Modificări

Jump to navigation Jump to search
Linia 147: Linia 147:  
Probleme de alegere a scrierii corecte apar în cazurile în care despărțirea morfologică nu se potrivește cu cea fonetică. De exemplu:
 
Probleme de alegere a scrierii corecte apar în cazurile în care despărțirea morfologică nu se potrivește cu cea fonetică. De exemplu:
    +
despărțire morfologică: despărțire fonetică
    +
''într-//însul: în-tr(-)în-sul
    +
fir-//ați: fi-r(-)ați
    +
bună//stare: bu-năs-ta-re
    +
de//spre: des-pre
    +
drept//unghi: drep-tunghi
    +
bio//sferă: bi-os-fe-ră
   −
despărțire morfologică —      despărțire fonetică
+
in//uman: i-nu-man
   −
într-//însul —                în-tr(-)în-sul
+
ne//știre: neș-ti-re
   −
fir-//ați —                  fi-r(-)ați
+
sub//linia: su-bli-ni-a
   −
bună//stare — bu-năs-ta-re
+
trans//atlantic: tran-sa-tlan-tic
   −
de//spre — des-pre
+
berbant//lîc: ber-ban-tlîc''.
 
  −
drept//unghi — drep-tunghi
  −
 
  −
bio//sferă — bi-os-fe-ră
  −
 
  −
in//uman — i-nu-man
  −
 
  −
ne//știre — neș-ti-re
  −
 
  −
sub//linia — su-bli-ni-a
  −
 
  −
trans//atlantic — tran-sa-tlan-tic
  −
 
  −
berbant//lîc ber-ban-tlîc.
      
Pentru aplicarea corectă a despărțirii morfologice la termenii științifici internaționali (ca ''biosferă'', ''colagog'', ''diftong'' etc.) sînt necesare atît cunoștințe etimologice — mai ales cunoștințe de greacă și latină —, cît și raportarea la alte formații din serie. La unele cuvinte — compuse și derivate prefixale — aplicarea despărțirii morfologice este complicată de existența unor variante ale elementelor de compunere și ale prefixelor și, îndeosebi, de contragerea într-un singur sunet a sunetului final din elementul de compunere sau din prefix și a celui inițial, identic cu precedentul, din rădăcină sau temă; de exemplu: ''biopsie'', ''omonimie'', ''transcrie'', la care despărțirea se face în favoarea celei de a doua unități constitutive (cuvînt sau element de compunere cu aspect de cuvînt): ''bi//op-si-e'', ''om//-o-ni-mi-e'', ''tran//scri-e''.
 
Pentru aplicarea corectă a despărțirii morfologice la termenii științifici internaționali (ca ''biosferă'', ''colagog'', ''diftong'' etc.) sînt necesare atît cunoștințe etimologice — mai ales cunoștințe de greacă și latină —, cît și raportarea la alte formații din serie. La unele cuvinte — compuse și derivate prefixale — aplicarea despărțirii morfologice este complicată de existența unor variante ale elementelor de compunere și ale prefixelor și, îndeosebi, de contragerea într-un singur sunet a sunetului final din elementul de compunere sau din prefix și a celui inițial, identic cu precedentul, din rădăcină sau temă; de exemplu: ''biopsie'', ''omonimie'', ''transcrie'', la care despărțirea se face în favoarea celei de a doua unități constitutive (cuvînt sau element de compunere cu aspect de cuvînt): ''bi//op-si-e'', ''om//-o-ni-mi-e'', ''tran//scri-e''.
Lingviști
331 de modificări

Meniu de navigare