Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/DOOM2/2. Reguli de scriere și de pronunțare literară”

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 147: Linia 147:
====  2.3.2. Consoane duble ====
====  2.3.2. Consoane duble ====


# Consoanele duble notează, de regulă, două sunete-consoane (care se pronunță amândouă), și anume:
# '''Consoanele duble''' notează, de regulă, '''două''' sunete-consoane (care '''se pronunță amândouă'''), și anume:
#* consoane identice, în:
#* consoane '''identice''', în:
#** cuvinte compuse: ohmmetru, Sânnicolaul Mare[46];
#** cuvinte '''compuse''': ''oh'''mm'''etru'', ''Sâ'''nn'''icolaul Mare''<ref>În ''DOOM<sup>1</sup>, p. XV, era citat şi ''cel-lalt'' (care nu exista în ''Dicţionarul'' propriu-zis şi era combătut în ''Îndreptar'', p. 22), dar singura formă literară este ''celălalt''.</ref>;
#** derivate cu prefixe de la cuvinte care încep cu aceeași consoană eu aceea in care se termină prefixul: înnoda, înnopta; interregional; transsiberian; posttotalitar (dar îneca, înota);
#** '''derivate cu prefixe''' de la cuvinte care încep cu aceeași consoană eu aceea în care se termină prefixul: ''î'''nn'''oda'', ''î'''nn'''opta''; ''inte'''rr'''egional''; ''tran'''ss'''iberian''; ''pos'''tt'''otalitar'' (dar ''îneca'', ''înota'');
#* consoane diferite: [k] și [c] notate cu aceeași literă, c (accent, occipital, succes, vaccina).
#* consoane '''diferite''': '''[k]''' și '''[č]''' notate cu aceeași literă, '''''c''''' (''a'''cc'''ent'', ''o'''cc'''ipital'', ''su'''cc'''es'', ''va'''cc'''ina'').
# În unele neologisme și in nume proprii scrise după model străin și derivate de la acestea, consoana dublă poate nota, în conformitate cu regulile limbii respective, un singur sunet, care poate avea aceeași valoare ca și consoana simplă (bourree, fortissimo, kibbutz, loess, watt; Philippide, Rosetti) sau o valoare diferită: ll [1'] (caudillo), zz [ț] (mezzosoprană, Negruzzi).
# În unele '''neologisme''' și în '''nume proprii''' scrise după '''model''' străin și '''derivate''' de la acestea, consoana dublă poate nota, în conformitate cu regulile limbii respective, '''un''' singur sunet, care poate avea '''aceeași''' valoare ca și consoana simplă (''bou'''rr'''ée'', ''forti'''ss'''imo'', ''ki'''bb'''utz'', ''loe'''ss''''', ''wa'''tt'''''; ''Phili'''pp'''ide'', ''Rose'''tt'''i'') sau o valoare '''diferită''': ''ll'' '''[1']''' (''caudi'''ll'''o''), ''zz'' '''[ț]'' (''me'''zz'''osoprană'', ''Negru'''zz''i'').
V. și '''5. Despărțirea în silabe și la capăt de rând'''.
V. și '''5. Despărțirea în silabe și la capăt de rând'''.


1.307 modificări

Meniu de navigare