Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Punctuație/Punctul”

Sari la navigare Sari la căutare
m
corecturi diacritice și â/sunt
m
m (corecturi diacritice și â/sunt)
Linia 1: Linia 1:
== Definiții ==
== Definiții ==


'''''[IOOP3]''''' Semnul grafic numit '''''punct''''' marchează pauza care se face în vorbire între propoziții sau fraze independente ca înțeles. El se pune de asemenea la sfîrșitul unor fraze și propoziții independente, grupuri de cuvinte sau cuvinte izolate care echivalează cu propoziții independente și după care vorbirea nu mai continuă.
'''''[IOOP3]''''' Semnul grafic numit '''''punct''''' marchează pauza care se face în vorbire între propoziții sau fraze independente ca înțeles. El se pune de asemenea la sfârșitul unor fraze și propoziții independente, grupuri de cuvinte sau cuvinte izolate care echivalează cu propoziții independente și după care vorbirea nu mai continuă.


'''''[GLR1965]''''' Semnul grafic numit '''''punct''''' marchează pauza care se face în vorbire între propoziții independente sau fraze enunțiative. El se pune de asemenea după cuvinte izolate sau grupuri de cuvinte care au funcțiune de propoziții enunțiative independente.
'''''[GLR1965]''''' Semnul grafic numit '''''punct''''' marchează pauza care se face în vorbire între propoziții independente sau fraze enunțiative. El se pune de asemenea după cuvinte izolate sau grupuri de cuvinte care au funcțiune de propoziții enunțiative independente.


'''''[GLR2008]''''' '''''Punctul''''' marchează sfîrșitul unui enunț asertiv. Punctul este utilizat și după propozițiile interogative indirecte totale sau parțiale, dacă acestea sunt inserate într-un enunț asertiv.
'''''[GLR2008]''''' '''''Punctul''''' marchează sfârșitul unui enunț asertiv. Punctul este utilizat și după propozițiile interogative indirecte totale sau parțiale, dacă acestea sunt inserate într-un enunț asertiv.


'''''[DOR]''''' Semnul grafic numit '''''punct''''' marchează pauza care se face în vorbire între propoziții sau fraze independente ca sens.
'''''[DOR]''''' Semnul grafic numit '''''punct''''' marchează pauza care se face în vorbire între propoziții sau fraze independente ca sens.
Linia 11: Linia 11:
== Exemple ==
== Exemple ==


<blockquote>''Săniile porniră iar încet [.] Frigul creştea odată cu lumina [.] Printre grămezi de nouri, se vedea luna în aburi violeţi [.] ''<br>
<blockquote>''Săniile porniră iar încet [.] Frigul creștea odată cu lumina [.] Printre grămezi de nouri, se vedea luna în aburi violeți [.] ''<br>
Sadoveanu</blockquote>
Sadoveanu</blockquote>


<blockquote>''Sfîntul Petrea întreabă dinlăuntru :''
<blockquote>''Sfântul Petrea întreabă dinlăuntru :''
''Cine-i acolo?''
''Cine-i acolo?''
''Eu [.]''
''Eu [.]''
''Cine eu?''
''Cine eu?''
''Eu [.] Ivan [.]''
''Eu [.] Ivan [.]''
''Şi ce vrei?''
''Și ce vrei?''
''Tabacioc este?''
''Tabacioc este?''
''Nu-i [.]''
''Nu-i [.]''
''Votchi este?''
''Votchi este?''
''Nu-i [.]''
''Nu-i [.]''
''Femei sînt?''
''Femei sunt?''
''Ba [.] ''
''Ba [.] ''
Creangă</blockquote>
Creangă</blockquote>
Linia 35: Linia 35:


'''Exemple:'''
'''Exemple:'''
: '''a.''' după propoziţii enunţiative independente :
: '''a.''' după propoziții enunțiative independente :
<blockquote>''Era linişte împărătească [.] '' <br/>Gala Galaction</blockquote>
<blockquote>''Era liniște împărătească [.] '' <br/>Gala Galaction</blockquote>
<blockquote>''Era o zi de iunie, luminoasă și caldă[.]'' <br/>Gala Galaction</blockquote>
<blockquote>''Era o zi de iunie, luminoasă și caldă[.]'' <br/>Gala Galaction</blockquote>


: '''b.''' după fraze alcătuite din propoziţii enunţiative care se găsesc în raport de coordonare :
: '''b.''' după fraze alcătuite din propoziții enunțiative care se găsesc în raport de coordonare :
<blockquote>''El sări din căruță, desprinse caii pe de lături și plecă spre mulțime[.]'' <br/>Ioan Slavici</blockquote>
<blockquote>''El sări din căruță, desprinse caii pe de lături și plecă spre mulțime[.]'' <br/>Ioan Slavici</blockquote>


: '''c.''' după fraze formate din propoziţii enunţiative care se află în raport de subordonare:
: '''c.''' după fraze formate din propoziții enunțiative care se află în raport de subordonare:
<blockquote>''Ca să nu mai rămîie repetent și anul acesta, mam'mare, mamițica și tanti Mița au promis tînărului Goe să-l ducă-n București[.]'' <br/> Caragiale</blockquote>
<blockquote>''Ca să nu mai rămâie repetent și anul acesta, mam'mare, mamițica și tanti Mița au promis tânărului Goe să-l ducă-n București[.]'' <br/> Caragiale</blockquote>
'''2.''' La sfîrșitul unei propoziții enunțiative optative sau la sfîrșitul unei fraze alcătuite din propoziții coordonate de acest fel sau din propoziții dependente de o enunțiativă optativă, cînd tonul nu este exclamativ.
'''2.''' La sfârșitul unei propoziții enunțiative optative sau la sfârșitul unei fraze alcătuite din propoziții coordonate de acest fel sau din propoziții dependente de o enunțiativă optativă, când tonul nu este exclamativ.
<blockquote>''Foicica macului,'' <br/>
<blockquote>''Foicica macului,'' <br/>
''Jelui-m-aș și n-am cui[.]'' <br/>
''Jelui-m-aș și n-am cui[.]'' <br/>
Linia 52: Linia 52:


<blockquote>''Din loc în loc aș trece la climele străine[.]'' <br/>
<blockquote>''Din loc în loc aș trece la climele străine[.]'' <br/>
''Unde sînt alte stele și ceruri mai senine,'' <br/>
''Unde sunt alte stele și ceruri mai senine,'' <br/>
''Dar iarăși m-aș întoarce cînd firea ar zîmbi[.]'' <br/>  
''Dar iarăși m-aș întoarce când firea ar zâmbi[.]'' <br/>  
Alexandrescu</blockquote>
Alexandrescu</blockquote>


'''3.''' La sfîrșitul unei propoziții enunțiative dubitative sau al unei fraze alcătuite din propoziții de acest fel.
'''3.''' La sfârșitul unei propoziții enunțiative dubitative sau al unei fraze alcătuite din propoziții de acest fel.


<blockquote>''Vor fi fost fericiți în țara lor[.]'' <br/>
<blockquote>''Vor fi fost fericiți în țara lor[.]'' <br/>
Linia 63: Linia 63:
'''4.''' La sfîrșitul unei propoziții enunțiative potențiale sau al unei fraze alcătuite din propoziții de acest fel.
'''4.''' La sfîrșitul unei propoziții enunțiative potențiale sau al unei fraze alcătuite din propoziții de acest fel.


<blockquote>''Ascultînd grăind pe Neron plin de libov și iubire,'' <br/>
<blockquote>''Ascultând grăind pe Neron plin de libov și iubire,'' <br/>
''Ai fi zis că-i ca și Titus al lumelor îndulcire[.]'' <br/>
''Ai fi zis că-i ca și Titus al lumelor îndulcire[.]'' <br/>
Conachi</blockquote>
Conachi</blockquote>


'''5.''' La sfîrșitul unei propoziții enunțiative imperative sau al unei fraze dependente de o enunțiativă imperativă, cînd acestea sînt rostite pe un ton neutru sau liniștit, care le atenuează caracterul imperativ.
'''5.''' La sfârșitul unei propoziții enunțiative imperative sau al unei fraze dependente de o enunțiativă imperativă, când acestea sunt rostite pe un ton neutru sau liniștit, care le atenuează caracterul imperativ.


<blockquote>''Urcaţi în vîrfuri de catarg''
<blockquote>''Urcați în vârfuri de catarg''
''Şi puneţi steagul de plecare [.]'' <br/>  
''Și puneți steagul de plecare [.]'' <br/>  
Macedonski</blockquote>
Macedonski</blockquote>


Linia 82: Linia 82:
Eminescu</blockquote>
Eminescu</blockquote>


'''6.''' La sfîrşitul unei fraze alcătuite dintr-o propo­ziţie exclamativă urmată de propoziţii subordonate — întrucît pînă la sfîrşitul frazei tonul exclamativ se pierde.
'''6.''' La sfârșitul unei fraze alcătuite dintr-o propoziție exclamativă urmată de propoziții subordonate — întrucât până la sfârșitul frazei tonul exclamativ se pierde.


<blockquote>''Ce n-fi dat să mă lase profesorii în pace, ca să învîrtesc degetele mari, unul împrejurul celuilalt, din ne în ce mai repede, din ce în ce mai încet, după cum lecţia curgea mai repede sau mai pe gîndite [.]'' <br/>  
<blockquote>''Ce n-fi dat să mă lase profesorii în pace, ca să învârtesc degetele mari, unul împrejurul celuilalt, din ne în ce mai repede, din ce în ce mai încet, după cum lecția curgea mai repede sau mai pe gândite [.]'' <br/>  
Delavrancea</blockquote>
Delavrancea</blockquote>


'''7.''' La sfîrșitul unei propoziții interogative indirecte.
'''7.''' La sfârșitul unei propoziții interogative indirecte.


<blockquote>''Tata a întrebat însă cîte exemplare vom trage.''<br/>  
<blockquote>''Tata a întrebat însă câte exemplare vom trage.''<br/>  
Camil Petrescu</blockquote>
Camil Petrescu</blockquote>


Linia 103: Linia 103:
=== Abrevierile ===
=== Abrevierile ===


Este folosit ca '''semn ortografic''' după majoritatea abrevierilor, şi anume după cele care păstrează una sau mai multe litere din partea iniţială a cuvîntului abreviat, nu şi ultima lui literă: '''''etc''''' (et caetera), '''''ian.''''' (ianuarie), '''''id.''''' (idem), '''''nr.''''' (numărul), '''v.''' (vezi), inclusiv în abrevierile de la prenume ('''''I.''''' pentru Ion).
Este folosit ca '''semn ortografic''' după majoritatea abrevierilor, și anume după cele care păstrează una sau mai multe litere din partea inițială a cuvântului abreviat, nu și ultima lui literă: '''''etc''''' (etcetera, ''et caetera''), '''''ian.''''' (ianuarie), '''''id.''''' (idem), '''''nr.''''' (numărul), '''v.''' (vezi), inclusiv în abrevierile de la prenume ('''''I.''''' pentru Ion).


Prin tradiţie, se admit însă şi excepţii ('''''dr.''''' pentru doctor).
Prin tradiție, se admit însă și excepții ('''''dr.''''' pentru doctor).


Scopul abrevierilor fiind acela de a face economie de spaţiu, după abrevieri, punctul nu este precedat de blanc, iar în interiorul abrevierilor complexe nu este în general precedat, nici urmat de blanc ('''''a.c.''''' – anul curent, '''''ş.a.''''' – şi alţii/şi altele, dar '''''nr. crt.''''' pentru numărul curent).
Scopul abrevierilor fiind acela de a face economie de spaţiu, după abrevieri, punctul nu este precedat de blanc, iar în interiorul abrevierilor complexe nu este în general precedat, nici urmat de blanc ('''''a.c.''''' – anul curent, '''''ş.a.''''' – şi alţii/şi altele, dar '''''nr. crt.''''' pentru numărul curent).
Linia 121: Linia 121:
Nu se pune punct:
Nu se pune punct:


'''1.''' Prin tradiție, după titlu (inclusiv cele de cărţi, de opere literare, muzicale)
'''1.''' Prin tradiție, după titlu (inclusiv cele de cărți, de opere literare, muzicale)


<blockquote>''Dictare; Compunere; Temă în clasă;''</blockquote>
<blockquote>''Dictare; Compunere; Temă în clasă;''</blockquote>


<blockquote>''Luceafărul; Trei, Doamne, și toți trei; Cel mai iubit dintre pămînteni''</blockquote>
<blockquote>''Luceafărul; Trei, Doamne, și toți trei; Cel mai iubit dintre pământeni''</blockquote>


<blockquote>''Simfonia a IX-a; Anotimpurile; Bolero''</blockquote>
<blockquote>''Simfonia a IX-a; Anotimpurile; Bolero''</blockquote>
Linia 131: Linia 131:
: '''Excepție''': Dacă titlul este format din mai multe unități independente se poate pune punct în interior.
: '''Excepție''': Dacă titlul este format din mai multe unități independente se poate pune punct în interior.


'''2.''' După formulele de adresare (din scrisori, cuvîntări etc.);
'''2.''' După formulele de adresare (din scrisori, cuvântări etc.);


'''3.'''  În abrevierile care păstrează finala cuvîntului abreviat  
'''3.'''  În abrevierile care păstrează finala cuvântului abreviat  


<blockquote>'''''cea''''' (circa), '''''dl''''' (domnul), '''''dle''''' (domnule), '''''dna''''' (doamna), '''''d-ta''''' (dumneata)</blockquote>
<blockquote>'''''cea''''' (circa), '''''dl''''' (domnul), '''''dle''''' (domnule), '''''dna''''' (doamna), '''''d-ta''''' (dumneata)</blockquote>
Linia 149: Linia 149:
<blockquote> '''''cm''''' (centimetru), '''''gal''''' (galon), '''''m''''' (metru), '''''kg''''' (kilogram), '''''L''''' (litru), '''''ha''''' (hectar), '''''t''''' (tonă), '''''kW'''''' (kilowatt) etc.</blockquote>
<blockquote> '''''cm''''' (centimetru), '''''gal''''' (galon), '''''m''''' (metru), '''''kg''''' (kilogram), '''''L''''' (litru), '''''ha''''' (hectar), '''''t''''' (tonă), '''''kW'''''' (kilowatt) etc.</blockquote>


'''7.'''  După prenumele sau prenume și numele de familie ce încheie unele expresii stereotip de la sfîrșitul scrisorilor sau alte corespondențe oficiale. (Semnătura celor ce expediază scrisoarea se plasează cu un rînd mai jos.);
'''7.'''  După prenumele sau prenume și numele de familie ce încheie unele expresii stereotip de la sfârșitul scrisorilor sau alte corespondențe oficiale. (Semnătura celor ce expediază scrisoarea se plasează cu un rând mai jos.);


'''8.'''  Unele abrevieri (împrumutate ca atare şi care au dobîndit statut de cuvinte) se scriu totdeauna fără punct: '''''UNESCO''''', '''''HIV''''', '''''SIDA''''';
'''8.'''  Unele abrevieri (împrumutate ca atare și care au dobândit statut de cuvinte) se scriu totdeauna fără punct: '''''UNESCO''''', '''''HIV''''', '''''SIDA''''';


'''9.'''  Între litere abrevierilor care conţin fragmente de cuvinte: '''''TAROM''''' pentru Transporturile Aeriene Române;
'''9.'''  Între litere abrevierilor care conțin fragmente de cuvinte: '''''TAROM''''' pentru Transporturile Aeriene Române;


'''10.''' În interiorul anumitor sigle și acronime de circulație ('''''ONU''''' pentru Organizația Națiunilor Unite, '''''UE''''' pentru Uniunea Europeană, '''''CFR''''' pentru Căile Ferate Române)
'''10.''' În interiorul anumitor sigle și acronime de circulație ('''''ONU''''' pentru Organizația Națiunilor Unite, '''''UE''''' pentru Uniunea Europeană, '''''CFR''''' pentru Căile Ferate Române)


'''11.''' Cînd data calendaristică se indică prin cifre sau litere: '''20 aprilie 1993'''; '''31 august 2000'''.
'''11.''' Când data calendaristică se indică prin cifre sau litere: '''20 aprilie 1993'''; '''31 august 2000'''.


'''12.''' Cînd o propoziție are ca ultim cuvînt abrevierea '''''etc.'''''
'''12.''' Când o propoziție are ca ultim cuvânt abrevierea '''''etc.'''''


== Bibliografie ==
== Bibliografie ==
1.373 de modificări

Meniu de navigare