Modificări

Jump to navigation Jump to search

Articol/Mioara Avram/XXVI. Cu sau fără cratimă?

1 octet adăugat, 10 noiembrie 2018 20:48
''n-ați'' (negație + verb: ''n-ați vrut'') și ''na-ți'' (interjecție + pronume: ''na-ți banii'').
Pentru ''n-ai'' și ''na-i''vezi '''2 b'''. Pentru numărul de cratime vezi, tot acolo, ''de-al'' și ''de-a-l''.
Rostirea într-o singură silabă a prepoziției ''cu'' și a articolului sau a numeralului ''un'' se notează corect cu cratimă după ''c'': ''c-un'', nu ''cu-n'' (cf. ''c-o'' < ''cu o'').
Lingviști
328 de modificări

Meniu de navigare