. = Cel mai vechi cod silvic romînesc. Orânduiala de pădure pentru Bucovina, dată de împăratul Iosif al Il-lea în 1786.
 • Publicată cu introducere și indice de Gh. T. Kirileanu. București, Gobl, 1908.

COD. TOD. = Dr. Nicolaie Drăganu, Două manuscripte vechi. Codicele Todorescu și Codicele Marțian. Studiu și transcriere de... Edițiunea Academiei Romîne. București, Librăriile Socec et. Comp. și C. Sfetea; Leipzig, Otto Harrassowitz; Wiena, Gerold et Comp., 1914.

 • COD. ȚIV. = Codica țivilă sau politicescă a Prințipatului Moldovii. Ieși, privileghiata Tipografie a Albinei, 1833. [„A” după indicația paginii însemnează „Tâlcuirea” de la sfârșitul cărții].
 • COD. VOR. = Ion al lui G. Sbiera, Codicele Voronețean, cu un vocabulariu și studiu asupra lui de... Cernăuți, 1885.
 • COLUMNA I ș. u. = „Columna lui Traian”. Revistă mensuală pentru istorie, linguistica și psicologia poporană. Sub direcțiunea d- lui B. R Hasdeu. București. Anul I (1870) ș. u.
 • COMAN, GL. = Petre Coman, Glosar dialectal. București, Monitorul oficial și Imprimeria națională, 1939. (Academia Romînă, Memoriile Secțiunii literare. Seria III. Tom IX, Mem. 5).
 • COMODIA = Comodia ce s-au lepădat la vistierie, care s-au urmat între cei mai gios arătați, avînd nădejdi unii de Hangerliu a veni domn, și alții de Mihai vodă Șuțu, frică flindu-le dă Calimah. [Manuscris din 1821; Bibi. Acad. R.P.R., cota 5531).
 • COM. SAT. I ș. u. = „Comoara satelor”. Revistă lunară de folclor. Blaj, Anul I (1923) ș. u.
 • COMȘA, N. Z. = Prof. D. Comșa, Nana Zamfira. îndrumări din economia casnică și grădinărit. Cu 20 ilustrații în text. Sibiu, Tipografia Cavaleriei, Editura autorului, 1929.
 • CONACHI, L. = Tragodia Lentor. [Traducere din limba franceză de C. Conachi; manuscris din 1805; Bibi. Acad. R.P.R., cota 4746].
 • CONACHI, P. = Logofătul Costachi Konaki, Poesii. Alcătuiri și tălmăciri. Partea I. [Ed. II]. Iași, Editura Librăriei Frații Șaraga, [1886].
 • CONCORDIA = Concordia. Jurnal politic și literar. București, 1857.
 • CONDICA = Condica de comerciu cu anexele ei... Acum întîia oară tipărită. București, Tipografia lui I. Eliad, 1840.
 • CONDICA O. = Condică penală ostășească, cu procedura ei și osebit suplement pentru starea de împresur are... București, Tipografia Colegiului național, 1852.
 • CONOFAU, V. = Zisu Conofau, Descriere pentru boala vărsatului celui mare, pentru întinderea și primejdiile ei și pentru mîntuitoarea aflare și întrebuințare a vacținei sau a altoiului cu puroi de vacă. Alcătuită și dată în tipar de... București, Tipografia lui Eliade, 1833.
 • P. CONSTANT, O. = Paul Constant, Oameni cu cioc. Schițe umoristice. Craiova, „Ramuri”, 1939.
 • P. CONSTANT, R. = Paul Constant, Rîia. Roman. Craiova, „Ramuri”, 1936.
 • CONST. R.P.R. = Constituția Republicii Populare Române. [București], Editura pentru literatură politică, 1952.
 • CONTA, O. C. = Vasile Conta, Opere complete. Volumul I. în romînește de Ana Conta-Kembach și dr. P. Zosin. București, Cultura națională, 1923. (Biblioteca filozofică).
 • CONTA, O. F. = Vasile Conta, Opere filosofice. Ediție revăzută și însoțită de o introducere de N. Petrescu. București, Editura „Cartea românească”, [f. a.].
 • CONTEMP. = „Contemporanul”. Săptămânal politic, social, cultural, Seria a Il-a. [București], 1948 ș. u.
 • CONTEMPORANUL I ș. u. = „Contemporanul”. Revistă literară și științifică. Redactori: V. G. Morțun și I. Nădejde. Iași, Anul I (1881) ș.u.
 • CONTRIBUȚII I—III = Contribuții la istoria limbii române literare în secolul al XlX-lea. [Voi.] I—III. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1956 [I]; 1958 [II]; 1962 [III]. (Academia Republicii Populare Române. Institutul de lingvistică).
 • CONV. GEOM. = [A. Marin], Moș Pătru sau învățătorul de sat. Convorbiri asupra geometriei. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1839.
 • CONV. LIT. I ș. u. = „Convorbiri literare”. Iași, apoi București. Anul I (1867-1868) ș. u.
 • CONV MEC. = [A. Marin], Moș Pătru sau învățătorul de sat. Convorbiri asupra mecanicei. București, 1842. (Biblioteca pentru tinerimea romînă. Tomul IV).
 • CORB EA, A. = Dumitru Corbea, Anii tineri. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951].
 • CORCEA, B. = Avram Corcea, Balade poporale, culese de... Caransebeș, 1889.
 • CORESI, EV. = Diaconul Coresi, Carte de învățătură (1581), publicată de Sextil Pușcariu și Alexie Procopovici. Voi. I. Textul. București, Atelierele grafice Socec et Comp., 1914. (Comisia istorică a României).
 • CORESI, L. = Diaconul Coresi, Lucrul Apostolesc. Apostolul. Tipărit de... în Brașov la anul 1563. București, Cultura națională, 1930. (Academia Romînă. Secțiunea literară. Texte de limbă din sec. XVI, reproduse în fascimile, îngrijite de I. Bianu. IV).
 • CORESI, = Fragment din Molitvenicul diaconului... (1564). în Prinos lui D. A. Sturza. București, 1903, p. 235-276.
 • CORESI, PS. = Diaconul Coresi, Psaltirea, publicată romînește la 1577 de... Reprodusă cu un studiu bibliografic și un glosar comparativ de B. Petriceicu-Hasdeu. Edițiunea Academiei Romîne. Tomul I: Textul. București, Tipografia Academiei Romîne, 1881.
 • CORESI, TETR. = Tetraevanghelul diaconului Coresi. Reimprimat după ediția primă din 1560-61 de arhiereul dr. Gherasim Timuș Piteșteanu. Cu o prefață de Constantin Erbiceanu. București, Tipografia cărților bisericești, 1889.
 • CORNEA, E. I—II = Dionisie Piru Tesaleanul, Encolpiul doctorilor sau medicina practică, cuprinzând 363 de boale numite elinește, italienește și romînește, cunoștința patimelor, caracterul, cauzele (pricinele) și vindecarea sau cura lor, fisiologhia și anatomia trupului omenesc, materia sau medicina vindecărei, dietetica (paza), ighiena (ținerea sănătăței). Adunate din cărțile osebiților doctori (medici) de... Tipărită de a doua oară în Atena la anul 1840, iară acum tradusă pe romînie și tipărită prin postelnicul D. Comea. Tomul I—II. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1849.
 • COSMOGRAFIE = Această carte ce să cheamă Cosmografie, adecă izvodirea lumii, s-au scris în zilele măriii sale prealuminatului Io Scarlat Grigorie Ghica voievod... în anii de la zidirea lumii 7275, iară de la Hristos 1766. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1556].
 • L. COSTIN, GR. BĂN. = Lucian Costin, Graiul bănățean. Studii și cercetări. Timișoara, „Cartea romînească”, 1926.
 • L. COSTIN, M. B. = Lucian Costin, Mărgăritarele Banatului. (Mare colecție de folclor). Din popor adunate și poporului redate. Ediția I. Timișoara „Cartea romînească”, [f. a.].
 • M. COSTIN, ap. GIDEI = Al. Gîdei, Studiu asupra cronicarilor moldoveni din punct de vedere al limbei, metodei și cugetărei... Cu o prefață de V. A. Urechia. București, 1898.
 • M. COSTIN, O. = Miron Costin, Opere. Ediție critică cu un studiu introductiv, note, comentarii, variante, indice și glosar de P. P. Panaitescu. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1958.
 • N. COSTIN, L = Nicolaie Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601. Ediție cu o introducere de loan Șt. Petre. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1942. (Scriitori romîni vechi).
 • COSTINESCU = Ion Costinescu, Vocabular romîno-francesu. București, 1870.
 • COȘBUC, AE. = P. Vergilius Maro, Opere complete. Partea I: Aeneis. Traducere în formele originale de George Coșbuc. București, Editura Librăriei C. Sfetea, 1896.
 • COȘBUC, B. = George Coșbuc, Balade și idile. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1893.
 • COȘBUC, F. = George Coșbuc, Fire de tort. Versuri. Ediția II. București, C. Sfetea, 1898.
 • COȘBUC, P. I—II = G. Coșbuc, Poezii. [Voi.] I—II. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1953]. (Clasicii români).
 • COȘBUC, S. = Sacontala. Poemă indiană. Traducere liberă după Calidasa de George Coșbuc. [București], Editura „Cartea romînească”, [f. a.].
 • COTEANU, PL. = I. Coteanu, Prima listă a numelor romînești de plante. București, Institutul de lingvistică română, 1942. (Seria
 • II. Studii 1).

CP = T. Cipariu, Principia de limba și de scriptura. Edițiunea II revediuta si inmultita. Blasiu, 1866.

 • CPI II = De lipsă cărtice pentru învățători a neuniților rumîneștilor mai mici școale în împără[teștilejși crăieștile țări. Partea a doua. Viena, losif Curțbec, 1785.
 • C. PRAV. I—II = Carte de pravilă, ce cuprinde legele asupra faptelor răle și a călcărilor grele de poliție. Partea întîi. Carte de pravilă asupra grelilor călcări a politiceștilor orânduieli atingătoare de poliție. Parte a două. Cernăuți, Peter Echard, 1807.
 • CR (18...) = Curierul romînesc. Gazetă politică, comercială și literară. București, 1829 ș. u. Editori: I. Eliad și C. Moroiu.
 • CRĂINICEANU, IG. = Dr. Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țăranului român. Locuința, încălțămintea și îmbrăcămintea. Alimentațiunea în diferite regiuni ale țării și în diferite timpuri ale anului. București, Carol Gobl, 1895.
 • CREANGĂ, A. = loan Creangă, Scrierile lui... Voi. II: Diverse. Iași, Tipolitografia H. Goldner, 1892. [Cuprinde Amintiri din copilărie, p. 1-129].
 • CREANGĂ, GL. = Al, Vasiliu, învătățor, (Tătăruși-Suceava) și Gh. T. Kirileanu, Tălmăcire cuvintelor mai neobicinuite, făcută de... (în formă de glosar la: Ion Creangă, Opere complete. Cu o prefață și un indice. Ediție nouă revăzută. București, „Minerva”, 1906.
 • CREANGĂ, O. = Ion Creangă, Opere. Ediție critică cu note, variante și glosar de G. T. Kirileanu. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1939. (Scriitorii români moderni).
 • CREANGĂ, P. = loan Creangă, Scrierile lui... Voi. I: Povești. Iași, Tipolitografia H. Goldner, 1890.
 • CREȚEANU, M. = George Cretzianu, Melodii intime. București, Imprimeria sîntei metropolie, 1855.
 • CRITIL = Critil și Andronius. Acum întîi tipărită... de pre limba grecească pre limba noastră moldovenească... Iași, în sfînta mitropolie, 1794.
 • CUCIURAN, D. = Gh. Cuciuran, Descrierea celor mai însemnate spitaluri din Ghermania, Englitera și Franția, spre introducerea planului pentru urzîrea unui spital central în Iași. Compusă de... Iași, Institutul Albinei, 1842.
 • CUCIURAN, M. = Gh. Cuciuran, [Memoriu pentru înființarea spitalului de boli venerice]. Iași, 1849. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 4488].
 • CUCIURAN, P. = Gh. Cuciuran, Povățuiri pentru sătenii Moldovei la tîmplare de holeră. Iași, 1848.
 • CUGETĂRI, I—II = Oxenstiem, [Cugetări]. [Traducere manuscrisă din limba franceză. Cartea I, 1799, Bibi. Acad. R. P. R., cota 2773; Cartea a Il-a, 1780, Bibi. Acad. R.P.R., cota 96].
 • CULIANU, A. = N. Culianu, Curs elementar de algebră. Edițiunea a IV-a. Iași, 1890.
 • CULIANU, C. = N. Culianu, Curs de cosmografie pentru uzul școalelor secundare. Iași, Tipografia națională, 1895.
 • CULT. C. = învățătură despre cultura sau lucrarea cînepei. Buda, Tipografia Universitatei din Pesta, 1828.
 • CUPARENCU, V. = loan Cuparencu, învățătura practică a medicinei veterinare. Iași, Tipografia H. Goldner, 1860.
 • CURIOSUL (18...) = „Curiosul”. Gazetă de literatură, industrie, agricultură și noutăți. București, [1836-1837].
 • CUV. = Fontenelle, Cuvîntări pentru mulțimea lumilor, alcătuite de Fontenel filosoful și tălmăcite pe limba rumînească... [Manuscris de la începutul sec. al XlX-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1383].
 • CUV. D. BĂTR. I—III = B. Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrîni. București, Tomul I. Limba romînă vorbită între 1550-1600, Studiu paleografico-linguistic de... Cu observațiuni filologice de Hugo Schuchard, 1878. Tomul II. Cărțile poporane ale romînilor în secolului XVI, în legătură cu literatura poporană cea nescrisă, 1879. Tomul III. Istoria limbei romîne. Partea I: Principie de linguistica, 1881.

D

 • DA = Dicționarul limbii române. Tomul I, partea I: A-B. București, Librăriile Socec, 1913; Tomul I, partea II: C. București, Tipografia ziarului „Universul”, 1940; Tomul I, partea III, fascicula I: D - de. București, „Universul”, 1949; Tomul II, partea I: F—I. București Imprimeria națională, 1934; Tomul II, partea II, fascicula I: J- lacustru. București, „Universul”, 1937; Tomul II [partea III ]: Ladă-lojniță [fară editură și an ]. (Academia Română).
 • DACIA LIT. = „Dacia literară”, subt redacția lui Mihail Kogălniceanu. Ediția a doua. Iași, 1859.
 • DAME, T. = Fr. Dame, încercare de terminologie poporană romînă. București, Stabilimentul grafic I. V. Socec, 1898.
 • DA ms = Dicționarul limbii române, manuscris existent în arhivele institutelor de lingvistică ale Academiei Române.
 • DAN, U. = Pavel Dan, Urcan bătrânul. Nuvele. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1938.
 • DANIELOPOLU, F. N. I—II = Acad. D. Danielopolu, Probleme de farmacodinamie nespecifică. Voi. I. Bazele „farmacodinamiei nespecifice” și,, terapeuticii nespecifice”. Voi. II. Medicamentele considerate ca având acțiune digitalică. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1954.
 • DAS = Ducere de mână cătră aritmetică sau socoteală, pentru treaba pruncilor rumînești celor neuniților ce se învață în școale
 • 'cele mice. Tipărită în Vienna, la Iosif, nobil de Curțbec, 1777.

DAVIDOGLU, C. = Mihail Davidoglu, Cetatea de foc. (în Teatru, voi. II. [București], Editura de stat pentru literatură și artă,

 • [1951]).

DAVIDOGLU, M. = Mihail Davidoglu, Minerii. Dramă în 3 acte. [București], Editura de stat, 1949.

 • DAVIDOGLU, O. = Mihail Davidoglu, Omul din Ceatal. Dramă în 3 acte (8 tablouri). [București], Editura „Europolis”, 1948.
 • DAVILA, V. V. = Alexandru Davila, Vlaicu Vodă. Dramă în 5 acte, în versuri. Ediția a Vl-a. [București], Editura „Cartea românească”, [1938].
 • DDRF = Frederic Dame, Nouveau dictionnaire roumain-frangais. [Voi. I—IV]. Bucarest, Imprimerie de Fetat, 1893-1895.
 • DELAMARINA, P. B. = Victor Vlad Delamarina, Poesii bănățenești. întocmiri. Adunate de Dr. Valeriu Braniște. Lugoj, 1902.
 • DELAVRANCEA, A. = [Barbu] Delavrancea, Apus de soare. Dramă în IV acte. București, Socec & Comp., 1912.
 • DELAVRANCEA, H. T. = [Barbu] Delavrencea, Hagi-Tudose. Tipuri și moravuri. București, Editura Librăiei Socec, 1903.
 • DELAVRANCEA, O. II = [Barbu] Delavrancea, Opere. Voi. II: Teatru. Ediție îngrijită, prefață și bibliografie de Aurel Martin. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1954]. (Clasicii români).
 • DELAVRANCEA, S. = [Barbu] Delavrancea, Sultănica. București,Tipolitografia St. Mihalescu, 1885.
 • DELAVRANCEA, T. = [Barbu] Delavrancea, Trubadurul. București, Ig. Haimann, 1887.
 • DELAVRANCEA, V. V. = B. Delavrancea, între vis și viață. București, Socec, 1903.
 • DEMETRESCU, O. = Traian Demetrescu, Opere alese. Ediție îngrijită și comentată de Geo Șerban. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951]. (Biblioteca pentru toți).
 • DEMETRIUS, A. = Lucia Demetrius, Album de familie. Nuvele, București, Editura Fundațiilor regale, [1945]. (Scriitori romîni contemporani).
 • DEMETRIUS, C. = Lucia Demetrius, Cumpăna. Piesă în trei acte. [București], Editura de stat, [1949].
 • DEMETRIUS, C. M. = Lucia Demetrius, Cei de mâine. Trei generații. Arborele genealogic. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1958].
 • DEMETRIUS, V. = Lucia Demetrius, Vadul nou. (în Teatru, voi. II. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951]).
 • DENSUSIANU, H. L. R. vezi DHLR.

DENSUSIANU, L. = Ovid Densusianu, Literatura romînă modernă. Școala latinistă. începuturile literaturii poetice. Ediția a IV- a. București, „Cugetarea” Georgescu Delafras, [1943].

 • DENSUSIANU, L. A. = Ovid Densusianu, Limanuri albe. București, Editura „Vieții nouă”, 1912.
 • DENSUSIANU, Ț. H. = Ovid Densusianu, Graiul din Țara Hațegului. București, Socec & Co., 1915.
 • DER = Dicționar enciclopedic romîn. Voi. I: A—C (1962), voi. II: D-J (1964). București, Editura politică.
 • DESC. AM. = I. H. Campe, Descoperirea Americii. O carte foarte folositoare, alcătuită de... Acum întîi... pre romînie tălmăcită și dată afară la lumină. Tomul I, cu 4 figuri. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1816.
 • DESCR. APE = M. Wertheimer, Descrierea tuturor apelor minerale din Romînia și unele din străinătate, cele mai cunoscute și obicinuite, precum și o indicație despre modul întrebuințărei lor... București, Tipografia sântei mitropolii, 1853.
 • DESCR. AȘEZ. = Carol Munde, Descriere cu de-amănuntul asupra așezămîntului de cură cu apă rece și asupra metodului de tămăduire a lui Prisnit... Tălmăcită din nemțește și romînește. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1840.
 • DESEN. ARH. = Carol Valștain [=Wallenstein], Elemente de deseniu și de arhitectură. București, Tipografia lui I. Eliad, 1836.
 • DEȘLIU, C. = Dan Deșliu, Ceva mai greu. Versuri. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1958.
 • DEȘLIU, G. = Dan Deșliu, Goarnele inimii. București, Editura pentru literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., 1949.
 • DEȘLIU, M. = Dan Deșliu, Minerii din Maramureș. Poem. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951].
 • DEȘLIU, N. = Dan Deșliu, în numele vieții. Poeme. [București], Editura pentru literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., [1950].
 • DEX2 = Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a Il-a. București, EUE, 1998. Autorii DEX: Conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, dr. Luiza Seche, dr. Mircea Seche. Redactori: Alexandra Bumei, Elena Ciobanu, Eugenia Contraș, Zorela Creța, Valentina Hristea, dr. Lucreția Mareș, Elena Stângaciu, Zizi Ștefanescu-Goangă, Tatiana Țugulea, Ileana Vulpescu. Autorii suplimentului la DEX: Conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, Ion Dănăilă, Nicoleta Tiugan. Redactori: Elena Ciobanu, Zorela Creța, Eugenia Guțulescu, Valentina Hristea, dr. Lucreția Mareș, Georgeta Mitran, Maria Păun, Zizi Ștefanescu-Goangă, Nicoleta Tiugan, Tatiana Țugulea. Au mai colaborat: dr. Mircea Seche (la revizia definitivă), dr. Andrei Bantaș (la revizia și definitivarea etimologiilor), Aurelian Lăzăroiu de la Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice din București (la revizia și la definitivarea unor articole din domeniul tehnic), Aurelia Ulici și Rodica Zafiu (la definitivarea manuscrisului pentru tipar). Redactorii prezentei ediții: Larisa Avram, Corina Gheorghe, Daniela Grădinescu, Eugenia Guțulescu, Irina Koch, dr. Lucreția Mareș, Georgeta Mitran, Eleonora Popa, Ariadna Ștefanescu, Radu Trif, Romana Tulbure.
 • DEX-S = Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Lingvistică din București. Supliment la Dicționarul explicativ al limbii române DEX. București, Editura Academiei Republicii Socialiste Romînia, 1988. Lucrarea a fost elaborată în cadrul Sectorului de lexicologie și lexicografe al Institutului de Lingvistică din București. Autorii DEX: Conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, dr. Luiza Seche, dr. Mircea Seche. Redactori: Alexandra Bumei, Elena Ciobanu, Eugenia Contraș, Zorela Creța, Valentina Hristea, dr. Lucreția Mareș, Elena Stângaciu, Zizi Ștefanescu-Goangă,Tatiana Țugulea, Ileana Vulpescu. A colaborat la revizia etimologiilor dr. Theodor Hristea. Autorii DEX-S: Conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, Ion Dănăilă, Nicoleta Tiugan. Redactori: Elena Ciobanu, Zorela Creța, Eugenia Guțulescu, Valentina Hristea, dr. Lucreția Mareș, Georgeta Mitran, Maria Păun, Zizi Ștefanescu-Goangă, Nicoleta Tiugan, Tatiana Țugulea. Au mai colaborat: dr. Mircea Seche (la revizia definitivă), dr. Andrei Bantaș (la revizia și definitivarea etimologiilor), Aurelian Lăzăroiu de la Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice din București (la revizia și la definitivarea unor articole din domeniul tehnic), Aurelia Mihailovici, Rodica Zafiu (la definitivarea manuscrisului pentru tipar).
 • DHLR I—II = Ovide Densusianu, Histoire de la langue roumaine. Paris, Emest Leroux. Tome premier: Les origines, 1901. Tome II: Le seizieme siecle, 1938.
 • DIACONOVICI-LOGA, CH. = C. Diaconovici-Loga, Chemare la tipărirea cărților romînești și versuri pentru îndreptarea tinerilor, făcute de... Buda, Tipariul Crăieștii Universități a Ungariei, 1821.
 • DIACONOVICI-LOGA, GR. ROM. = C. Diaconovici-Loga, Gramatica romînească pentru îndreptarea tinerilor. Acum întîia oară lucrată prin... Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungariii, 1822.
 • DIACONOVICI-LOGA, O. = C. Daconovici-Loga, Ortografia sau dreapta scrisoare pentru îndreptarea scriitorilor limbii romînești. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungare, 1818.
 • DIACONU, P. = Ion Diaconu, Păstoritul în Vrancea. București, 1930. (Extras din „Grai și suflet”, revista Institutului de filologie și folclor).
 • DIACONU, VR. = Ion Diaconu, Ținutul Vrancei. Etnografie. Folclor. Dialectologie. București, Atelierele grafice Socec et Co., 1930 (Institutul de filologie și folclor).
 • DIACONU, TEODOR, comunicant din Lunca-Banului -Fălciu.

DIARIU (1817) = Diariu sau zio ar iu pe anul de la Hristos 1817, cel ce are 365 de zile. Acum întîia oară ... tipărit ... cu toată cheltuiala dumnealui Pashal Gheorg Ceapo... Buda, Chesaro-crăiasca Tipografie a Universitatei din Pestu.

 • DICȚ. = Cuvânt atestat în dicționare (contemporane).
 • DIETET. = P. Vasilici-Ungurean, Dietetica sau învățătura a păstra întreagă sănătate; a domoli boalele; a se feri de primejdia morții și a se mîntui dintr-însa. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1831.
 • T. DINU, Ț. O. = Titu Dinu, Graiul din Țara Oltului. București, Atelierele Socec et Co., 1923. Extras din revista „Grai și suflet”.
 • DIONISIE, C. = Dionisie Eclesiarcul, Chronograful Tierei Rumanești, de la 1764 pana la 1815, scris de... la anul 1814. [în TES. II, 159 ș.u. ].
 • DI = Pentru descoperirea a multor împărății și locuri, care s-au descoperit și s-au aflat de portugali. [Manuscris din a doua
 • jumătate a secolului al XVIII-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3533].

DÎMBOVIȚA (18...) = „Dîmbovița”. Foaie politică și literară. București. Redactor responsabil: Dimitrie Bolintineanu. Anul I (1858) ș.u.

 • DL = Dicționarul limbii romîne literare contemporane.Voi. I-IV. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne. Volumul I: A-C (1955); volumul al Il-lea: D-L (1956); volumul al III-lea: M-R (1957); volumul al IV-lea: S-Z (1958). (Academia Republicii Populare Romîne).
 • DM = Dicționarul limbii romîne moderne, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1958, București, Academia Republicii Populare Romîne, a fost elaborat de Institutul de Lingvistică din București al Academiei R.P.R., sub direcția prof. univ. D. Macrea. Comisia de revizie finală: prof. univ. Dimitrie Macrea, conf. univ. Ilie Stanciu, Mircea Seche, Ana Canarache,
 • Gheorghe Bulgăr. Au colabort parțial: acad. Iorgu Iordan, prof. univ. Jacques Byck, Nicolae Dănilă, Florența Sădeanu. Revizori: Cecilia Burghelea, Eugenia Contraș, Florica Ficșinescu, Ion Gheție, Gherghina Haneș, Maria Iliescu, Ecaterina Ionașcu, Georgeta Marin, Dimitrie Marmeliuc, Luiza Seche, Maria Turdeanu. Redactori: Petre Alexandrescu, Dan Bugeanu, Elena Ciobanu, Valentina Hristea, Virgil Orghidan, Lidia Sadoveanu-Cucu, Gheorghe Șerban, Zizi Ștefanescu-Goangă, Valeriu Șuteu, Marina Vlasiu, Ileana Zamfirescu. Au colaborat parțial: Jana Albin, Andrei Avram, Dorina Bârsan, Alexandrina Bumei, Ana Buzi, Steliana Costin, Ileana Dinescu, Nasica Mayer, Liana Nadolu, Ludmila Paicu, Rodica Rahmil, Flora Șuteu, Angela Vasiliu. Colectivul de etimologii: Ion Șiadbei, Stela Cismaș, Ion Popescu, Alexandrina Tzureau. Au colaborat parțial: Grigore Brîncuș, Gheorghe Mihăilă, Florica Dimitrescu-Niculescu, Alexandru Niculescu. Colectivul de ilustrații: Alexandru Alexe, Lipa Alămaru, Marcel Condor, Ilie Costescu, loan Drugă, Nicolae Popescu, Viorel Radu. Colectivul de corectură: Ion Lecca, Aurelia Brezeanu, Beatrice Grămescu, Octav Minculescu, Marieta Pietreanu. Colectivul de tehnoredacție: Valter Grigoriu, Elena Babi, Petre Brumă, Elena Preda.

DMC = Ducere de mînă cătră cinste și direptate adecă la copiii rumaneștii neuniții, cei ce în școale cele mici să învață, spre cetanie rînduită cartea. Beci, losif de Curțbec, 1777.

 • DN = Florin Marcu - Constant Maneca, Dicționar de neologisme. București, Editura științifică, 1961.
 • DN2 = Florin Marcu - Constant Maneca, Dicționar de neologisme. Ediția a Il-a. București, Editura științifică, 1968.
 • DN3 = Florin Marcu - Constant Maneca, Dicționar de neologisme. Ediția a IlI-a. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978, 1163 p.
 • DN4 = Florin Marcu — Constant Maneca, Noul dicționar de neologisme. Ediția a IV-a. București, Editura Academiei Române, 1997.
 • DOC. 1629

DOC. = document

 • DOC. EC. = Documente privitoare la economia Țării Romînești, 1800-1850. Culese de J. Cojocaru. Voi. I—II. [București], Editura științifică, 1958.
 • DOFTORII = Carte de doftorii foarte de mare folos cercate. [Manuscris de la sfârșitul secolului al XVIII-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1171].
 • DOINE = 1000 Doine, strigături și chiuituri, culese de mai mulți învățători zeloși. Culegere de doine, strigături și chiuituri, ce se obicinuiesc la jocurile și petrecerile noastre poporale. Brașov, Ciurcu, 1891.
 • DOMBROWSKI = Ritter von Dombrowski, Materialien zu einer Omis Rumăniens (în „Buletinul Societății de științe” din București, XII, p. 296-336). București, 1903.
 • DOMBROWSKI, P. = Robert Ritter von Dombrowski, Păsările Romîniei (Omis Romaniae). Descriere sistematică și biologico- geografică, completată, ilustrată și prelucrată. Traducere din limba germană, prelucrare și completare de prof. Dionisie Linția. Voi. I. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1946. (Biblioteca enciclopedică 1).
 • DONICI, F. = Al. Donici, Fabule. Cu o prefață de Emil Boldan. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1952].
 • (Biblioteca pentru toți).

DONICI, F. I—II = Al. Donici, Fabule. Cartea I—II. Ediția a doua. Iași, Cantora Foaiei sătești, 1842.

 • DONICI, Ț. = A. Pușkin, Țiganii. Tălmăcită din limba rosienească de Alexandru Donici. București, 1837.
 • DOSOFTEI, MOL. = D. Pușchilă, Molitvelnicul lui Dosoftei. Studiu de... București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, 1914. Academia Romînă. (Extras din „Analele Academiei Romîne”, seria II, tom. XXXVI, 1913-1914. Memoriile Secțiunii literare, p. 1-114).
 • DOSOFTEI, PS. = Dosoftei, mitropolitul Moldovei (1671-1686), Psaltirea în versuri, publicată de pe manuscrisul original și de pe
 • 'edițiunea de la 1673 de prof. Bianu. București, 1887, Edițiunea Academiei Romîne.

DOSOFTEI, V. S. = Mitropolitul Dosoftei, Viața șipetreacerea svinților. laș, 1682 [„ II” după V. S. însemnează „partea a II-a”].

 • DP = Ing. Zissu Kamiol, ing. Carol Neumann, prof. Radu Țițeica, Dicționar politehnic. București, Editura tehnică, 1957.
 • DR. I ș. u. = „Dacoromania”. Buletinul Muzeului limbii romîne condus de Sextil Pușcariu. Cluj, Anul I (1920-1921) ș. u.
 • DRAGOMIR, O. M. = Nicolaie Dragomir, Din trecutul oierilor mărgineni din Săliște și comunele din jur. Cluj. „Ardealul”, 1926. (Extras din „Lucrările Institutului de geografie al Universității din Cluj”, voi. II, 1926).
 • DRAGOMIRESCU, T. P. = M. Dragomirescu, Teoria poeziei cu aplicare la literatura romînă. București, Tip. Gutenberg, 1906.
 • DRAGANU, ROM. = Nicolaie Drăganu, Romînii în veacurile IX-XIV, pe baza toponimiei și a onomasticei. București, Imprimeria națională, 1933. (Academia Romînă. Studii și cercetări. XXI).
 • DRAGHICEANU, C. = Mathei Drăghiceanu, Elemente de cosmographia prelucrate în usul școalelor secundare. Text + charta. București, H. C. Wartha, 1866.
 • DRAGHICI, D. = V. Drăghici, Doctorul și iconomul casnic sau Rețeti pentru tot soiul de boali omenești. Iași, Tipografia lui Adolf Bermann, Podul vechi, 1858.
 • DRAGHICI, R. = Sardariul Vasile Drăghici, Robinson Cruzoe, sau Întîmplările cele minunate a unui tînăr, compus de Kampe și tradus pe românie de... Parte I (p. 1-136) - II (p. 137-338). Ieși, Tipografia Albinei, 1835.
 • M. DRAGHICI, F. I, III = Fizica sau știința firii. Partea I, III. în limba romînească tradusă de Meletie Drăghici. [Manuscris de la începutul sec. al XlX-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cotele 3304-3305].
 • MANOLACHE DRĂGHICI, I. = Manuil [=Manolache] Drăghici, Iconomia rurală și dumesnică sau învățătură pentru lucrarea pămîntului și îmbunătățirea gospodăriei de cîmp și de casă. Culeasă din cărți în limbi străine de postelnicul... Iași, Tipolitografia Albinei, 1834.
 • MANOLACHE DRĂGHICI, R. = Manolachi Drăghici, Rețete cercate în număr de 500 din bucătăria cea mare a lui Robert, întîiul bucătar a curții Franției. Potrivit pentru toate stările. Tradus de postelnicul... Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1846.
 • DRESDA = Trista întîmplare a cetății Dresda. De la spargerea încoace a podului pînă la apărarea cetății. La Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1814.
 • DRLU = Dicționariu rumanesc, latinesc și unguresc. Din orenduiala excelenții sale preasfmțitul Ioann Bobb, vladicul Făgărașului... în două tomuri. Cluj, cu tipariul Tipografiii Colegiumului reformaților, prin Stephan Torok. Tom. I: A-L, 1822: tom. II: M-Z, 1823.
 • DS = Dicționar tehnic silvic (Romîn-francez-german-englez-italian-ungar-rus) de ing. Aurelian Ionescu și ing. Ștefan Sprangate. București, Tip. „Tirajul”, 1936.
 • D. SUP. = Datorințele supușilor cătră monarhul lor. Pentru folosul școalelor romînești celor din Țara Ungurească și din părțile eii împreunate. Buda, Tipografia Universitatei ungurești, 1806.
 • DT = Dicționar tehnic. [București], Editura tehnică, 1953.
 • DUMITRACHE = Biv vel stolfnic] Dumitrache, Istoria evenimentelor din Orient cu referință la principatele Moldova și Valahia din anii 1769-1774, scrisă de... și editată, după copia lui Necolai Piteșteanul din anii 1782, de V. A. Urechia. București, Tipografia Academiei Romîne, 1889. Extras din Analele Academiei Romîne. Seria II. Tom. X. Memoriile Secțiunei istorice, p. 351 ș. u.
 • DUMITRAȘCU, STR. = N. I. Dumitrașcu, Strigoii. Din credințele, datinile și povestirile poporului român. București, Cultura
 • națională, 1929. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn XXXVIII).

DUNĂREANU, CH. = N. Dunăreanu, Chinuiții. Nuvele și schițe din viața de port. București, „Minerva”, 1907.

 • DUNĂREANU, N. = N. Dunăreanu, Nuvele și schițe. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1952].
 • DUNĂREANU, R. = N. Dunăreanu, Răsplata. Nuvele. București, „Minerva”, 1908.
 • DZ = Dissertație a lui Ioann Burgher M. D. despre zahar carele din must de tulei de cucuruz și de jugastru se face. Scurtată și pre limba rumînească prefăcută. La Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei ungurești din Peșta, 1813.

E

 • EC. AGR. = Probleme de economie agrară. București, Editura de stat pentru literatură politică, 1957. (In ajutorul celor ce studiază probleme de economie concretă).
 • ECONOMIA = Povățuire cătră Economia de cîmp, pentru folosul școalelor romînești celor din Țara Ungurească și din părțile ei
 • 'împreunate. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1806.

EFTIMIU, C. = Victor Eftimiu, Cocoșul negru. Fantezie dramatică în șase acte. București, Editura „Viața romînească”, 1920.

 • EFTIMIU, î. = Victor Eftimiu, înșir-te mărgărite!... Strămoșii. Rapsozii. București, Editura Librăriei Socec, 1922.
 • EFTIMIU, N. = Victor Eftimiu, O nuntă aristocratică. Nuvele. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1952].
 • EG = Elementuri de gheografîe pentru trebuința tinerilor începători. [București], 1834.
 • EGT = Elementuri despre gheometrie. Elementuri despre trigonometria dreptliniată. [Manuscris dintre anii 1820-1830; Bibi. Univ. Iași, cota III—11].
 • EL. AN. = Elemente de anatomie descriptivă. București, 1857.
 • ELEM. ALG. = Hippolyte Sonnet, Întîile elemente de alghebră a lui... Traduse din franțuzește de D. P[aulid], cu un adaos din ale sale lucrări. București, Tipografia Colegiului național, 1852.
 • ELEM. G. = Elementele gheografiei, cuprinzătoare preliminarelor și descrierei ghenerale a cinci părți a pămîntului. Partea I. Iași, Tipografia s[fintei] mitropolii, 1834.
 • EMINESCU, G. P. = M. Eminescu, Geniu pustiu. Roman inedit. Cu o introducere critică și cu note de Ion Scurtu. București, Editura „Minerva”, 1904.
 • EMINESCU, I. V. = M. Eminescu, Icoane vechi și icoane nouă. Vălenii de Munte, „Neamul romînesc”, 1909.
 • EMINESCU, L. P. = M. Eminescu, Opere complete. Voi. I: Literatură populară. Scrieri inedite. București, Editura „Minerva”, 1902. [S-a utilizat Motive din popor, p. 100-219].
 • EMINESCU, N. = Mihail Eminescu, Nuvele. Iași, Editura Librăriei școalelor Frații Șaraga, [f. a.].
 • EMINESCU, O. I, IV = M Eminescu, Opere. Ediție critică îngrijită de Perpessicius. [Voi]. I: Poezii tipărite în timpul vieții. București, Editura Fundația regală pentru literatură și artă, 1939; voi. IV: Poezii postume. București, Editura Academiei R. P. R., 1952.
 • EMINESCU, P. = Mihai Eminescu, Poesii. Ediția a șaptea. București, Socecu, 1895.
 • EMINESCU, P. L. = Eminescu, Proză literară. Ediție îngrijită de Eugen Simion și Flora Șuteu. Cu un studiu introductiv de Eugen Simion. București, Editura pentru literatură, 1964.
 • EMINESCU, S. P. = M. Eminescu, Scrieri politice și literare. Manuscrise inedite și culegeri din ziare și reviste. Voi. I (1870-1877). Ediție critică. București, „Minerva”, 1905.
 • ENC. AGR. = Marea enciclopedie agricolă. Director C. Filipescu. [Voi. I-V]. București, Editura P. A. S.Vol. E 1937; vol.II: 1938; voi. III: 1940; voi. IV: 1942; voi. V: 1943.
 • ENC. ROM. = Enciclopedia română, publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului romîn, de Dr. C. Diaconovici. Sibiu, W. Kraft. Tomul I: A-Copenhaga, 1898; tomul II: Copepode-Keman, 1900; tomul III: Kemet-Zymotic 1904.
 • ENC. TEHN. I—II = Ing. Nic. P. Constantinescu, Enciclopedia invențiunilor tehnice. [Voi. I—II]. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1939 (I), 1942 (II). (Biblioteca informativă).
 • ENC. VET. = General veter. Gr. Hortopan, Enciclopedia veterinară. Creșterea și boalele animalelor domestice. Ediția Il-a. București Tipografia „Revista geniului”, [f. a.].
 • EPISCUPESCU, A. = Șt. V. Episcupescul, Apele metalice ale Rumîniii mari. Cercetate, descrise și însoțite cu o dietetică și macroviotică... de... Buzău, Tipografia sfintei episcopii, 1837.
 • EPISCUPESCU, O. I. = Vasilie Episcupescul, Oglinda înțelepciunii, cunoștința sineșului, cuprinzătoare de antropologhie și cosmologhie, spre aflare puterilor omului și ale naturii. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1843.
 • EPISCUPESCU, PRACTICA = Ștefan Vasilie Episcupescul, Practica doctorului de casă, cunoștința apărării ș-a tămăduirii țoalelor bărbătești, femeiești și copilărești. C-o prescurtare de hirurgie, de materia medică și veterinerie, pentru doctor și norod. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1846.
 • EPISCUPESCU vz și PISCUPESCU.

EPURE, P. = loan Epure, Poesii și cîntecepoporale din Bănat, culese de... Brașov, Ciurcu, 1892.

 • ER = [Curs de economie rurală]. [Manuscris moldovenesc de la jumătatea sec. al XlX-lea; probabil o traducere din limba franceză; Bibi. Acad. R.P.R., cota 785].
 • ETIMOL. = Tretaj pentru tihnologia etimolog[hică\. [Fragment de gramatică. Manuscris moldovenesc, semnat „Theofan, 1810”; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3051].
 • EUSTATIEVICI, GR. RUM. = Dimitrie Eustatievici Brașoveanul, Gramatica rumînească. Brașov, 1757. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 583].
 • EUSTATIEVICI, I. = Dimitrie Eustatievici, Scurt izvodpentru lucruri de obște și de chilin în scrisori de multe chipuri. De pre limba slovenească pre limba rumînească scoasă... Sibii, Chesarocrăiasca rumînească privileghiata a Răsăritului Tipografie a lui Petru Bart, 1792.
 • EUSTATIEVICI, P. = Ducere de mînă sau povățuire cătră aritmetica sau socoteală, pentru întrebuințarea pruncilor rumânești celor neuniți ce să învață în școalele cele mici. îndreptată în limba românească prin Dimitrie Eustatievici... Sibii, Tip. Petru Bart, 1789.
 • EUSTRATIE, PRAV. = Carte romînească de învățătură de la Pravilele împărătești și de la alte giudețe. Cu zisa și toată cheltuiala a lui Vasile Voievodul... din multe scripturi tălmăcită din limba ilenească în limba romînească. Botoșani, 1875.
 • EV. CONT. = Curs elementar. Seria manualelor 1949/50. Ediția a Il-a (Min. Finanțelor).

F

 • F (18...) = „Familia”, foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrațiuni. Pesta, apoi Oradea Mare. Redactor responsabil, proprietar și editor: losif Vulcan. Anul I (1865), ș. u.
 • FABIAN-BOB = V. Fabian-Bob, Gheografia elementară cuprinzătoare preliminarelor și descrierei ghenerale a celor cinci părți a pământului. Compusă de... Ediția a doua. Iași, tipografia Albinei, 1840.
 • FACTOR, M. = A. Factor, Manualul meu. Carte de obște folositoare pentru economii de casă și de cîmp. Dată la lumină de... București, Tipografia lui Eliad, 1837.
 • FAUNA R.P.R. I—II = Fauna Republicii Populare Romîne. Voi I—II. București, Editura Academiei R.P.R., 1958. (Academia Republicii Populare Române).
 • FAUNA R. P. R. VIIIj = Fauna Republicii Populare Romîne. Insecta. Voi. VIII, fascicula I. [București], Editura Academiei R.P.R., 1951. (Academia Republicii Populare Române).
 • FAUNA R.P.R. î. I = Fauna Republicii Populare Romîne. îndrumător. Partea I. [București], Editura Academiei R.P.R., 1951. (Academia Republicii Populare Romîne).
 • FATU, D. = Dr. A. Fătu, Descrierea și întrebuințarea apei simple și a apelor minerale din Moldova. Compusă de... Iași, Tipografia romîno-franceză, 1851.
 • FATU, M. = Anstasie Fătul, Manual pentru învățătura moașelor. Compus de banul... Iași, Tipografia Buciumului romîn, 1852.
 • FD I ș. u. = Fonetică și dialectologie. [București], Editura Academiei R.P.R., Voi. I. (1958) ș. u. (Academia Republicii Populare Romîne, Institutul de lingvistică din București).
 • F. DUM. I—II = Foaia duminecii, spre înmulțirea cei de obște folositoare cunoștințe. Alcătuite de o soțietate de învățați. [Partea I—II]. Brașov, Tipografia lui loan Gott, 1837.
 • XL

FILARET, M. aprilie = Mineiul, luna lui aprilie, carele s-au tipărit acum întîi rumînește... prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Rîmnicului... la anul de la Hristos 1780.

 • FILARET, M. mai = Mineiul, luna lui mai, carele s-au tipărit acum întîi rumînește... prin nevoința și tălmăcirea iubitoriuluui de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Rîmnicului... la anul de la Hristos 1780.
 • FILARET, M. iunie = Mineiul, luna lui iunie, carele s-au tipărit acum întîi rumînește... prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Rîmnicului... la anul de la Hristos 1780.
 • FILARET, M. iulie = Mineiul, luna lui iulie, carele s-au tipărit acum întâi rumînește... prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Rîmnicului... la anul de la Hristos 1780.
 • FILARET, M. august = Mineiul, luna lui august, carele s-au tipărit acum întîi rumînește, prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Rîmnicului... la anul de la Hristos 1780.
 • FILIMON, C. I—II = Nicolaie Filimon, Ciocoii vechi și noi. în „Revista romînă” II și III (București), 1862, 1863.
 • FILIMON, O. I—II = Nicolaie M. Filimon, Opere. [Voi. I—II]. Ediție, glosar și bibliografie de George Baiculescu. Cu o introducere de George Ivașcu. [ București ], Editura de stat pentru literatură și artă, [1957], (Clasicii romîni).
 • FILIPESCU, D. I—II = Leon Filipescu, Dascalul agronomiei sau mînoducătorul practic în toate ramurile economiei. De pe limba ghermană, a dfumnealui] Șlipf, cu adaosuri pentru Prințipate, prelucrat de... Partea I—II, cu figuri. Iași, Institutul Albinei, 1844.
 • FIN. COLH. = Finanțele colhoznice. București.
 • FIS. = T. E. Ciocanelli, Estract de fisiognomie, fisionomie și patognomie. După Lavater, Kiuro de la Șambra, la Porta, Lebran și alți fisionomiști... întocmit de... București, Tipografia bisericească din sfânta mitropolie, 1855.
 • FIZICA manual.

FIZIOGN. = Mihai Strilbițki, Curioznică și în scurt arătare celor ce iubesc a cerca vrednice învățături din Fiziognomie. Tălmăcită di pe limba nemțească în cea rasască, cum și pe limba această moldovenească. S-au tălmăcit și s-au tipărit în tipografie cea politicească de popa... Iași, 1785.

 • FL (1838) = „Foaie literară pe I semestru al anului 1838”. întocmită de redactorul Gheorghe Bariț. Anul I-lea. Brașov, tipărită la Ioan Gott.
 • FLACĂRA = „Flacăra”. Revistă social-politică și literar-artistică. [București], Piața Scânteii, 1963 ș. u.
 • FL. D. (1680) = Floarea darurilor. [Manuscris din 1680; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1436].
 • FLECHTENMACHER, T. = I. Mori son, Tractație despre izvorul sănătății și pricina boalilor. [Traducere de Cr. Flechtenmacher, Iași; manuscris din 1829-1831; Bibi. Acad. R.P.R., cota 368].
 • FLORA MOLD. I—III = I. Szabo, Flora Prințipatului Moldovei. Iași. [Manuscris în trei volume, 1840-1842; Bibi. Muzeului de ist. naț. al Univ. Iași, cota II 503].
 • FLORA R.P.R. I-VI = Flora Republicii Populare Române. Flora Republicae Popularis Romanicae. Voi. I-VI. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1952-1958. (Academia Republicii Populare Romîne).
 • FLORESCU, G. = Florian, Gemenii din Bergam. Comedie într-un act, tradusă de la... de praporșcicul I. Florescul. București, Tipografia lui I. Eliad, 1836.
 • FM (18...) = „Foaie pentru minte, inimă și literatură”. Brașov, 1838-1865.
 • FN = Emil Vârtosu, Foletul novei. Calendarul lui Constantin Vodă Brâcoveanu. 1693-1704. București, 1942.
 • FOLC. TRANSILV. I—II = Folclor din Transilvania. I—II. Texte alese din colecții inedite. Cu un cuvânt înainte de Mihai Beniuc. [București], Editura pentru literatură, 1962.
 • FONTANIN, C. = G. Mar. Fontanin, Curs elementariu de geografia fisică și matematică. Cu o introducțiune în studiul geografiei. De... în usul tinerimii studioase. București, Tipografia Colegiului național, 1855.
 • FOTINO, ap. ȘIO.

FRĂȚILĂ, S. î. = Frățilă Bene, Scurtă învățătură pentru vărsatul cel mîntuitori. Scrisă de... Dată a doua oară la lumină, mai avuțită. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei de la Pestu, 1817.

 • FRÂNCU-CANDREA, M. = Teofil Frîncu și George Candrea, Romînii din Munții Apuseni (Moții). Scriere etnografică cu 10 ilustrațiuni în fotografie. București, Tipografia modernă, 1888.
 • FRUNZĂ, Z. = Eugen Frunză, Zile slăvite. Versuri. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951].
 • FULEA, B. = Moisi Fulea, [Bucoavnă de normă]. De... Sibiu, [1815].
 • FUND. = Fundamentalnice legi pentru granița militărească al Carlstadului, Varasdinului, Banalului, Slavoniei și a Bănatului. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1808.
 • FUNDESCU, L. P. I—II = I. C. Fundescu, Literatura populară, basme, orații, păcălituri și ghicitori, adunate de... Cu o introducere despre literatura populară de d. B. P. Hajdeu. Edițiunea a IV revăzută și adăogită. Voi. I: Basme. București, Tipolitografîa Dor. P. Cucu, 1896. Voi. II: Anecdote, păcălituri, ghicituri și orații. București, H. Steinberg, 1896.
 • FURNICĂ, D. C. = Dum. Z. Furnică, Documente privitoare la comerțul romînesc 1473-1868. Cu o scrisoare a d-lui profesor N. Iorga. Publicate de... București, Tipografia Romînia nouă. Theodor I. Voinea, 1931.
 • FURNICĂ, I. C. = D. Z. Furnică, Din istoria comerțului la romîni, mai ales băcănia. Publicațiune de documente inedite 1593-1855. București, Socec, 1908.
 • FURTUNĂ, C. = Dumitru Furtună, Cuvinte scumpe. Taclale, povestiri și legende romînești. Cu un glosar la sfîrșit. Culese de... București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, 1914. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XXIII).
 • FURTUNĂ, V. = Dumitru Furtună, Vremuri înțelepte. Povestiri și legende romînești. Culese de... București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea și Librăria națională, 1913. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XV).

G

 • GALACTION, A. = Gala Galaction, Opere alese. Voi. II: Articole. Ediție îngrijită de Teodor Vîrgolici, cu o introducere de D. Micu. Editura pentru literatură, 1961.
 • GALACTION, O. = Gala Galaction, Opere. [Voi.] L București, Editura pentru literatură și artă a Societății scriitorilor din R. P. R., 1949.
 • GALACTION, O. A. I—II = Gala Galaction. Opere alese. I. Doctorul Taifun. Roxana. Papucii lui Mahmud. Nuvele și povestiri. București, Editura de stat pentru literatură și artă, voi. I: 1956; voi. II: 1958.
 • GALAN, B. I—II = V. Em. Galan, Bărăgan. [București], voi. I, Editura de stat pentru literatură și artă, [1954]; voi. II, Editura Tineretului, 1959.

GALAN, Z. R.= V. Em. Galan, Zorii robilor. Roman. Ediția a Il-a. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951].

 • GÂLDI, M. PHAN. = Gâldi Ladislas, Les mots d’origine neogrecque en roumain ă Vepoque des Phnariotes. Budapest, 1939.
 • GANE, N. I—III = N. Gane, Novele. Voi. I—III. Ediția a Vl-a. [București], Editura „Viața romînească”, 1921. (Biblioteca pentru toți).
 • C. GANE, TR. V. = C. Gane, Trecute vieți de doamne și domnițe. Voi. II. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1935. (Scriitori romîni contemporani).
 • GAVRIL, NIF. = Chir Gavriil Protul, adecă marele Sfetagorei, Viața și traiul sfinției sale părintelui nostru Nifon, patriarhul Țarigradului... Scrisă de... București, Tipografia cărților bisericești, 1888.
 • GCRI—II = M. Gaster, Chrestomație romînă. Texte tipărite și manuscrise (sec. XVI-XIX), dialectale și populare, cu o introducere, gramatică și un glosar româno-francez de... Voi. I: Introducere, gramatică, texte (1550-1710). Voi. II: Texte (1710-1830). Dialectologie, literatură populară, glosar. Leipzig-București, F. A. Brockhauss-Socec & Co., 1891.
 • GENILIE, G. = I. Genilie, Geografie istorică, astronomică, naturală și civilă a continentelor în general și a Romîniei în parte.
 • București, Tipografia lui Eliad, 1835.

GENILIE, P. = I. Genilie, Prințipuri de geografie sau începuturi de geografie statistică, politică, fizică și astronomică. București, Tipografia Colegiului național, 1841.

 • GENILIE, PRINCIP. = I. Genilie, Principe de geografie pentru tinerimea studioasă. [Ediția a doua]. București, Tipografia Colegiului național, 1851.
 • GEOGR. DAC. = V. Popescu-Scriban, Mică geografie a Daciei, Moldovei și a Țărei Romînești. Publicată de pitariu... Ieși, Tipografia Albinei, 1838.
 • GEOGR. MAT. = Gheografia matimatică, naturală, politică. [Note manuscrise aparținând lui loan Belciugățeanu, datate: 1837, ianuarie 6; Bibi. Acad. R.P.R., cota 776].
 • GEOGR. N. = V. Fabian și D. Guști, Geografia nouă pentru shoalele începătoare. Partea astronomică și fizică, de răposatul
 • paharnic V. Fabian. Partea politică cu geografia Moldovei, de stolnicul D. Guști. Ediția a IlI-a. Iași, Institutul Albinei, 1843.

GEOLOGIA = Geologia. Manual pentru clasa a Xl-a de Ion Băncilă. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.

 • GEOMETRIA A. M. = Al. Costinescu, Geometria pentru studenții... din Academia mihăileană. De paharnicul... [Manuscris din secolul al XlX-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1814].
 • GEOMETRIE VIII = Geometrie. Manual pentru clasa a VUI-a de Cezar Coșniță și G. D. Simionescu. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.
 • GEOMETRIE IX = Geometrie. Manual pentru clasa a IX-a de G. D. Simionescu și Cezar Coșniță. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.
 • GEOM. SP. = Geometrie în spațiu. Manual pentru clasa a X-a reală de Cezar Coșniță. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.
 • GEORGESCU-TISTU, B. = N. Georgescu-Tistu, Folclor din județul Buzău. București, Cultura națională, 1928 (Academia Română. Din viața poporului român. XXXIV).
 • GEORGESCU-TISTU, O. B. =N. Georgescu-Tistu, Orientări bibliologice. București, 1938.
 • GHEOGRAFIA, II = Partea a doua a gheografiiipentru arătarea globului. [Manuscris din 1802; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1152].
 • GHEOGRAFIE = Gheografie noauă, care cearcă de obște toată fața a sferii... [Traducere manuscrisă din grecește făcută în Moldova pe la 1780; Bibi. Arhivelor Statului -Iași, cota 121].
 • GHEOM.-TRIGON. = începuturile gheometriii a lui Volfii, a căria parte cea întăi arată începuturile a gheometriei ce să zice epipedos, adecă măsurare de cîmp. începuturile trigonomeriii cei di pi cîmp. [Traducere manuscrisă din neogreacă făcută în Moldova în jurul anului 1800; Bibi. Acad. R.P.R., cota 923].
 • GHEORGACHI, CER. (1762) = Dan Simonescu, Literatura romînească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762. Studiu și text de... București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1939. [Secția istorică III. Studii].
 • GHEORGHI, LOGOFĂTUL, ap. LET III, 148.

GHERASIM, IST. = Voltaire, Istoria craiului Sveziei Carol 12. [Traducere manuscrisă din limba franceză făcută de arhimandritul Gherasim din Iași, la 1792; Bibi. Univ. Iași, cota IV -5].

 • GHERASIM, T. = Abatele Prau, Taina francmasonilor, care acum întăi s-au tălmăcit de pe limba franțozască pe limba moldovenească de chir Gherasim... la velet 1787, oct. 20. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 451].
 • GHEREA, ST. CR. I—III = I. Gherea (C. Dobrogeanu) Studii critice. Volumul I, edițiunea 2-a, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1890; volumul II, edițiunea II, București, „Viața romînească”, 1923; volumul III, edițiunea 3-a, București, „ Viața românească”, [f. a.].
 • GHERGHEL, O. = Omu de lume sau sontice regule cuviințiii, grației, mai alesului mod a vieței și a adevăratelor blîndețe, spre întribuințarea tinerimei romanești. Acum întîi pe limba dacoromână tradus și adaus de Vasile Gherghely de Csokotis. Viena, Tipografia lui Dimitrie Davidovici, 1819.
 • GHERMAN, TR. comunicat din Timiș și din Sâmboteni - Turda.

GHEȚIE, R. M. = Ion Gheție, Dicționar român-maghiar pentru școală și privați. Romăn-magyar szotăr. Budapest, 1896.

 • GHIBĂNESCU, I. Z. I-VI = Gh. Ghibănescu, Ispisoace și zapise. (Documente slavo-romîne). Voi. I-VI. Iași, Tipografia Dacia, 1906-1923; Huși, 1924-1933.
 • GHIBĂNESCU, S. I. I-XXXV = Gh. Ghibănescu, Surete și ivzoade. Publicate de... Voi. I-XXXV. Documente slavo-romîne. Iași, 1906-1933.
 • GHICA, A. = Ion Ghica, Amintiri din pribegia după 1848. Nouă scrisori către V. Alecsandri. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1889.
 • GHICA, C. E. I—III = Ion Ghica, Convorbiri economice. Edițiunea a treia. Voi. I—III. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1887.
 • GHICA, S. = Ion Ghica, Scrisori către V. Alecsandri. Edițiune nouă. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1887.
 • GHICA - STURDZA, A. = Ion Ghika și Dimitrie A. Sturdza, Ajutorul comerciantului, al agricultorului și al inginerului. Greutăți și măsuri. București, Socec și Comp., 1873.
 • I. D. GHICA, P. = Moliere, Precioasele. Comedie într-un act, tradusă de... București, Tipografia lui Eliad, 1835.
 • GIUGLEA, C. L. = George Giuglea, Cercetări lexicografice. Elemente latine în limba romînă. I. București, Inst. de arte grafice Carol Gobl, 1909.
 • GIUGLEA, U. = G. Giuglea, Uralte Schichten und Entwicklungsstufen in der Struktur der dakorumănischen Sprache. Centrul de studii și cercetări privitoare la Transilvania. Sibiu, 1944.
 • GI = „Gazeta învățămîntului”. Organ al Ministerului învățământului, Culturii și al Uniunii sindicatelor din instituțiile de învățămînt și cultură. [București], 1961 ș. u.
 • GÎRLEANU, L. = Em. Gîrleanu, Din lumea celor care nu cuvîntă. Ediția IV. București, Editura Librăriei Universala Alcalay & Co., 1927.
 • GÎRLEANU, N. = Em. Gîrleanu, Nucul lui Odobac. Nuvele și schițe. București, „Minerva”, 1910.
 • GL = „Gazeta literară”. Organ săptămânal al Uniunii scriitorilor din Republica Populară Romînă. București. Anul I (1954) ș. u.
 • GLOSAR REG. = V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, Glosar regional. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, [1961].
 • GL. V. J. = Glosar din Valea Jiului. [Material manuscris cules din Valea Jiului].
 • GM (18...) = „Gazeta din Moldavia”. Urma Albinei romînești, cu a ei foileton. Iași. Anul I (1850) ș. u.
 • GOGA, C. P. = Octavian Goga, Ne cheamă pămîntul. Poezii. București, Editura „Minerva”, 1909.
 • GOGA, P. = Octavian Goga, Poezii. București, „Minerva”, 1907.
 • GOGA, POEZII = Octavian Goga, Poezii. Text ales și stabilit, prefață, note, bibliografie de I. D. Bălan. București, Editura pentru literatură, 1963.
 • GOGA, Ț. N. = Octavian Goga, Țara noastră.
 • GOLESCU, E. = Neofit Vamva, Elementari de filosofie morală. Alcătuite de... și tălmăcite în limba romînească, spre folosul tinerilor romîni, de Constantin Radovici dintre Golești. București, Tipografia de la Cișmea, 1827.
 • GOLESCU, î = Constantin (Dinicu) Golescu, însemnare a călătoriei mele, făcută în anul 1824, 1825, 1826. Tipărită din nou și însoțită de o introducere de Nerva Hodoș. București, Tipografia „Cooperativa”, 1910.
 • GOLESCU, P. = [Dinicu Golescu], Adunare de pilde bisericești și filosofești, de întâmplări vrednice de mirare, de bune gândiri și bune năravuri, de fapte istoricești și anecdote. Tălmăcite de pre limba grecească în cea romînească de Constantin din Golești. Deosebită în trei părți. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei 1826.
 • GOLESCU, T. = [DINICU GOLESCU], Adunare de tractaturile ce s-au urmat între preaputernica împărăție a Russiii și nalta Poartă... Tălmăcită de Constandin Radovici din Golești. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1826.
 • I. GOLESCU, B. = Iordache Golescu, Băgări de seamă asupra canoanelor gramaticești, de... București, Tipografia lui Eliad, 1840.
 • I. GOLESCU, C. = Condica limbii rumînești. Alcătuită dă dumnealui... [Manuscris în șapte volume, circa 1832; Biblioteca Academiei Romîne, cotele 844-850].
 • GOLOGAN, C. R. = N. G. Gologan, Cercetări privitoare la trecutul comerțului romînesc din Brașov. București, 1928.
 • GORJAN, H. I—IV = I. Gherasim Gorjan, Halima sau povestiri mitologhicesti arabești, pline de băgări de seamă, și de întîmplări foarte frumoase și de mirare... [Voi] I-IV. [București], tom. I și II: 1835; tom. III: 1837; tom. IV: 1838.
 • GOROVEI, C. = Artur Gorovei, Cimiliturile romînilor. Edițiunea Academiei Romîne. București, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1898.
 • GOROVEI, CR. = Artur Gorovei, Credinți și superstiții ale poporului romîn. București, Librăriile Socec & Comp., Pavel Sura, C. Sfetea, 1915. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XXVII).
 • GORUN, F. = Ion Gorun, Goethe, Faust. Tragedie. Traducerea de... București, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1906.
 • GRAIUL, A. comunicat (Reviga)

GRAIUL I. = Graiul nostru. Texte din toate părțile locuite de romîni, publicate de I. A. Candrea, Ov. Densusianu, Th. Speranția. [Voi] I. București, Socec & Co., 1906.

 • GRAM. MOLD. = Verb-scrib-reguleta sau Gramatica moldovoromînească. Prescrise de-al doilea din cărțile d[sale] d-[lui] Gheorghe Dimitriu, în Seminaria Socola. [Manuscris din jurul anului 1840; Bibi. Acad. R. P. R., cota 528].
 • GRAM. ROM.1 I—II = Gramatica limbii romîne. Voi. I: Vocabularul, fonetica și morfologia; voi. al Il-lea: Sintaxa. [București], Editura Academiei R.P.R., 1954. (Academia Republicii Populare Romîne).
 • GRAM. ROM.2 I—II = Gramatica limbii romîne. I—II. Ediția a Il-a, revăzută și adăugită. București, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1963.
 • GRAUR, E. = Al. Graur, Etimologii romînești. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1963.
 • GRAUR, F. L. = Al. Graur, încercare asupra fondului principal lexical al limbii romîne. [București], Editura Academiei R.P.R.,
 • 1954.

GRAUR, I. L. = Al. Graur, Introducere în lingvistică. București, Editura științifică, 1958. GRAUR, S. L.= Acad. Al. Graur, Studii de lingvistică generală. [București], Editura Academiei R.P.R., 1955.

 • GRĂDIȘTEANU, D. P. = Moliere, Domnu Pursoniac. Comedie în trei acte. Tradusă de d. Gr. Grădișteanul fiul... București, 1836.
 • GR. BĂN. = Romul S. Molin, Din graiul bănățenilor. (Glosar publicat în „Noua revista romînă”, București, 1910, voi. VIII, nr-le 13-14, p. 191-196.
 • GRECEANU, î. = Polyzois Contos, învățături de multe științe, folositoare copiilor creștinești cei ce vor vrea să învețe și să știe dumnezeiasca scriptură. Așăzate de dascălul..., iar acum tălmăcite dupre cea grecească pre limba românească... [de] Nicodim Greceanul. Sibii, Tipografia lui Ioann Bart, 1811.
 • GRECESCU, FL. = Doctoral D. Grecescu, Conspectul florei Romîniei. Plantele vasculare indigene și cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul Romîniei, considerate sub punctul de vedere sistematic și geografic. București, Tipografia „Dreptatea”, 1898.
 • GRECU, P. = Vasile Grecu, Cărți de pictură bisericească bizantină. Cernăuți, Tiparul „Glasul Bucovinei”, 1936.
 • GREGORIAN, CL. = M. Gregorian, Graiul din Clopotiva. (Extras din revista „Grai și suflet”, VII, București, 1937).
 • GRIGORIE, L. = Ioan Damaschin, Loghică, care acum întîi s-au tălmăcit în limba patriei, cu îndemnarea preasfințitului mitropolit al Ugrovlahiei chir Grigorie... de carele iaste și tălmăcită. București, Tipografia sfintei mitropolii, 1826.
 • GRIGORIU, E. = S. Gessner, Erast. Povestire de o tragedie păstorească. împărțită în două părți, și tălmăcită din limba nemțească în limba grecească... iar acum tălmăcită în limba moldovenească de cătră dumneaei sărdăreasa Zoița, din îndemnul soțului său... Costachi Grigoriu. [Iași], 1822.
 • GRIGORIU-RIGO, M. P. I—II = Gr. Grigoriu-Rigo, Medicina poporului. Memoriul I: Boalele oamenilor. Memoriul al Il-lea: Boalele vitelor. București, Gobl, 1907. (Extras din Analele Academiei Romîne. Seria II. Tom. XXX. Memoriile Secțiunii literare).
 • GR. R. (1835) = Gramatică rumînească. Tipărită cu cheltuiala din casa școalelor publice și primită în clasurile de începători. București, Tipografia lui Eliad, 1835.
 • GR. R. (1853) = Gramatică romînească. Primită în clasele de începători ale școalelor publice. A douăsprezecea ediție. București, Librăria lui A. Daniilopulul, 1853.
 • GR. R. N. I—II = Gramatică romînească și nemțască pentru tinerimea națională. Voi. I—II. Brașov, Tipografia lui Ioan Gott, 1838-1839.
 • GRIGOROVITZA, în „Noua revistă romînă”.

GR. S. I ș. u. = „Grai și suflet”. Revista Institutului de filologie si folclor publicată de Ovid Densusianu. București, Atelierele Socec & Co. Voi. I (1924) ș. u.

 • GS = Gheografie a tuturor stăpînirilor. [Manuscris din 1834; Bibi. Acad. R.P.R., cota 2771].
 • GT (18...) = „Gazeta de Transilvania”. Redactor: George Barițiu. Brașov. Anul I (1839) ș. u.
 • GTN (18...) = „Gazeta Teatrului național”. București. Anul I (1835) ș. u.
 • GUȘTI, G. V. = D. Guști, Geografia veche. Pentru clasele colegiale din Academia Mihăileană. Iași, Institutul Albinei, 1843.

H

 • H I-XVIII = Răspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P Hasdeu (Manuscris legat în 18 volume; cifra romană indică volumul manuscrisului, cea arabă localitatea anchetată).
 • HALIMA (1783) = Halima. [Manuscris din 1783; Bibi. Acad. R.P.R., cota 2587].
 • HAMANGIU, C. C. = Const. Hamangiu, Codul civil român. Conform textului oficial. Precedat de Constituțiune și un index alfabetic. București, Carol Miiller, 1897. (Biblioteca pentru toți).
 • HASDEU, I. C. I—II = B. P. Hasdeu, Istoria critică a romînilor. Pamîntul țărei romînești. Volumele I—II. București, Imprimeria statului și Tipografia Antoniu Mănescu, 1875.
 • HASDEU, I. V. = B. Petriceicu-Hasdeu, Ion-Vodă cel cumplit. București, Imprimeria Ministerului de Resbel, 1865.
 • HASDEU, R. V. = B. Petriceicu-Hasdeu, Răzvan și Vidra. Poemă dramatică în cinci cînturi. București, Editura Leon Alcalay, 1909. (Biblioteca pentm toți).
 • HASDEU, S. I. = B. P. Hasdeu, Sarcasm și ideal. 1887-1896. Ultimii nouă ani de literatură. București, Socec, 1897.
 • HASDEU, T. C. = B. P. Hasdeu, Trei crai de la răsărit. Comedie în 2 acte. București, 1879.
 • HELIADE, A. = I. Eliad, Aritmetica lui L. B. Francoeur. Tradusă și pusă în lucrare în Școala națională din Sfântul Sava de...
 • București, Tipografia lui Eliad, 1832.

HELIADE, AMF. = I. Eliad, Amfitrion. Comedie în trei acte, de la Mollier. Tradusă de... București, Tipografia lui Eliad, 1835. HELIADE, B. = I. Eliad, Bărbatul bun. Din povestirile morale ale lui Marmontel. Tradus de... București, Tipografia lui Eliad, 1832. HELIADE, C. = I. Eliad, Culegere din scrierile lui..., de proză și de poezie. București, Tipografia lui Eliad, 1836. [Ediția cu 144 de

 • pag-]-

HELIADE, D. C. = L [Heliade-] Rfădulescu], Don Chischot de la Mancha. Din scrierile lui M. Cervantes. Tradus în romînește din franțozește după Florian de... București, Tipografia lui Eliad, 1840.

 • HELIADE, D. J. = I. Eliade, Don Juan. De la lord Byron. Poemă epică, tradusă de... București, Tipografia lui Eliade, 1847. HELIADE, F. = Lucrările Soțietății fdarmonice de 1a, 1 dechemvrie 1833 pînă la 1 aprilie 1835. București, Tipografia lui Eliad, 1835.
 • HELIADE, F. B. = I. Eliad, Femeia bună. Din povestirile morale ale lui Marmontel. Tradusă de... București, Tipografia lui Eliad, 1832.
 • HELIADE, GRAM. = I. Eliad, Gramatică romînească. [Manuscris anterior anului 1828; Bibi. Acad. R.P.R., cota 4796]. HELIADE, GR. P. = I. Eliad, Regulile sau gramaticapoeziii. Traduse în mmânește de... București, 1831. (Adaos literal la „Curierul romînesc”, partea a Il-a).
 • HELIADE, GR. ROM. = I. Eliad, Gramatică romînească. De... [Sibiu], 1828.
 • HELIADE, HR. = I. Eliad, Hristianismu la începutul său. Ecstract din Cele din urmă zile ale lui Pompei. Imitație... de... București, Tipografia lui Eliad, 1836.
 • HELIADE, L. B. I—III = I. Eliade, Din scrierile lui lord Byron. Partea I—III. Traduse de... București, Tipografia lui Eliad, 1834. HELIADE, M. = Voltaire, Fanatismul sau Mahometproorocul. Tragedie în cinci acte, tradusă de L Eliad. București, Tipografia lui Eliad, 1831.
 • HELIADE, M. P. = I. Eliade, Meditații poetice. Dintr-ale lui A. de La Martin. Traduse și alăturate cu alte bucăți originale prin... [f. 1.], 1830.
 • HELIADE, O. I—II = I. Heliade-Rădulescu, Opere. Tomul I—II. Ediție critică, cu introducere, note și variante de D. Popovici.
 • București, Fundația regală pentm literatură și artă. I: 1939; II: 1943.

HELIADE, PARALELISM = I. Heliade, Paralelism între limba romînă și italiană. (Partea a Il-a cu titlul: Paralelism între dialectele romîn și italian sau forma ori gramatica aqestor două dialecte...). Partea I—II. [București, Tipografia lui Heliade], 1840-1841.

 • HELIADE, V. = I. Eliade, Vocabular de vorbe streine în limba romînă, adică: slavone, ungurești, turcești, nemțești, grecești etc.
 • București, Tipografia lui Eliade, 1847.

HEM = B. Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice si poporane a romînilor. Tomul I—III. București, Stabilimentul grafic Socec și Teclu. Tom I—II: 1887; tom III: 1893. [Add. după numărul volumelor I—III însemnează „Addenda”].

 • HEPITES, I. = C. Hepites, Însemnări asupra pietrilor meteorice și asupra puțurilor arteziene. Adunate de... Brăila. [Manuscris din 1835; Bibi. Acad. R.P.R., cota 2859].
 • HERODOT (1645) = Herodot (1645). Traducere românească publicată după manuscrisul găsit în mănăstirea Coșula de N. Iorga.
 • Vălenii de Munte, Tip. „Neamul românesc”, 1909.

HERZ.-GHER. M. I ș. u. = E. Herzog și V. Gherasim, Glosarul dialectului Mărginean, în „Codrul Cosminului”, I-VII (1924-1932). Cernăuți, Institutul de Arte Grafice și Editura „Glasul Bucovinei”.

 • HILL, GRAM. LAT. = Gheorghe Hill, începuturi de gramatică latină. Pentm clasele de limba latină, în Colegiul Sfântul Sava.
 • București, Tipografia Colegiului, 1842.

HODOȘ, C. = E. Hodoș, Cîntece bănățene. Cu un răspuns d-lui Dr. G. Weigand. Caransebeș [Editura proprie], [1898].

 • HODOȘ, P. P. = Enea Hodoș, Poezii poporale din Banat. Culegere I publicată de... Caransebeș, editor Enea Hodoș, 1892.
 • HOGAȘ, DR. I—II = C. Hogaș, Pe drumuri de munte. București, Fundația regală pentru literatură și artă. Voi. I: Amintiri dintr-o călătorie în Munții Neamțului, 1944. Voi. II: Răzlețe și diverse, 1947.
 • HOGAȘ, H. = Calistrat Hogaș, Cuconul Ioniță Hrisanti. București, „Cartea romanească”, [1938].
 • HOGAȘ, M. N. = Calistrat Hogaș, în Munții Neamțului. Ediția III. București, Editura „Cartea romînească”, [1937].
 • HOL = Povățuiripentru holeră. [București; foi volante din 1829-1830].
 • HOLBAN, R. = Maria E. Holban, Un raport francez despre Moldova (1828) al consulului Lagan. Buletinul comisiei istorice a Romîniei, voi. IX. București, Tip. „Datina romînească”, 1930.
 • HOREA, C. = Ion Horea, Coloană în amiază. Versuri. București, Editura pentru literatură, 1961.
 • HOREA, P. = Ion Horea, Poezii. București, Editura pentru literatură și artă, 1956.
 • HRISOVERGHI, A. = Al. Dumas, Antoni. Dramă în cinci acte. Din compunerile lui... Tradus în romînește de A. Hrisoverghi. București, Tipografia lui Eliad, 1837.
 • HRISOVERGHI, P = A. Hrisoverghi, Poezii. Ediție completă. Iași, Cantora Foaiei sătești, 1843.
 • HRONOGRAF, ap. GCR.

HUBOGI, î. = I. Hubogi, Oarecare învățături pentru căutarea boalelor și prăsirea vitelor domestice. Alcătuite și întîia oară date la lumină în limba rumînească, pentru folosul de obște, de... București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1842.

 • HURMUZAKI, XI = Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romînilor. Voi. XI (1517-1612), cuprinzând dommente^adnnateradnotate și publicate de Neculai Iorga, sub auspiciile Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice și ale Academiei Române, București, 1900.

I

 • IA I—II = Istoria Americăi... acum întăi tălmăcită în dialectul moldovenesc prin osteneala smeritului Gherasim, arhimandrit mitropoliei lașului. [Traducere manuscrisă din grecește; tom I, 1800; tom II, 1795; Bibi. Univ. - Iași, cota IV-17].
 • IACOB, MAT. SUP. = Caius Iacob, Curs de matematici superioare. București, Editura tehnică, 1957.
 • IACOV, SYN. = Iacov, mitropolitul Moldovei, Synopsis, adecă adunare de multe învățături care acum întîi s-au tipărit întru acestași chip... Iași, 1757.
 • IARCU, D. S. I—II = J. Jaclot, Doppia scriptură sau ținerea catastișelor, în partidă simplă și în partidă îndoită. Alcătuită în douăzeci și una de lecții... [Traducere din limba franceză de D. Iarcu]. Partea I—II. București, Tipografia lui Eliade, 1844-1845.
 • IARCU, S. A. = Dimitrie Iarcu, Mesuri și greuteți sau Aritmetica soțială. Culeasă și tipărită de... București, Tipografia „Secolului”,
 • 1857.

IBRĂILEANU, A. = G. Ibrăileanu, Adela. Fragment din jurnalul lui Emil Codrescu ( iulie-august 189...). București, Editura „Adevărul”, [f. a.].

 • IBRĂILEANU, S. = G. Ibrăileanu, Scriitori romîni și străini. Iași, Editura „Viața romînească”, 1926.
 • IBRĂILEANU, S. L. = G. Ibrăileanu, Studii literare. București, „Cartea românească”, [1930].
 • IBRĂILEANU, SP. CR. = G. Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura romînească. Ediția II. Iași, „Viața romînească ”, 1922.
 • I. C., POEZII = I[oan] Cfantacuzino], Poezii nouă. [Dubăsari sau Movilău, 1796?].
 • IC. LUM. (184. . .) = „Icoana lumei”. Foaie pentru îndeletnicirea moldoromînilor. Iași, 1840-1841; 1845-1846.
 • I. CR. I ș. u. = „Ion Creangă”, revistă de limbă, literatură și artă populară. Bîrlad, Anul I (1954) ș. u.
 • IL = „lașul literar”. Revistă a Uniunii scriitorilor din R.P.R. Filiala Iași. Anul I (1954) ș. u.
 • IMBERIE (1789) = Imberie și Margarona. [Manuscris din 1789; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1817].
 • I. NAT. = Gh. Șincai, Istoria naturei sau a firei. [Traducere manuscrisă din limba germană^ dupăJHelmuth, de pe la 1810; Bibi. Filialei din Cluj a Acad. R.P.R., fondul Oradea, cota 40].
 • INSTR. = [Instrucțiunipentru iertarea dezertorilor]. Cluj, 1796. [Foaie volantă].
 • INSTR. D. = [Instrucțiunipentru iertarea dezertorilor]. Cluj, 1797. [Foaie volantă].
 • INSTRUCȚIE = Instrucție pentru școalele romanești în Bănat. Buda, Tipografia Universității ungurești, 1809.
 • INSTRUCȚII = Instrucții [date de losif al Il-lea, împăratul Austriei]. Sibiu, 1787.
 • INSTRUCȚIUNI = [Instrucțiuni pentru evidența populației]. Sibiu, 1785. [Foaie volantă].
 • IOANOVICI, TEHN. = Dr. ing. Liviu Ioanovici, Tehnologia mecanică. Ediția a VH-a [București], Editura de stat, 1949.
 • G. IONESCU, C. T. = George Ionescu, Călăuza tipografului. Cu un rezumat din istoricul tipografiei de la invențiune și până în zilele noastre. București, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1906. [S-au extras termenii din Vocabularul de cuvinte tipograficești de la p. 407 ș. u.].
 • I. IONESCU, C. = loan Ionescu, Calendar pentru bunul gospodar. Iași, Cantora Foaiei sătești, 1845.
 • I. IONESCU, D. = Ion Ionescu, Agricultura romînă din județul Dorohoi. București, Imprimeria statului, 1866.
 • I. IONESCU, F. = I. Ionescu de la Brad, Ferma modelă și Institutul de agricultură în Moldavia. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1847.
 • I. IONESCU, M. = Ion Ionescu, Agricultura romînă din județul Mehedinți. București, Imprimeria statului, 1868.
 • I. IONESCU, P. = Ion Ionescu, Agricultura romînă din județul Putna. București, Imprimeria statului, 1869.
 • I. IONESCU, V. = I. Ionescu de la Brad, Vitele albe din Englitera. Traducție. Iași, Institutul Albinei, 1842.
 • R. IONESCU, C. = R. Ionescu, Cînturi intime. Poesii, București, Librăria A. Danilopol, 1854.
 • T. V. IONESCU, E. = Theodor V. Ionescu, Electricitatea. Curs... București, Editura tehnică, 1957.
 • IONESCU-BOTENI, S. N. = Ion Ionescu-Boteni, Din satul nostru. Nuvele și schițe. București, „Minerva”, 1908. IONESCU-MUSCEL, FIL. = Prof. ing. Iosif Ionescu-Muscel, Curs de filatură. București, Editura „Tehnica textilelor”, 1947. IONESCU-MUSCEL, ȚES. = Prof. ing. Iosif Ionescu-Muscel, Tratat de țesătorie. București, Editura „Tehnica textilelor”, 1948. IONESCU-RION, C. = Raicu lonescu-Rion, Culegere de articole. Cu o prefață de Pompiliu Andronescu-Caraioan. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951]. (Biblioteca pentru toți).
 • IONESCU-TEODOSIU, J. Ș. = D. Ionescu și Gr. Teodosiu, Jocuri școlare, pentru uzul familiilor și al școalelor. Ediția a Il-a.
 • București, Steinberg, 1905.

IORDAN, G. = Iorgu Iordan, Gramatica limbii romîne. București, „Cartea romînească”, [1937].

 • IORDAN, L. M. = Iorgu Iordan, Lexicul graiului din sudul Moldovei (în revista „Arhiva”, organul Soc. istorico-filologice, Iași, anul XXVIII 1921, p. 186-202).
 • IORDAN, L. R. = Acad. prof. Iorgu Iordan, Limba romînă contemporană. [București], 1956. (Ministerul Învățămîntului). IORDAN, L. R. A. = Iorgu Iordan, Limba romînă actuală. O gramatică a „greșelilor”. [Ed. a II-a]. București, Editura Socec et. Co., [1948].
 • IORDAN, N. L. I = Acad. Iorgu Iordan, Nume de locuri romînești în Republica Populară Romînă. Volumul I. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1952.
 • IORDAN, STIL. = Iorgu Iordan, Stilistica limbii romîne. București, Institutul de linguistică romînă, 1944. (Societatea română de linguistică. Seria II. Studii 4).
 • IORDAN, T. = Iorgu Iordan, Toponimia romînească. București, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1963.
 • IORGA, A. I—II = N. Iorga, Anciens documents de droit roumain. Avec une preface contenant l’histoire du droit coutumier roumain.
 • Volume I—II. Paris-Bucarest, 1930-1931.

IORGA, B. R. = N. Iorga, Brașovul și romînii. Scrisori și lămuriri. București, Socec, 1905. [în Iorga S. D. X].

 • IORGA, C. D. = N. Iorga, Cîteva documente de cea mai veche limbă romînească. (Sec. alXV-lea și alXVI-lea). București, Carol Gobl, 1906. (Extras din Analele Academiei Romîne. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secțiunii istorice No. 2).
 • IORGA, C. I., I—III = N. Iorga, Istoria romînilor în chipuri și icoane. Volumul I—III. București, „Minerva”, 1905-1906.
 • IORGA, D. B., I—II = N. Iorga, Documente romînești din arhivele Bistriței. (Scrisori domnești și scrisori private). Partea I—II.
 • București, Socec & Comp., 1899-1900.

IORGA, I. L. I—III = N. Iorga, Istoria literaturii romînești în veacul al XlX-lea, de la 1821 înainte. In legătură cu dezvoltarea culturală a neamului. Voi. I—III. Voi. I: București, Editura „Minerva”, 1907; voi. II: București, Editura „Minerva”, 1908; Voi. III: Vălenii de Munte, Editura „Neamul Romînesc”, 1909.

 • IORGA, L. I—II = N. Iorga, Istoria literaturii romîne în secolul alXVIII-lea (1688-1821). Voi. I—II. București, Editura „Minerva”, 1901. IORGA, L. R. = N. Iorga, Istoria literaturii religioase a romînilor până la 1688. București, Socec, 1904.
 • IORGA N. R. A. I—II = N. Iorga, Neamul romînesc în Ardeal și Țara ungurească. Voi. I—II. București, „Minerva”, 1906.
 • IORGA, S. D. I-XXXI = N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria romînilor. Voi. I-XXXI. București, „Minerva”, 1901-1906.
 • IORGA, S. N. = N. Iorga, Scrisori de negustori. București, 1925.
 • IORGA, V. F. = N. Iorga, Viața femeilor în trecutul romînesc. Vălenii de Munte, „Neamul Românesc”, 1910.
 • IORGOVICI, O. = Paul Iorgovici, Observații de limba rumînească... Buda, Tip. Crăiasca Universitate, 1799.
 • IOSIF, A. R = Alexapcku Petoffi, Apostolul și alte poezii. Traduceri libere de Șt. O. Iosif. [București], Editura Librăriei „Universala”, [f. a.]. (Bibi. pentru toți, nr. 99).
 • IOSIF, P. = St. O. Iosif, Poezii (1901-1902). București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1902.
 • IOSIF, PATR. = St.O. Iosif, Patriarhale. Poesii. București, Editura „Viața romînească”, 1922.
 • IOSIF, T. = St. O. Iosif, Tălmăciri. București, Editura „Minerva”, 1909.
 • IOSIF, V. = St. O. Iosif, Versuri. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1952]. (Biblioteca pentru toți).
 • IOVESCU, N. = Ion Iovescu, Nuntă cu bucluc. Roman. București, „Cugetarea”, [1935].
 • IPOCRAT = Alegerile lui Ippocrat. [Manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; Bibi. Univ. Iași, cota VI-1].
 • ISAC, O. = Emil Isac, Opere. Ediție definitivă, îngrijită de Miron R. Paraschivescu. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1946.
 • ISANOS, Ț. L. = Magda Isanos, Țara luminii. Versuri. București, Editura pentru literatură și artă, 1946.
 • ISANOS, V. = Magda Isanos, Versuri. București, Editura pentru literatură, 1964.
 • ISER = Andrei Iser, Vocabular romînesc-nemțesc. Brașov, I. Gott, 1850.
 • ISIS (185...) = Isis sau Natura. Jurnal pentru răspîndirea științelor naturale și ecsacte în toate clasele. Redijat de doctor Iulius Barasch. București, Imprimeria națională a lui I. Romanov et Comp. Anul I (1856) ș. u.
 • ISMINI = [Eumathios Macrembolites, întâmplările lui Ismini și ale Isminiei]. [Manuscris din 1789; Bibi. Univ. Iași, cota 11-69]. ISPIRESCU, L. = P. Ispirescu, Legende sau basmele romînilor. Adunate din gura poporului. București, Tipografia Academiei Romîne, 1892.
 • ISPIRESCU, M. V. = P. Ispirescu, Isprăvile și viața lui Mihai Viteazul. Edițiunea a doua. București, Tipografia Academiei Romîne, 1885. ISPIRESCU, U. = P. Ispirescu, Din poveștile unchiașului sfătos. Basme păgînești întocmite de... Cu o precuvîntare de A. I.
 • Odobescu. Partea I. București, Tipografia Academiei Romîne, 1879.

IST. AM. = Istoria Americăi... acum întîi tălmăcită în dialectul moldovenesc prin osteneala smeritului arhimandrit Gherasim...

 • [Manuscris din 1795; Bibi. Acad. R.P.R., cota 40].

IST. A. Z. = Vincent Voiture, Istoria lui Alțidalis și a Zelidiei. [Traducere manuscrisă din limba franceză, de la 1783; Bibi. Acad. R.P.R., cota 343].

 • IST. CAROL XII = Istoria craiului Sfeziei Carol al XH-lea, tălmăcită pe limba moldovinească de sfinția sa... Gherasim, arhimandritul mitropoliei lașului, despărțită în 8 cărți. [Manuscris din 1799; Bibi. Acad. R.P.R., cota 4619].
 • IST. M. = loan Albineț, Manual de istoria principatului Moldaviei... Partea I. Iași, 1845.
 • IST. NAT = Gh. Șincai, Vocablari ce ține de istoria naturei. [Manuscris dintre anii 1804-1808; Bibi. Filialei Cluj a Acad. R. P. R. fondul ORADEA, cota 125].
 • ISTRATI-LONGINESCU, CH. = Dr. C. I. Istrati și G. G. Longinescu, Curs metodic de chimie și mineralogie pentru licee și cursuri speciale. Ediția IV. București, Carol Gobl. 1908.
 • IST. R. M. = Istorie lui Raimond și a Mărinei, amorezați, și a maică saAmeliei. [Manuscris din 1808; Bibi. Acad. R.P.R., cota 445]. IST. Ț. R. = Istoria Țării Romînești de la octombrie 1688 pînă la martie 1717. Cronică anonimă. Ediție întocmită de Constantin Grecescu. [București], Editura științifică, 1959.
 • IST, UNIV. LTV = Prescurtarea istoriii universale. Tălmăcită după cea elinească în limba noastră romînească... de chir Grigorie.
 • București. Voi. I—II: 1826; voi. III—IV: 1827.

IZV. I ș. u. = „Izvorașul”, revistă muzicală și populară. Tumu-Severin, Tipografia și Legătoria de cărți Victor P. Măldărescu. Anul I (1920) ș. u.

 • IZVOADE = C. Giurescu, Izvoadele lui Tudose Dubău, Miron Logofătid și Vasile Demian. București, Atelierele grafice Socec et Comp., 1915. (în „Buletinul Comisiei istorice a Romîniei ”, voi I. Cu 6 planșe în fotocopie).
 • î

ÎNCEPUTURI = începuturi temeinice ale istoriii de obște. Istorii vechi. Partea dintăi. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1798. ÎNDREPTAREA = îndreptarea dregătoriilor de ținerea sănătății de grijepurtătoare... Cluj, 1831. [Foaie volantă].

 • ÎNDR. MORAL. = îndreptări moralicești, tinerilor foarte folositoare. Cu cheltuiala j upînului Ioann Logofet. Buda, Tipografia Universitatei ungurești din Peșta, 1813.
 • ÎNSEMNARE = însemnare pentru cîte doftorii să află întru această cărticică. [Manuscris anterior anului 1788; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3750].
 • ÎNȘTIINȚARE = înștiințare... scoasă de Soțietatea filosofească a neamului rumînesc în mare prințipatul Ardealului. [Sibii, 1975]. ÎNTÎMPL. = Intîmplările războiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moscova ș. c. I. Tălmăcită de pre nemție... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1814.
 • ÎNV. ADEV. = A. Szots și J. Eckstein, învățătură adevărată pre scurt a vindeca boala sfranțului. Sibii, Petru Bart, 1803. ÎNVĂȚĂTURA = învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor ale vitelor celor cu coarne, precum și a cailor, a oilor și a porcilor.
 • Buda Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1816.

ÎNV. DASC. = învățături cătră dăscălii normalicești a școalelor neunite din marele prințipat al Ardealului. Sibii, 1809.

 • ÎNV. FRĂG. = L. Mitterpacher, învățătură despre cultura sau creșterea frăgarilor și a vermilor de mătasă... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta, 1823.
 • ÎNV. IN. = învățătură despre semănarea inului, pentru Bohemia, Moravia și Silezia. Liov, 1804.
 • INV. LUCR. = învățătură pentru lucrătorii de tăbacă în Țara Ungurească și Galiția. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1823.
 • ÎNV. POM = Fr. Heintl, învățătură pentru prăsirea pomilor. Buda, Crăiasa Tipografie a Universitatei ungurești, 1812.
 • ÎNV. ȘT. = Mult de lipsă și folositoare învățături și științe despre mai multe lucruri. [Traducere manuscrisă din grecește, din 1832;
 • 'Bibi. Univ. Cluj, cota 1938/85].

ÎNV. TAB. = învățătură pentru sămănătorii de tăbac din Bucovina. Liov, [circa 1800].

 • INV. VIN. = Ludovic Mitterpacher, învățătură despre agonisirea viței de vie și despre măiestria de a face vin, vinars și oțet. întocmită de autorii Șaptal, Rozier, Parmentier și Dussieux, și întru acest chip scurtată de..., iară acum prefăcută în limba romînească. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești din Peșta, 1813.
 • INV. ZĂH. = I. Neuhold, învățătură de a face sirup și zăhar din mustul tuleilor de cucuruz, după ce s-au cules cucuruzul de pre ei. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1812.

J

 • JAHRESBER. I ș. u. = Gustav Weigand, Jahresbericht des Instituts fur rumănische Sprache (Rumănische Seminar) zu Leipzig. Leipzig, Johann Ambrosius Barth. Voi. I-XXIX, 1894-1921.
 • JARNIK - BÎRSEANU, D. = Dr. loan Urban Jamik și Andrei Bîrseanu, Doine și strigături din Ardeal. Date la iveală de... București, 1885. (Edițiunea Academiei Romîne).
 • JEBELEANU, C. = Eugen Jebeleanu, Ceea ce nu se uită. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1945.
 • JEBELEANU, V. A. = Eugen Jebeleanu, Versuri alese. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1954.
 • JIANU, C. = Nicolaie Jianu, Cumpăna luminilor. Roman. [București], Editura tineretului a C. C. al U.T.M., 1952.
 • JIPESCU, O. = Gligore M. Jipescu, Opincaru, cum este și cum tribuie să hie săteanu. Scriere-n limba țăranului muntean. București, 1881.
 • JN = „Justiția nouă”. Revistă juridică democratică. București, Editura cooperativei Justiția nouă. An I, 1945.
 • JOJA, S. L. = Ath. Joja, Studii de logică. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960.
 • JUN. LIT. I ș. u. = „Junimea literară”. Revistă literară și științifică sub direcția unui comitet de redacție. Editor și redactor responsabil: I. Ni stor. Cernăuți, Suceava. Anul I (1904) ș. u.

K

 • KLEIN, D. = Gâldi Lâszlo, Samuelis Klein Dictionarium Valachico-Latinum. (Erdelyi Tudomânyos Intezet). Budapest, 1944.
 • KLOPȘTOCK, F. — Sărmanul Klopștock, Feciorul lui nenea Take Vameșul. Biblia unui trecut 1879—1925 [Voi.] II, București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1935.

KOGĂLNICEANU, A. = M. Kogălniceanu, Album istoric și literar. Ilustrat cu 12 litografii. Iași, Librăria nouă, [1845].

 • KOGĂLNICEANU, C. = M. Kogălniceanu, Cuvîntpentru deschiderea cursului de istorie națională în Academia mihăileană, rostit în 24 noiembrie 1843. București, Editura Librăriei Socec et Co., 1909. (Biblioteca romînească enciclopedică Socec, nr. 52).
 • KOGĂLNICEANU, S. = M. Kogălniceanu, Scrisori (1834-1849). Cu o prefață, un indice de lucruri, de nume proprii și de cuvinte de Petre V. Haneș. București, „Minerva”, 1913.
 • KOGĂLNICEANU, S. A. = Mihail Kogălniceanu, Scrieri alese. Omul. Opera. Comentarii. Ediție îngrijită de prof. Al. I. Ștefanescu. [București], Editura de stat, 1948.
 • KOTZEBUE, U. = [August] Kotzebue, Urîrea de oameni și pocăința. [Traducere manuscrisă din 1816; Bibi. Acad. R.P.R., cota 2911].
 • KRETZULESCU, A. = N. A. Krețulescu, Manual de anatomie descriptivă. București, 1843.
 • KRETZULESCU, M. = F. E. Fodere, Manual pentru îngrijitorii și îngrijitoarele de bolnavi, pentru îngrijitoarele de femei lehuze,

pentru moașe și pentru mume de familie îndeobște. De... Tradus în românește [de N. A. Kretzulescu]. București, Tipografia lui Eliade, 1842.

L

 • L = „Luceafărul”. Revistă a Uniunii scriitorilor din R.P.R. [București]. Anul I (1958) ș. u.
 • LABIȘ, P. = Nicolaie Labiș, Primele iubiri. Poezii. [București], Editura pentru literatură, 1962.
 • LAURIAN, F. = A. Delavigne, Manual de fdosofie. Lucrat după programma Universității de la Paris din 1840... Tradusă de A. Treb.
 • Laurian. București, Colegiul național, 1846.

LAURIAN, M. III = T. Laurian, Manual de geografie pentru clasa III a școalelor primare din Moldavia. Lucrat după metodul inductiv... Edițiunea a doua. Iași, Tipografia lui Goldner, 1857.

 • LAURIAN, M. IV = A. T. Laurian, Manual de geografie pentru clasa IV-a [ș]coaielor primare din Moldavia. Iași, Tipografia Buciumului român, 1857.
 • LAZARINI, M. = Prof. G. Lazarini, Matematică. Partea I-a. Iași, Tipografia româno-francesă, 1854.
 • LAZĂR, A. = Gh. Lazăr, Aritmetică matematicească. București. [Manuscris din 1821; Bibi. Acad. R.P.R., cota 2787].
 • LAZĂR, P. T. = [Gh. Lazăr?], Povățuitoriul tinerimei cătră adevărata și dreapta cetire. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei a Ungariei, 1826.
 • LAZĂR, T. = Gh. Lazăr, Trigonometria cea dreaptă. București. [Manuscris din 1821; Bibi. Acad. R.P.R., cota 2788].
 • LĂCUSTEANU, A. = Amintirile colonelului Grigore Lăcusteanu, publicate și adnotate de Radu Crutzescu. Cu un comentar istoric de I. C. Filitti. București, Fundația regală pentru literatură și artă..., 1935. (Biblioteca documentară).
 • LĂNCRĂNJAN, C. I—III = Ion Lăncrănjan, Cordovanii. Roman. I—III. București, Editura pentru literatură, 1963.
 • LĂZĂRESCU, S. = A. Lăzărescu, Sanuto. Dramă în cinci acte. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1851.
 • LB = Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemțesc, care de mai mulți autori, în cursul a trideci și mai multor ani s-au lucrat, seu: Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum quod a pluribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est. Budae, 1825.
 • LECA, CR. = A. von Kotzebue, Cruciații. [Dramă tradusă de Constantin Leca]. Craiova, 1839.
 • LEG. COND. = învățătură a însuși stăpînitoarei măriri Ecaterinii II cătră orînduita epitropiepreste alcătuirea arătării a unii noao Legiuitoare condică. Tălmăcită pre limba moldovenească și tipărită... de Toma II logofet, la anii de la Hristos 1773. [Iași].
 • LEG. EC. PL. = Legislația economieiplanficate. București, 1949.
 • LEON, ST. = Pentru știința stihiilor, unde să cuprindi și alte științi... [Tălmăcită de preasfinția sa mitropolitu Leon din limba franțuzască în ce moldovinească...]. [Manuscris din 1814; Bibi. Acad. R.P.R., cota 194].
 • N. LEON, MED. = Dr. N. Leon, Istoria naturală medicală a poporului romîn. București, 1903 (Extras din „Analele Academiei Române”. Seria II. Tom. XXV. Memoriile Secțiunii științifice)
 • LESNEA, A. = George Lesnea, Argint. Poezii. București, Editura „Cartea romînească”, [1938].
 • LESNEA, C. D. = George Lesnea, Cîntec deplin. Versuri. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1934. (Scriitori romîni contemporani).
 • LESNEA, I. = George Lesnea, Izvod. Poezii. [București], Casa școalelor, 1943.
 • LESNEA, P. E. = George Lesnea, Poeme de Serghei Esenin. [Traduse de...]. A treia ediție. Iași, Cartea Moldovei, 1943.
 • LET. I—III = M. Kogălniceanu, Letopisițile Țării Moldovii, publicate pentru întâiași dată de... Tom. I—III. Iași, [La Cantora Foaiei sătești și Institutul Albinei romînești]. Tom I: KOGĂLNICEANU, p. I -XXXVIII, M.COSTIN, p. 214-348, URECHE, p. 95-207, N. COSTIN, p. 35-89 și A 6-29, 40-54, 59-105, EVSTRATIE LOGOFĂTUL, A 3-4, MISAIL CĂLUGĂRUL, A 4-5, SIMION DASC., P. 4,30 - 37, 55 -58, 1852; tom II: N. COSTIN, p. 3-130, AXINTE URICARIUL, p. 133-192, NECULCE, p. 195-458, 1845; tom III: MUȘTE, p. 7-80, AMIRAS, p. 85-174, CANTA, p. 177-178, E. KOGĂLNICEANU, p. 189-286, GHEORGACHI, p. 289 -324 1846. [Indicația „A” după voi. I însemnează „Apendicele” tomului I].
 • LET.2 I—III = Mihail Kogălniceanu, Cronicele Romîniei sau Letopisețele Moldaviei și Valahiei. A doua edițiune... Tom. I—III. București, Imprimeria națională, Tom. I—II: 1872; tom. III: 1874.
 • LEX. BOBB = Dictionariu rumanesc, lateinesc si unguresc den orenduialapre osfintitului Ioan Bobb, vladeiculFagarasului. Cluj,

1822. LEXIC REG.= Lexic regional. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1960. (Societatea de științe istorice și filologice).

 • LEX. MARS. = Dr. Carlo Tagliavini, II ,,Lexicon Marsilianum”. Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo. București, Cultura națională, 1930, (Academia Română. Etudes et recherches. V).
 • LEX. TEHN. vezi LTR.

LINȚIA, P. II—III = Dionisie Linția, Păsările din R.P.R. Voi. II—III. [București], Editura Academiei R.P.R., 1954-1955.

 • LIT. ANTIMONARHICĂ = Din literatura antimonarhică. [București], Editura pentru literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., [1950]. (Biblioteca pentru toți).
 • LITINSCHI, M. = D. Litinschi, Manual de agronomie practică pentru Moldova. Iași, Tipografia Buciumului român, 1853.
 • LEX. BUD. vezi LB.

LIUBA - IANA, M. = Sofronie Liuba și Aurelie Iana, Topografia satului și hotarului Măidan. [Urmată de Studiu despre celți și numele de localități, de dr. At. M. Marienescu]. Caransebeș, 1895. [S-a utilizat numai Topografia satului și hotarului Măidan].

 • LLI ș. u. = „Limbă și literatură”. București, Societatea de științe istorice și filologice. Voi. I (1955) ș. u.
 • LM = A. T. Laurian si I. C. Massim, Dicționariul limbei romane. După însărcinarea dată de Societatea Academică Română. Elaborată ca proiect. București, Noua tipografie a laboratorilor romîni. Tomu I (.A-H), 1871 [în realitate: 1873 ]; tomu II (colaboratori Iosef Hodoș și G. Barițiu: I—Z), 1876; tom III: Glossariu, care cuprinde vorbele din limba romînă străine prin originea sau forma lor, cum și cele de origine înduioasă, 1871 [în realitate: 1877].
 • LOBEL, C. = Teofil Lobel (Lobel Efendi), Contribuțiuni la stabilirea originii orientale a unor cuvinte românești. București, Institutul de arte grafice, Carol Gobl, 1908. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXX. Memoriile Secțiunii literare).
 • LOVINESCU, C. IV, V, VII, VIII = Eugen Lovinescu, Critice. Ediție definitivă, [București], Editura Ancora, IV, V, VII: 1928; VIII: 1914-1923.
 • LOVINESCU, M. = E. Lovinescu, Memorii (1900-1916). București, Cugetarea, [f. a.].
 • H. LOVINESCU, C. S. = Horia Lovinescu, Citadela sfărîmată. Dramă în 3 acte. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1955].
 • LP = Scurtă arătare despre luarea Parisului și alte întîmplări. De la un iubitori de pace. Buda, Crăiasa Tipografie a Universitatei ungurești, 1814.
 • L. ROM. = „Limba română”. [București]. Academia Republicii Populare Romîne. (Institutul de lingvistică). Anul I (1952) ș. u.
 • LTR = Lexiconul tehnic român. București, Editura tehnică, Voi. I: 1949; voi. II: 1950; voi. III : 1951; voi. IV: 1952; voi. V: 1954; voi. VI-VII: 1955. Vezi și LEX. TEHN.
 • LTR2 = Lexiconul tehnic român. I ș. u. Elaborare nouă. întocmită prin îngrijirea A.S.I.T. de un colectiv sub conducerea prof. Remus Răduleț. București, Editura tehnică, 1957 ș. u.
 • LUC. I ș. u. = „Luceafărul”. Revistă literară. Budapesta. Voi. I (1901) ș. u.
 • LUCACI, M. = V. Lucaci, Manual de epidemicile boale ale dobitoacelor. București, Imprimeria sântei metropolie, 1855.
 • LUCR. FOL. = C. Vinețchi, Această cărticică, cea acum întîiași dată s-au tipărit și s-au tălmăcit după limba leșască pre limba rumînească, care cuprinde întru sine multe lucruri spre folosul a toată obștea, atît oamenilor cît și dobitoacelor... [București], 1806.

L

 • LUCR. PĂMÂNT. = Oarecare secretari ale lucrării pământului și ale meșteșugului sădirii. Tălmăcite dintru o carte a unui dascal vestit și iscusit în meșteșugul lucrării de pământ, adecă al plugului. [București], 1796.
 • LUNGIANU, CL. = Mihail Lungianu, Clacă și robot. Icoane din viața țărănimii. A IlI-a tipăritură adăugită și revăzută. București, Socec & Co., 1921.

M

 • M = „Muzica”. Revista Uniunii compozitorilor din R.P.R. și a Ministerului învățământului și Culturii. [București]. Anul I (1951) ș. u.
 • MA = [Manuil Glyzounios Hiotul, Manual de aritmetică practică]. [Traducere manuscrisă din grecește, din 1793; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1316].
 • MACARIE1, GRAM. = Macarie arhimendritul, Gramatica mold[ovenească]. Iași. [Manuscris de pe la 1770; Bibi. Acad. R.P.R., cota 102].
 • MACARIE2, I = Macarei ieromoahul, Irmologhion sau Catavasieri musicesc, care cuprinde în sine catavasiile praznicilor împărătești și ale născătoarei de Dumnezeu, ale triodului și ale penticostariului... Acum întâiași dată tipărită... Alcătuit românește... după cel grecesc, de smeritul... Viena, 1823.
 • MACARIE2, T. = Macarie ieromonahul, Teoriticon sau Privire cuprinzătoare a meșteșugului musichiei bisericești după așezământul sistimii ceii nooă. Acum întâiași dată tipărită... Tălmăcită din grecește pre limba romînească de smeritul... Vienna,
 • 1823.

MACAROVICI, CH. = C. Gh. Macarovici, Chimie generală. Manual pentru școli tehnice, București, 1958.

 • MACAROVICI, GHIM. CANT. = Prof. dr. Const. Gh. Macarovici, Manual de chimie analitică cantitativă. Gravimetria. București, Editura tehnică, 1956.
 • MACEDONSKI, O. I-IV = Alexandru Macedonski, Opere. Ediție critică cu studii introductive, note și variante de Tudor Vianu, București, Fundația regală pentru literatură și artă. Voi. I: Poezii, 1939; voi. II: Teatru, 1939; voi. III: Nuvele, schițe și povestiri, 1944; voi. IV: Articole literare și filosofice, 1946. (Scriitori români).
 • MACHEN = Francois-Thomas-Marie de Baculard D’Amaud, Istoria lui Machen. Povestire englezească, scrisă de pe franțuzască de Abați Amo și tălmăcită, aceasta cum și cele ce urmează, de I[oan] C[antacuzino] la anul 1794. [Copie manuscrisă din 1803; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3099].
 • MACREA, F. = Dimitrie Macrea, Probleme de fonetică. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953.
 • MAER, I. = Gavriil Grigore Maer, [Instrucțiuni la moartea Măriei Thereza]. Blaj, 1780. [Foaie volantă].
 • MAGAZIN, IST. vezi mai jos.

MAG. IST. = „Magazin istoric pentru Dacia”. Supt redacția lui A. Treb. Laurian și Nicol. Bălcescu. Tom. I-V. București, Colegiul național, 1845-1847 vezi și mai sus.

 • MAIOR, D. = P. Maior, Dialog pentru începutul limbii romînă întră nepot și unchi. Buda, Typis Regiae Universitatis Ungaricae, 1819. [Anexă la Ortographia romana sive latino-valachica a aceluiași].
 • MAIOR, I. B. = Petru Maior, Istoria besericei romînilor, atît a cestor dincoace precum ți a celor din cold de Dunăre. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1813.
 • MAIOR, IST. = Petru Maior de Dicio-Sân-Martin, Istoria pentru începtul romînilor în Dachia. întocmită de... iar acum pretipărită prin Iordachi de Mălinescu... Buda, Tipariul Crăieștei Tipografie a Universitatei ungurești, 1834.
 • MAIOR, P. = P. Maior, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morți. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității ungurești, 1809.
 • MAIOR, PRED. = P. Maior, Prediche sau învățături la toate duminecile și sărbătorile anului. [Părțile I—III]. Buda, 1810-1811.
 • MAIOR, RĂSP. = [Petru Maior], Răspunsul la cîrtirea carea s-au dat asupra persoanei... autorului Istoriei ceii pentru începutul românilor în Dachia. Buda, Crăiasa Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814.
 • MAIOR, T. = Fenelon, întâmplările lui Telemah, fiului lui JJlise (Odisseys), întocmite de... Acum întăi de pre limba italienească pre limba romînească prefăcute de Petru Maior de Dicio-Sămărtin. Tomul I. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pestu, 1818.
 • MAIORESCU, CR. I—III = Titu Maiorescu, Critice (1867-1892). Ediție nouă și sporită. Voi. I—III. București, Socec & Comp., 1892-1893.
 • MAIORESCU, D. I-IV = Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, cu priviri asupra dezvoltării politice a Romîniei... Voi. I: (1866-1876); voi. II: (1876-1881); voi. III: (1881-1888); voi. IV: (1888-1895). București, Socec, 1897, 1899, 1904.
 • MAIORESCU, L. = Titu Maiorescu, Logica. Ediția a cincea. București, Socec & Comp., 1898.
 • MAN. GOTT = Ștefan Pașca, Manuscrisul italian-român din Gdttingen (în revista „Studii italiene”, II 1935, p. 119-136).
 • MANIFEST(1813) = Manifestul înălției sale împăratului Austriei, craiul Ungariei și al Bohemiei. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei ungurești, 1813.
 • MAN. ING. AGR. = Manuscrisul inginerului agronom. [Voi] I. București, Editura agrosilvică de stat, 1959.
 • MAN. ING. CHIM. = Manualul inginerului chimist. Tabele fizico-chimice și tehnice [de] prof. dr. ing. Costin D. Nenițescu, ing. Viorica loan. Volumul I. [București], Editura tehnică, 1951.
 • LI

MAN. ING. P. = Manualul inginerului petrolist. Forajul sondelor de țiței și gaze. Partea IlI-a: Metode speciale de foraj. București, Editura tehnică, 1957.

 • MAN. ÎNV. = Manuductor pentru învățătorii sholasticești sau îndreptare cătră cuviincioasa împlinire a diregătoriei învățător ești. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.
 • MAN. JUR. (1814) = Manualul juridic al lui Andronachi Donici. Ediție critică. (Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris). [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1959.
 • MAN. LEG. = [Mic manual de legi despre buna orînduială și datoria fiecăreia din instanțele și din slujbele Principatului Valahiei, privitoare la cîrmuire...] București, 1780. [Text în limba neogreacă și română; titlul dat numai în grecește].
 • MANOLESCU, I. = Dr. N. Manolescu, Igiena țăranului. Locuința, luminatul și încălzitul ei, îmbrăcămintea, încălțămintea, alimentațiunea țăranului în deosebitele epoce ale anului și în deosebitele regiuni ale țărei. Scriere premiată și tipărită de Academia Romînă, București, Carol Gobl, 1895.
 • MAN. SĂNĂT. = B. Raspail, Manualul sănătății sau medicina și farmacia domestice. Tradus în limba română de I. B[rezoianu]. București, Tipografia Sântei Mitropolii, 1852.
 • MARCOVICI, C. = Serdarul Simeon Marcovici, Culegere din cele mai frumoase nopți ale lui Yung. A doua ediție, îndreptată și adăugită... București, Tipografia lui Eliad, 1835.
 • MARCOVICI, D. = Pahamicu Simeon Marcovici, Datoriile omului creștin. întemeiate pe învățăturile Sfintei Scripturi. București, 1839.
 • MARCOVICI, R. = Simeon Marcovici, Curs de retorică. București, Tipografia lui Eliad, 1834.
 • MARCOVICI, V. = [M-me de Tencin], Viața contelui de Comminj sau triunful virtuții asupra patimii amorului. Romanț moral,
 • tălmăcit din franțozește de Simeon Marcovici. București, 1830.

MARCOVICI, VEL. = Marmontel, Velisarie. Scriere morală, compusă în limba franțozească de... și tradusă slobod în cea

 • rumînească de... Sim. Marcovici. București, Tipografia curții lui Fr. Valbaum, 1843.

MARDARIE, L. = Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-romînesc și tîlcuirea numelor din 1649. Publicate cu un studiu, note și indicele cuvintelor românești de Grigorie Crețu. Cu mai multe facsimile. Edițiunea Academiei Române. București, Carol Gobl, 1900.

 • MARGELA, GRAM. I—II = Ștefan Margela, Gramatică rusască și rumînească. închipuită de... și tipărită de Dipartamentul opșteștei îmvățări. Tom întîi [și al doilea]. Sanktpetersburg, 1827.
 • MARIAN, CH. = S. FI. Marian, Chromatica poporului romîn. Discurs de recepțiune, rostit în ședința Academiei Romîne de la 12 martie 1862. București, Tipografia Academiei Romîne, 1882. (Extras din Analele Academiei Romîne. Seria II. Tom V. Secț II: Memorii și notiții).
 • MARIAN, D. = S. FI. Marian, Descântece poporane romîne, culese de... Suceava, Tipografia lui R. Eckhardt, 1886.
 • MARIAN, H. = Sim. FI. Marian, Hore și chiuituri din Bucovina, adunate de... București, Socec & Comp., 1910. (Din viața poporului român. Culegeri și studii. IX. Academia Română).
 • MARIAN, INS. = Sim. FI. Marian, Insectele în limba, credințele și obiceiurile romînilor. Studiu folkloristic. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1903.
 • MARIAN, î. = S. FI. Marian, Inmormîntarea la romîni. Studiu etnografic de... Edițiunea Academiei Române, București, Litotipografia Carol Gobl, 1892.
 • MARIAN, NA. = S. FI. Marian, Nașterea la romîni. Studiu etnografic. Edițiunea Academiei Romîne. București, Litotipografia Carol Gobl, 1892.
 • MARIAN, NU. = S. FI. Marian, Nunta la romîni. Studiu istorico-etnografic comparativ. Edițiunea Academiei Romîne. București, Tipografia Carol Gobl, 1899.
 • MARIAN, O. I—II = S. FI. Marian, Ornitologia poporană romînă. Tom. I—II. Cernăuți, Tipografia lui R. Eckhardt, 1883.
 • MARIAN, P. P. = Simeon FI. Marian, Poesii poporale despre Avram Iancu. Adunate și publicate de... Suceava, Editura autorului, 1900.

MARIAN, SA= S. FI. Marian, Satire poporane romîne. Adunate de... București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1893.

 • MARIAN, S. R. I—III = Sim. FI. Marian, Sărbătorile la romîni. Studiu etnografic. Voi. I—III. I: Cîrnilegile; II: Păresimile; III: Cincizecimea. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1898-1901.
 • MARIAN, T. = S. FI. Marian, Tradiții poporane romîne din Bucovina. Adunate de... București, Imprimeria statului, 1895.
 • MARIAN-ȚIȚEICA, FIZ. I—III = Victor Marian și Radu Țițeica, Curs de fizică generală. Voi. I—II. Cluj, Editura Lepage, 1947-1948.
 • MARIAN, V. = S. FI. Marian, Vrăji, farmece și desfaceri. Adunate de... București, Litotipografia Carol Gobl, 1893. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XV. Memoriile Secțiunei literare).
 • MARIN, F. = C. Pouillet, Noțiuni generale de fizică și de meteorologie spre usul junimei. Traduse de A. Marin. București, 1857.
 • MARIN, P. = A. Marin, Prescurtare de cunoștințe uzuale. A doua ediție. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1842.
 • MARIN, PR. I—II = J. Pelouze și Ed. Fremy, Prescurtare de himie. Tradusă în limba romînă... de Alexie Marin. București, tomu întîi, 1852; tomu II, 1854.
 • LII

MARINESCU, R A. = Gh. Marinescu, Pagini alese din opera lui... Cu studiu introductiv de prof. C. I. Gulian. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1955.

 • MARKI, E. = [Anton de Marki], Auszug aus der fur Normal und Hauptschulen vorgeschriebenen deutschen Sprachlehre in deutscher und wallachischer Sprache, enthaltend das Wichtigste der deutschen und wallachischen Sprache... Tschemowitz, Petrus Echardt, 1810.
 • MARȚIAN, S. = Dionisie Pop Marțian, Studii sistematice în economia politică. Partea primă: Economia socială. București, Imprimeria mitropolitului Nifon, 1858.
 • MARX, C. = Karl Marx, Capitalul. București, Editura politică, 1956.
 • MAT. DIALECT. I = Materiale și cercetări dialectale. [Voi.] I. [București], 1960. (Academia Republicii Populare Române. Filiala Cluj. Institutul de lingvistică).
 • MATEESCU, B. = C. N. Mateescu, Balade, adunate de... Cu o prefață de N. Iorga. Vălenii de Munte, „Neamul românesc”, 1909.
 • MAT. FOLK. = Materialuri folkloristice. Culese și publicate sub auspiciile Ministerului Cultelor și învățământului Public prin îngrijirea lui Gr. G. Tocilescu. Volumul I (Poesia poporană, partea I—II) - II. București, Tipografia Corpului didactic, 1900.
 • MAT. MEDIC. = M. Wertheimer, Manual de materie medicală. București, 1858.
 • MĂN. SUCEVIȚA = M. A. Musicescu și M. Berza, Mănăstirea Sucevița. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1858. (Monografii de monumente. I).
 • MDA ms = Micul dicționar academic, manuscris.
 • MDENC = Mic dicționar enciclopedic. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1972; ed. a Il-a: 1978, 1851 p.
 • MDT = Mic dicționar tehnic. [București], Editura tehnică, 1950.
 • MEHEDINȚI, G. F. = S. Mehedinți, Geografia fizică pentru clasa V-a secundară. București, Socec, 1901.

MEHEDINȚI, P.= S. Mehedinți, Pământul. Text-atlas pentru clasa IV primară urbană și pentru divizia III, anul II al școalelor rurale. București, Alcalay, 1905.

 • MELIK, G. = I. M. Melik, Elemente de geometrie. Edițiunea a IX-a. Iași, Tipolitografîa H. Goldner, 1897.
 • MERA, L. B. = I. T. Mera, Din lumea basmelor. Cu 87 ilustrațiuni originale. București, „Minerva”, 1906.
 • MEȘT. DOFT. I—II = Meșteșugul doftor iii. [Cartea întîi]. Meșteșugul doftoricesc. [Cartea a doua]. [Traducere manuscrisă din neogreacă a operei lui Fr. Pâpai Pax corporis, făcută în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cotele 933 și 4841].
 • MEȘT. MOȘ. = I. Sporer, Meșteșugul moșîrii pentru învățătura moașelor la Institutul maternității din București. București, Tipografia lui August Ruof, 1839.
 • MG I = Monografia geografică a Republicii Populare Române. I. Geografia fizică. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960.
 • MH = Florian, Mirtil și Hloe. Pastorala a lui... [Traducere manuscrisă; copie din 1820; Bibi. Acad. R.P.R., cota 2364].
 • MICU, C. = Samuil Micu, Carte de rogacioni, pentru evlavia omului creștin. Viena, tipărită de Joseph de Kurzbek, 1779.
 • MICU, L. = Baumeister, Loghica, adecă partea cea cuvîntătoare a filosofiei. [Traducere de S. Micu]. Buda, Crăiasca Tipografie orientalicească a Universitatei Peștii, 1799.
 • MICU, L. F. = Baumeister, Legile firei, itica și politica sau filosofiia cea lucrătoare. în patru părți împărțită și întru acest chip așăzată pre limba romînească [de S. Micu]. [Partea întîi]. Filosofiia cea lucrătoare a rînduialelor dreptului firei. [Partea a doua]. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1800.
 • MICU, P. = Praxisul furumului bisericesc. De Samuil Micu. [Manuscris din jurul anului 1800; Bibi. Acad. R.P.R., cota 414].
 • MICU, ST. = Stătută sau legile scaonilor săsești din Ardeal... [Traducere manuscrisă de Samuil Micu; 1802; Bibi. Filialei din Cluj a Acad. R.P.R., cota 184].
 • MICU, T. I—II = Samuil Micu, Teologhia moralicească sau Bogoslovia, carea cuprinde învățătura năravurilor celor bune și a vieții creștinești... Cartea a doua a Teologhiei moralicești, carea cuprinde învățătura despre contracturi și osibite detorii afiștecărui stat, și despre darul lui Dumnezeu și tainele sfintei biserici și celelalte. Acum întâi tipărită. Blaj, 1796.
 • MIHAIL, L. = Mihail Logofătul, Lexicon slavo-romîn, întocmit în Târgoviște în anul 1678. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1348].
 • MIHALE, O. = Aurel Mihale, Ogoare noi. Roman. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1953].
 • MIHALI, C. = Simeon Mihali, Compediu de istoria naturală pentru începători. Ediția a Il-a. Blaj, 1856.
 • MIHALIC, O. = C. Mihalic de Hodocin, Observații asupra stăreipădurilor din Valea Bistriței de sus. Iași, Institutul Albinei, 1840.
 • MIHALIC, P. = C. Mihailic [^Mihalic] de Hodocin, Proiect pentru băi publice și o shoală de înotat... și Disertația despre folosul unui asemenea așezămînt... Iași, Institutul Albinei, 1843.
 • MIJLOCIRI = Nils Nystrom, Mijlociri noauă aflate păntru stingerea focului. Tălmăcit din limba șvețască în nemțască și moldovenească. Liov, Tipariu lui Pilier, 1794.
 • MILLE, V. P. = C. Miile, Versuri și proză. Ediție îngrijită, prefață și bibliografie de G. C. Nicolescu. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1953], (Biblioteca pentru toți).
 • LIII

MILLO, A. = Matei Millo, Aritmetica. Arătare pentru pravilele întîie, pentru cele alte feliuri, prifacere a celor mari în mai mici și a celor mici în mai mari, cu povățuiri la toate pravilele. [Manuscris din 1795; Bibi. Acad. R.P.R., cota 4566]. MILOSÎRDIA= [Metastasio], Milosîrdia lui Tit. [Traducere manuscrisă din grecește, 1784; Bibi. Acad. R.P.R., cota 181].

 • MIL. TIT. = Metastasio, Milostivirea lui Tit. [Traducere manuscrisă din grecește, din jurul anului 1800; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3454].
 • MINEIUL (1776) = Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului, Mineiul, luna lui octombrie, care s-au tipărit acum întâi rumînește... 1776.
 • MINULESCU, V. = Ion Minulescu, Versuri. Cu o postfață de acad. Tudor Vianu. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1957.
 • MIRONESCU, S. A. = I. I. Mironescu, Scrieri alese. Cu o prefață de Sanda Radian. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1953]. (Biblioteca pentru toți).
 • MÎNDRESCU, I. G. = Simion C. Mîndrescu, Influența culturei germane asupra noastră. Influența germană asupra limbei romîne. Iași, Tip. „Dacia”, 1904.
 • MINDRESCU, L. P. = Simion C. Mîndrescu, Literatură și obiceiuri poporane din comuna Rîpa de Jos, comitatul Mureș - Turda (Transilvania). Publicate de... București, Tipografia F. Gobl fii, 1892.
 • MINDRESCU, UNG. = Simeon C. Mîndrescu, Elemente ungurești în limba romînă. București, Tipografia F. Gobl fii, 1892.
 • MN (18...) = „Muzeul național”. Gazetă literală și industrială. Suplement la „Curierul romînesc”. [Redactor: I. Heliade-Rădulescu]. București. Anul I (1836) ș. u.
 • MO (1860) = „Monitorul oastei”. Ziar oficial al Țerii Romînești. Imprimeria Buciumului romîn. Iași. Anul 1860. Volumul I. Edițiunea a doua.
 • MOLDOVAN, Ț. N. = I. Silvestru Moldovan, Țara noastră. Descrierea părților Ardealului de la Murăș spre miazăzi și Valea Murășului. Sibii, 1894.
 • MOLIN, R. B. = R. S. Molin, Românii din Banat. Timișoara, 1928. (Extract din revista „Arhivele Olteniei”, 1927, nr. 33 și 1928, nr. 34).
 • MOLIN, V. T. = Virgil, Molin, Vocabularul tipografului. [București], Editura Uniunea camerelor de muncă, 1940. (Biblioteca de tehnică și artă meșteșugărească. Nr. 8).
 • MOLITVENIC (sec. XVII) = Nicolae Drăganu, Un fragment din cel mai vechi molitvenic românesc. (In revista „Dacoromania”, II 1922, p. 254-326).
 • MOLNAR^ [I. Molnar], Worterbuchlein deutsch und wallachisches. Vocabularium nemțesc și romînesc. Sibii, 1822.

MOLNAR, D. = loan Molnar, Deutsch-walachische Sprachlehre. Wien, Joseph Edlen von Kurzbek, 1788.

 • MOLNAR, E. S. = loan Molnar, Economiia stupilor. Vienna, Iosif de Curțbec, 1785.
 • MOLNAR, I. = Millot, Istorie universală, adecă de obște, care cuprinde în sine întâmplările veacurilor vechi. întocmită prin... întîia dată tălmăcită în limba romînească [de I. Molnar]. Tomul întîi. Buda, Crăiasca Tipografie orientalicească a Universitatei Peștii, 1800.
 • MOLNAR, RET. = loan Molnar, Retorică, adecă învățătura și întocmirea frumoasei cuvîntări. Acum întăi izvodită pe limba romînească, împodobită și întemeiată cu pildele vechilor filosofi și dăscăli bisericești. Buda, Crăiasca Tipografie orientalicească a Universitatei Peștii, 1798.
 • MON. IST. I ș. u. = „Buletinul Comisiunii monumentelor istorice”. Publicațiune trimestrială. București. Anul I (1908) ș. u.
 • MON. OF. = „Monitorul oficial”. București, 1906 ș. u.
 • MONTAN, S. = Gh. Montan, Străinul în Pesta. Adecă o vorbire între un străin din Țara turcească și între un cetățean din Pesta... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1816.
 • MORARIU, PL. = Iuliu Morariu, Noi numiri populare românești de plante. (în revista „Arhiva someșană”. Năsăud, 1937, nr. 23, p. 453-468).
 • MOROIANU, S. = George Moroianu, Chipuri din Săcele. București, Fundația regală pentru literatură și artă, [1938]. (Col. Cartea satului, 29).
 • MOXA = Cronica lui Mihail Moxa. în Cuvente den bătrâni, I, p. 337 ș. u.
 • MOZAICUL (18...) = „Mozaicul”. Editat de Constantin Leca. Craiova, 1838-1839.
 • MUMULEANU, C. = Paris Mumuleanu, Caracteruri. București, Tipografia de la Cișmeaua lui Mavroghene, 1825.
 • MUMULEANU, P. = Paris Mumuleanu, Poezii ale lui... București, 1837.
 • MUMULEANU, PL. = Paris Mumuleanu, Plîngerea și tînguirea Valahiei. Buda, Tipografia crăieștei Universitate din Pesta, 1825.
 • MUMULEANU, R. = B. P. Mumuleanu, Rost de poezii, adecă stihuri. Acum întîi alcătuite în limba romînească... București, în cea de nou făcută tipografie, 1820.
 • MUREȘANU, I. = Cr. Salțman și Carol Han, Icoana creșterei rele cu mijloace de a o face și mai rea. Ca un îndreptariu pentru oricare părinte înțelept... tradusă și prelucrată pentru romîni de Andrei Murășanu. Brașov, Tipografia lui loan Bart, 1848.
 • MUREȘIANU, P. = Andrei Mureșianu, Dinpoesiele lui... Brașov, cu tipariul lui Ioane Gott, 1862.
 • LIV

MURGOCI-LUDWIG, M. = Dr. G. M. Murgoci și dr. E. Ludwig, Noțiuni de mineralogie. Manual pentru clasa VI liceală... București, Gobl, 1902.

 • MURNU, GR. = George C. Mumu, Studiu asupra elementului grec antefanariot în limba romînă. București, Tipografia F. Gobl fii, 1894.
 • MURNU, I. = Omer, Iliada. Douăsprezece cînturi, traduse în versuri de George Mumu. Budapesta, Institutul de arte grafice și editură „Luceafărul”, 1906.
 • MURNU, O. = Homer, Odiseea. în românește de George Murnu. [București ], Cultura națională, [1924].
 • MUSCEL = C. Rădulescu-Codin și D. Mihalache, Sărbătorile poporului cu obiceiurile, credințele și unele tradiții legate de ele. Culegere din părțile Muscelului. București, 1909. (Din viața popomlui român. Culegeri și studii. VII. Academia Română).
 • MUȘTE, ap. LET. II, III.

MUTSO, O. = Gh. Mutso, Scurtă ortografie a limbei dacoromînă, cu strămoșeștile, latineștile litere. Pesta, 1829.

N

 • NAPOLEON = Napoleon Bonaparte ce au fost și ce iaste. O întocmită arătare despre viiața și faptele lui, dimpreună cu bătaia ce s-au întâmplat la luarea Parisului până la ducerea lui în insula Elba. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.
 • NARCHIS = J. J. ROUSSEAU, Narchis sau îndrăgitul însuși de sine. Comedie de... tălmăcită de I[oan] Cfantacuzino] la anu [1]794. [Copie manuscrisă din 1803; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3099].
 • NATURA, I ș. u. = „Natura”. Revistă științifică de popularizare, publicată sub îngrijirea lui G. ȚIȚEICA și G. G. LONGINESCU. București. Anul I (1905-1906) ș. u.
 • NAUM, IST. ART. = Alexandru Naum, Istoria artei de la începutul creștinismului până în secolul al XlX-lea. Volumul I: Vechea artă creștină în apus. București, Tipografia „Cultura”, 1925.
 • NEAGOE, ÎNV. = învățăturile bunului și credinciosului domn al Țării Romînești, Neagoe Basarab Vvd. către fiul său Teodosie Vvd. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1843.
 • NEAM. ROM. = „Neamul românesc”, periodic.
 • NECULCE, L. = Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei și O samă de cuvinte. Text stabilit, glosar, indice și studiu introductiv de
 • Iorgu Iordan. Ediția a Il-a, revăzută. [București], Editura de stat pentm literatură și artă. 1959.

NECULUȚĂ, Ț. D. = D. Th. Neculuță, Spre țărmul dreptății. Cu un studiu introductiv de Maria Banuș. [București], Editura pentm literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., [1950]. (Biblioteca pentm toți).

 • NEGRUZZI, A. = Victor Hugo, Angelo, tiranul Padovei. Tradus de... C. Negmțți. București, Tipografia lui Eliad, 1837.
 • NEGRUZZI, A. P. = C. Negmzzi, Aprodul Purice. Anecdot istoric. Ieși, Tipografia Albinei, 1837.
 • NEGRUZZI, B. = Victor Hugo, Ballade. Traduse de C. Negmzzi. Iași, la Cantora Foaiei sătești, 1845.
 • NEGRUZZI, C. = C. Negmzzi, Carantina. Comedie-vodevil într-un act. Prelucrat de... Iași, Tipografia franțezo-romînă, 1851.
 • NEGRUZZI, M. T. = Victor Hugo, Maria Tudor. Tradusă de d. C. Negmțți. București, Tipografia lui Eliad, 1837.
 • NEGRUZZI, P. T. = C. Negmzzi, Păcatele tinerețelor. Amintiri din junețe. Fragmente istorice. Neghină și pălămidă. Negru pe alb. Iași, Tipografia lui Adolf Berman, 1857.
 • NEGRUZZI, S. I—III = Constantin Negmzzi, Scrierile lui... Volumul I: Păcatele tinerețelor, volumul II: Poezii, volumul III: Teatru. București, Librăria Socec & Comp., 1872-1873.
 • I. NEGRUZZI, S. I-IV = Iacob, Negmzzi, Scrieri complecte. Voi. I-V. I: Copii de pe natură. Scrisori. II: Poesii. III: Mihai Vereanu. Primblări prin munți. IV: Teatru. V: Pe malul mării. Din Carpați. Traduceri din Schiller. VI: Traduceri din Schiller. București, Socec & Comp., 1893-1897.
 • NEGRUZZI, T. = V. Ducange și M. Dinaux, Triizeci ani sau viața unui jucători de cărți. Melodramă în trii zile. Tradusă din franțozește de căminariul C. Negmțți. Ieși, Tipografia Albinei, 1835.
 • NEGULICI = I. D. Negulici, Vocabular romîn de toate vorbele străbune reprimite pînă acum în limba romînă, și de toate cele ce sunt a se mai primi d-acum înainte, și mai ales în științe. București, Tipografia Colegiului, 1848.
 • NEGULICI, E. I—II = L. Aime Martin, Educația mumelor de familie sau civilisația neamului omenesc prin femei. Tradusă slobod după a patra ediție de I. D. Negulici. București, Tipografia lui Fr. Walbaum, voi. I: 1844; voi. II: 1846.
 • NENIȚESCU, C. O. I—II = Acad. ing. Costin D. Nenițescu, Tratat elementar de chimie organică. Ed. IV. București, Editura tehnică, voi. I: 1956; voi. II: 1958.
 • NEP. VIND. = Dr. P. Vasici-Ungureanu, Neputința și a ei totală vindecare cu mijloace simple cercate prin esperiență și aprobate de mulți pătimași. Brașov, Tipografia lui loan Gott, 1846.
 • NICA, L. VAM. = N. C. Nica, Lexicon vamal cuprinzând: denumirea comercială (uzuală) a mărfurilor, prevăzute cu art. respectiv de taxare, cu taxele vamale și modul de taxare, conform tarifului vamal român din 1929. București, [Craiova, Tip. „Scrisul românesc”], 1930.
 • NICHIFOR, P. = Em. I. Nichifor, Allgemeine Handlungs-und Wechsel Ordnung sau Pravilă comercială, care cuprinde regulile comerțiii, ale catastifelor și ale vexelilor și socoteala interesurilor ș.a. Acum întîiași dată tălmăcită după cea germănească, de... Brașov, Tipografia lui Johann Gott, 1837.
 • LV

NICOLAU, P. = Pierre Blanchard, Plutarh nou sau pe scurt scrierea vieților celor mai vestiți bărbați și muieri a toate neamurilor, din cele mai vechi vremi până în vremile noastre. In limba franțozească de..., iar acum întăi pentru nația romînească pre romînie tălmăcită și dată la lumină. Tomul I, cu 26 chipuri. Cu toată cheltuiala dfumnealui] Nicola Nicolau. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1819.

 • NICOLEANU, P. = N. Nicoleanu, Poezii și proză. Vasile Cîrlova, Poezii. C. Stamati, Poezii și proză. Publicație îngrijită de G. Bogdan-Duică. București, „Minerva”, 1906. (Biblioteca scriitorilor români).
 • NIȚESCU, ȘT. N. = A. von Kotzebue, Ștefu Nerod sau ce știi, aceasta la ce e bună. Farsă într-un act după a lui Kotzebue. Tradusă de I. Nițescu. București, Tipografia lui Eliad, 1835.
 • NOM. MIN. I—II = Nomenclatura minimală a produselor și utilajului. Voi. I—II. Volumul I: Nomenclatura; Voi. II: Indice alfabetic. Ediția a Il-a. București, Imprimeria națională, 1949. (Comisiunea de Stat a Planificării. Institutul central de statistică).
 • NOM. PROF. = Nomenclatura profesiunilor și întreprinderilor, cuprinzând și codul profesiunilor. București, 1933. (Ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale. Institutul de demografie și recensământ).
 • NORME ȘI PRECIZĂRI = Terminologia științifică romînească. I: Norme și precizări generale. Științe matematice și fizice. București, Imprimeria națională, 1940. (Academia Română).
 • NOVACOVICIU, C. B. I—II = Emilian Novacoviciu, Cuvinte bănățene adunate de... Oravița, Tipografia Felix Weiss, 1925.
 • N. REV. R. I ș. u. = „Noua revistă romînă pentru politică, literatură, știință și artă”. București, Anul I (1900) ș. u.
 • N. TEST. (1648) = Noul Testament sau împăcarea au leagea noao... In cetatea Bălgradului, 1648.

O

 • OBLĂDUIREA = T. Thomton, Starea de acum din Oblăduirea gheograficească, orășenească și politicească a prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei... Tipărită la Paris în anul 1812, iar acum tălmăcită în limba romînească... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1826.
 • OBRADOVICI, D. = Gr. Obradovici, Datorințele a subdaților, adecă suptpușilor, cătră monarhul lor, spre întrebuințarea în școalele cele romînești naționalnice. Traduse de pre limba cea nemțească, și cu nește adaogeri mai direse prin... Buda, Crăiasca Tipografie a Universității ungurești, 1805.
 • ODOBESCU, S. I—III, = A. I. Odobescu, Scrieri literare și istorice ale lui... Volumul I—III. București, Editura Librăriei Socec, 1887.
 • OLLĂNESCU, H. A. P. = Quintus Horatius Flaccus, Ad Pisones (Ars Poetica). Traducțiune în versuri de Dumitru Constantin Ollănescu. Edițiunea I. București, Carol Gobl, 1891.

OLLĂNESCU, H. 0.= Quintus Horatius Flaccus, Ode, epode, carmen saeculare. Traducțiune în versuri de Dumitru Constantin Ollănescu. Volumul I. București, Socec & Comp., 1891.

 • OLLĂNESCU, T. = Dimitrie C. Ollănescu, Teatrul la români. București, Carol Gobl. Partea I. Datine, năravuri, jocuri, petreceri, spectacole publice și altele, 1897. Partea II. Teatrul în Țara Romînească, 1798-1898. Întîiul memoriu, 1898. (Extrase din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVIII [și] XX. Memoriile Secțiunii literare).
 • ONCESCU, G. = N. Oncescu, Geologia Republicii Populare Romîne. București, Editura tehnică, 1957.
 • OPRESCU, I. A. I-IV = G. Oprescu, Manual de istoria artei. Voi. I-IV. Ediția Il-a. București, Editura Universul, 1943-1946.
 • ORBONAȘ, MEC. = I. Orbonaș, Manual de atelier mecanic. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1935.
 • OR. EC. = Gr. Obradovici, Carte de mînă pentru bineorînduita economie, lucrarea cîmpului și pentru plămădirea și pîndirea a vitelor și a pasărilor celor casnice. Tradusă de pre limba cea serbească prin... Buda, Crăiasca Tipografie a Universității ungurești, 1807.
 • ORESCU, T. = A. Orescu, Tratație asupra geometriei descriptive. Tomul I. Traducție din franțuzește după Louis Etienne Lefevre de Fourcy. București, 1851.
 • ORESTE = Voltaire, Oreste,fiul Clitimnestrii și a lui Agamemnon. [Traducere manuscrisă din 1823; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3696].
 • ORG. SĂN. = Organizarea ocrotirii sănătății. Sub redacția prof. dr. T. Ilea, prof. dr. L. Grom și conf. dr. P. Pruteanu. București, Editura medicală, 1956.
 • ORIND. P. = [Orînduiala paraclisurilor împărătești]. Iași, Tipografia cea politicească a lui Mihail Strilbițchi, 1789.
 • ORINDUIALA = [Orînduiala căsătoriei soțiilor foștilor militari, morți sau dispăruți în timpul războiului]. Sibiu, [1803]. [Foaie volantă].
 • ORTOGR. = Ortografie sau scrisoare dreaptă, pentru folosul școalelor neamicești. Vienna, Iosif Curțbec, 1784.
 • OȘTIREA = Oștirea franțezilor în Roșia la leat 1812. Cu adeogare de oareșcare cărți împărătești, publicuite în vremea răzmiriții. Tălmăcită după cea grecească în limba rumînească de Parascheva, clucerul de arie... București, 1826.
 • OTESCU, CR. = I. Otescu, Credințele țăranului romîn despre cer și stele. București, [1907] (Analele Academiei Române. Mem. Secț. lit. Seria II. Tom. XXIX).
 • OȚETEA, R. = Andrei Oțetea, Renașterea și reforma. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1941. (Scriitori romîni contemporani).
 • OȚETEA, T. V. = A. Oțetea, Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă în țările românești, 1821—1822. București, 1945. (Institutul de studii și cercetări balcanice. Seria istorică, nr. 5).
 • p

PALIA (1581) = Palia d’Orăștie. (1581-1582). I: Preface et livre de la Genese, publies avec le texte hongrois et une introduction par Mario Roques. Les premieres traductions roumaines de LAncien Testament. Paris, Champion, 1925.

 • PALLADI, C. = Teodor Palladi, Către toți iubitorii de lumină compatrioți, cinste și închinăciune. [Prospect la publicațiunea „împrumutată învățătură”; București, 1824].
 • PAMFILE, A. R. = Tudor Pamfile, Agricultura la romîni. Studiu etnografic cu un adaus despre măsurătoarea pământului și glosar. București, Librăriile Socec și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold, 1913. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii, XVII).
 • PAMFILE, B. = Tudor Pamfile, Boli și leacuri la oameni, vite și păsări după datinile și credințele poporului romîn, adunate din comuna Țepu (Tecuci). București, Librăriile Socec & Comp., 1911. (Academia Romînă. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XII).
 • PAMFILE, C. = Tudor Pafile, Cimilituri românești. Introducțiune și glosar, București, 1908 (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. II).
 • PAMFILE, CER. = Tudor Pamfile, Cerul și podoabele lui după credințele poporului romîn. București, Librăriile Socec & Comp., Pavel Sura, C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1915 (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XXVI).
 • PAMFILE, COM. = Tudor Pamfile, Mitologie romînească. II. Comorile. București, Librăriile Socec & Comp., 1916. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XXX).
 • PAMFILE, CR. = Tudor Pamfile, Sărbătorile la români. Crăciunul. Studiu etnografic, București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914 (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XX).
 • PAMFILE, C. Ț. = Tudor Pamfile, Cîntece de țară, adunate de... București, Socec, 1913. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XIII).
 • PAMFILE, D. = Tudor Pamfile, Diavolul învrăjbitor al lumii, după credințele poporului romîn. București, Librăriile Socec & Comp., 1914. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XXV).
 • PAMFILE, DUȘM. = Tudor Pamfile, Mitologie romînească. I. Dușmani și prieteni ai omului. București, Librăriile Socec, 1916. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XXIX).
 • PAMFILE, I. C. = Tudor Pamfile, Industria casnică la romîni. Trecutul și starea ei de astăzi. Contribuțiuni de artă tehnică și populară. București, Tipografia „Cooperativa”, 1910. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. VIII).
 • PAMFILE, J. I—III = Tudor Pamfile, Jocuri de copii, adunate din satul Țepu (jud. Tecuci). [București].Voi. I: (Analele Academiei Romîne. Tom. XXVIII. Memoriile Secț. literare), 1906; voi. II: (Analele Academiei Române. Tom. XXIX. Memoriile Secț. literare), 1907; voi. III: (Acad. Romînă. Din viața poporului român. Culegeri și studii. VI), 1909.
 • PAMFILE, S. T. = Tudor Pamfile, Sărbătorile la români. Sărbătorile de toamnă și postul crăciunului. Studiu etnografic. București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XIX).
 • PAMFILE, S. V. = Tudor Pamfile, Sărbătorile de vară la romîni. Studiu etnografic. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea și Librăria națională, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1910. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XI).
 • PAMFILE, VĂZD. = Tudor Pamfile, Văzduhul după credințele poporului romîn. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Sura, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1916. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XXVII).
 • PAMFILE-LUPESCU, CROM. = Tudor Pamfile și Mihai Lupescu, Cromatica poporului romîn. București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XXIV).
 • PANN, A. = Anton Pann, înțeleptul Ar chir și nepotul său Anadam. Ediția a doua. București, Tipografia lui Anton Pann, 1854.
 • PANN, E. I-V = Anton Pann, Noul Erotocrit, compus în versuri. Tomul I-V, Sibiu, Klozius, 1837.
 • PANN, H. = Anton Pann, Nesdrăvăniile lui Nastratin Hogea. Culese și versificate de... București, Tipografia lui Anton Pann, 1853.
 • PANN, P. V. I—III = Anton Pann, Culegere deproverburi sau Povestea vorbei. De prin lume adunate și iarăși la lume date. București, Tipografia lui Anton Pann. Partea I: 1852; partea a Il-a și a IlI-a: 1853.
 • PANN, Ș. I—II = Anton Pann, O șezătoare la țară sau Călătoria lui Moș Albu. București. Tipografia lui Anton Pann. Partea I. A doua ediție, 1853. Partea II. [întâia ediție]. 1852.
 • PANȚU, PL. = Zach. C. Panțu, Plantele cunoscute de poporul român. Vocabular botanic cuprinzând numirile române, franceze, germane și științifice. Ediția Il-a. București, Editura Casa școalelor, 1929.
 • I. PANȚU, C. = I. C. Panțu, Curs complet de corespondență comercială cu esplicarea terminilor comerciali. Ediția a doua prelucrată și augmentată. Brașov, Mureșianu, 1904.
 • I. PANȚU, PR. = I. C. Panțu, Procent, promil, interese și teoria conturilor curente. Ediția Il-a... Brașov, Ciurcu, 1910.
 • T. PAPAHAGI, C. A. = Tache Papahagi, Cercetări în Munții Apuseni. București, 1925. (Extras din revista „Grai și suflet”, voi. II).
 • T. PAPAHAGI, C. L. = T. Papahagi, Contribuții lexicale. București, Socec, 1939.
 • T. PAPAHAGI, M. = Tache Papahagi, Graiul și folclorul Maramureșului. București, Cultura națională, 1925. (Academia Română. Din viața poporului român. XXXIII).
 • PARAB. = M. Wertheimer, Curs de parabolanologhie pentru formare de garde malade (îngrijitori de bolnavi)... Aranjată după d[umnealui] doctoru Schmidt, profesor de parabolanologhie, de... București, Imprimeria Nifon mitropolitul, 1857.
 • PARACLIS (1639) = N. Drăganu, Cea mai veche carte rakoczyană. (In „Anuarul Institutului de istorie națională” de pe lingă Universitatea din Cluj I, 1921-1922). Cluj, Institutul de arte grafice „Ardealul”, 1922.
 • PARHON, B. = Acad. C. I. Parhon, Bătrânețea și tratamentul ei. Problema reîntineririi. București. Editura de stat pentru literatura medicală, 1948.
 • PARHON, O. A. I = C. I. Parhon, Opere alese. Voi. I. [București], Editura Academiei R.P.R., 1954.
 • PAS, L. I—II = Ion Pas. Lanțuri. Roman. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, voi. I: 1950; voi. II: 1951.
 • PAS, Z. I-IV = Ion Pas, Zilele vieții tale. [București], Editura de stat, voi. I—II: 1949; voi. III-IV: 1950.
 • PASCU, C. = Giorge Pascu, Despre cimilituri. Studiu filologic și folcloric. Partea I. București, Librăria Socec & Comp., C. Sfetea și Librăria națională, 1911. (Analele Academiei Române. Seria II. Tomul XXXIII. Memoriile Secțiunii literare).
 • PASCU, S. = Dr. G. Pascu, Sufixele românești. Edițiunea Academei Române. București, 1916.
 • PAȘCA, GL. = Ștefan Pașca, Glosar dialectal, alcătuit după material lexical cules de corespondenți din diferite regiuni. București, Cultura națională, 1928. (Academia Română. Memoriile Secțiunii literare. Seria III. Tom. IV. Mem. 3).
 • I. PAȘCA, M. = Meșteșugul lungimei de viață prin doftoreasca grije a trupului și a sufletului. [Traducere manuscrisă din limba latină, făcută de losif Pașca în 1815; Bibi. Filialei din Cluj a Acad. R.P.R., fondul Oradea, cota 79 a].
 • PAT. CHIR. = Dr. P. Protici, Elemente de patologia chirurgicală. [Curs manuscris copiat de studentul Vlădescu Vasile. București, 1859; Bibi. Acad. R.P.R., cota 707].
 • PATENT = Patent pentru ținerea sărbătorilor. Blaj, 1787. [Foaie volantă].
 • PAULETI, C. = Cîntări și strigături romînești de cari cîntă fetele și feciorii jucînd, scrise de Nicolaie Pauleti în Roșia, în anul 1838. Ediție critică, cu un studiu introductiv de I. Mușlea, 1962.
 • PAULINI, GRAM. = V. Paulini, Gramatica romîno-latină. Partea etimologică. Prelucrată de... Ieși, Institutul Albinei, 1840.
 • PĂCALĂ, M. R. = Victor Păcală, Monografia comunei Rășinari. Sibiu, Tiparul Tipografiei arhidiecezane, 1915.
 • PĂCALĂ, R. = Victor Păcală, Din etnografia comunei Rășinari. Construcțiunea și întocmirea locuinței și a celorlalte clădiri economice. (în revista „Transilvania”, Sibiu, XLI 1901, p. 57-84).
 • PĂMÎNTEANUL = Pămînteanul. București, 3 iulie-25 septembrie 1839.
 • PĂSCULESCU, L. P. = Nicolaie Păsculescu, Literatură populară romînescă. Adunată de... Cu 30 arii notate de Gheorghe Matei. București, Librăria Socec, Viena, Gerold, Leipzig, O. Harrassowitz, 1910. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. V).
 • PĂTRĂȘCANU, S. A. = D. D. Pătrășcanu, Schițe și amintiri. Iași, „Viața românească”, 1909.
 • PĂUN-PINCIO, P. = loan Păun-Pincio, Poezii, proză, scrisori. [București], Editura pentru literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., [1950]. (Biblioteca pentru toți).
 • PÂRVAN, G. = Vasile Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei. București, Cultura națională, 1926. (Academia Romînă. Memoriile Secțiunii istorice. Seria III. Tomul III. Mem. 2).
 • PÂRVAN, I. F. = Vasile Pârvan, Idei și forme istorice. Patru lecții inaugurale. București, Editura „Cartea românească”, 1920.
 • PÂRVAN, Vasile, în „Conv. Lit.” XL, 773

PÂRVESCU, C. = Pompiliu Pârvescu, Hora din Cartai. Cu arii notate de C. M. Cordoneanu. București, 1908. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. I).

 • PELIMON, I. = Al. Pelimon, Impresiuni de călătorie în Romînia. București, Imprimeria națională a lui losif Romanov et Comp.,
 • 1858.

PELIMON, S. = Al. Pelimon, Suliotul. Grecia liberă. Poezii. București, Tipografia lui losif Copainig, 1847.

 • PENESCU, M. = I. Penescu, Manual de economia casnică sau datoriile morale și materiale ale stăpîniei de casă. Pentru învățătura fetelor. București, Tipografia lui Anton Pann, 1846.
 • PENESCU, PR. = I. Penescu, Prințipuri de agricultură, cu adăogire de cele patru lucruri din aritmetică cu numere întregi și cîteva sentenții morale. Prelucrată de... București, Tipografia lui Anton Pann, 1845.
 • PERPESSICIUS, M. I-IV = Perpessicius, Mențiuni critice. Seria I (1923-1927), București, Editura literară a Casei școalelor, 1928; II, București, Editura Fundațiilor, 1934; III, București, Editura Fundațiilor, 1936; IV, București, Editura Fundațiilor, 1938.
 • PERPESSICIUS, S. = Perpessicius, Scut și targă. Poezii. București, Tipografia „Jockey-club”, Ion C. Văcărescu, 1926.
 • PETICĂ, O. = Șt. Petică, Opere. [București], Imprimeria națională, 1938. (Scriitori romîni uitați).
 • CAMIL PETRESCU, B. = Camil Petrescu, Bălcescu. Dramă, 3 acte, 15 tablouri. [București], Editura de stat, 1949.
 • CAMIL PETRESCU, N. = Camil Petrescu, Nuvele. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1953]. (Biblioteca pentru toți).
 • CAMIL PETRESCU, O. I—III = Camil Petrescu, Un om între oameni. Roman. Voi. I—III. [București], Editura tineretului a C.C. al U.T.M., I: 1953; II: 1955; III: 1957.
 • CAMIL PETRESCU, P. = Camil Petrescu, Patul lui Procust. Roman. [București], Editura națională Ciornei, [f.a.].
 • CAMIL PETRESCU, P. V. = Camil Petrescu, Cei care plătesc cu viața. Nuvelă. [București], Editura pentru literatură și artă a Societății scriitorilor din R.P.R., [1947]. (Cartea poporului, 35).
 • CAMIL PETRESCU, T. I—III = Camil Petrescu, Teatru. Voi. I—III. București, Fundația regală pentru literatură și artă, voi. I—II: 1946; voi. III: 1947. (Scriitori români contemporani).
 • CAMIL PETRESCU, U. N. = Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1946.
 • CAMIL PETRESCU, V. = Camil Petrescu, Versuri. Ideea. Ciclul morței. [București], Cultura națională, [1923].
 • C. PETRESCU, A. = Cezar Petrescu, Aurul negru. Roman. [București], Editura de stat, 1949.
 • C. PETRESCU, A. R. = Cezar Petrescu, Ajun de revoluție 1848. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1954].
 • C. PETRESCU, C. V. = Cezar Petrescu, Calea Victoriei. Roman. București, Editura națională S. Ciornei, [1931].
 • C. PETRESCU, I. I—II = Cezar Petrescu, întunecare. Roman. Partea I—II. Craiova, Editura „Scrisul românesc”, 1928.
 • C. PETRESCU, O. P. I—II = Cezar Petrescu, Oraș patriarhal. Roman [Voi.] I—II. București, Editura „Cugetarea”, [f. a.].
 • C. PETRESCU, R. DR. = Cezar Petrescu, Comoara regelui Dromichet. Roman. [București], Editura națională S. Ciornei, [f. a.].
 • C. PETRESCU, S. = Cezar Petrescu, Scrisorile unui răzeș. [București], Cultura națională, [1922].
 • PETRI, V. = S. Petri, Vocabularul portativ romînesc-nemțesc și nemțesc-romînesc. Sibiu, G. de Clozius, 1861.
 • PETROVICI, P. = Villaume, Pedagoghia și metodica pentru învățătorii shoalelor orășenești și sătești. Acum întîi pre limba dacoromînească tradusă și prefăcută de Naum Petrovici... Buda, Crăiasca Tipografia a Universitatei Ungariei, 1818.
 • PHILIPPIDE, P. = Alexandru Philippide, Istoria limbii romîne. Volumul întîi. Principii de istoria limbii. Iași, Tipografia națională, 1894.
 • AL. PHILIPPIDE, A. = Al. A. Philippide, Aur sterp. Poeme. Iași, 1922.
 • AL. PHILIPPIDE, S. = Al. A. Philippide, Stînci fulgerate. Poeme. București, Cultura națională, 1930.
 • PILDE = Pilde fdosofești. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1795.
 • PIRAMIDA = Vrednica de pomenire biruință, ce în vremea noastră s-au făcut, sau Piramida cea din tunuri înălțată în marea cetate Moscva... La Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.
 • PISCUPESCU, M. = Șt. V. Piscupescu, Mijloace și leacuri de ocrotirea ciumii. Alcătuite și întocmite, spre ajutoriul și folosul neamului romînesc. București, 1824.
 • PISCUPESCU, O. = Dohtorul Ștefan Vasilie Piscupescu, Oglinda sănătății și a frumuseții omenești. Mijloace și leacuri de ocrotirea și de îndreptarea stricăciunilor. Alcătuită și întocmită spre folosul neamului romînesc. București. Tipografia de la Cișmea, 1829.
 • PITIȘ, ȘCH. = G. I. Pitiș, Nunta în Șcheiu pînă pe la 1830. (în „Revista nouă”, I, p . 104-112 și 150-156). Jocuri de petrecere (în
 • „Revista nouă”, I, p. 231-236). Comori (în „Revista nouă”, I, p. 434-437).

PÎCLEANU, I. I—II = Torquato Tasso, Ierusalimul liberat. Poemă epică în două volume. Traducție în proză... de Atanasie N. Pîcleanu. Tomul I—II. București, Tipografia lui Iosef Kopainig, 1852.

 • PÎRVESCU, C. = Pompiliu Pîrvescu, Hora din Cartai. Cu arii notate de C. M. Cordoneanu. București, 1908. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. I).
 • PLATON, M. = C. Platon, Manual de gramatică romînă. Compusă după scrierile celor mai buni autori. Iași, Institutul Albinei, 1845.
 • PLEȘOIANU, A. = Gr. Pleșoianu, Abețedar franțezo-romînesc. Pentru tinerii începători. Acum întîiu cules și într-acestași chip cu rumînește întocmit. A doua ediție. [Sibiu], 1829.
 • PLEȘOIANU, AB. = Gr. Pleșoianul, Abețedar înlesnitorpentru învățătura copiilor. [Sibiu], 1828.
 • PLEȘOIANU, A. I. = Marmontel, Aneta și Luben. Istorie adevărată, din poveștile morale ale lui... Tradusă din franțuzește de G. Pleșoianul. [Sibiu], 1829.
 • PLEȘOIANU, A. M. = Gr. Pleșoianu, Abețedar moral și religios sau leții scose din sfînta scriptură. Acum întîi tradus din franțuzește și adăugat, pentru învățătura copiilor, [f. 1.], 1833.
 • PLEȘOIANU, C. = Gr. Pleșoianul, Cele dintîi cunoștințe pentru trebuința copiilor care încep a citi. Traduse din franțozește și adăogate de... [Sibiu], 1828.
 • PLEȘOIANU, GRAM. = M. Foumier, Limba franțuzească și ortografia ei, arătată prin prinsipuri în 24 de leții; au Gramatecă franțuzească, prin ajutorul căria poate să învețe cinevași, singur și fără dascăl, a vorbi ș-a seri regulat. Acum întîi și cu rumînește spre folosul tinerimii rfomîne], de G. Pleșoianul. [Sibiu], 1830.
 • PLEȘOIANU, T. I-IV = [Fenelon], Întîmplările lui Telemah, fiul lui Ulise. Acum întîi traduse din franțuzește de G. Pleșoianul. Ediție în patru tomuri. [Sibiu], 1831.
 • PLOPȘOR, C. = [C. S.] Nicolaescu-Plopșor, Ceaur. Povești oltenești. Craiova, Tiparnița „Craiova”, 1928.
 • PLOPȘOR, V. O. = C. S. Nicolaescu-Plopșor, Vorbe oltenești. [București], Tipografia „Convorbiri literare”, 1922. (Extras din „Convorbiri literare”, anul 1922).
 • PLUSC, D. = T. Plusc, Dezertație sau descrierea apelor minerale de la Borca, din ținutul Sucevii, in Moldova. Acum dată la lumină... Ieși, Tipolitografia Albinei, 1834.
 • PODARIU, FL. = Doctorul T. Podariu, Flori de pe cîmpie. Poezii poporale, culese de... Sibiu, Asociațiunea (Astra), 1929. (Biblioteca poporală a Asociațiunii „Astra”, nr. 16).
 • POENARU, E. A. = P. Poenaru, Elemente de algebră, după Appeltauer. Tradus din latinește, cu oarecare modificații, de... București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1841.
 • POENARU, G. = P. Poenaru, Elemente de geometrie, după Legendre. București, Tipografia lui Eliad, 1837.
 • POENARU, î. = P. Poenaru, învățături pentru prăsirea duzilor și creșterea gîndacilor de mătasă, adunate și întocmite pe clima Țării Romînești. București, Tipografia C. A. Rosetti și Winterhalder, 1849.
 • POGOR, HENR. = Voltaire, Henriada. Tradusă de comisul V. Pogor. București, Tipografia lui Eliad, 1838. [S-au extras numai cuvintele cuprinse în glosar].
 • POLIZU = G. A. Polizu, Vocabular romîno-german, compus și întocmit cu privire la trebuințele vieței practice de..., înavuțit și cores de G. Bariț. Brașov, 1857.
 • POLIZU, H. = [G. A. Polizu], Mica hirurgie. București, 1844.
 • POLIZU, P. = G. A. Polizu, Prescurtare de anatomie descriptivă, cu scurte notițe fiziologice care deslușesc lămurit tot ce se petrece în om. București, Imprimeria națională a lui I. Romanov et Comp., 1859.
 • POLIZU, T. = G. A. Polizu, [Tratat de mică chirurgie]. București, [1859].
 • POMPILIU, B. = Miron Pompiliu, Balade populare române, adunate de... Iași, 1870.
 • PONI, CH. = Petru Poni, Curs de chimie elementară, fundat pe teoria atomică. Edițiunea a treia. Iași, 1891.
 • PONI, F. = Petru Poni, Elemente de fisică. Edițiunea VH-a. Iași, Tipografia H. Goldner, 1897.
 • PONTBRIANT, D. = Raoul de Pontbriant, Dicționar romîno-frances. București - Gotingen - Paris, 1862.
 • PONTURI = Ponturi alcătuite prin obșteasca adunare de preaosfmțitul mitropolit, cu dumnealor veliții boieri, pentm urmarea ce are să se păzească a avaeturilor și a împlinelelor i altele. 1815, ianuarie 1.
 • POP. = Text popular (reprodus dintr-o culegere, dintr-un autor cult etc.).
 • A. POP, CHIRURG. = Prof. dr. Alexandm Pop, Elemente de chirurgie. Sibiu, Editura H. Welther, 1943.
 • D. POP, M. = Dariu Pop, Mărturii strămoșești. Note paleografice pe margini de cărți bisericești sătmărene. Satu Mare, Athenaeum, 1938.
 • G. POP, A. = D. G. Popp, Prescurtare de aritmetică spre întrebuințarea școalelor începătoare. București, Tipografia lui Eliad, 1833.
 • G. POP, E. = G. Pop, Elemente de aritmetică rațională. Tradus din franțozește de... București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1850.
 • G. POP, G. = G. Pop, Elemente de geometrie teoretică și practică. [Traducere din limba franceză]. București, 1852.
 • I. POP, L. = loan Pop, Lecții de analisă logică... Culese și așezate în romînește, după alte asemenea lucrări, pentm trebuința școalelor elementare, de... București, Tipografia lui losif Copainig, 1848.
 • T. POP, D. J. = Dr. Traian Pop, Dicționar juridic romîn-maghiar și maghiar-romîn. Cluj, „Ardealul”, 1921.
 • POPA, B. = Victor Ion Popa, Bătaia. București, Editura „Vremea”, [1942].
 • POPA, T. = Victor Ion Popa, Teatru. Ediție îngrijită de Ștefan Cristea. Cu o prefață de Sanda Radian. [București], Editura de stat
 • pentm literatură și artă, [1958].

POPA, V. = Victor Ion Popa, Velerim și Veler Doamne. Roman. București, Editura Cultura națională, [f. a.].

 • POPESCU, B. I-IV = N. D. Popescu, Carte de basme. Culegere de basme și legende populare adunate de... Voi. I, II și III, ed. II;
 • voi. IV, ed. III. București, Editura Librăriei H. Steinberg, 1892.

SP. POPESCU, M. G. = Spiridon Popescu, Moș Gheorghe la expoziție. [București], Editura de stat pentm literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., [1950]. (Biblioteca pentm toți).

 • POPORUL = „Poporul suveran”. Gazetă politică și literară. București, 1848.
 • POPOVICI, C. = Toma Popovici, Tristă cuvîntare la îngroparea strălucitului și înalt învățatului domn Naum Petrovici... Buda, Tipariul Crăieștii Universitate din Pesta, 1824.
 • I. POPOVICI, R. D. = Iosef Popovici, Rumaenische Dialekte. [Band] I: Die Dialekte der Munteni und Pădureni im Hunyader Komitat, Halle a. d. S. Verlag von Max Niemeyer, 1905.
 • N. POPOVICI, O. = Nicolaie Horga Popovici, Oglindă arătată omului înțelept... Buda, Crăiasca Tipografie a Universității ungurești, 1807.
 • T. POPOVICI, S. = Titus Popovici, Străinul. Roman. Ediția a Il-a. [București], Editura tineretului, 1956.
 • T. POPOVICI, SE. = Titus Popovici, Setea. Roman. [București], Editura de stat pentm literatură și artă, [1958].
 • TIM. POPOVICI, D. M. = Timotei Popovici, Dicționar de muzică cu mai multe ilustrațiuni. Sibii, W. Kraft, 1905.
 • POPOVICI-BĂNĂȚEANU, V. M. = Ion Popovici-Bănățeanu, Din viața meseriașilor. Nuvele. Ediția a doua. București, Editura Librăriei Alcalay, [ f. a. ]. (Biblioteca pentm toți).
 • POPOVICI-KIRILEANU, B. = A. Popovici-Kirileanu, Descrierea moșiei regale Broșteni județul Suceva. București, Instit. de arte grafice Carol Gobl, 1906.
 • LX

I. POPP, T. = loan Popp, Tractat depuntuațiune. București, Christ. Ionnin et Romanov, 1858.

 • V. POPP, A. M. = Vasilie Popp, Despre apele minerale de la Arpătac, Bodoc și Covasna și despre întrebuințarea acelorași în deschilinitepatimi... Sibii, Tipografia lui loan Bart, 1821.
 • PORONCA DIV. = Copii de pe poronca d[umnealui] deplin-împuternicitului prezident divanurilor cătră înaltul comitet a stărpirei boalei molipsitoare. [Iași, 1829-1830]. [Foaie volantă].
 • PORUNCA = [Poruncă pentru depunerea jurămîntului de cătră locuitorii din Bucovina]. Dată de Maria Thereza, împărăteasa Austriei. Tipografia episcopiei Blajului din Ardeal, [1777]. [Foaie volantă].
 • POTECA, C. P. = Eufrosin Poteca, Cuvinte panighirice și moralnice. București, Tipografia sfintei mitropolii, 1829.
 • POTECA, F. = Heineccius, Filosofîa cuvîntului și a năravurilor, adecă loghica și itica elementare, cărora să pune înainte istoria filosoficească. Scrise întîi latinește... apoi traduse în limba elinească... iar acum în limba romînească de Eufrosin Dimitrie Poteca. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1829.
 • POTECA, G. = Dim. Darvar, Mai nainte gătire spre cunoștința de Dumnezeu prin privirea celor ce sînt. Tălmăcită din limba grecească de smeritul întru ieromonahi Eufrosin Dimitrie Poteca. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.
 • POTECA, I. = Eufrosin Poteca, Ideile faptelor mele pă anul 1828, pînă la aprilie 1829. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1564].
 • POV. = I. Seligher, Povățuire pentru curățenia gurii și păstrarea sănătății dinților și a altor boale ale gurii. București, 1828.
 • POVĂȚ. (18...) = „Povățuitoriul sănătăței și a economiei”. Foaie periodică pentru poporul romînesc. Supt redacția dr. C. Vîmav. Iași, 1844-1845.
 • POVĂȚ. ÎNV. = Gr. Obradovici, Scurtă de mînă povățuire cătră modrul cel înainte scris de învățătură, pentru învățătorii cei de sate și orașă (vernaculi). [Traducere manuscrisă din limba germană, 1810; Bibi. Filialei din Cluj a Acad. R.P.R., fondul Oradea, cota 180].
 • POVĂȚUIRI = Povățuiripentru holera morbus. [București, 1829]. [Foaie volantă].
 • POV. HOL. = Mihail Chifalov, Povață nouă împotriva holerii, adecă măsuri de pază și lecuire. Tradusă de... București, Tipografia lui losif Copainig, 1847.
 • POV. ȚĂR. = Povestea țărilor și a împărățiilor cîte-s în pămîntul Asiei. Cosmografie, ce să zice împărțeala pămîntuluipre hotară și pre alte semne ce sînt în cercurile ceriului. [Traducere manuscrisă fragmentară de pe la 1703; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1436].
 • PR. = Păstrătorul prunciei și tinereții sau mijloace de a se întrebuința la creșterea copiilor, de la nașterea lor pînă în vîrsta de pubertate (junie). Tălmăcit din limba franțozească în cea romînească spre folosul romînilor. București, 1835.
 • PRALE, P. = loan Prale, Psaltirea prorocului și împărat David. în versuri alcătuită. Brașov, Tipografia Franțisc de Șobeli, 1827.
 • PRAV. = Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu, însoțită 1. de izvoarele sale, 2. de varianta sa muntenească întrupată în îndreptarea legii a lui Matei Basarab, de S. G. Longinescu, 3. de tălmăcirea sa în franțuzește de A. Patrogneț. (Voi. I din Legi vechi românești și izvoarele lor). București, Carol Gobl, 1912. [Varianta din paranteză, urmată de indicația MUNT., reprezintă textul sau forma corespunzătoare din îndreptarea legii ].
 • PRAV. COND. (1780) = Pravilniceasca Condică (1780). Ediție critică. București, Editura Academiei R.P.R., 1957. (Adunarea izvoarelor vechiului drept romînesc scris).
 • PRAV. GOV. = Pravila aceasta iaste direptătoriu de leage, tocmeala sfinților apostoli tocmite de zece săboară cătră aceasta și a preacuvioșilor părinți învățătorilor lumei. Tipăritu-s-au în tipări prealuminatului domn Io Matei Basarab voievod a toată țara Ungrovlahiei în mănăstirea Govora vleat 7148 iară de la nașterea lui Hristos 1640.
 • PRAVILA (1788) = Pravilă de obște asupra faptelor rele și a pedepsi[rii lor]. Tipărită în Vienna, cu tipariul lui losif de Kurțbec, 1788.
 • PRAVILA (1814) = Adunare cuprinzătoare în scurt din cărțile împărăteștilor pravile. Acum întîi tipărită... Alcătuită cu osteneala și osîrdia boiarului Moldaviei Andronaki Donici. Iași, 1848.
 • PRAV. MOLD;^ Carte romînească de învățătură de la pravilele împărătești și de la alte giudeațe, cu zisa și cu toată cheltuiala lui Vasilie Voivodul. Iași, 1646.

PR. DRAM. = Primii noștri dramaturgi. Ediție îngrijită și glosar de Al. Niculescu. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1956]. (Clasicii români).

 • PR. DREPT = Principii de drept. București, Editura științifică, 1959. (Ministerul Justiției).
 • PRECUP, P. = Emil Precup, Păstoritul în Munții Rodnei. Cluj, Inst. de arte grafice „Ardealul”, 1926. (Biblioteca „Dacoromaniei”. nr. 3).
 • PREDA, D. = Marin Preda, Desfășurarea. Ediția Il-a. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1954].
 • PREDA, î. = Marin Preda, Întîlnirea din pămînturi. Nuvele. [București], Editura „Cartea românească”, [1948].
 • PREDA, M. = Marin Preda, Moromeții. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1955].
 • PREDA, R. = Marin Preda, Risipitorii. [București], Editura pentru literatură, [1962].
 • PRETORIAN, DR. C. = Alexandru Pretorian, Noțiuni de drept constituțional și administrativ, pentru usul școalelor publice din țară. Edițiunea IV-a, corectată și adăogită. București, Alcalay, 1899.
 • PREV. ACCID. = Prescripțiuni tehnice pentru prevenirea accidentelor de muncă. București, 1949.
 • PRIBEAGUL, P. R. = Petru Tincra Pribeagul, Pietre rămase. (Contribuție la monografia județului Arad). București, Imprim, națională, 1936.
 • PROB. GEOGR. I—II = Probleme de geografie. Voi. I—II. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, I: 1954, II: 1955.
 • PROB. LIT. N. = Probleme ale literaturii noi în R.P.R.. București, Editura de stat pentru literatură și artă, [1952].
 • PRODAN - BUIA, F. I. = I. Prodan - Al. Buia, Flora mică ilustrată a Republicii Populare Române. [Ediția a IV-a].
 • PROPĂȘIREA = [„Propășirea”]. Foaie științifică și literară. Iași, 1844.
 • PROT. - POP., N. D. = E. Protopopescu și V. Popescu, Nou dicționar portativ de toate zicerile radicale și streine reintroduse și introduse în limbă, coprinzând și termeni științifici și literari. Volumul I—II. București, T. Teodorescu, 1862.
 • PSALT. = Psaltirea scheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI și XVII traduse din slavonește. Edițiune critică de I. A. Candrea. I: Introducere. II: Textul și glosarele. București, Socec et Comp., 1916. (Comisia istorică a României). [Pentru variantele paralele citate se folosesc abrevierele editorului].
 • PSALT. (1651) = Psaltirea ce să zice cîntarea a fericitului proroc și împărat David. Bălgrad (Alba-Iulia), 1651. [După glosarul întocmit de Ion Popp și publicat în revista „Jahresbericht”, III, p. 170-182].
 • PSALT. HUR. = Psaltirea Hurmuzaki. [Manuscris din sec. al XVI-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3077].
 • PSALT. SCH. = Psaltirea scheiană (1482), publicată de prof. I. Bianu. Tomul I: Textul în facsimile și transcriere cu variantele din Coresi (1577). București, Carol Gobl, 1889.
 • PUȘCARIU, ET. WB. = Dr. Sextil Pușcariu, Etymologisches Worterbuch der rumănischen Sprache. I: Lateinisches Element mit Berucksichtigung aller romanischen Sprachen. Heidelberg, K. Winter, 1905.
 • PUȘCARIU, L.R. I = Sextil Pușcariu, Limba română. Voi. I: Privire generală. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1940. (Biblioteca enciclopedică).
 • PV = Poeziile Văcăreștilor, cu un studiu asupra poeților Văcărești de Al. Odobescu. București, 1908.

R

 • RALEA, F. = Mihail Ralea, Cele două Franțe. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1956].
 • RALEA, E. O. = Mihai Ralea, în Extremul Occident. Note de drum din Antile, California, Canada. [București ], Editura de stat pentru literatură și artă, [1955].
 • RALEA, S. T. I—III = Mihail Ralea, Scrieri din trecut. [Voi.] I—III. [București], Editura de stat pentru literatură și artă. I: în literatură, 1957; II: în filozofie, 1957; III : în literatură și filozofie, 1958.
 • RĂDULESCU, S. = Anton V. Rădulescu, Silvicultură generală. [București], Editura agro-silvică, 1956.
 • RĂDULESCU-CODIN = C. Rădulescu-Codin, O seamă de cuvinte din Muscel, cu o introducere de dr. Gustav Weigand. Ediția I. Câmpulung, [1901].
 • RĂDULESCU-CODIN, I. = C. Rădulescu-Codin, îngerul romînului. Povești și legende din popor. București, Librăriile Socec & Comp., 1913. (Academia Română. Din viața poporului romîn, Culegeri și studii. XVII).
 • RĂDULESCU-CODIN, L. = C. Rădulescu-Codin, Legende, tradiții și amintiri istorice, adunate din Oltenia și din Muscel de... București, Librăriile Socec & Comp., 1910. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. X).
 • RĂDULESCU-CODIN, L. TR. = C. Rădulescu-Codin, Literatură, tradiții și obiceiuri din Corbii Mușcelului. București, Atelierele grafice Cultura națională, 1929. (Academia Română. Din viața poporului român. XXXIX).
 • RĂDULESCU-CODIN, M. N. = C. Rădulescu-Codin, Muscelul nostru. I: Comuna Corbi și locuitorii săi. Istoric și legende, întindere, populațiune. Portul, cântece, obiceiuri. Situația economică. Lămuriri asupra rostului și cuprinsului monografiei județului și a celor 63 de comune. Cu hărți, vederi, figuri și arii populare. Cîmpulung, N. Vlădescu, 1922.
 • RĂȘCANU, L. = Petru Rășcanu, Lefile și veniturile boierilor Moldovei în 1776. Document de la Grigore A. Ghica Vv, publicat cu o introducere de... Iași, Tipografia națională, 1887.
 • REBREANU, I. = Liviu Rebreanu, Ion. Roman. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1955].
 • REBREANU, N. = Liviu Rebreanu, Trei nuvele. București, Cultura națională, [1924].
 • REBREANU, NUV. = Liviu Rebreanu, Nuvele. [București], Editura tineretului, 1957.
 • REBREANU, P. S. = Liviu Rebreanu, Pădurea spînzuraților. Roman. Ed. II. București, „Cartea românească”, [1922].
 • REBREANU, R. I—II = Liviu Rebreanu, Răscoala. Roman. Volumul I—II. [ București], Editura „Adevărul”, [1932]
 • REG. ORG. = Regulamentul organic [al Țării Romînești]. București, 1832.
 • REG. ORG. MOLD. = [Regulamentul organic al Moldovei]. [Manuscris din 1831; Bibi. Univ. Iași, cota VI - 61].
 • REG. SCOLAST. = Regulele scolasticești, care sînt orînduite și așezate pentru ținerea și procopseala școalelor romînești celor din Țara Ungurească și din părțile ei împreunate. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1806.
 • REG. SHOLAST. = Regulele sholastice, care sînt orînduite și așezate pentru ținerea și procopseala shoalelor romînești celor din Țara Ungurească și din părțile ei împreunate. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1816.
 • REGULAMENT = Regulament ostășesc pentru miliția pămîntenească a prințipatului Valahiii. [București, 1832].
 • REGUL. ORG. = Regulamentul organic, întrupat cu legiuirile din anii 1831, 1832 și 1833, și adăogat, la sfîrșit, cu legiuirile de la anul 1834 pînă acum, împărțite pe fiecare an, precum și cu o scară deslușită a materiilor. Acum a doua oară tipărit. București, tipărit la pitarul Z. Carcalechi, 1847.
 • REGUL. ORG. MOLD. = Regulamentul organic a prințipatului Moldovei. Ieși, Tipografia Albinei, 1837.
 • RETEGANUL, CH. = Ion Pop-Reteganul, Cine nu știe striga, cetească cartea asta, adecă chiuituri de care strigă feciorii..., adunate din popor de... Edițiunea II. Gherla, A. Todoran, 1897.
 • RETEGANUL, P. I-V = Ioan Pop-Reteganul, Povești ardelenești. Culese din gura poporului de... Partea IBV. Brașov, Editura Librăriei Nicolae Ciurcu, 1888.
 • RETEGANUL, P. P. = I. Pop-Reteganul, Povești din popor. Sibiu, 1895.
 • RETEGANUL, TR. = Ion Pop-Reteganul, Trandafiri și viorele. Poesii populare culese și ordinate de... Edițiunea II, amplificată.
 • Gherla, „Aurora”, 1891.

REȚ. HOL. = Rețetă pentru boala ce să numește holera morbus. [Iași], 1831. [Foaie volantă].

 • REȚ MED. = [Rețete medicale]. [Manuscris de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1320].
 • REV. CRIT. I ș. u. = „Revista critică literară”. Director Ar. Densușianu. Iași. Anul I (1893) ș. u.
 • REV. IST. I ș. u. = „Revista pentru istorie, arheologie și filologie”, sub direcțiunea lui Gregoriu G. Tocilescu. București. Anul I (1893) ș.u.
 • REV. NOUĂ I ș.u. = „Revista nouă”. Director B. P. Hasdeu. București. Anul I (1888) ș. u.
 • REV. PĂD. XXVII = „Revista pădurilor”. Tom. XXVII. Sibiu, 1895.
 • RF I—II = „Revista filologică”. Organ al Cercului de studii filologice de pe lângă Facultatea de filozofie și litere din Cernăuți.
 • Director Al. Procopovici. Cernăuți. Voi. I—II, 1927-1928.

RÎMNICEANU = [Naum Rîmniceanu, Introducere în gramatica grecească și românească]. [Manuscris grecesc și românesc din 1805; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1492].

 • RÎMNICEANU, H. = Naum Rîmniceanu, Hristoitie. [Manuscris romînesc și grecesc de la începutul secolului al XlX-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1487].
 • RÎND. JUD. = Rînduiala judecătorească de obște. Pentru Bohemie, Moravie, Silesie, Austrie de jos de Enț și de sus de Enț, dimpreună cu hotarăle ei împreunată... Vienna, Iosif de Curțbec, 1787.
 • RÎND. N. = Rînduiala despre neutralitate. Sibiu, 1803. [Foaie volantă].
 • RÎNDUIALA = Rînduiala căsătoriilor. Sibiu, 1786. [Foaie volantă].
 • RL = „Romînia liberă”. Organul sfaturilor populare din Republica Populară Română. București, 1952 ș. u.
 • ROMANESCU, ZEȚ. = Vasile Romanescu, Istoria unei cărți. I: Zețarul. București, „Cartea românească”, 1934.
 • ROMANIA = „Romania”. [Ziar]. București, ianuarie-decembrie 1838.
 • ROMANO, B. 1—II = Dionisie Romano, Bibliotica tinerilor începători sau culegere de întîile cunoștințele trebuincioase pentru învățătura copiilor ce încep a ceti. Tradusă din franțozește de ierodiaconul... București, tipărită la Zaharia Carcalechi. Partea I: 1837; partea a Il-a: 1838.
 • ROMÂNUL (18...) = „Romînul”. Ziariu politic, comercial, literar. București. Anul I (1857) ș.u.
 • ROMÂNUL GLUMEȚ = Romînul glumeț. Basme, legende, tradițiuni, orațiuni de anul nou de nuntă, cântece populare vechi, ghicitori, povestea vorbii sau proverburi etc. Partea I: Proverburi și ghicitori. București, Tipografia Thiel & Weiss, 1874. ROM. LIT. = „Romînia literară”. Foaie periodică, sub direcția d-lui V. Alecsandri. Iași, Tipografia franco-română, 1855.
 • ROSETTI, B. = Alexandre Rosetti, Lettres roumaines de la fin du XVI-e et du debut du XVII-e siecle tirees des archives de Bistritza (Transylvanie) publiees par... București, Socec et Co., 1926. (Institutul de Filologie și Folclor).
 • ROSETTI, I. L. R. I = Alexandru Rosetti, Istoria limbii romîne. I. Limba latină. Ediția a treia, revăzută și adăugită. București, Editura științifică, 1960.
 • ROSETTI, I. SL. = Acad. Al. Rosetti, Influența limbilor slave meridionale asupra limbii romîne (sec. VIB XII). București, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, [1954].
 • ROSETTI, L. R. I-VI, VI = Al. Rosetti, Istoria limbii romîne. [Voi] I-IV, VI. București, Fundația regală pentm literatură și artă, 1938-1946.
 • ROSETTI, S. L. = Acad. Al. Rosetti, Studii lingvistice. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1955.
 • ROSETTI - BYCK, G. = Al. Rosetti - J. Byck, Gramatica limbii române. Ediția a doua revăzută și adăogită. București, Editura
 • Universul, 1945.

ROSETTI - CAZACU, I.L.R. I = Acad. Al. Rosetti - B. Cazacu, Istoria limbii romîne literare. [Voi.] I. De la origini pînă la începutul secolului al XlX-lea. București, Editura științifică, 1961.

 • C. A. ROSETTI, C. = C. A. Rosetti, Ceasurile de mulțumire ale lui... București, Tipografia curții a lui Fred. Walbaum, 1843.
 • C. A. ROSETTI, N. I. = C. A. Rosetti, Note intime 1844-1859, scrise zilnic... Adnotate și publicate de Vintilă C. A. Rosetti. Voi. I.
 • 1844-1846. București, 1902. (Pagini din trecut).

RT = Romanul Troadei. [Manuscris din 1766; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1283].

 • RUDOW, XVII-XIX, XXII = W. Rudow, Neue Belege zu turkischen Lehnwdrten im Rumănischen (în revista „Zeitschrif fur romanische Philologie ”, Halle, voi. XVII-XIX. Neue Belege zu rumănischen Wortern nichttiirkischen Herkunft (ib. voi. XXIII).
 • RUS, 1.1—III = loan Rus, Icoana pământului sau carte de gheografie. Tom. I—III. Blaj, Tipografia seminariului, 1842.
 • RUSET, Z. = Moliere, Zgîrcitul. Comedie în cinci acte de la... Tradusă de I. Ruset. București, Tipografia lui I. Eliad, 1836. RUSSO. S. = Alexandru Russo, Scrieri. Publicate de Petre V. Haneș. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1908.
 • RUSSU, L.T. = 1.1. Russu, Limba traco-dacilor. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1859.

S

 • S = „Steaua”. Revistă a Uniunii scriitorilor din R.P.R. Cluj. Anul I (1954) ș.u.
 • SADOVEANU, A.L. = Mihail Sadoveanu, Aventură în lunca Dunării. [București], Editura tineretului, 1954.
 • SADOVEANU, B. = Mihail Sadoveanu, Baltagul. Roman. București, Editura „Cartea Românească”, [1930].
 • SADOVEANU, D. = Mihail Sadoveanu, Dureri înăbușite. București, „Minerva”, 1904.
 • SADOVEANU, D. P. = Mihail Sadoveanu, Divanul persian. Poveste orientală. București, Editura „Cartea românească”, [1946]. SADOVEANU, E. = Mihail Sadoveanu, Evocări. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1954]. (Studii literare). SADOVEANU, F. J. = Mihail Sadoveanu, Frații Jderi. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1953.
 • SADOVEANU, î. A. = Mihail Sadoveanu, împărăția apelor. Ediție revăzută. București, Editura „Cartea Românească”, [1947]. SADOVEANU, M. = Mihail Sadoveanu, Mormîntul unui copil. București, „Minerva”, 1906.
 • SADOVEANU, M. C. = Mihail Sadoveanu, Mitrea Cocor. Ediția a Il-a. [București], Editura pentru literatură și artă a Ununii scriitorilor din R.P.R., 1950.
 • SADOVEANU, N. F. = Mihail Sadoveanu, Nada Florilor. Amintirile unui pescar cu undița. [București], Editura tineretului, 1951.
 • SADOVEANU, N. P. = Mihail Sadoveanu, Nicoară Potcoavă. Povestire istorică. [București], Editura tineretului a C.C. al U.T.M.,
 • [1952].

SADOVEANU, O. I-XVIII = Mihail Sadoveanu, Opere. Voi. I-XVIII. București, Editura de stat pentru literatură și artă, 1954-1959.

 • SADOVEANU, O.L. = Mihail Sadoveanu, Ostrovul lupilor. București, Editura „Cartea Românească”, [1941].
 • SADOVEANU, P. = Mihail Sadoveanu, Povestiri. București, Editura „Minerva”, 1904.
 • SADOVEANU, P. C. = Mihail Sadoveanu, Poezia cimiliturilor. [București]. Editura pentru literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., [1949]. (Cartea poporului, 62)
 • SADOVEANU, P. M. = Mihail Sadovenu, Păuna Mică. București, Editura [Cartea romînească], [1948].
 • SADOVEANU, P. S. = Mihail Sadoveanu, Povestiri de seară. București, „Minerva”, 1910.
 • SADOVEANU, Ș. = Mihail Sadoveanu, Șoimii. Roman. București, „Minerva”, 1904.
 • SADOVEANU, T.F. = Mihail Sadoveanu, Trenul fantomă. Roman. București, [f.e.], 1906.
 • SADOVEANU, V. F. = Mihail Sadoveanu, Valea Frumoasei. Ediția a IlI-a. București, Editura „Cartea românească”, [1947]. SADOVEANU, Z. C. = Zodia cancerului. Roman istoric. București, Editura „Cartea românească”, [1946].
 • SAHIA, N. = Nuvele. [București], Editura de stat, [1948].
 • SAHIA, S. A. = Alexandru Sahia, Scrieri alese. Cu un cuvînt înainte de G. Macovescu și o postfață de Pompiliu Mareea.
 • [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1960.

SAHIA, U.R.S.S. = Alexandru Sahia, U.R.S.S. azi. [Craiova], Editura „Ramuri”, [1935].

 • SANDU-ALDEA, A. M. = C. Sandu-Aldea, Ape mari. Nuvele și schițe. București,-^,Minerva”, 1910.
 • SANDU-ALDEA, D.N. = C. Sandu-Aldea, Două neamuri. Roman. București, „Minerva”, 1906.
 • SANDU-ALDEA, D. P. = C. Sandu[-Aldea], Drum și popas. Note de drum. Schițe. București, „Minerva”, 1904. SANDU-ALDEA, S. = Constantin Sandu[-Aldea], Selecțiunea metodică a cerealelor și bazele științifice ale selecțiunii. București, „Minerva”, 1907.
 • SANDU-ALDEA, U. P. = C. Sandu-Aldea, în urma plugului. Nuvele și schițe. București, „Minerva”, 1905.
 • SANIELEVICI, R. = Prof. Alex. Sanielevici, Radioactivitatea. (Fenomene și legi generale). Voi. I. [București], Editura Academiei Republicii Populare Române, 1956.
 • SAVA, DOC. I—II = Aurel V. Sava, Documenteputnene. Publicate cu un studiu introductiv de... Prefață de prof. N. Iorga. [Voi.] I—II. Chișinău, 1929-1931.
 • SĂGHINESCU, S. = V. Săghinescu, Scrutare Dicționarului universal al limbei romîne, de Lazăr Șăineanu... Iași, 1898. SĂGHINESCU, V. = V. Săghinescu, Vocabular romînesc de vreo câteva mii cuvinte, cu o critică minuțioasă și cu îndreptar erorilor ,,Dicționarului universal al limbei române” de Lazăr Șăineanu etc. Iași, 1901-1902.
 • SĂM. I ș.u. = „Sămănătorul”. Revistă literară săptămânală. București. Anul I (1901) ș. u.
 • SAULESCU, GRAM. ROM. I—III = Gh. Săulescu, Gramatică romînească sau observații grămăticești asupra limbei romînești. Pentru școalele normale și ghimnaziale. Partea I-ia etimologhică, II sintactică, III de prosodia limbei romînești și de versificație, la care s-au adaos mai multe exempluri de versuri. Iași, Tipografia sfintei mitropolii, partea I—II: 1833; partea a IlI-a: 1834.
 • SĂULESCU, HR. I—II = Gh. Săulescu, Hronologhia și istoria universală. Prelucrată pe scurt de... Tom. I—II. Ieși, 1837.
 • SĂULESCU, I. = Gh. Săulescu, Intîiele cunoștințe de litere și de idei, pentru tinerimea școalelor începătoare. Ieși, Tipografia Albinei, 1832.
 • SĂVULESCU, M. U. I—II = Acad. Traian Săvulescu, Monografia uredinalelor din Republica Populară Romînă. [Voi.] I—II. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1953. (Academia Republicii Populare Romîne).
 • SĂVULESCU, PAT. VEG. = Acad. Traian Săvulescu, Patologia vegetală. Generalități, fltoterapie, viroze și bacterioze. [București], 1946-1947. [Curs litografiat].
 • SĂVULESCU, USTIL. I—II = Prof. Tr. Săvulescu, Ustilaginalele din Republica Populară Romînă. [Voi.] I—II. [București], Editura Academiei R.P.R., 1957. (Academia Republicii Populare Romîne).
 • SB = „Scrisul bănățean”. Revistă a Uniunii scriitorilor din R.P.R. Timișoara. Anul I (1949) ș. u.
 • S. BĂRB. = D. I. Sebeni, Sculamentul bărbaților și femeilor, cu doctoriile sale apărătoare și lecuitoare. București, Tipografia lui Eliad, 1837.
 • SBIERA, F. S. = Dr. Ion G. Sbiera, Familia Sbiera după tradițiune și istorie și Amintiri din viața autorului. Cernăuți, R. Eckhardt, 1899.
 • SBIERA, P. = Ion al lui G. Sbiera, Povești populare românești. Din popor luate și poporului date de... Cernăuți, Editura proprie, Tipografia arhiepiscopală, 1886.
 • SCARĂ = Scară a cuvintelor celor streine și celor făcute din firea limbii, care cuvinte au cerut neapărat trebuința a să metahirisi în alcătuireapravililor. în lașul Moldaviei, 1815.
 • SCAVINSCHI, M. = Cr. W. Hufeland, Macroviotică sau metodul a lungi viața ominiască. Alcătuită prin... Acum întăia oară tradusă din limba ghermană întru această română prin spițăriul D. Scavinschii. [Manuscris de pe la 1830; Bibi. Acad. R.P.R., cota 409].
 • SCAVINSCHI, O. = D. Scavinschi, Odă din partea opștiei întru slava nunții luminării sale prințesii Elenco Sturza, ce să prăznuiește astăzi, octomvrii 18. Anul 1825. [2 foi].
 • SCÎNTEIA = „Scînteia”. Organ al Comitetului Central al P.M.R. [București ], 1952 ș. u.
 • SCL = „Studii și cercetări lingvistice”. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne. Institutul de lingvistică din București. Anul I (1950) ș. u.
 • SCLF = „Studii și cercetări de istorie literară și folclor”. București, Editura Academiei Republicii Populare Romîne. Anul I (1952) ș. u.
 • SCRIBAN, D. = August Scriban, Dicționaru limbii romînești. (Etimologii, înțelesuri, exemple, citațiuni, arhaizme, neologiszme, provincializme). Edițiunea întîia. Iași, Institutul de arte grafice „Presa bună”, 1939.
 • S. C. ȘT. (CLUJ) = „Studii și cercetări științifice”. Academia R.P.R. Filiala Cluj. Anul I (1950) ș. u.
 • S. C. ȘT. (IAȘI) = „Studii și cercetări științifice. Filologie”. Academia R.P.R. Filiala Iași. Anul I (1950) ș. u.
 • SEBASTIAN, T. = Mihail Sebastian, Opere. Teatru, București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1946.
 • SEVASTOS, C. = Elena Didia Odorica Sevastos, Cîntece moldovenești. Iași, Tipografia națională, 1888,
 • SEVASTOS, N. = Elena Sevastos, Nunta la romîni. Studiu istorico-etnografic-comparativ. (Edițiunea Academiei Române). București, Tipografia Carol Gobl, 1889.
 • SEVASTOS, P. = Elena D. O. Sevastos, Povești. Iași, Editura Librăriei Frații Șaraga, [1892]. (Colecțiunea Șaraga. No. 1).
 • SEVERIN, S. = C. I. V. Severin, Sinonimele limbii romîne cu radicali diferiți în raport mai cu seamă la lucrurile divine, la cult și la terminologia eclesiastică. Voi. I Iași, „Viața românească”, 1923.
 • SFC I—III = Studii și materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba romînă. Voi. I—III- [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne. Voi. I: 1959; voi. II: 1961; voi. III: 1962. (Institutul de lingvistică din București)
 • SG I—III = Studii de gramatică. Voi. I—III. [București], Editura Academiei R.P.R. Voi. I: 1956; voi. II: 1957; voi. III: 1961. (Institutul de lingvistică din București)
 • SIBINEANU, C. = Ioan Sibineanu, Despre vestita cometa anului 1834 și despre sistema soarelui. Traduse de... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1833.
 • SIHLEANU, A. = Al. Sihleanu, Armonii intime. București, Imprimeria lui Ferdinand Om, 1857.
 • SIMA, M. = Gr. Sima al lui Ion, Materialuri de limbă. (în: „Revista pentru istorie, arheologie și filologie”, voi. II, 183 ș. u.).
 • SIMB. PL. = Petru Moaler, Simbolul plinelor de bucurie simțiri... Buda, Tipariul Crăieștii Universitate din Pesta, 1829.
 • SIMION DASC., ap. LET. = Simion Dascălu, Letopisețul Țării Moldovei pînă laAron Vodă (1359-1595) întocmit după Grigorie Ureche, vornicul, Istratie logofătul și alții... Ediție de Const. Giurescu cu o prefață de I. Bogdan. București, Socec et Co., 1916 (Comisia istorică a României).
 • SIMIONESCU, FL. = Prof. I. Simionescu, Flora României. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1939. (Biblioteca enciclopedică).
 • SIMIONESCU, F. R. = Prof. I. Simionescu, Fauna României. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1938. (Biblioteca enciclopedică).
 • SINDIPA (1704) = Sindipa filozoful. [Manuscris din 1704; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1436].
 • SINDIPA (1786) = Sindipa filozoful. [Manuscris in 1786; Bibi. Acad. R.P.R., cota 830].
 • SION, C. = Gh. Sion, Ceasurile de mulțemire a lui... Iași, Cantora Foaiei sătești, 1844.
 • SION, M. = A. de Lamartine, Moartea lui Socrat. De... Tradusă de Gheorghe Sion. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1847.
 • SION, P. = G. Sion, Proză. Suvenire contimpurane. Ediție îngrijită, cu un studiu introductiv, glosar și note de Radu Albala. București, Editura de stat pentru literatură și artă, 1956. (Biblioteca pentru toți).
 • SION, POEZII = George Sion, Din poesiile lui... București, Imprimeria națională Iosif Romanov et Comp., 1857.
 • SIROE = [Metastasio, Siroe]. [Traducere manuscrisă din neogreacă, din 1784; Bibi. Acad. R.P.R., cota 181].
 • SIROIU = [Metastasio], Siroiu. [Traducere manuscrisă din neogreacă, din jurul anului 1800; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3454].
 • SLAVICI, N. I—II = loan Slavici, Novele. Voi. I—II. București, Editura Librăriei Socec. Voi. I: 1892; voi. II: 1896.
 • SLAVICI, O. I—II = loan Slavici, Opere. Voi. I: Nuvele. Voi. II: Mara. [București]. Editura de stat pentru literatură și artă, 1952.
 • SLAVICI, P. = loan Slavici, Pădureanca. Novelă. Sibii, Tipariul Tipografiei archidiecezane, 1884. (Biblioteca poporală a „Tribunei”, nr. 1)
 • SLAVICI, V. P. = I. Slavici, Vatra părăsită. Nuvelă din popor. București, Editura „Minerva”, 1900.
 • SLĂTINEANU, A. = [Metastasio], Ahilefs la Schiro. Fapta lui chir Metastazie, chesaricescului poetic. Acum întăi tălmăcită de pe grecie de cătră dumnealui Iordache Slătinean, vel paharnic, în Bucureștii Țării Rumunești, la a[nul] 1797, iară la sfîrșit s-au adăugat Istoria lui Sofronim... Sibii, Tipografia lui Martin Hohmaister.
 • SLOV. = Bucvari sau începere de învățătură celor ce vor să învețe carte cu slove slovenești, ce s-au tipărit acum întîi cu porunca preaosfmțitului mitropolit al Moldovii kir Iacov, în sfânta mitropolie, în Iași. Leat 1755.
 • SOARE, MAȘ. = D. D. Soare, Elemente de mașini. București, Institutul de doc. bibliografie și Edit. tehnică, 1949.
 • SOBARU, EC. PLAN. = Al. Sobaru, Economia și planificarea comerțului socialist în R.P.R. București, Editura științifică, 1957.
 • SOB. HRIS. = Sobornicescul Hrisov (1785, 1835, 1839). Ediție critică. [București], Editura Academiei R.P.R., 1958. (Adunarea izvoarelor vechiului drept romînesc scris. IV).
 • SOVEJA, O. = Soveja [= S. Mehedinți], Oameni de la munte. Ediția II. București, Socec, 1921.
 • SPI—II = Gheografia sau scrierea pămîntului. întocmită după orînduiala cea mai nouo, așezată pentru 4 părți ale pămîntului, adecă: Europa, Asia, Africa, America, cu tot cuprinsul lor. Acum întîi... tălmăcită și dată afară la lumină. Tomul I—II. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungariei, 1814[—1815],
 • SPIC. = „Spicuitorul moldo-romîn”. Jurnal scientific, literar și industrial, rediguit de o soțietate de literați. Iașii, Institutul Albinei, 1841.
 • SP. POP. = „Sportul popular”. București, Organ al Uniunii de cultură fizică și sport din Republica Populară Romînă. București, 1959 ș. u.
 • STAMATI, D. = Pah. T. Stamati, Disionăraș romînesc de cuvinte tehnice și altele greu de înțeles. Întîia ediciune. Iași, Tipografia Buciumului romîn, 1851.
 • STAMATI, F. = Teodor Stamati, Fizica elementară pentru clasele colegiale din prințipatul Moldovei. Compilată după F. Crișu de... întăia ediție. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1849.
 • STAMATI, M. = T. Stamati, Manual de istoria naturală, prescurtat pentru tinerimea romînească. Ieși, Institutul Albinei, 1841.
 • C. STAMATI, G. = Florian, Galatia. Tragodie păstorescă a domnului... tălmăcită de pe limba grecească pe limba moldovinească de Constantin Stamate. Ieși, 1808. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3502].
 • C. STAMATI, P. = N. Nicoleanu, Poezii și proză. Vasile Cîrlova, Poezii. C. Stamati, Poezii și proză. Publicație îngrijită de G. Bogdan-Duică. București, „Minerva”, 1906. (Biblioteca scriitorilor români).
 • C. STAMATI, POV. = C. Stamati, Povestea povestelor. Iași, Cantora Foaiei sătești, 1843.
 • STANCU, C. = Zaharia Stancu, Clopotul de aur. București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1939.
 • STANCU, D. = Zaharia Stancu, Desculț. Roman. Ediția a IV-a. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1952].
 • STANCU, P. S. = Zaharia Stancu, Poeme simple. 1923-1943. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1957.
 • STANCU, R. A. I-V = Zaharia Stancu, Rădăcinile sînt amare. [Voi.] I-V. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1958- 1959].
 • STANCU, U.R.S.S. = Zaharia Stancu, Călătorind prin U.R.S.S. Note și impresii de drum. Ediția a doua. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1951].
 • STĂNCESCU, B. = Dumitru Stăncescu, Basme, culese din gura poporului. Cu o prefață de Ionnescu-Gion. București, Haimann, 1892.
 • STANOIU, C. I. = Damian Stănoiu, Călugări și ispite. Scene din viața mănăstirilor. București, Editura „Cartea românească”, [1928].
 • STEAUA (18...) = „Steaua Dunării”. Jurnal politic, literar și comercial. Sub redacția lui M. Kogălniceanu. Iași. Anul I (1855) ș. u.
 • STERESCU, N. = St. Sterescu, Nărojii. (Poveste populară din Gorj, cu note lingvistice). (în revista „Convorbiri literare”, XLVI 1912, p. 1044-1055 și 1164-1168).
 • ST. INST. = [D. Țichindeal], Arătare despre acestor nouă introduse sholasticesti instituturi ale nației romînești, sîrbești și grecești. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești din Peșta, 1813.
 • STÎNCĂ, MED. SOC. = Ștefan Stîncă, Mediul social ca factor patologic, cu un studiu introductiv și adnotări de Samuil Iszak.
 • [București], Editura Academiei R.P.R., 1956.

ST. LEX. = [Grămăticul Staicu], Lexicon slavo-romîn. [Manuscris de pe la 1660; Bibi. Acad. R.P.R., cota 312].

 • STOIAN, PĂST. = I. Stoian, Păstorind în Rîmnicul Sărat. (în revista „Grai și suflet”, VI 1934).
 • STOICA, VÎN. = Coriolan Stoica, Călăuza vînătorului. Cluj, „Cartea românească”, 1937.
 • STOILOV, T. F. = Acad. S. Stoilov, Teoria funcțiilor de o variabilă complexă. Voi. I: Noțiuni și principii fundamentale. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1954.
 • STUDII = „Studii”. Revistă de știință, filozofie, arte. București. Anul I (1948) ș. u.
 • STURDZA, M. N. = Dimitrie A. Sturdza, Memoriu asupra numismaticei romînești. București, Tip. Soc. Academice Romîne, 1878. (Extract din „Columna lui Traian”, 1877, no. 10-11).
 • STURDZA, N. = Dimitrie Sturdza, Numismatica romînă. București, Tipografia națională C. N. Rădulescu, 1878.
 • = Cei de obște articuli pentru soțietățile și țehurile de supt crăimea Ungariei. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1813.
 • SUCEVEANU, I. A. I-IV = W. Robertson, Istoria Americii. [Traducere din grecește de C. Suceveanu. în patru volume manuscrise, Iași, 1818-1920; Bibi. Univ. din Iași, cota III - 23]
 • SUCIU, S. = Moise Suciu, Semnul bucuriei și a poftei inimei... Buda, Tipariul Crăieștii Universitate din Pesta, 1829.
 • SUFL. OLT. I ș. u. = Suflet romînesc. Culegeri și cercetări folcloristice. Anul I (1927) ș. u.
 • Ș

ȘANDRU - BRÎNZEU, JINA = D. Șandru și F. Brînzeu, Printre ciobanii din Jina. București, Socec, 1934. (Extras din revista „Grai și suflet”, voi. V, VI).

 • ȘĂINEANU = Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbii romîne. Craiova, [1896].
 • ȘĂINEANU, D. U. = Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei romîne. A opta edițiune. Revăzut și adăogit la ediția Vl-a. Ortografia Academiei Române. [Craiova], Editura „Scrisul romînesc”, [1930].
 • ȘĂINEANU, î. = Lazăr Șăineanu, încercare asupra semasiologiei limbei romîne. Studii istorice despre transițiunea sensurilor. Cu o alocuțiune prefațată de B. P. Hasdeu. București, Tipografia Academiei Române, 1887.
 • ȘĂINEANU, T. = L. Șăineanu, Elemente turcești în limba romînă. București, Tipografia Academiei române, 1885.
 • ȘCOLERIU, L. = Toader Școleriu, Lecțione, adecă cuvîntare, scoase de la întîie parte a gramaticii... Pentru învățătura limbii moldovenești și rusești. Ieși, în Tipografie cea politicească, 1789.
 • ȘEZ. I ș. u. = „Șezătoarea”. Revistă pentru literatură și tradițiuni populare. Director: Artur Gorovei. Fălticeni. Anul I (1892) ș. u.
 • Ș INC AI, C. = Gheorghe Gavriil Șincai, Catehismul cel mare, cu întrebări și răspunsuri. Alcătuit și întocmit pentru folosul și procopsala tuturor școalelor normălești a neamului romînesc. Blaj, Tipariul seminariului, 1783.
 • ȘINCAI, HR. I—III = Georgie Șincai din Șinca, Hronic a romînilor și a mai multor neamuri încît au fost ele așa de amestecate cu romînii cît lucrurile, întîmplările și faptele unora fără de ale altora nu se pot scrie pe înțeles. Din mai multe mii de autori, în cursul de 34 ani culeasă. [Tom.] I—III. Iași, 1853-1854.
 • ȘINCAI, HR., în CALENDAR (18...) = Gheorghe Șincai din Șinca, Hronic a romînilor și a mai multor neamuri, încît au fost așa de amestecate cu romînii, cît lucrurile, întîmplările și faptele unora fără de ale altora nu se pot scrie pre înțeles. Din mai multe mii de autori în cursul de 34 de ani culeasă... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești din Pesta, 1808. [Tipărit ca adaos la Calendarul de Buda din 1808-1809].
 • ȘINCAI, î. = G. Șincai, îndreptare cătră arithmetică. Întîia parte... Blaj, Tipariul seminariului, 1785.
 • ȘINCAI, ÎNV. = Gh. Șincai, învățătura firească spre surparea superstiției norodului. [Traducere manuscrisă din limba germană, după Helmuth, dintre anii 1804-1808; Bibi. filialei din Cluj a Acad. R.P.R., fondul Oradea, cota 39].
 • ȘINCAI, P. P. = Gh. Șincai, Prima principia latinae grammatices quae ad usum scholarum valachico-nationalium propter majorem incipientium puerorum facilitatem, adjecta Valachica lingva, în hune ordinem redegit... Balasfalvae, Typis seminarii diocesani, MDCCLXXXIII [= Blaj, 1783].
 • ȘIO I—IIj 2 = Lazăr Șăineanu, Influența orientală asupra limbei și culturei romîne. I. Introducerea. II. Vocabularul. 1. Vorbe populare. 2. Vorbe istorice. București, Socec, 1900.
 • ȘTEFANELLI, D. C. = T. V. Ștefanelli, Documente din vechiul ocol al Cîmpulungului Moldovenesc. Culese, adnotate și publicate de... Cu mai multe iscălituri facsimilate în text și 19 reproduceri fascimilate de documente originale. Edițiunea Academiei Romîne. București, Socec, 1915.
 • ȘTEFĂNESCU. C. = Theodor Ștefanescu, Curs de contablitate în partidă dublă. [A patra edițiune]. București, 1896.

T

 • T = „Teatru”. Revistă lunară editată de comitetul de stat pentru cultură și artă și de Uniunea scriitorilor din R.P.R. [București], 1961 ș. u.
 • TAFRALI, S. = O. Tafrali, Scene din viața dobrogeană. București, Nițeanu, 1906.
 • TDRG = Dr. H. Tiktin, Rumănisch-deutsche Worterbuch. [Band I—III]. Bukarest Staatsdruckerei. I: 1903; II: 1911; III: 1924.
 • TEAHA, C. N. = Teofil Teaha, Graiul din valea Crișului Negru. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1961. (Academia Republicii Populare Romîne. Institutul de lingvistică).
 • TELEGRAFUL (18...) = „Telegraful romîn”. Ziar. Sibiu, 1853 ș. u.
 • TELEMAH, I—II = Fenelon, Întîmplările lui Telemah, fiul lui Odisefs. Voi. I (cărțile 1-5) -II (cărțile 6-10). [Traducere manuscrisă din neogreacă de la 1772; Bibi. Acad. R.P.R., cota 262].
 • TELEMAHOS = Fenelon, Întîmplările lui Telemahos, fiului lui Ulises. [Traducere manuscrisă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1576].
 • TEM. GHEOM. I—II = Temeiurile gheometriii. [Manuscris de pe la 1820, probabil o copie după cursul lui Gh. Lazăr; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1189].
 • TEMPEA, GRAM. = Radu Tempea, Gramatică romînească. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1797.
 • TEODOREANU, L. = Ionel Teodoreanu, Lorelei. Roman. București, „Cartea românească” [1935].
 • TEODOREANU, M. II = Ionel Teodoreanu, La Medeleni. Voi. II: Drumuri, Ediția I. București, „Cartea românească”, [1926].
 • TEODOREANU, M.U. = Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor. întoarerea în timp. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1957].
 • TEODORESCU, P. P. = G. Dem. Teodorescu, Poesii populare române. Culegere de... București, Tipografia modernă, 1885.
 • A. TEODORESCU, A. = A. Teodorescu, Aritmetică sau învățătura socotelilor. Acum întîia oară întocmită... Iași, Tipografia sf. mitropolii, 1839.
 • TEODORI, A. = Al. Teodori, Scurtă arătare despre om și despre întocmirile lui. (în calendarul Carte de mînă pentru nația romînească. Buda, 1825).
 • TEODOROVICI, I. = Pavel Kengyllâcz, Istoria universală sau a toată lumea... Acum întîia oară pre limba românească prefăcută și așezată de Ioann Theodorovici. Partea I, cu o mapă despre pămîntul făgăduinței sau Palestina - Historia universalis, pars I. Buda, Crăiasca Universitate din Pesta, 1824.
 • TEODOROVCI, M. = Ioan Teodorovici, Moralnice sentenții sau folositoare pilde. Traduse [de]... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei ungurești, 1813.
 • TEODOROVICI, P. = Leopold Simani, Pruncii cei părăsiți, ajutoriul lui Dumnezeu și purtătorii de grijă a unei bătrîne și credincioasă crescătoare încredințați... acum în limba romînească așăzată de Ioan Theodorovici. Cu o figură în aramă tăiată. Buda, Crăiasca tipografie a Universitatei din Pesta, 1830.
 • TES. I—III = A. Papiu Ilarian, Tesauru de monumente istorice pentru Romînia, atît de vechi tipărite, cît și manuscripte, cea mai mare parte străine, adunate, publicate cu prefațiuni și note ilustrate de... Tom. I—III. București, Tipografia națională, 1862-1864.
 • TETRAEV. (1574) = La versione rumena del Vangelo di Matteo, tratta del Tetrevangelion del 1574 (ms. del Museo Britanico: Horbey 6311 b), e publicata per la prima volta da M. Gaster, în „Archivio glottologico italiano”, voi. XII, p. 197-253; Tetraevanghelul diaconului Coresi din 1561, prelucrat de dr. M. Gaster. București, Imprimeriile statului, 1929.
 • TEULESCU, C. = A. de Lamartine, Istoria lui Cesar. Tradusă de D. P. Teulescu. București, Tipografia națională a lui Roman et C- nie, 1856.
 • TEULESCU, I. = George Sand, Indiana... [Tradusă] de P. Teulescu. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1847.
 • THEODORESCU, C. = Cicerone Theodorescu, Un cîntec din ulița noastră. Versuri. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1953.
 • THEODORESCU, V. I—II = Cicerone Theodorescu, Versuri alese. [Voi.] I—II. [București], Editura de stat pentru literatură și artă,
 • 1955.

TIMPUL (18...) = „Timpul”. Jurnal politic-comercial. București, 1856-1857.

 • TIN. ROM. = Sholasticescul fruct al tinerimii romane din libera crăiască cetate Pesta, carele în cursul de veară l-au făcut, și la publica examenare, în 2 septemvrie 1824, s-au arătat. Buda, Tipariul Universitatei din Pesta, 1824.
 • TÎMPEANUL, G. = Serdariul Scarlat Tîmpeanul, Gheografia Țării Rumînești. București, Tipografia pitarului Constandin Pencovici, 1840.
 • TOCILESCU, MON. I—II = G. G. Tocilescu, Monumetele epigrafice și sculpturali ale Museului național de antichități din București, publicate sub auspiciile Academiei Române. Partea I—II, colecțiunea epigrafică a Museului pînă la anul 1881. București, 1902-1908.
 • TODORAN, GL. = Romulus Todoran, Mic glosar dialectal. Alcătuit după două manuscrise din Biblioteca centrală de la Blaj din 1887. Cluj, „Cartea românească” 1949.
 • TOMESCU, GL. = Mircea Tomescu, Glosar din județul Olt. Slatina, Tipografia „Tiparul Oltului”, 1944. (Aspecte lingvistice și folclorice din județul Olt. 11).
 • TOMICI, C. A. = loan Tomici, Cultura albinelor sau învățătura despre ținerea stupilor în magaținuri. Tradusă și prin iscusința din mai mulți ani cercată și prin folosul de comun întocmită, prin... Buda, Tipariul Crăieștei Universitatei din Pesta, 1823.
 • TOMICI, C. B. = loan Tomici, Cultura bombițelor sau învățătura despre ținerea și creșterea omidelor sau goangelor de mătasă. Ca o adăogare mult folositoare lîngă ținerea stupilor în magaținuri. Tradusă după manipulația cea mai nouă și îndreptată a domnfului] Iosif Blașcovici... întocmită prin... Buda, Tipariul Crăieștei Universitatei din Pesta, 1823.
 • TOMICI, I. = loan Tomici, Scurte învățături pentru creșterea și buna purtare a tinerimei romană. Buda, 1827.
 • TOPÎRCEANU, B. = G. Topîrceanu Balade vesele și triste. Ediția IV-a. București, Editura „Cartea românească”, [1931].
 • TOPÎRCEANU, M. = G. Topîicernu Migdale amare. Versuri umoristice și fanteziste. Ediția IV-a. București, Editura „Cartea românească”, [1947].
 • TOPÎRCEANU, P. O. = G. Topîrceanu, Parodii originale. Ediția IlI-a. Iași, „Viața romînească”, 1927.
 • TOPÎRCEANU, S. A. = G. Topîrceanu, Strofe alese. Balade vesele și triste. Iași, Editura „Viața Românească”, 1920.
 • TRIBUNA = „Tribuna”. Săptămînal de cultură. Cluj. Anul I (1857) ș. u.
 • TRIGON. DR. = D. Pfaulid], Elemente de trigonometrie drept-liniată și sferică. București, Tipografia colegiului Sfântul Sava, 1850.
 • TRIGONOM. = Trigonometrie. Manual pentru clasa a X-a reală de O. Sacter. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.
 • TRIGONOMETRIE = Trigonometrie. Manual pentru clasa a X-a umanistică de Popescu Gh., Schiiszler Alfred. București, Editura de stat didactică și pedagogică, 1962.
 • TUDORAN, P. = Radu Tudoran, Toate pînzele sus! [București], Editura tineretului, 1954.
 • TULBURE, V. R. = Victor Tulbure, Vioara roșie. Poeme. [București], Editura de stat, 1948. (Biblioteca de buzunar, 72).
 • TURCU, E. = loan Turcu, Escursiuni pe munții Țărei Bîrsei și ai Făgărașului, din punctul „La om ” de pe „Bucegi ” Până dincolo de „Negoiul”. Descrieri, întregite cu schițe istorice despre castelele și Țara Făgărașului. Brașov, Mureșianu, 1896.
 • TURNESCU, C. = N. Tumescu, Curs de clinică chirurgicală. [Copie manuscrisă de Vasile Vlădescu, București, 1859; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1706].
 • TURNESCU, MED. OP. = N. Turnescu, Curs elementar de medicină operatorie sau de operație. [Copie manuscrisă de Vasile Vlădescu, București, 1857; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1705].
 • Ț

ȚICHINDEAL, A.M. = Dosithei Obradovici, Adunare de lucruri moralicești, de folos și spre veselie... Acum în limba dacoromînească traduse prin părintele Dimitrie Țichindeall. Partea întîi. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității ungurești, 1808.

 • ȚICHINDEAL, F. = Dimitrie Țichindeal, Filosoficești și politicești prin fabule moralnice învățături. Acum întîia oară culease și întru acest chip pre limba dacoromînească întocmite, Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei ungurești din Peșta, 1814.
 • ȚICHINDEAL, S. = Dosithei Obradovici, Sfaturile a înțelejerii cei sănătoase... Acuma întîia dată întoarse de pre limba serbească și întru acest chip în limba dacoromînească așezate. Buda, Crăiasca Tipografie orientalicească a Universității Peștii, 1802.
 • ȚIPLEA, P. P. = Alexandru Țiplea, Poezii populare din Maramureș, adunate de... București, Carol Gobl, 1906. (Extras din Analele Academiei Romîne. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secțiunii literare).
 • ȚOPA, C. = Emilian Țopa, Contribuțiuni etnobotanice. Cernăuți, 1938. (Extras din „Buletinul Facultății de științe din Cernăuți”, voi. XI, 1937, p. 217-224).

U

 • ULIERU, C. = Dr. George Ulieru, Din carnetul unui medic de plasă. însemnări. București, Editura pentru literatură și artă, 1948. (Scriitorii noștri contemporani).
 • UNIVERSUL (18...) = „Universul”. [Ziar]. Noutăți din toată natura, cultura, literatura. București, 1845-1848.
 • URECHE, L. = Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei. Ediție îngrijită, studiu introductiv, indice și glosar de P. P. Panaitescu. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, 1955.
 • URICARIUL I- XXV = Theodor Codrescu, Uricariul cuprinzetoriu de hrisoave, anaforale și alte acte din suta a XV- XIX, atingătoare de Moldova. Sub direcțiunea dsale... Voi. I-XXV. Iași, 1852-1895.
 • URSU, T. Ș. = N. A. Ursu, Formarea terminologiei științifice romînești. București, Editura științifică, 1962.
 • USC. CER = Dr. Udelco, [.învățături pentru uscarea și curățirea cerealelor. Cluj], 1788. [Foaie volantă].

V

 • VAIDA = Vasile Vaida, Material jargon de dialect sălăgian [ în ziarul „Tribuna, Sibiu”, 1890, nr 83 ș. u.].
 • VALIAN, V. = I. A. Vallian [=Vaillant], Vocabular purtăreț rumînesc-franțozesc și franțozesc-rumînesc, urmat de un mic vocabular de omonime. București, Tipografia lui Friderih Valbaum, 1839.
 • VARLAAM, C. = Varlaam, mitropolitul Moldovei, Cazania (1643). [ ed. de J. Byck ], București, Editura Fundațiilor, 1943 (Scriitori români vechi).
 • VARLAAM-IOASAF = Varlaam și Ioasaf. [Manuscris din 1786; Bibi. Acad. R.P.R., cota 9].
 • VARLAAM-SADOVEANU = De la Varlaam la Sadoveanu. Studii despre limba și stilul scriitorilor. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1958].
 • VARONE, D. = G. T. Niculescu-Varone, Dicționarul jocurilor românești. Coreografie populară. București, 1931.
 • VARONE, J. R. = G. T. Niculescu-Varone, Alte jocuri romînești necunoscute. Noi contribuții la folclorul nostru coreografie. București, 1931.
 • VASICI, M. I—II = Cr. W. Hufeland, Macroviotica sau măiestria a lungi viața. După... Tradusă și întocmită pentru orice romîn cultivat de dr. Pavel Vasici.Tomul I—II. Brașov, Tipografia lui loan Gott, 1844-1845.
 • VASILIU, C. = Alexandru Vasiliu, Cîntece, urâturi și bocete de-alepoporului, adunate de... însoțite de 43 arii notate de d-na Sofia Teodoreanu. București, 1909. (Academia Română. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. VII),
 • VASILIU, P. L. = Alexandru Vasiliu, Povești și legende, culese de... București, Cultura națională, 1928. (Academia Română. Din viața poporului român. XXXVI).
 • VATRA = „Vatra”, foaie ilustrată pentru familie. București. Directori: I. Slavici, I. L. Caragiale și G. Coșbuc. Anul I (1894), ș. u.
 • VĂCĂRESCUL, GR. = Ianache Văcărescul, Observații sau băgări dă seamă asupra regulelor și orînduielilor grammaticii romînești. în tipografia sfintei episcopii a Râmnicului, 1787.
 • VĂCĂRESCUL, 1.1—II = Ianache Văcărescul, Istoria preaputernicilor împărați otomani. Tomul IBII. [Manuscris din 1788-1784; Bibi. Acad. R.P.R., cotele 2905 și 2906].
 • VĂCĂRESCUL, IST. = Ianache Văcărescul, Istorie a preaputernicilor împărați otomani, adunată și alcătuită pe scurt... (în TES. II, p. 237 ș. u.).
 • I. VĂCĂRESCUL, B. = [Racine], Britanicul. Tragedie de loan Rasin, 1669. De marele logofăt Iancu Văcărescul lucrată. [Manuscris din 1827; Bibi. Acad. R.P.R., cota 251].
 • I. VĂCĂRESCUL, E. = Fr. Ziegler, Ermiona, mireasa lumei ceilalte. Tragedie patetică în cinci acturi, tradusă din nemțește... de d[umnealui] I. Văcărescul. București, Tipografia lui Eliad, 1834.
 • I. VĂCĂRESCUL, G. = [A. von Kotzebue], Gredinaru orb sau aloiul înflorit. Comedie cu cîntece în două acte, tradusă de dfumnealui] marele logofăt I. Văcărescul. București, Tipografia lui Eliad, 1836.
 • I. VĂCĂRESCUL, P. = I. Văcărescul, Colecție din poeziile d-lui marelui logofăt... [Prefață de I. Voinescu II]. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1848.
 • I. VĂCĂRESCUL, P. A. = Iancu Văcărescul, Poezii alese. Din ale marelui logofăt... [București], 1830.
 • I. VĂCĂRESCUL, R. = Heinric Joseph von Collin, Regulu. Traghedie tradusă de Iancu Văcărescul. București, 1834.
 • VEISA, I. = [Dr. TollHausen], Instrucție în scurt de prințipurile ighienismului sau a sistemii morizoniane și de întrebuințarea doftoriei universale de veghetaluri. Aduse în limba moldovenească de pe acele franțuzești... tălmăcite [de căminarul C. Veisa] de pe însuși cartea dumisale Morizon, ce au ieșit în limba germană. Iași, Tipografia s[fmtei] mitropolii, [1836].
 • VIANU, A. P. = Tudor Vianu, Arta prozatorilor români. [București], Editura contemporană, 1941.
 • VIANU, E. = Tudor Vianu, Estetica. Ediția a treia. București, Editura Fundațiilor, 1945. (Biblioteca de filozofie).
 • VIANU, M. = Tudor Vianu, Problemele metaforei și alte studii de stilistică. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1957].
 • VIANU, S. = Tudor Vianu, Probleme de stil și de artă literară. [București], Editura de stat pentru literatură și artă, [1955]. (Studii literare).
 • VICIU, COL.^ Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal. Datini de Crăciun și credințe populare. Culegere cu anotațiuni și glosar. București, Librăriile Socec & Co., 1914. (Academia Romînă. Din viața poporului romîn. Culegeri și studii. XXII).

VICIU, GL. = Alexiu Viciu, Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului romîn din Ardeal. Adunate și explicate de... București, Carol Gobl, 1906. (Extras din Analele Academiei Romîne. Seria II. Tom. XXIX. Memoriile Secțiunii literare).

 • VICIU, S. GL. = Alexiu Viciu, Suplement la Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului romîn din Ardeal. Adunate și explicate de... București, Cultura națională, 1925. (Academia Română. Mem. Secț. lit. Seria III. Tom. III. Mem. 2).
 • VIDA, GRAM. = Gheorghe Vida, Gramatică practică romano-franțozască. Buda, Tipariul Crăieștii Universități, 1833.
 • VINTILĂ, O. = Petru Vintilă, Oamenii și faptele lor. Poeme, [București], Editura pentru literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., 1949.
 • VISSARION, B. = I. C. Vissarion, Ber-Căciulă. Povestiri. Ediția IV. București, Editura „Cartea românească”, [1943].
 • VISSARION, FL. = I. C. Vissarion, Florica și alte nuvele. București, Librăria nouă, 1916.
 • VISSARION, î. = I. C. Vissarion, învietorul de morți. București, Fundația regală pentru literatură, [1935]. (Cartea satului).
 • VIN. PESC. = „Vînătorul și pescarul sportiv”. Revista vînătorilor și pescarilor sportivi din Republica Populară Romînă. București, 1960 ș.u.
 • VÎRCOL, M. = V. Vîrcol, Din graiul popular al județului Mehedinți. (în „Noua revistă romînă”, București, 1910, voi. VIII, nr. 3).
 • VÎRCOL, V. = V. Vîrcol, Graiul din Vâlcea. București, Atelierele grafice Socec, 1910. (Publicațiunile Societății filologice. I).
 • VÎRNAV, F. = Rollin, Frumusețile a istoriei romînești sau tabla întîmplărilor cari au înveșnicit pe romani. Acum întăieși dată tălmăcită de pe limba franțuzască pe limba moldovenească prin serdariul Vasilie Vîmav. [Manuscris din 1823; Bibi. Acad. R.P.R., cota 175].
 • VÎRNAV. F. M. I—II = Muratori, Filosofia moralicească. [Două volume]. [Traducere manuscrisă din neogreacă de Vasile Vîmav, făcută în 1825; Bibi. Acad. R.P.R., cotele 183 și 189].
 • VÎRNAV, G. P. = Chesar Becearia, Pentru greșele și pedepsi, politicește prăvite. De pe limba grecească vulgare în moldove[nească tăl]măcită de banul Vasilie Vîmav. [Manuscris din 1824; Bibi. Acad. R.P.R., cota 185].
 • VÎRNAV, L. = Condillac, Loghica sau întăile tălmăciri meșteșugului de a să socoti cineva bine. Scrisi de... și acum întăieși dată de pe grecească pe limba moldovenească tălmăcită de banul Vasile Vîmav [Manuscris din 1825; Bibi. Acad. R.P.R., cota 425].
 • C. VÎRNAV, H. = Costachi Vîmav, Despre holera epidemiască sau istoria ei în scurt, chipul în care să arată și în care să lățește,

cît și mijloacele de a să feri și de a să vindeca de ea și fără doftor. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1848. VLAHUȚĂ, CL.= A. Vlahuță. Clipe de liniște. (Nuvele). București, Editura Librăriei Socec, 1899.

 • VLAHUȚĂ, D. = A. Vlahuță, Dan. București, Graeve, 1894.
 • VLAHUȚĂ, N. = A. Vlahuță, Nuvele. București, Stabilimentul grafic Socec și Teclu, 1886.

VLAHUȚĂ, O. A.= A. Vlahuță, Opere alese. Ediție îngrijită de Mariana Șora și Silvian Iosifescu. [București], Editura de stat, 1949. (Clasicii români).

 • VLAHUȚĂ, O. A. I—III = Al. Vlahuță, Opere alese. Cu o prefață de Mariana Șora. Voi. I—III. [București], Editura de stat pentm literatură și artă, [1952-1953]. (Biblioteca pentm toți)
 • VLAHUȚĂ, P. = Al. Vlahuță, Poesii vechi și nouă. A treia ediție. București, Editura Librăriei H. Steinberg, 1894 VLAHUȚĂ, R. P. = A. Vlahuță, Romînia pitorească. Ed. VI. [București], Editura „Minerva”, 1908.
 • VLAHUȚĂ, S. A. I—III = A. Vlahuță, Scrieri alese. Voi. I—III. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii și bibliografie de Valeriu Rîpeanu. București, Editura pentm literatură, 1963-1964.
 • VLASIU, A. P. = Ion Vlasiu, Am plecat din sat. București. Editura de stat pentm literatură și artă, 1957.
 • VLASIU, D. = Ion Vlasiu, Drum spre oameni. București. Editura pentm literatură, 1961.
 • VOCEA OLTULUI = Vocea Oltului. Jurnal politic și literariu. Craiova, 1857.
 • VOICULESCU, L. = V. Voiculescu, Toate leacurile la îndemână. [București], Fundația culturală, 1935. (Cartea satului. 4). VOINESCU II, B. = Moliere, Bădăranul boierit. Comedie în cinci acte... tradusă de d[umnealui] căpitanul I. Voinescu [II].
 • [București], Tipografia lui Eliad, 1836.

VOINESCU II, M. = A. von Kotzebue, Misantropia și pocăința. Dramă în cinci acte... tradusă de d[umnealui] maioml Voinescul

 • II. București, Tipografia lu Eliad, 1837.

VORNIC, O. = Tiberiu Vornic, Oameni sub patrafir. Roman. [București], Editura pentm literatură și artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., [1950].

 • VORNIC, P. = Tiberiu Vornic, Sub pajura împărăției. Roman. [București], Editura de stat pentm literatură și artă, [1954]. VRĂNCEANU, G. D. I—II = Gheorghe Vrănceanu, Lecții de geometrie diferențială. Voi. I-I. [București], Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1951-1952.
 • VRĂNCEANU, GEOM. AN. = Gh. Vrănceanu, Geometrie analitică și proiectivă. [București], Editura tehnică, 1954.
 • V. ROM. = „Viața romînească”. Revistă lunară de literatură a Uniunii scriitorilor din R. P. R. București, 1952 ș. u.
 • VUIA, Ț. H. = R. Vuia, Țara Hațegului și regiunea Pădurenilor. Cluj, „Ardealul”, 1926. (în „Lucrările Institutului de geografie al Universității din Cluj”, voi. II 1924-1925, p. 35-152).
 • VULCAN, T. = Tractat despre vindecarea morburilor poporului de la țară. [Manuscris autograf al lui Samuil Vulcan de la începutul sec. al XlX-lea; Bibi. Filialei din Cluj a Acad. R.P.R., fondul Oradea, cota 283].

W

 • WEIGAND, B. B. = Prof. Dr. Gustav Weigand, Dialekte der Bukowina und Bessarabiens. Lepizig, Barth, 1904.

X

 • XENOPOL, I. R. I-XIV = A. D. Xenopol, Istoria romînilor din Dacia Traiană. Ediția IlI-a îngrijită de I. Vlădescu. Voi. I-XIV. București, „Cartea românească”, [1925-1930].

Y

 • YGREC, M. N. = Doctoml Ygrec, Medicul nostru. Dicționar enciclopedic medical. Consultații medicale, chirurgicale, higienă, medicină și higienă socială... București, „Adevărul”, [1931].

Z

 • ZALOMIT, E. F. = A. Charma, Elemente de filosofie. Traduse... de I. Zalomit. București, Tipografia Colegiului național, 1854.
 • D. ZAMFIRESCU, A. = Duiliu Zamfirescu, Romanul Comăneștenilor. V. Anna. Craiova, „Scrisul românesc”, 1938.
 • D. ZAMFIRESCU, î. = Duiliu Zamfirescu, Romanul Comăneștenilor. IV îndreptări. Craiova, „Scrisul românesc”, 1937.
 • D. ZAMFIRESCU, R. = Duiliu Zamfirescu, în război. Roman. Edițiune populară București, Editura Tipografiei „Clemența”, 1902.
 • D. ZAMFIRESCU, T. S. = Duiliu Zamfirescu, Romanul Comăneștenilor. II. Tănase Scatiu. Craiova, „Scrisul românesc”, 1936.
 • D. ZAMFIRESCU, V. Ț. = Duiliu Zamfirescu, Romanul Comăneștenilor. I. Viața la țară. Craiova, „Scrisul românesc”, 1939.
 • G. M. ZAMFIRESCU, M. D. I—II = George Mihail Zamfirescu, Maidanul cu dragoste. Roman, Volumul I—II. București, Editura naționala Ciornei, [f.a.].
 • G. M. ZAMFIRESCU, SF. M. N. I—II = George Mihail Zamfirescu, Sfinta mare nerușinare. Roman, [Voi] I—II. București, Editura „Cartea românească”, [1935-1936].
 • ZANNE, R I-X = Iuliu A. Zanne, Proverbele românilor. Vol. I-X. [București], Editura Librăriei Socec, 1895 - 1912.
 • ZEITSCHRIFT, I ș. u. = Zeitschrift fur romanische Philologie, herausgegeben von Dr. Gustav Grober. Halle. Voi. I (1876) ș.u.
 • ZIARELE = atestări din diferite ziare românești contemporane.
 • ZILOT, CRON. = Zilot Romînul, Scrierile inedite ale lui... publicate de Gr. G. Tocilescu. (în „Revista pentru istorie, arheologie și filologie”, voi. V, p. 58-88, 331-358.
 • ZIMBRUL (18...) = „Zimbrul”. [Ziar]. Iași. Anul I (1850) ș. u.
 • ZOOLOGIA = Zoologia. Manual pentru clasa a IX-a de C. Bogoescu, Emil Sanielevici, C. Nițescu-Vemescu. București, Editura pentru stat didactică și pedagogică, 1962.