Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/DOOM2/3. Scrierea cu literă mică sau mare”

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 71: Linia 71:


Fiind '''limitată''' la anumite situaţii, scrierea cu literă '''mare''' a cuvintelor '''izolate''' sau '''în propoziţii''' are ca efect '''punerea''' lor '''în evidenţă'''.  
Fiind '''limitată''' la anumite situaţii, scrierea cu literă '''mare''' a cuvintelor '''izolate''' sau '''în propoziţii''' are ca efect '''punerea''' lor '''în evidenţă'''.  
:   Situaţiile în care în limba română se scrie cu literă '''mare''' sunt mai numeroase decât în unele limbi (de exemplu, faţă de scrierea numelor de instituţii în franceză), dar mai restrictive decât în altele (faţă de scrierea în engleză a cuvintelor unui titlu, sau, în germană, a tuturor substantivelor, de exemplu).
: Situaţiile în care în limba română se scrie cu literă '''mare''' sunt mai numeroase decât în unele limbi (de exemplu, faţă de scrierea numelor de instituţii în franceză), dar mai restrictive decât în altele (faţă de scrierea în engleză a cuvintelor unui titlu, sau, în germană, a tuturor substantivelor, de exemplu).
    Se scriu, de regulă, cu literă '''mare la iniţială''':  
 
Se scriu, de regulă, cu literă '''mare la iniţială''':  
* '''primul cuvânt''' (chiar dacă este substantiv '''comun''' sau orice '''altă''' parte de vorbire) dintr-o '''comunicare''' — fie că aceasta '''este''' sau '''nu propoziţie''' ('''notă''' de subsol, inclusiv când începe cu abrevieri folosite în indicaţiile bibliografice; '''titlu de coloană''' dintr-un '''tabel''' etc);
* '''primul cuvânt''' (chiar dacă este substantiv '''comun''' sau orice '''altă''' parte de vorbire) dintr-o '''comunicare''' — fie că aceasta '''este''' sau '''nu propoziţie''' ('''notă''' de subsol, inclusiv când începe cu abrevieri folosite în indicaţiile bibliografice; '''titlu de coloană''' dintr-un '''tabel''' etc);
* '''numele proprii''' (şi '''asimilate''' acestora) folosite '''izolat''' sau '''în propoziţii''' şi fraze; în cazul numelor proprii '''compuse''', scrierea cu literă mare poate privi '''toate''' componentele sau numai '''primul''';
* '''numele proprii''' (şi '''asimilate''' acestora) folosite '''izolat''' sau '''în propoziţii''' şi fraze; în cazul numelor proprii '''compuse''', scrierea cu literă mare poate privi '''toate''' componentele sau numai '''primul''';
* anumite '''abrevieri''';
* anumite '''abrevieri''';
* '''locuţiunile pronominale de politeţe''';
* '''locuţiunile pronominale de politeţe''';
* '''primul cuvân'''t al fiecărui '''vers''' în poezia '''de tip clasic'''.   
* '''primul cuvânt''' al fiecărui '''vers''' în poezia '''de tip clasic'''.   
:   În poezia '''modernă''', uneori, primul cuvânt al fiecărui vers este scris cu literă '''mică'''.
*: În poezia '''modernă''', uneori, primul cuvânt al fiecărui vers este scris cu literă '''mică'''.
Detaliind, se scriu cu litere '''mari''':  
 
Detaliind, se scriu cu litere '''mari''':  
# primul cuvânt dintr-o comunicare:   
# primul cuvânt dintr-o comunicare:   
#* când este '''izolată''' sau '''prima''' comunicare dintr-un text:   
#* când este '''izolată''' sau '''prima''' comunicare dintr-un text:   
:''Stau câteodată şi-mi aduc aminte [...]'' Creangă
#*: ''Stau câteodată şi-mi aduc aminte [...]'' Creangă
#* când '''urmează''' după o alta, şi anume:   
#* când '''urmează''' după o alta, şi anume:   
#** '''totdeauna''' când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu '''punct final:'''   
#** '''totdeauna''' când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu '''punct final:'''   
:''Săniile porniră iar încet. Frigul creştea odată cu lumina''. Sadoveanu
#**: ''Săniile porniră iar încet. Frigul creştea odată cu lumina''. Sadoveanu
#** '''de regulă''', când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu unul din '''celelalte semne de punctuaţie finale''':   
#** '''de regulă''', când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu unul din '''celelalte semne de punctuaţie finale''':   
#*** '''semnul întrebării''':   
#*** '''semnul întrebării''':   
:''Ce să facă? La muşteriu cu cioburi de sticlă nu putea merge.'' Caragiale  
#***: ''Ce să facă? La muşteriu cu cioburi de sticlă nu putea merge.'' Caragiale  
#*** '''semnul exclamării''':   
#*** '''semnul exclamării''':   
:''Patria mă cheamă! Nu mai pot sta un moment!'' Caragiale
#***: ''Patria mă cheamă! Nu mai pot sta un moment!'' Caragiale
#*** '''puncte de suspensie''', când între comunicări '''nu''' este o legătură '''strânsă''':   
#*** '''puncte de suspensie''', când între comunicări '''nu''' este o legătură '''strânsă''':   
:''Aici nu-i nevoie de baba Aniţa ... Noroc să deie Dumnezeu!'' Sadoveanu
#***: ''Aici nu-i nevoie de baba Aniţa ... Noroc să deie Dumnezeu!'' Sadoveanu
#*** la începutul unei comunicări în '''vorbire directă''' precedată de '''două puncte''' (şi de linie de dialog sau de ghilimele):   
#*** la începutul unei comunicări în '''vorbire directă''' precedată de '''două puncte''' (şi de linie de dialog sau de ghilimele):   
:''Dl. Goe este foarte impacient şi, cu ton de comandă, zice încruntat: - Mam-mare, de ce nu mai vine?'' Caragiale  
#***: ''Dl. Goe este foarte impacient şi, cu ton de comandă, zice încruntat: <br/> - Mam-mare, de ce nu mai vine?'' Caragiale  
#*** la începutul unui '''citat''' precedat de '''două puncte''' (şi încadrat, de regulă, între '''ghilimele'''):   
#*** la începutul unui '''citat''' precedat de '''două puncte''' (şi încadrat, de regulă, între '''ghilimele'''):   
:''Astfel se-ncheia proclamaţia    cu acest frumos motto: „Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni!”'' Caragiale
#***: ''Astfel se-ncheia proclamaţia    cu acest frumos motto: „Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni!”'' Caragiale
#***: Un citat neprecedat de două puncte începe cu literă mică.
#** în '''corespondenţă''', '''cereri''' etc, cuvântul cu care '''începe prima '''comunicare '''după formula de adresare''' urmată de '''virgulă''':   
#** în '''corespondenţă''', '''cereri''' etc, cuvântul cu care '''începe prima '''comunicare '''după formula de adresare''' urmată de '''virgulă''':   
:''Domnule Director, '' ''Subsemnatul, ..., vă rog să binevoiţi... '' '' '' ''Domnule Director, '' ''Vă rog să binevoiţi...''
#**: ''Domnule Director,'' <br/> ''Subsemnatul, ..., vă rog să binevoiţi... '' <br/><br/> ''Domnule Director,'' <br/> ''Vă rog să binevoiţi...''
#  toate componentele (cu excepţia, de regulă, a cuvintelor ajutătoare) numelor proprii (inclusiv ale unor unităţi lexicale complexe folosite ca nume proprii) care desemnează:  
#  toate componentele (cu excepţia, de regulă, a cuvintelor ajutătoare) numelor proprii (inclusiv ale unor unităţi lexicale complexe folosite ca nume proprii) care desemnează:  
#* '''persoane''' (prenume, patronime, nume de familie, supranume, pseudonime — inclusiv componentele lor provenite din nume de funcţii, ranguri etc.): ''Ali-Paşa, Avădanei, Costapetru, Delavrancea, Elvira Popescu, Grigore Vasiliu-Birlic, Hagichirea, Hagi-Tudose, Lev Nicolaievici Tolstoi, Mihai-Vodă, Moşandrei, Nababul, Păstorel, Rousseau Vameşul, Ştefan cel Mare, Vlad Tepeş. ''În '''unele nume de familie străine''' se scriu cu literă mare și articolul sau particulele din componenţa lor:'' Gabriele D'Annunzio, Vittorio De Sica, Luca Della Robbia, Du Cange, Ibn Saud, Jean de La Fontaine, Le Corbusier, J.-L. Mac Adam, Eugene O'Neill, Vincent Van Gogh;''  
#* '''persoane''' (prenume, patronime, nume de familie, supranume, pseudonime — inclusiv componentele lor provenite din nume de funcţii, ranguri etc.): '''''A'''li-'''P'''aşa'', '''''A'''vădanei'', '''''C'''ostapetru'', '''''D'''elavrancea'', '''''E'''lvira '''P'''opescu'', '''''G'''rigore '''V'''asiliu-'''B'''irlic'', '''''H'''agichirea'', '''''H'''agi-'''T'''udose'', '''''L'''ev '''N'''icolaievici '''T'''olstoi'', '''''M'''ihai-'''V'''odă'', '''''M'''oşandrei'', '''''N'''ababul'', '''''P'''ăstorel'', '''''R'''ousseau'', '''''V'''ameşul'', ''Ştefan cel Mare'', '''''V'''lad '''Ț'''epeş''. ''În '''unele nume de familie străine''' se scriu cu literă mare și articolul sau particulele din componenţa lor: ''Gabriele '''D''''Annunzio'', ''Vittorio '''D'''e Sica'', ''Luca '''D'''ella Robbia'', '''''D'''u Cange'', '''''I'''bn Saud'', ''Jean de '''L'''a Fontaine'', '''''L'''e Corbusier'', ''J.-L. '''Mac''' Adam'', ''Eugene '''O''''Neill'', ''Vincent '''Van''' Gogh'' ;
:    Substantivele care denumesc '''funcţii, ranguri''' etc. şi '''nu''' fac parte din numele propriu, precum şi cuvintele '''ajutătoare''' din componenţa altor nume de persoană se scriu cu literă '''mică'''.
#*: Substantivele care denumesc '''funcţii, ranguri''' etc. şi '''nu''' fac parte din numele propriu, precum şi cuvintele '''ajutătoare''' din componenţa altor nume de persoană se scriu cu literă '''mică'''.
#* '''personaje '''religioase, mitologice, folclorice, literare: ''Alah, Atotputernicul, Barbă-Albastră, Cenuşăreasa, Don Juan, Dumnezeu, Făt-Frumos, Greuceanul, Harpagon, Isus Hristos, Mântuitorul, Mama-Pădurii, Păcală, Ra, Scaraoţchi, Sfarmă-Piatră, Sfânta Fecioară, Sfânta Măria, Sfânta Treime, Sfântul Constantin, Sfântul Duh, Tatăl „Dumnezeu”, Venus, Zeus''
#* '''personaje '''religioase, mitologice, folclorice, literare: '''''A'''lah'', '''''A'''totputernicul'', '''''B'''arbă-'''A'''lbastră'', '''''C'''enuşăreasa'', '''''D'''on '''J'''uan'', '''''D'''umnezeu, '''''F'''ăt-'''F'''rumos'', '''''G'''reuceanul'', '''''H'''arpagon'', '''''I'''sus '''H'''ristos'', '''''M'''ântuitorul'', '''''M'''ama-'''P'''ădurii'', '''''P'''ăcală'', '''''R'''a'', '''''S'''caraoţchi'', '''''S'''farmă-'''P'''iatră'', '''''S'''fânta '''F'''ecioară'', '''''S'''fânta '''M'''ăria'', '''''S'''fânta '''T'''reime'', '''''S'''fântul '''C'''onstantin'', '''''S'''fântul '''D'''uh'', '''''T'''atăl'' „Dumnezeu”, '''''V'''enus'', '''''Z'''eus''
:    Se scriu cu litere '''mari''' şi alte '''realităţi cu caracter religios''', ca ''Sfânta Scriptură, Sfântul Mormânt, Sfântul Munte'', iar în textele '''bisericeşti''' şi alte substantive (''Atotștiitorul, Domnul nostru Isus Hristos, Părinte''), precum şi '''pronumele''' şi adjectivele pronominale '''referitoare la Dumnezeu''' sau la '''Isus Hristos''' (''ne rugăm Ţie, Doamne; mare mila Ta'').    Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii care denumesc '''tipuri''' omeneşti şi cele care desemnează îpersonaje mitologice multiple se scriu cu literă '''mică'''.
#*: Se scriu cu litere '''mari''' şi alte '''realităţi cu caracter religios''', ca '''''S'''fânta '''S'''criptură'', '''''S'''fântul '''M'''ormânt'', '''''S'''fântul '''M'''unte'', iar în textele '''bisericeşti''' şi alte substantive ('''''A'''totștiitorul'', '''''D'''omnul nostru '''I'''sus '''H'''ristos'', '''''P'''ărinte''), precum şi '''pronumele''' şi adjectivele pronominale '''referitoare la Dumnezeu''' sau la '''Isus Hristos''' (''ne rugăm '''Ţ'''ie, Doamne''; ''mare mila '''T'''a'').    
#* '''animale''': ''Azor, Bubico, Duman, Grivei, Joiana, Murgu, Plăvan, Zefir'';
#*: Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii care denumesc '''tipuri''' omeneşti şi cele care desemnează personaje mitologice multiple se scriu cu literă '''mică'''.
#* entităţi '''geografice''' sau '''administrativ-teritoriale''': ''Africa Centrală, America de Nord, Băile Herculane, Bolintin-Deal (localitate), Craiova, Franţa, Govora-Băi, Himalaia, Marea Britanie, Orientul Mijlociu, Popeşti-Leordeni, Susai, Ţara Românească „Muntenia", ''inclusiv numele''' punctelor cardinale''' care constituie al doilea element al unui '''toponim compus''''' (Bucureşti-Nord (gară), Devcea-Vest (localitate), Europa Centrală, Europa de Est, Polul Sud''), precum şi '''prepoziţiile''', '''numeralele''' ş.a. aflate '''pe primul loc''''': După Deal ''(sat)'', Între Gârle ''(stradă)'', La Om ''(vârf de munte)'', Trei Brazi (cabană)''
#* '''animale''': '''''A'''zor'', '''''B'''ubico'', '''''D'''uman'', '''''G'''rivei'', '''''J'''oiana'', '''''M'''urgu'', '''''P'''lăvan'', '''''Z'''efir'';
:    Termenii generici care '''nu''' sunt incluşi în denumirea geografică propriu-zisă se scriu cu literă '''mică''', la fel, de regulă, sintagma ţările române, care nu a fost niciodată numele propriu al unei unităţi.
#* entităţi '''geografice''' sau '''administrativ-teritoriale''': '''''A'''frica '''C'''entrală'', '''''A'''merica de '''N'''ord'', '''''B'''ăile '''H'''erculane'', '''''B'''olintin-'''D'''eal'' (localitate), '''''C'''raiova'', '''''F'''ranţa'', '''''G'''ovora-'''B'''ăi'', '''''H'''imalaia'', '''''M'''area '''B'''ritanie'', '''''O'''rientul '''M'''ijlociu'', '''''P'''opeşti-'''L'''eordeni'', '''''S'''usai'', '''''Ţ'''ara '''R'''omânească'' „Muntenia", inclusiv numele '''punctelor cardinale''' care constituie al doilea element al unui '''toponim compus''' ('''''B'''ucureşti-'''N'''ord'' (gară), '''''D'''evcea-'''V'''est'' (localitate), '''''E'''uropa '''C'''entrală'', '''''E'''uropa de '''E'''st'', '''''P'''olul '''S'''ud''), precum şi '''prepoziţiile''', '''numeralele''' ş.a. aflate '''pe primul loc''': '''''D'''upă '''D'''eal'' (sat), ''Între '''G'''ârle'' (stradă), '''''L'''a '''O'''m'' (vârf de munte), '''''T'''rei '''B'''razi'' (cabană); 
#* '''aştri''' şi '''constelaţii''': ''Cornul-Caprei, Marte, Saturn, Ursa-Mare, inclusiv Luna, Pământul, Soarele'' în terminologia astronomică;
#*:    Termenii generici care '''nu''' sunt incluşi în denumirea geografică propriu-zisă se scriu cu literă '''mică''', la fel, de regulă, sintagma ''ţările române'', care nu a fost niciodată numele propriu al unei unităţi.
#* '''marile epoci istorice''' (!chiar dacă '''nu''' reprezintă evenimente) şi '''evenimentele istorice majore''' (''!Antichitatea, !Evul Mediu, Renaşterea; Comuna (din Paris), Reconquista, Reforma, Risorgimento, Unirea Principatelor''), inclusiv '''războaiele''' de '''anvergură''' (''Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial'') sau care au un nume '''unic''' (''Războiul celor Două Roze, Războiul de Independenţă, Războiul de Secesiune, Războiul de Treizeci de Ani, Războiul de 100 de Ani''), precum şi '''manifestări''' ştiinţifice, culturale, artistice, politice (''Conferinţa Naţională a Partidului X''); 
#* '''aştri''' şi '''constelaţii''': '''''C'''ornul-'''C'''aprei'', '''''M'''arte'', '''''S'''aturn'', '''''U'''rsa-'''M'''are'', inclusiv '''''L'''una'', '''''P'''ământul'', '''''S'''oarele'' în terminologia astronomică;
:    Denumirile '''epocilor geologice''' şi '''istorice mai slab individualizate''', precum şi ale războaielor care nu au nume proprii se scriu cu literă mică.
#* '''marile epoci istorice''' (!chiar dacă '''nu''' reprezintă evenimente) şi '''evenimentele istorice majore''' (!'''''A'''ntichitatea'', !'''''E'''vul Mediu'', '''''R'''enaşterea''; '''''C'''omuna'' (din Paris), '''''R'''econquista'', '''''R'''eforma'', '''''R'''isorgimento'', '''''U'''nirea Principatelor''), inclusiv '''războaiele''' de '''anvergură''' ('''''P'''rimul '''R'''ăzboi '''M'''ondial'', ''al '''D'''oilea '''R'''ăzboi Mondial'') sau care au un nume '''unic''' ('''''R'''ăzboiul celor Două Roze'', '''''R'''ăzboiul de Independenţă'', '''''R'''ăzboiul de '''S'''ecesiune'', '''''R'''ăzboiul de '''T'''reizeci de '''A'''ni'', '''''R'''ăzboiul de 100 de '''A'''ni''), precum şi '''manifestări''' ştiinţifice, culturale, artistice, politice ('''''C'''onferinţa '''N'''aţională a '''P'''artidului X''); 
#* '''sărbători''' laice (naţionale şi internaţionale) sau religioase (indiferent de cult): ''Anul Nou, Crăciun(ul), 1 Decembrie, Duminica Tomei, Înălţarea, Întâi Mai, înviere(a), Paşte(le), !Patruzeci de Sfinţi, Purim, Ramadan, Schimbarea la Față'';
#*:    Denumirile '''epocilor geologice''' şi '''istorice mai slab individualizate''', precum şi ale războaielor care nu au nume proprii se scriu cu literă mică.
#* '''instituţii''' (''Administraţia Prezidenţială, Avocatul Poporului, Camera Deputaţilor, Cancelaria Primului-Ministru, Editura Univers Enciclopedic, Facultatea de Litere, Guvernul României, Institutul de Lingvistică, Ministerul Afacerilor Externe, Organizaţia Naţiunilor Unite, Parlamentul României, Sfântul Scaun „Vaticanul", Teatrul Naţional, Uniunea Artiştilor Plastici''), inclusiv când sunt folosite !eliptic: ''admiterea la Politehnică; student la Litere; secretar de stat la Externe'', '''clădiri''' publice şi '''monumente''' (''Arcul de Triumf, Casa Academiei, Palatul Parlamentulu''), '''săli''' (''Rapsodia''), '''mijloace de transport''' (''Orient Expres, Titanicul'');
#* '''sărbători''' laice (naţionale şi internaţionale) sau religioase (indiferent de cult): '''''A'''nul '''N'''ou'', '''''C'''răciun(ul)'', ''1 '''D'''ecembrie'', '''''D'''uminica '''T'''omei'', ''Înălţarea'', ''Întâi '''M'''ai'', ''Înviere(a)'', '''''P'''aşte(le)'', !'''''P'''atruzeci de '''S'''finţi'', '''''P'''urim'', '''''R'''amadan'', '''''S'''chimbarea la '''F'''ață'';
:    Se scriu cu litere '''mici''' denumirile '''neoficiale''' ale instituţiilor (''guvernul român, guvernele statelor membre ale UE'') şi numele '''domeniilor''' la care se referă o '''funcţie''' (''ministru de externe''), însă în documentele oficiale, numele '''complete''' de funcţii se scriu cu litere mari: ''Contrasemnează: Ministrul Afacerilor Externe'' ....
#* '''instituţii''' ('''''A'''dministraţia '''P'''rezidenţială'', '''''A'''vocatul '''P'''oporului'', '''''C'''amera '''D'''eputaţilor'', '''''C'''ancelaria '''P'''rimului-'''M'''inistru'', '''''E'''ditura '''U'''nivers '''E'''nciclopedic'', '''''F'''acultatea de '''L'''itere'', '''''G'''uvernul '''R'''omâniei'', '''''I'''nstitutul de '''L'''ingvistică, '''''M'''inisterul '''A'''facerilor '''E'''xterne'', '''''O'''rganizaţia '''N'''aţiunilor '''U'''nite'', '''''P'''arlamentul '''R'''omâniei'', '''''S'''fântul '''S'''caun'' „Vaticanul", '''''T'''eatrul '''N'''aţional'', '''''U'''niunea '''A'''rtiştilor '''P'''lastici''), inclusiv când sunt folosite !eliptic: ''admiterea la '''P'''olitehnică''; ''student la '''L'''itere''; ''secretar de stat la '''E'''xterne'', '''clădiri''' publice şi '''monumente''' ('''''A'''rcul de '''T'''riumf'', '''''C'''asa '''A'''cademiei'', '''''P'''alatul '''P'''arlamentului''), '''săli''' ('''''R'''apsodia''), '''mijloace de transport''' ('''''O'''rient '''E'''xpres'', '''''T'''itanicul'');
#* '''ordine de stat româneşti '''sau '''străine''': ''Legiunea de Onoare, Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”, Ordinul Naţional „Pentru Merit”''
#*:    Se scriu cu litere '''mici''' denumirile '''neoficiale''' ale instituţiilor ('''''g'''uvernul român'', '''''g'''uvernele statelor membre ale UE'') şi numele '''domeniilor''' la care se referă o '''funcţie''' ('''''m'''inistru de externe''), însă în documentele oficiale, numele '''complete''' de funcţii se scriu cu litere mari: ''Contrasemnează: '''M'''inistrul '''A'''facerilor '''E'''xterne'' ...
:    Numele unor '''medalii''' sau '''premii''', precum şi '''titlurile''' ştiinţifice şi onorifice se scriu cu literă '''mică''': ''doctor honoris causa, doctor în filologie, membru de onoare al Academiei Române''.
#* '''ordine de stat româneşti '''sau '''străine''': '''''L'''egiunea de '''O'''noare'', '''''O'''rdinul '''N'''aţional „'''S'''erviciul '''C''redincios”'', '''''O'''rdinul '''N'''aţional „'''P'''entru '''M'''erit”''; 
#* '''soiuri''' de plante şi '''rase''' de animale: ''Aurora'' (soi de floarea-soarelui), ''Razna'' (rasă de porci), ''Leghorn'' (rasă de găini),'' Marele Alb'' (rasă de porci), ''Napoleon'' (soiuri de cireşe, mere, pere, struguri), inclusiv numele de rase provenite dintr-un adjectiv (când acesta, scris cu literă mică, ar putea fi interpretat ca un calificativ oarecare): ''vacă Dobrogeană''
#*:    Numele unor '''medalii''' sau '''premii''', precum şi '''titlurile''' ştiinţifice şi onorifice se scriu cu literă '''mică''': '''''d'''octor honoris causa'', '''''d'''octor în filologie'', '''''m'''embru de onoare al Academiei Române''.
:    Se scriu cu literă '''mică''' numele '''varietăţilor''' de plante şi de animale exprimate prin '''adjective''' sau prin '''substantive comune'''.
#* '''soiuri''' de plante şi '''rase''' de animale: '''''A'''urora'' (soi de floarea-soarelui), '''''R'''azna'' (rasă de porci), '''''L'''eghorn'' (rasă de găini),'' Marele Alb'' (rasă de porci), '''''N'''apoleon'' (soiuri de cireşe, mere, pere, struguri), inclusiv numele de rase provenite dintr-un adjectiv (când acesta, scris cu literă mică, ar putea fi interpretat ca un calificativ oarecare): ''vacă '''D'''obrogeană''. 
#* '''punctele cardinale''', când au valoare de '''nume propriu''', desemnând o '''regiune''': ''importat din Apus/Vest, din Orient, în Apusul Europei, în Orientul Apropiat''
#*:    Se scriu cu literă '''mică''' numele '''varietăţilor''' de plante şi de animale exprimate prin '''adjective''' sau prin '''substantive comune'''.
:    Când nu au această valoare, numele punctelor cardinale se scriu cu literă '''mică'''.
#* '''punctele cardinale''', când au valoare de '''nume propriu''', desemnând o '''regiune''': ''importat din '''A'''pus/'''V'''est'', ''din '''O'''rient'', ''în '''A'''pusul '''E'''uropei'', ''în '''O'''rientul '''A'''propiat''; 
#* '''obiecte''' desemnate '''ocazional''' prin numele '''creatorului''' lor: ''trei Grigoreşti'' „tablouri de Grigorescu", ''un Stradivarius'' „vioară construită de Stradivarius". 
#*:    Când nu au această valoare, numele punctelor cardinale se scriu cu literă '''mică'''.
:    Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii se scriu cu literă '''mică'''.
#* '''obiecte''' desemnate '''ocazional''' prin numele '''creatorului''' lor: ''trei '''G'''rigoreşti'' „tablouri de Grigorescu", ''un '''S'''tradivarius'' „vioară construită de Stradivarius". 
#* !'''toate''' componentele '''locuţiunilor pronominale de politeţe''': ''Alteţa Sa Regală, Domnia Sa, Excelenţa Voastră, înălţimea Voastră, Majestăţile Lor Imperiale, Sfinţia Sa''.
#*:    Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii se scriu cu literă '''mică'''.
#* <blockquote>!'''toate''' componentele '''locuţiunilor pronominale de politeţe''': '''''A'''lteţa '''S'''a '''R'''egală'', '''''D'''omnia '''S'''a'', '''''E'''xcelenţa '''V'''oastră'', '''''Î'''nălţimea '''V'''oastră'', '''''M'''ajestăţile '''L'''or '''I'''mperiale'', '''''S'''finţia '''S'''a''.</blockquote>
#  numai '''primul''' element din numele '''proprii compuse''' sau numele unic care reprezintă:  
#  numai '''primul''' element din numele '''proprii compuse''' sau numele unic care reprezintă:  
#* ! denumirile '''organismelor''' de conducere şi ale '''compartimentelor''' din instituţii: ''Adunarea generală a Academiei Române, Catedra de limba română, Comisia de cultivare a limbii a Academiei Române, Compartimentul/Sectorul de limbi romanice, Consiliul ştiinţific, Direcţia, Secretariatul, Secţia de filologie şi literatură a Academiei Române, Serviciul de contabilitate'';
#* ! denumirile '''organismelor''' de conducere şi ale '''compartimentelor''' din instituţii: '''''A'''dunarea generală a Academiei Române'', '''''C'''atedra de limba română'', '''''C'''omisia de cultivare a limbii a Academiei Române'', '''''C'''ompartimentul/Sectorul de limbi romanice'', '''''C'''onsiliul ştiinţific'', '''''D'''irecţia'', '''''S'''ecretariatul'', '''''S'''ecţia de filologie şi literatură a Academiei Române'', '''''S'''erviciul de contabilitate'';
#* '''titluri''' de '''publicaţii''' periodice, '''opere''' literare, ştiinţifice (şi de părţi ale lor — capitole etc.), artistice etc., '''emisiuni''' radio-TV, '''documente''' de importanţă internaţională sau naţională, nume ale unor '''medalii''' sau '''premii''': ''„A 150-a aniversare a naşterii lui Mihai Eminescu” ''(medalie)'', Adevărul literar şi artistic ''(ziar)'', Amintiri din copilărie, Biblia, Capitalul, Constituţia, Coranul, Declaraţia universală a drepturilor omului, Floarea darurilor, Gramatica limbii române, Istoria românilor sub Mihai-Vodă Viteazul, Legea partidelor politice, Limba română ''(revistă)'', O scrisoare pierdută, Premiul pentru cea mai bună piesă a anului, Primăvara ''(pictură)'', Proclamaţia de la Islaz, Psaltirea scheiană, Regulamentul organic, România literară, Rondul de noapte'' (emisiune TV)'', Simfonia fantastică, Tatăl nostru'';
#* '''titluri''' de '''publicaţii''' periodice, '''opere''' literare, ştiinţifice (şi de părţi ale lor — capitole etc.), artistice etc., '''emisiuni''' radio-TV, '''documente''' de importanţă internaţională sau naţională, nume ale unor '''medalii''' sau '''premii''': ''„A 150-a aniversare a naşterii lui Mihai Eminescu”'' (medalie), '''''A'''devărul literar şi artistic'' (ziar), '''''A'''mintiri din copilărie'', '''''B'''iblia'', '''''C'''apitalul'', '''''C'''onstituţia'', '''''C'''oranul'', '''''D'''eclaraţia universală a drepturilor omului'', '''''F'''loarea darurilor'', '''''G'''ramatica limbii române'', '''''I'''storia românilor sub Mihai-Vodă Viteazul'', '''''L'''egea partidelor politice'', '''''L'''imba română'' (revistă), '''''O''' scrisoare pierdută'', '''''P'''remiul pentru cea mai bună piesă a anului'', '''''P'''rimăvara'' (pictură), '''''P'''roclamaţia de la Islaz'', '''''P'''saltirea scheiană'', '''''R'''egulamentul organic'', '''''R'''omânia literară'', '''''R'''ondul de noapte'' (emisiune TV), '''''S'''imfonia fantastică'', '''''T'''atăl nostru'';
#* '''mărci''' de produse: ''Izvorul minunilor'' (apă minerală);
#* '''mărci''' de produse: '''''I'''zvorul minunilor'' (apă minerală);
#* '''nume ştiinţifice latineşti''' de '''specii animal'''e şi '''vegetale''': ''Bacterium aceti, Gorilla beringuei, Hygrophorus puniceus, Mustela nivalis, Sequoia gigantea''; al doilea element se scrie cu literă mare numai dacă este un nume propriu: ''Inocybe Patouillardi'';
#* '''nume ştiinţifice latineşti''' de '''specii animal'''e şi '''vegetale''': '''''B'''acterium aceti'', '''''G'''orilla beringuei'', '''''H'''ygrophorus puniceus'', '''''M'''ustela nivalis'', '''''S'''equoia gigantea''; al doilea element se scrie cu literă mare numai dacă este un nume propriu: '''''I'''nocybe Patouillardi'';
# '''Abrevierile se scriu''':  
# '''Abrevierile se scriu''':  
#* '''integral''' cu litere '''mari''' când sunt alcătuite din '''iniţialele''':  
#* '''integral''' cu litere '''mari''' când sunt alcătuite din '''iniţialele''':  
#** cuvintelor componente ale unor '''nume proprii compuse''' scrise cu literă '''mare''' la iniţială: '''''GMT''''''' = Greenwich Mean Time, '''''''MS''''''' = Maiestatea Sa, '''''''O.U.''''''' = Ordonanţă de Urgenţă, '''''''P.S.S'''''''. = Preasfinţia Sa, '''''''S.N.C.F.R./SNCFR''''''' = Societatea Naţională a Căilor Ferate Române'';
#** cuvintelor componente ale unor '''nume proprii compuse''' scrise cu literă '''mare''' la iniţială: '''''GMT''''' = ''Greenwich Mean Time'', '''''MS''''' = ''Maiestatea Sa'', '''''O.U.''''' = ''Ordonanţă de Urgenţă'', '''''P.S.S.''''' = ''Preasfinţia Sa'', '''''S.N.C.F.R./SNCFR''''' = ''Societatea Naţională a Căilor Ferate Române'';
#** numelor unor '''noţiuni de specialitate''' ('''''A''''''' = arie, amper; '''''''B''''''' = bor, '''''''C''''''' = (grade) Celsius, '''''''L''''''' = lungime, '''''''MΩ''''''' = megaohm, '''''''VSH''''''' = viteza de sedimentare a hematiilor'') şi ale '''punctelor cardinale''' ('''''E''''''' = est'');
#** numelor unor '''noţiuni de specialitate''' ('''''A''''' = ''arie'', ''amper''; '''''B''''' = ''bor'', '''''C''''' = ''(grade) Celsius'', '''''L''''' = ''lungime'', '''''MΩ''''' = ''megohm'', '''''VSH''''' = ''viteza de sedimentare a hematiilor'') şi ale '''punctelor cardinale''' ('''''E''''' = ''est'');
#** '''prenumelor''': ''I. L. Caragiale = Ion Luca Caragiale'';
#** '''prenumelor''': ''I. L. Caragiale'' = ''Ion Luca Caragiale'';
#** '''altor cuvinte şi expresii''': '''''D.S'''''''. = dai segno, '''''''N.B.''''''' = nota bene, '''''''O.K.''''''' = all correct, '''''''P.F.L/PFL''''''' = plăci fibrolemnoase, '''''''P.S.'''''''= post scriptum'';
#** '''altor cuvinte şi expresii''': '''''D.S.''''' = ''dai segno'', '''''N.B.''''' = ''nota bene'', '''''O.K.''''' = ''all correct'', '''''P.F.L./PFL''''' = ''plăci fibrolemnoase'', '''''P.S.''''' = ''post scriptum'';
#* cu '''literă mare''' pe '''primul''' loc sau şi în '''alte poziţii''', când provin de la cuvinte '''scrise cu literă mare''' (''D-lui = Domnului, Sf. = Sfânta, Sfântul'') sau de la termeni de specialitate (''MeV = megaelectronvolt, MHz = megahertz, Rh = factorul Rhesus'');
#* cu '''literă mare''' pe '''primul''' loc sau şi în '''alte poziţii''', când provin de la cuvinte '''scrise cu literă mare''' ('''''D-lui''''' = '''''D'''omnului'', '''''Sf.''''' = '''''S'''fânta, Sfântul'') sau de la termeni de specialitate ('''''MeV''''' = ''megaelectronvolt'', '''''MHz''''' = ''megahertz'', '''''Rh''''' = ''factorul Rhesus'');
#* cu literă '''mare''' pe '''a doua poziţie''', când provin de la unii termeni de specialitate: ''dB = decibel, eV = electronvolt, pH = puterea hidrogenului'';
#* cu literă '''mare''' pe '''a doua poziţie''', când provin de la unii termeni de specialitate: '''''dB''''' = ''decibel'', '''''eV''''' = ''electronvolt'', '''''pH''''' = ''puterea hidrogenului'';
# Pentru a sugera anumite '''atitudini''' sau '''sentimente''', a marca valoarea '''specială''' a unui cuvânt, a-l scoate în '''evidenţă''' etc:  
# Pentru a sugera anumite '''atitudini''' sau '''sentimente''', a marca valoarea '''specială''' a unui cuvânt, a-l scoate în '''evidenţă''' etc:  
#* '''se scriu''' cu literă mare '''termenii de adresare''' (inclusiv pronumele), în '''corespondenţă''' (pe plicuri şi în text): ''Domnului Director ...; Domnule Preşedinte...; Dumneavoastră ...'';
#* '''se scriu''' cu literă mare '''termenii de adresare''' (inclusiv pronumele), în '''corespondenţă''' (pe plicuri şi în text): '''''D'''omnului Director ...''; '''''D'''omnule Preşedinte...''; '''''D'''umneavoastră ...'';
#* se '''pot''' scrie cu literă '''mare''' unele cuvinte (care, '''de obicei''', se scriu cu literă mică), în semn de '''cinstire''' (''Soldatul Necunoscut; Slavă Ţărilor Române!''), pentru a denumi un '''concept''' (''Binele; Eul; Libertate, Egalitate, Fraternitate; Om, Patrie''), a realiza un efect stilistic — '''personificarea''' unei abstracţiuni, un '''simbol''' etc. (''Justiţia; în numele Ştiinţei; „A venit pe culme Toamna”''. Topîrceanu) —, pentru a conferi unui substantiv comun valoare de nume propriu (''Capitala „Bucureştiul”, Mama'') ş.a.;
#* se '''pot''' scrie cu literă '''mare''' unele cuvinte (care, '''de obicei''', se scriu cu literă mică), în semn de '''cinstire''' ('''''S'''oldatul Necunoscut''; '''''S'''lavă Ţărilor Române!''), pentru a denumi un '''concept''' ('''''B'''inele''; '''''E'''ul''; '''''L'''ibertate'', '''''E'''galitate'', '''''F'''raternitate''; '''''O'''m'', '''''P'''atrie''), a realiza un efect stilistic — '''personificarea''' unei abstracţiuni, un '''simbol''' etc. ('''''J'''ustiţia''; ''în numele Ştiinţei''; ''„A venit pe culme Toamna”''. Topîrceanu) —, pentru a conferi unui substantiv comun valoare de nume propriu ('''''C'''apitala „Bucureştiul”'', '''''M'''ama'') ş.a.;
#* pe '''etichete''', '''plăcuţe indicatoare''', în '''adrese''', pe '''hărţi''', în '''titlurile coloanelor''' din '''tabele''' etc, cuvintele scrise în mod '''obişnuit''' cu literă '''mică''' se scriu cu literă '''mare''': ''Aligote, Băbească, Cabernet, Camembert; Aleea Nucşoara''.
#* pe '''etichete''', '''plăcuţe indicatoare''', în '''adrese''', pe '''hărţi''', în '''titlurile coloanelor''' din '''tabele''' etc, cuvintele scrise în mod '''obişnuit''' cu literă '''mică''' se scriu cu literă '''mare''': '''''A'''ligote'', '''''B'''ăbească'', '''''C'''abernet'', '''''C'''amembert''; '''''A'''leea Nucşoara''.


== Note ==
== Note ==
1.329 de modificări

Meniu de navigare