Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/DOOM2/2. Reguli de scriere și de pronunțare literară”

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 22: Linia 22:
==== 2.1.2. După ș și j: a, e, i sau ea, ă, â ====
==== 2.1.2. După ș și j: a, e, i sau ea, ă, â ====


După ș și j se scrie și se pronunță a, e, i sau, respectiv, ea, ă, â, în funcție de structura morfologică a cuvântului, și anume:
După '''''ș''''' și '''''j''''' se scrie și se pronunță '''''a''''', '''''e''''', '''''i''''' sau, respectiv, '''''ea''''', '''''ă''''', '''''â''''', în funcție de '''structura morfologică''' a cuvântului, și anume:


# în rădăcina cuvântului se scrie și se pronunță numai a, e, i (și nu ea, ă, â): așază, deșartă, înșală, mușama, șade, șapcă, șase; jale, jar, tânjală („proțap”, folosit mai ales în expresia a se lăsa pe ~); așeza, înșela, șerpoaică, șes; jecmăni, jeli; mașină, șir; jilț, jir;
# în '''rădăcina''' cuvântului se scrie și se pronunță numai '''''a''''', '''''e''''', '''''i''''' (și nu '''''ea''''', '''''ă''''', '''''â'''''): ''aș'''a'''ză'', ''deș'''a'''rtă'', ''înș'''a'''lă'', ''muș'''a'''ma'', ''ș'''a'''de'', ''ș'''a'''pcă'', ''ș'''a'''se''; ''j'''a'''le'', ''j'''a'''r'', ''tânj'''a'''lă'' („proțap”, folosit mai ales în expresia a se lăsa pe ~); ''aș'''e'''za'', ''înș'''e'''la'', ''ș'''e'''rpoaică'', ''ș'''e'''s''; ''j'''e'''cmăni'', ''j'''e'''li''; ''maș'''i'''nă'', ''ș'''i'''r''; ''j'''i'''lț'', ''j'''i'''r'';
# în desinențe, articol și sufixe se scriu și se pronunță vocale din una din cele două serii, în funcție de clasa morfologică și respectându-se identitatea vocalei desinențelor, articolului sau sufixelor după celelalte consoane, și anume:
# în '''desinențe''', '''articol''' și '''sufixe''' se scriu și se pronunță vocale din una din cele două serii, în funcție de '''clasa morfologică''' și respectându-se '''identitatea''' vocalei desinențelor, articolului sau sufixelor după celelalte consoane, și anume:
#* substantivele și adjectivele feminine cu tema terminată în ș, j se scriu și se pronunță cu:
#* '''substantivele''' și '''adjectivele feminine''' cu tema terminată în '''''ș''''', '''''j''''' se scriu și se pronunță cu:
#** ă (ca și în mamă, bună) la nominativ-acuzativ (fruntașă, gureșă, tovarășă; plajă, tijă) și la vocativ singular nearticulat (tovarășă, opus masculinului tovarășe);
#** '''''-ă''''' (ca și în ''mamă'', ''bună'') la nominativ-acuzativ (''fruntaș'''ă''''', ''gureș'''ă''''', ''tovarăș'''ă'''''; ''plaj'''ă''''', ''tij'''ă''''') și la vocativ singular nearticulat (''tovarăș'''ă''''', opus masculinului ''tovarășe'');
#** a (ca și în mama, buna) la nominativ-acuzativ singular articulat: fruntașa, gureșa, tovarășa; plaja, tija;
#** '''''-a''''' (ca și în ''mama'', ''buna'') la nominativ-acuzativ singular articulat: ''fruntaș'''a''''', ''gureș'''a''''', ''tovarăș'''a'''''; ''plaj'''a''''', ''tij'''a''''';
#** e (ca și în mame, bune) la genitiv-dativ singular nearticulat și la plural: fruntașe, gureșe, tovarășe; plaje, tije;
#** '''''-e''''' (ca și în ''mame'', ''bune'') la genitiv-dativ singular nearticulat și la plural: ''fruntaș'''e''''', ''gureș'''e''''', ''tovarăș'''e'''''; ''plaj'''e''''', ''tij'''e''''';
#* verbele de conjugarea I cu tema terminată în ș, j se scriu și se pronunță cu:
#* '''verbele de conjugarea I''' cu tema terminată în '''''ș''''', '''''j''''' se scriu și se pronunță cu:
#**  a (ca și în lucra, lucram, lucrat, lucrare) la infinitiv și în formele și cuvintele provenite de la acesta (imperfect, participiu, imperativ negativ persoana a II-a singular, infinitiv lung substantivat): înfățișa, înfățișam, înfățișat, înfățișare; angaja, angajam, angajat, angajare;
#**  '''''-a''''' (ca și în ''lucra'', ''lucram'', ''lucrat'', ''lucrare'') la '''infinitiv''' și în formele și cuvintele provenite de la acesta (imperfect, participiu, imperativ negativ persoana a II-a singular, infinitiv lung substantivat): ''înfățiș'''a''''', ''înfățiș'''a'''m'', ''înfățiș'''a'''t'', ''înfățiș'''a'''re''; ''angaj'''a''''', ''angaj'''a'''m'', ''angaj'''a'''t'', ''angaj'''a'''re'';
#** ează (ca și în lucrează) la indicativ prezent persoana a III-a: înfățișează, angajează;
#** '''''-ea/-ează''''' (ca și în ''lucrează'') la '''indicativ prezent persoana a III-a''': ''înfățiș'''ea'''ză'', ''angaj'''ea'''ză'';
#**:De aceea, înfățișează și așază se scriu diferit.
#**:De aceea, ''înfățiș'''ea'''ză'' și ''aș'''a'''ză'' se scriu diferit.
#**  -ă (ca și în lucrăm, lucră) la indicativ prezent persoana I plural și perfect simplu persoana a III-a singular: înfățișăm, înfățișă; angajăm, angaja;
#**  '''''''''' (ca și în ''lucrăm'', ''lucră'') la '''indicativ prezent persoana I plural''' și '''perfect simplu persoana a III-a singular''': ''înfățiș'''ă'''m'', ''înfățiș'''ă'''''; ''angaj'''ă'''m'', ''angaj'''ă''''';
#** -e/-eze (ca și în să cânte, să lucreze) la conjunctiv prezent persoana a III-a: să îngrașe, să înfățișeze; să angajeze.
#** '''''-e/-eze''''' (ca și în ''să cânte'', ''să lucreze'') la '''conjunctiv prezent persoana a III-a''': ''îngraș'''e''''', ''înfăți'''ș'''eze''; ''angaj'''e'''ze''.
#* verbele de conjugarea a IV-a cu tema terminată în ș, j se scriu și se pronunță cu:
#* '''verbele de conjugarea a IV-a''' cu tema terminată în '''''ș''''', '''''j''''' se scriu și se pronunță cu:
#**  -i (ca și în citi, citim, citind, citit, citire) la infinitiv și in formele și cuvintele provenite de la acesta (indicativ prezent persoana I plural, participiu, gerunziu, imperativ negativ persoana a II-a singular, infinitiv lung substantivat): sfârși, sfârșim, sfârșind, sfârșit, sfârșire; îngriji, îngrijim, îngrijind, îngrijit, îngrijire;
#**  '''''-i''''' (ca și în ''citi'', ''citim'', ''citind'', ''citit'', ''citire'') la '''infinitiv''' și în formele și cuvintele provenite de la acesta (indicativ prezent persoana I plural, participiu, gerunziu, imperativ negativ persoana a II-a singular, infinitiv lung substantivat): ''sfârș'''i''''', ''sfârș'''i'''m'', ''sfârș'''i'''nd'', ''sfârș'''i'''t'', ''sfârș'''i'''re''; ''îngrij'''i''''', ''îngrij'''i'''m'', ''îngrij'''i'''nd'', ''îngrij'''i'''t'', ''îngrij'''i'''re'';
#**: Astfel, la verbele cu terna terminată în ș sau j, gerunziul este diferit la majoritatea verbelor de conjugarea I (furișând, angajând) și respectiv a IV-a (sfârșind, îngrijind).
#**: Astfel, la verbele cu tema terminată în '''''ș''''' sau '''''j''''', gerunziul este diferit la majoritatea verbelor de conjugarea I (''furiș'''â'''nd'', ''angaj'''â'''nd'') și respectiv a IV-a (''sfârș'''i'''nd'', ''îngrij'''i'''nd'').
#** -ea/-ească (ca și în citea, să citească) la indicativ imperfect, respectiv conjunctiv prezent persoana a III-a: sfârșea, îngrijea; să sfârșească, să îngrijească.
#** '''''-ea/-ească''''' (ca și în ''citea'', ''să citească'') la '''indicativ imperfect''', respectiv '''conjunctiv prezent persoana a III-a''': ''sfârș'''ea''''', ''îngrij'''ea'''''; ''sfârș'''ea'''scă'', ''îngrij'''ea'''scă''.
#**  sufixele se scriu și se pronunță:
#*  '''sufixele''' se scriu și se pronunță:
#** -ar (ca și în lemnar): cenușar, coșar, gogoșar, birjar; -ământ (ca și în legământ): îngrășământ;
#** '''''-ar''''' (ca și în ''lemnar''): ''cenuș'''a'''r'', ''coș'''a'''r'', ''gogoș'''a'''r'', ''birj'''a'''r'';  
#**  -ăreasă, -arie dacă sunt legate de -ar (cenușăreasă, gogoșărie, birjărie, după cenușar, gogoșar, birjar) și -ereasă, -erie dacă sunt legate de -er (lenjereasă, după lenjerie) sau independente;
#** '''''-ământ''''' (ca și în ''legământ''): ''îngrăș'''ă'''mânt'';
#** -ător (ca și în temător): înfricoșător;
#**  '''''-ăreasă''''', '''''-arie''''' dacă sunt legate de '''''-ar''''' (''cenuș'''ă'''reasă'', ''gogoș'''ă'''rie'', ''birj'''ă'''rie'', după ''cenuș'''a'''r'', ''gogoș'''a'''r'', ''birj'''a'''r'') și '''''-ereasă''''', '''''-erie''''' dacă sunt legate de '''''-er''''' (''lenj'''e'''reasă'', după ''lenjerie'') sau independente;
#** -eală (ca și în îndrăzneală): greșeală, oblojeală, tânjeală (rar) „tânjire”;
#** '''''-ător''''' (ca și în ''temător''): ''înfricoș'''ă'''tor'';
#**: Tânjeală se distinge astfel de tânjală; înșală se scrie cu a deoarece nu este substantiv, ci o formă verbală de la a înșela.
#** '''''-eală''''' (ca și în ''îndrăzneală''): ''greș'''ea'''lă', ''obloj'''ea'''lă'', ''tânj'''ea'''lă'' (rar) „tânjire”;
#** -ean (ca și în brașovean): ieșean, clujean, someșean<ref>Numele firmelor Clujana, Someșana erau scrise greșit.</ref>;
#**: ''Tânj'''ea'''lă'' se distinge astfel de ''tânj'''a'''lă''; ''înș'''a'''lă'' se scrie cu '''''a''''' deoarece nu este substantiv, ci o formă verbală de la ''a înșela''.
#** -eață (ca și în negreață): roșeață;
#** '''''-ean''''' (ca și în ''brașovean''): ''ieș'''ea'''n'', ''cluj'''ea'''n'', ''someș'''ea'''n''<ref>Numele firmelor ''Clujana'', ''Someșana'' erau scrise greșit.</ref>;
#** -ească (ca și în bărbătească): strămoșească, vitejească.
#** '''''-eață''''' (ca și în ''negreață''): ''roș'''ea'''ță'';
#** '''''-ească''''' (ca și în ''bărbătească''): ''strămoș'''ea'''scă'', ''vitej'''ea'''scă''.


==== 2.1.3. e și ie ====
==== 2.1.3. e și ie ====
1.307 modificări

Meniu de navigare