Modificări

Jump to navigation Jump to search

Articol/Mioara Avram/XXVIII. Abrevierile

6 octeți adăugați, 7 decembrie 2018 20:09
'''A.''' Abrevierile pot fi clasificate din diverse puncte de vedere: după natura lor pur grafică sau/și orală; după aria, gradul și restricțiile de folosire (generale și speciale, chiar particulare; uzuale sau curente și rare, chiar ocazionale; libere sau absolute și contextuale); după caracterul lor național sau internațional, de unde și concordanța sau neconcordanța cu cuvîntul reprezentat și folosirea unor litere din alte alfabete; după sensul sau valoarea lor (monovalente și polivalente pe plan lexical și gramatical); după categoriile lingvistice ale bazelor abreviate (cuvinte simple, cuvinte compuse, îmbinări de cuvinte; părți de vorbire și clase sau specii ale acestora, ca substantivele comune și proprii, pronumele de politețe; categorii onomasiologice); după felul abrevierii (pur literale — cu litere din alfabetul limbii române sau/și cu litere din alte alfabete — și mixte, realizate din litere asociate cu cifre sau cu alte semne grafice); după mecanismul de obținere a abrevierii (din litere inițiale, din litere nesuccesive și din fragmente de cuvinte); după accesibilitatea abrevierii (ușor decodabile și ermetice).
'''1.''' Cele mai multe abrevieri sînt pur grafice, necesitînd întregirea la lectura orală (vezi '''B 4'''). De exemplu: '''cca''' „circa”, '''nr. ''' „numărul”.
Unele abrevieri pot apărea și în exprimarea orală, în limba comună sau numai în limbaje speciale. În general au (și) aspect oral abrevierile de cuvinte compuse, mai ales ale numelor proprii de întreprinderi și instituții, fie că permit lectura cursivă (de exemplu: '''BIG''' „(magazin de) băcănie, (articole) industriale (și de tip) Gospodina”, '''Plafar''' „(magazin de) plante farmaceutice”), fie că se citesc pe litere ('''C.F.R.''' „Căile Ferate Române”, citit [če-fe-re] sau [ke-fe-re]); vezi '''B 4'''.
Lingviști
328 de modificări

Meniu de navigare