Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/DOOM2/3. Scrierea cu literă mică sau mare”

Sari la navigare Sari la căutare
m
fixare diacritice
m
m (fixare diacritice)
Linia 6: Linia 6:
== 3. Scrierea cu literă mică sau mare ==
== 3. Scrierea cu literă mică sau mare ==


Scrierea cu literă '''mică''' sau '''mare'''<ref>Pentru alte denumiri vezi '''1.1.1. Alfabetul limbii române'''.</ref> priveşte '''iniţiala cuvintelor''', iar în cazul '''abrevierilor''' şi al '''simbolurilor''' — şi celelalte poziţii. Opţiunea pentru această caracteristică a literei depinde în special de:
Scrierea cu literă '''mică''' sau '''mare'''<ref>Pentru alte denumiri vezi '''1.1.1. Alfabetul limbii române'''.</ref> privește '''inițiala cuvintelor''', iar în cazul '''abrevierilor''' și al '''simbolurilor''' — și celelalte poziții. Opțiunea pentru această caracteristică a literei depinde în special de:
* '''poziţia''' elementului în text (în '''interiorul''' sau la '''începutul''' unei comunicări) şi '''punctuaţia''' acestuia;
* '''poziția''' elementului în text (în '''interiorul''' sau la '''începutul''' unei comunicări) și '''punctuația''' acestuia;
* '''natura''' elementului (substantive comune sau proprii, celelalte părţi de vorbire, abrevieri, simboluri) — '''indiferent de poziţia''' în text, litera mică sau mare fiind o '''marcă''' a caracterului de nume '''comun''', respectiv '''propriu''', mai ales în cazul cuvintelor care pot fi folosite cu ambele valori;
* '''natura''' elementului (substantive comune sau proprii, celelalte părți de vorbire, abrevieri, simboluri) — '''indiferent de poziția''' în text, litera mică sau mare fiind o '''marcă''' a caracterului de nume '''comun''', respectiv '''propriu''', mai ales în cazul cuvintelor care pot fi folosite cu ambele valori;
* '''marcarea''' anumitor '''valori''' sau obţinerea unor '''efecte stilistice''' ('''importanţa''', '''politeţea''' sau, dimpotrivă, '''desconsiderarea''');
* '''marcarea''' anumitor '''valori''' sau obținerea unor '''efecte stilistice''' ('''importanța''', '''politețea''' sau, dimpotrivă, '''desconsiderarea''');
* '''natura''' textului (obişnuit sau oficial; laic sau religios; poezie; corespondenţă; etichete, plăcuţe indicatoare, afişe, capete de tabel etc).
* '''natura''' textului (obișnuit sau oficial; laic sau religios; poezie; corespondență; etichete, plăcuțe indicatoare, afișe, capete de tabel etc).


Pentru unele situaţii există '''reguli obligatorii'''; în altele, scrierea cu literă mică, respectiv mare este '''facultativă''', scrierea '''ocazională''' a unor cuvinte contrar regulilor obişnuite '''nefiind''' totdeauna o greşeală.
Pentru unele situații există '''reguli obligatorii'''; în altele, scrierea cu literă mică, respectiv mare este '''facultativă''', scrierea '''ocazională''' a unor cuvinte contrar regulilor obișnuite '''nefiind''' totdeauna o greșeală.


Există '''cuvinte''' sau '''poziţii''' în care se foloseşte '''totdeauna''' litera '''mică''', respectiv '''mare'''. Probleme pun mai ales situaţiile în care unul şi acelaşi (tip de) cuvânt se scrie '''fie''' cu literă mică, '''fie''' cu literă mare: mai ales în unele cazuri de '''treceri''' între nume '''comune''' şi nume '''proprii''' — care se produc în ambele sensuri, grafia depinzând de modul în care sunt tratate cuvintele în contextul respectiv —, distincţia nu este totdeauna uşor de făcut. Regulile privesc în special situaţiile în care pot exista ezitări; de aceea, ele sunt prezentate contrastiv, mai ales în funcţie de condiţiile folosirii cuvintelor în propoziţii şi de distincţia substantiv comun — substantiv propriu, care nu este totdeauna uşor de făcut.
Există '''cuvinte''' sau '''poziții''' în care se folosește '''totdeauna''' litera '''mică''', respectiv '''mare'''. Probleme pun mai ales situațiile în care unul și același (tip de) cuvânt se scrie '''fie''' cu literă mică, '''fie''' cu literă mare: mai ales în unele cazuri de '''treceri''' între nume '''comune''' și nume '''proprii''' — care se produc în ambele sensuri, grafia depinzând de modul în care sunt tratate cuvintele în contextul respectiv —, distincția nu este totdeauna ușor de făcut. Regulile privesc în special situațiile în care pot exista ezitări; de aceea, ele sunt prezentate contrastiv, mai ales în funcție de condițiile folosirii cuvintelor în propoziții și de distincția substantiv comun — substantiv propriu, care nu este totdeauna ușor de făcut.
:Scrierea cu literă mică sau mare a numelor '''unităţilor de măsură''' (''kilogram'', ''weber'') şi a '''simbolurilor''' lor (''kg'', ''Wb''), precum şi a simbolurilor altor termeni de specialitate (''B'' pentru ''bor'') nu face obiectul reglementărilor propriu-zis ortografice, ci al celor din domeniile respective, care trebuie respectate.
:Scrierea cu literă mică sau mare a numelor '''unităților de măsură''' (''kilogram'', ''weber'') și a '''simbolurilor''' lor (''kg'', ''Wb''), precum și a simbolurilor altor termeni de specialitate (''B'' pentru ''bor'') nu face obiectul reglementărilor propriu-zis ortografice, ci al celor din domeniile respective, care trebuie respectate.
:Regulile de scriere cu literă mică sau mare diferă de la limbă la limbă, iar în scrierea limbii române, ele au variat în timp.
:Regulile de scriere cu literă mică sau mare diferă de la limbă la limbă, iar în scrierea limbii române, ele au variat în timp.


Linia 70: Linia 70:
=== 3.2. Scrierea cu literă mare ===
=== 3.2. Scrierea cu literă mare ===


Fiind '''limitată''' la anumite situaţii, scrierea cu literă '''mare''' a cuvintelor '''izolate''' sau '''în propoziţii''' are ca efect '''punerea''' lor '''în evidenţă'''.  
Fiind '''limitată''' la anumite situații, scrierea cu literă '''mare''' a cuvintelor '''izolate''' sau '''în propoziții''' are ca efect '''punerea''' lor '''în evidență'''.  
: Situaţiile în care în limba română se scrie cu literă '''mare''' sunt mai numeroase decât în unele limbi (de exemplu, faţă de scrierea numelor de instituţii în franceză), dar mai restrictive decât în altele (faţă de scrierea în engleză a cuvintelor unui titlu, sau, în germană, a tuturor substantivelor, de exemplu).
: Situațiile în care în limba română se scrie cu literă '''mare''' sunt mai numeroase decât în unele limbi (de exemplu, față de scrierea numelor de instituții în franceză), dar mai restrictive decât în altele (față de scrierea în engleză a cuvintelor unui titlu, sau, în germană, a tuturor substantivelor, de exemplu).


Se scriu, de regulă, cu literă '''mare la iniţială''':  
Se scriu, de regulă, cu literă '''mare la inițială''':  
* '''primul cuvânt''' (chiar dacă este substantiv '''comun''' sau orice '''altă''' parte de vorbire) dintr-o '''comunicare''' — fie că aceasta '''este''' sau '''nu propoziţie''' ('''notă''' de subsol, inclusiv când începe cu abrevieri folosite în indicaţiile bibliografice; '''titlu de coloană''' dintr-un '''tabel''' etc);
* '''primul cuvânt''' (chiar dacă este substantiv '''comun''' sau orice '''altă''' parte de vorbire) dintr-o '''comunicare''' — fie că aceasta '''este''' sau '''nu propoziție''' ('''notă''' de subsol, inclusiv când începe cu abrevieri folosite în indicațiile bibliografice; '''titlu de coloană''' dintr-un '''tabel''' etc);
* '''numele proprii''' (şi '''asimilate''' acestora) folosite '''izolat''' sau '''în propoziţii''' şi fraze; în cazul numelor proprii '''compuse''', scrierea cu literă mare poate privi '''toate''' componentele sau numai '''primul''';
* '''numele proprii''' (și '''asimilate''' acestora) folosite '''izolat''' sau '''în propoziții''' și fraze; în cazul numelor proprii '''compuse''', scrierea cu literă mare poate privi '''toate''' componentele sau numai '''primul''';
* anumite '''abrevieri''';
* anumite '''abrevieri''';
* '''locuţiunile pronominale de politeţe''';
* '''locuțiunile pronominale de politețe''';
* '''primul cuvânt''' al fiecărui '''vers''' în poezia '''de tip clasic'''.   
* '''primul cuvânt''' al fiecărui '''vers''' în poezia '''de tip clasic'''.   
*: În poezia '''modernă''', uneori, primul cuvânt al fiecărui vers este scris cu literă '''mică'''.
*: În poezia '''modernă''', uneori, primul cuvânt al fiecărui vers este scris cu literă '''mică'''.
Linia 84: Linia 84:
# primul cuvânt dintr-o comunicare:   
# primul cuvânt dintr-o comunicare:   
#* când este '''izolată''' sau '''prima''' comunicare dintr-un text:   
#* când este '''izolată''' sau '''prima''' comunicare dintr-un text:   
#*: ''Stau câteodată şi-mi aduc aminte [...]'' Creangă
#*: ''Stau câteodată și-mi aduc aminte [...]'' Creangă
#* când '''urmează''' după o alta, şi anume:   
#* când '''urmează''' după o alta, și anume:   
#** '''totdeauna''' când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu '''punct final:'''   
#** '''totdeauna''' când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu '''punct final:'''   
#**: ''Săniile porniră iar încet. Frigul creştea odată cu lumina''. Sadoveanu
#**: ''Săniile porniră iar încet. Frigul creștea odată cu lumina''. Sadoveanu
#** '''de regulă''', când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu unul din '''celelalte semne de punctuaţie finale''':   
#** '''de regulă''', când comunicarea '''precedentă''' se încheie cu unul din '''celelalte semne de punctuație finale''':   
#*** '''semnul întrebării''':   
#*** '''semnul întrebării''':   
#***: ''Ce să facă? La muşteriu cu cioburi de sticlă nu putea merge.'' Caragiale  
#***: ''Ce să facă? La mușteriu cu cioburi de sticlă nu putea merge.'' Caragiale  
#*** '''semnul exclamării''':   
#*** '''semnul exclamării''':   
#***: ''Patria mă cheamă! Nu mai pot sta un moment!'' Caragiale
#***: ''Patria mă cheamă! Nu mai pot sta un moment!'' Caragiale
#*** '''puncte de suspensie''', când între comunicări '''nu''' este o legătură '''strânsă''':   
#*** '''puncte de suspensie''', când între comunicări '''nu''' este o legătură '''strânsă''':   
#***: ''Aici nu-i nevoie de baba Aniţa ... Noroc să deie Dumnezeu!'' Sadoveanu
#***: ''Aici nu-i nevoie de baba Anița ... Noroc să deie Dumnezeu!'' Sadoveanu
#*** la începutul unei comunicări în '''vorbire directă''' precedată de '''două puncte''' (şi de linie de dialog sau de ghilimele):   
#*** la începutul unei comunicări în '''vorbire directă''' precedată de '''două puncte''' (și de linie de dialog sau de ghilimele):   
#***: ''Dl. Goe este foarte impacient şi, cu ton de comandă, zice încruntat: <br/> - Mam-mare, de ce nu mai vine?'' Caragiale  
#***: ''Dl. Goe este foarte impacient și, cu ton de comandă, zice încruntat: <br/> - Mam-mare, de ce nu mai vine?'' Caragiale  
#*** la începutul unui '''citat''' precedat de '''două puncte''' (şi încadrat, de regulă, între '''ghilimele'''):   
#*** la începutul unui '''citat''' precedat de '''două puncte''' (și încadrat, de regulă, între '''ghilimele'''):   
#***: ''Astfel se-ncheia proclamaţia   cu acest frumos motto: „Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni!”'' Caragiale
#***: ''Astfel se-ncheia proclamația   cu acest frumos motto: „Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni!”'' Caragiale
#***: Un citat neprecedat de două puncte începe cu literă mică.
#***: Un citat neprecedat de două puncte începe cu literă mică.
#** în '''corespondenţă''', '''cereri''' etc, cuvântul cu care '''începe prima '''comunicare '''după formula de adresare''' urmată de '''virgulă''':   
#** în '''corespondență''', '''cereri''' etc, cuvântul cu care '''începe prima '''comunicare '''după formula de adresare''' urmată de '''virgulă''':   
#**: ''Domnule Director,'' <br/> ''Subsemnatul, ..., vă rog să binevoiţi... '' <br/><br/> ''Domnule Director,'' <br/> ''Vă rog să binevoiţi...''
#**: ''Domnule Director,'' <br/> ''Subsemnatul, ..., vă rog să binevoiți... '' <br/><br/> ''Domnule Director,'' <br/> ''Vă rog să binevoiți...''
#  toate componentele (cu excepţia, de regulă, a cuvintelor ajutătoare) numelor proprii (inclusiv ale unor unităţi lexicale complexe folosite ca nume proprii) care desemnează:  
#  toate componentele (cu excepția, de regulă, a cuvintelor ajutătoare) numelor proprii (inclusiv ale unor unități lexicale complexe folosite ca nume proprii) care desemnează:  
#* '''persoane''' (prenume, patronime, nume de familie, supranume, pseudonime — inclusiv componentele lor provenite din nume de funcţii, ranguri etc.): '''''A'''li-'''P'''aşa'', '''''A'''vădanei'', '''''C'''ostapetru'', '''''D'''elavrancea'', '''''E'''lvira '''P'''opescu'', '''''G'''rigore '''V'''asiliu-'''B'''irlic'', '''''H'''agichirea'', '''''H'''agi-'''T'''udose'', '''''L'''ev '''N'''icolaievici '''T'''olstoi'', '''''M'''ihai-'''V'''odă'', '''''M'''oşandrei'', '''''N'''ababul'', '''''P'''ăstorel'', '''''R'''ousseau'', '''''V'''ameşul'', ''Ştefan cel Mare'', '''''V'''lad '''Ț'''epeş''. ''În '''unele nume de familie străine''' se scriu cu literă mare și articolul sau particulele din componenţa lor: ''Gabriele '''D''''Annunzio'', ''Vittorio '''D'''e Sica'', ''Luca '''D'''ella Robbia'', '''''D'''u Cange'', '''''I'''bn Saud'', ''Jean de '''L'''a Fontaine'', '''''L'''e Corbusier'', ''J.-L. '''Mac''' Adam'', ''Eugene '''O''''Neill'', ''Vincent '''Van''' Gogh'' ;
#* '''persoane''' (prenume, patronime, nume de familie, supranume, pseudonime — inclusiv componentele lor provenite din nume de funcții, ranguri etc.): '''''A'''li-'''P'''așa'', '''''A'''vădanei'', '''''C'''ostapetru'', '''''D'''elavrancea'', '''''E'''lvira '''P'''opescu'', '''''G'''rigore '''V'''asiliu-'''B'''irlic'', '''''H'''agichirea'', '''''H'''agi-'''T'''udose'', '''''L'''ev '''N'''icolaievici '''T'''olstoi'', '''''M'''ihai-'''V'''odă'', '''''M'''oșandrei'', '''''N'''ababul'', '''''P'''ăstorel'', '''''R'''ousseau'', '''''V'''ameșul'', ''Ştefan cel Mare'', '''''V'''lad '''Ț'''epeș''. ''În '''unele nume de familie străine''' se scriu cu literă mare și articolul sau particulele din componența lor: ''Gabriele '''D''''Annunzio'', ''Vittorio '''D'''e Sica'', ''Luca '''D'''ella Robbia'', '''''D'''u Cange'', '''''I'''bn Saud'', ''Jean de '''L'''a Fontaine'', '''''L'''e Corbusier'', ''J.-L. '''Mac''' Adam'', ''Eugene '''O''''Neill'', ''Vincent '''Van''' Gogh'' ;
#*: Substantivele care denumesc '''funcţii, ranguri''' etc. şi '''nu''' fac parte din numele propriu, precum şi cuvintele '''ajutătoare''' din componenţa altor nume de persoană se scriu cu literă '''mică'''.
#*: Substantivele care denumesc '''funcții, ranguri''' etc. și '''nu''' fac parte din numele propriu, precum și cuvintele '''ajutătoare''' din componența altor nume de persoană se scriu cu literă '''mică'''.
#* '''personaje '''religioase, mitologice, folclorice, literare: '''''A'''lah'', '''''A'''totputernicul'', '''''B'''arbă-'''A'''lbastră'', '''''C'''enuşăreasa'', '''''D'''on '''J'''uan'', '''''D'''umnezeu, '''''F'''ăt-'''F'''rumos'', '''''G'''reuceanul'', '''''H'''arpagon'', '''''I'''sus '''H'''ristos'', '''''M'''ântuitorul'', '''''M'''ama-'''P'''ădurii'', '''''P'''ăcală'', '''''R'''a'', '''''S'''caraoţchi'', '''''S'''farmă-'''P'''iatră'', '''''S'''fânta '''F'''ecioară'', '''''S'''fânta '''M'''ăria'', '''''S'''fânta '''T'''reime'', '''''S'''fântul '''C'''onstantin'', '''''S'''fântul '''D'''uh'', '''''T'''atăl'' „Dumnezeu”, '''''V'''enus'', '''''Z'''eus'';   
#* '''personaje '''religioase, mitologice, folclorice, literare: '''''A'''lah'', '''''A'''totputernicul'', '''''B'''arbă-'''A'''lbastră'', '''''C'''enușăreasa'', '''''D'''on '''J'''uan'', '''''D'''umnezeu, '''''F'''ăt-'''F'''rumos'', '''''G'''reuceanul'', '''''H'''arpagon'', '''''I'''sus '''H'''ristos'', '''''M'''ântuitorul'', '''''M'''ama-'''P'''ădurii'', '''''P'''ăcală'', '''''R'''a'', '''''S'''caraoțchi'', '''''S'''farmă-'''P'''iatră'', '''''S'''fânta '''F'''ecioară'', '''''S'''fânta '''M'''ăria'', '''''S'''fânta '''T'''reime'', '''''S'''fântul '''C'''onstantin'', '''''S'''fântul '''D'''uh'', '''''T'''atăl'' „Dumnezeu”, '''''V'''enus'', '''''Z'''eus'';   
#*: Se scriu cu litere '''mari''' şi alte '''realităţi cu caracter religios''', ca '''''S'''fânta '''S'''criptură'', '''''S'''fântul '''M'''ormânt'', '''''S'''fântul '''M'''unte'', iar în textele '''bisericeşti''' şi alte substantive ('''''A'''totștiitorul'', '''''D'''omnul nostru '''I'''sus '''H'''ristos'', '''''P'''ărinte''), precum şi '''pronumele''' şi adjectivele pronominale '''referitoare la Dumnezeu''' sau la '''Isus Hristos''' (''ne rugăm '''Ţ'''ie, Doamne''; ''mare mila '''T'''a'').     
#*: Se scriu cu litere '''mari''' și alte '''realități cu caracter religios''', ca '''''S'''fânta '''S'''criptură'', '''''S'''fântul '''M'''ormânt'', '''''S'''fântul '''M'''unte'', iar în textele '''bisericești''' și alte substantive ('''''A'''totștiitorul'', '''''D'''omnul nostru '''I'''sus '''H'''ristos'', '''''P'''ărinte''), precum și '''pronumele''' și adjectivele pronominale '''referitoare la Dumnezeu''' sau la '''Isus Hristos''' (''ne rugăm '''Ţ'''ie, Doamne''; ''mare mila '''T'''a'').     
#*: Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii care denumesc '''tipuri''' omeneşti şi cele care desemnează personaje mitologice multiple se scriu cu literă '''mică'''.
#*: Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii care denumesc '''tipuri''' omenești și cele care desemnează personaje mitologice multiple se scriu cu literă '''mică'''.
#* '''animale''': '''''A'''zor'', '''''B'''ubico'', '''''D'''uman'', '''''G'''rivei'', '''''J'''oiana'', '''''M'''urgu'', '''''P'''lăvan'', '''''Z'''efir'';
#* '''animale''': '''''A'''zor'', '''''B'''ubico'', '''''D'''uman'', '''''G'''rivei'', '''''J'''oiana'', '''''M'''urgu'', '''''P'''lăvan'', '''''Z'''efir'';
#* entităţi '''geografice''' sau '''administrativ-teritoriale''': '''''A'''frica '''C'''entrală'', '''''A'''merica de '''N'''ord'', '''''B'''ăile '''H'''erculane'', '''''B'''olintin-'''D'''eal'' (localitate), '''''C'''raiova'', '''''F'''ranţa'', '''''G'''ovora-'''B'''ăi'', '''''H'''imalaia'', '''''M'''area '''B'''ritanie'', '''''O'''rientul '''M'''ijlociu'', '''''P'''opeşti-'''L'''eordeni'', '''''S'''usai'', '''''Ţ'''ara '''R'''omânească'' „Muntenia", inclusiv numele '''punctelor cardinale''' care constituie al doilea element al unui '''toponim compus''' ('''''B'''ucureşti-'''N'''ord'' (gară), '''''D'''evcea-'''V'''est'' (localitate), '''''E'''uropa '''C'''entrală'', '''''E'''uropa de '''E'''st'', '''''P'''olul '''S'''ud''), precum şi '''prepoziţiile''', '''numeralele''' ş.a. aflate '''pe primul loc''': '''''D'''upă '''D'''eal'' (sat), ''Între '''G'''ârle'' (stradă), '''''L'''a '''O'''m'' (vârf de munte), '''''T'''rei '''B'''razi'' (cabană);   
#* entități '''geografice''' sau '''administrativ-teritoriale''': '''''A'''frica '''C'''entrală'', '''''A'''merica de '''N'''ord'', '''''B'''ăile '''H'''erculane'', '''''B'''olintin-'''D'''eal'' (localitate), '''''C'''raiova'', '''''F'''ranța'', '''''G'''ovora-'''B'''ăi'', '''''H'''imalaia'', '''''M'''area '''B'''ritanie'', '''''O'''rientul '''M'''ijlociu'', '''''P'''opești-'''L'''eordeni'', '''''S'''usai'', '''''Ţ'''ara '''R'''omânească'' „Muntenia", inclusiv numele '''punctelor cardinale''' care constituie al doilea element al unui '''toponim compus''' ('''''B'''ucurești-'''N'''ord'' (gară), '''''D'''evcea-'''V'''est'' (localitate), '''''E'''uropa '''C'''entrală'', '''''E'''uropa de '''E'''st'', '''''P'''olul '''S'''ud''), precum și '''prepozițiile''', '''numeralele''' ș.a. aflate '''pe primul loc''': '''''D'''upă '''D'''eal'' (sat), ''Între '''G'''ârle'' (stradă), '''''L'''a '''O'''m'' (vârf de munte), '''''T'''rei '''B'''razi'' (cabană);   
#*:    Termenii generici care '''nu''' sunt incluşi în denumirea geografică propriu-zisă se scriu cu literă '''mică''', la fel, de regulă, sintagma ''ţările române'', care nu a fost niciodată numele propriu al unei unităţi.
#*:    Termenii generici care '''nu''' sunt incluși în denumirea geografică propriu-zisă se scriu cu literă '''mică''', la fel, de regulă, sintagma ''țările române'', care nu a fost niciodată numele propriu al unei unități.
#* '''aştri''' şi '''constelaţii''': '''''C'''ornul-'''C'''aprei'', '''''M'''arte'', '''''S'''aturn'', '''''U'''rsa-'''M'''are'', inclusiv '''''L'''una'', '''''P'''ământul'', '''''S'''oarele'' în terminologia astronomică;
#* '''aștri''' și '''constelații''': '''''C'''ornul-'''C'''aprei'', '''''M'''arte'', '''''S'''aturn'', '''''U'''rsa-'''M'''are'', inclusiv '''''L'''una'', '''''P'''ământul'', '''''S'''oarele'' în terminologia astronomică;
#* '''marile epoci istorice''' (!chiar dacă '''nu''' reprezintă evenimente) şi '''evenimentele istorice majore''' (!'''''A'''ntichitatea'', !'''''E'''vul Mediu'', '''''R'''enaşterea''; '''''C'''omuna'' (din Paris), '''''R'''econquista'', '''''R'''eforma'', '''''R'''isorgimento'', '''''U'''nirea Principatelor''), inclusiv '''războaiele''' de '''anvergură''' ('''''P'''rimul '''R'''ăzboi '''M'''ondial'', ''al '''D'''oilea '''R'''ăzboi Mondial'') sau care au un nume '''unic''' ('''''R'''ăzboiul celor Două Roze'', '''''R'''ăzboiul de Independenţă'', '''''R'''ăzboiul de '''S'''ecesiune'', '''''R'''ăzboiul de '''T'''reizeci de '''A'''ni'', '''''R'''ăzboiul de 100 de '''A'''ni''), precum şi '''manifestări''' ştiinţifice, culturale, artistice, politice ('''''C'''onferinţa '''N'''aţională a '''P'''artidului X'');   
#* '''marile epoci istorice''' (!chiar dacă '''nu''' reprezintă evenimente) și '''evenimentele istorice majore''' (!'''''A'''ntichitatea'', !'''''E'''vul Mediu'', '''''R'''enașterea''; '''''C'''omuna'' (din Paris), '''''R'''econquista'', '''''R'''eforma'', '''''R'''isorgimento'', '''''U'''nirea Principatelor''), inclusiv '''războaiele''' de '''anvergură''' ('''''P'''rimul '''R'''ăzboi '''M'''ondial'', ''al '''D'''oilea '''R'''ăzboi Mondial'') sau care au un nume '''unic''' ('''''R'''ăzboiul celor Două Roze'', '''''R'''ăzboiul de Independență'', '''''R'''ăzboiul de '''S'''ecesiune'', '''''R'''ăzboiul de '''T'''reizeci de '''A'''ni'', '''''R'''ăzboiul de 100 de '''A'''ni''), precum și '''manifestări''' științifice, culturale, artistice, politice ('''''C'''onferința '''N'''ațională a '''P'''artidului X'');   
#*:    Denumirile '''epocilor geologice''' şi '''istorice mai slab individualizate''', precum şi ale războaielor care nu au nume proprii se scriu cu literă mică.
#*:    Denumirile '''epocilor geologice''' și '''istorice mai slab individualizate''', precum și ale războaielor care nu au nume proprii se scriu cu literă mică.
#* '''sărbători''' laice (naţionale şi internaţionale) sau religioase (indiferent de cult): '''''A'''nul '''N'''ou'', '''''C'''răciun(ul)'', ''1 '''D'''ecembrie'', '''''D'''uminica '''T'''omei'', ''Înălţarea'', ''Întâi '''M'''ai'', ''Înviere(a)'', '''''P'''aşte(le)'', !'''''P'''atruzeci de '''S'''finţi'', '''''P'''urim'', '''''R'''amadan'', '''''S'''chimbarea la '''F'''ață'';
#* '''sărbători''' laice (naționale și internaționale) sau religioase (indiferent de cult): '''''A'''nul '''N'''ou'', '''''C'''răciun(ul)'', ''1 '''D'''ecembrie'', '''''D'''uminica '''T'''omei'', ''Înălțarea'', ''Întâi '''M'''ai'', ''Înviere(a)'', '''''P'''aște(le)'', !'''''P'''atruzeci de '''S'''finți'', '''''P'''urim'', '''''R'''amadan'', '''''S'''chimbarea la '''F'''ață'';
#* '''instituţii''' ('''''A'''dministraţia '''P'''rezidenţială'', '''''A'''vocatul '''P'''oporului'', '''''C'''amera '''D'''eputaţilor'', '''''C'''ancelaria '''P'''rimului-'''M'''inistru'', '''''E'''ditura '''U'''nivers '''E'''nciclopedic'', '''''F'''acultatea de '''L'''itere'', '''''G'''uvernul '''R'''omâniei'', '''''I'''nstitutul de '''L'''ingvistică, '''''M'''inisterul '''A'''facerilor '''E'''xterne'', '''''O'''rganizaţia '''N'''aţiunilor '''U'''nite'', '''''P'''arlamentul '''R'''omâniei'', '''''S'''fântul '''S'''caun'' „Vaticanul", '''''T'''eatrul '''N'''aţional'', '''''U'''niunea '''A'''rtiştilor '''P'''lastici''), inclusiv când sunt folosite !eliptic: ''admiterea la '''P'''olitehnică''; ''student la '''L'''itere''; ''secretar de stat la '''E'''xterne'', '''clădiri''' publice şi '''monumente''' ('''''A'''rcul de '''T'''riumf'', '''''C'''asa '''A'''cademiei'', '''''P'''alatul '''P'''arlamentului''), '''săli''' ('''''R'''apsodia''), '''mijloace de transport''' ('''''O'''rient '''E'''xpres'', '''''T'''itanicul'');  
#* '''instituții''' ('''''A'''dministrația '''P'''rezidențială'', '''''A'''vocatul '''P'''oporului'', '''''C'''amera '''D'''eputaților'', '''''C'''ancelaria '''P'''rimului-'''M'''inistru'', '''''E'''ditura '''U'''nivers '''E'''nciclopedic'', '''''F'''acultatea de '''L'''itere'', '''''G'''uvernul '''R'''omâniei'', '''''I'''nstitutul de '''L'''ingvistică, '''''M'''inisterul '''A'''facerilor '''E'''xterne'', '''''O'''rganizația '''N'''ațiunilor '''U'''nite'', '''''P'''arlamentul '''R'''omâniei'', '''''S'''fântul '''S'''caun'' „Vaticanul", '''''T'''eatrul '''N'''ațional'', '''''U'''niunea '''A'''rtiștilor '''P'''lastici''), inclusiv când sunt folosite !eliptic: ''admiterea la '''P'''olitehnică''; ''student la '''L'''itere''; ''secretar de stat la '''E'''xterne'', '''clădiri''' publice și '''monumente''' ('''''A'''rcul de '''T'''riumf'', '''''C'''asa '''A'''cademiei'', '''''P'''alatul '''P'''arlamentului''), '''săli''' ('''''R'''apsodia''), '''mijloace de transport''' ('''''O'''rient '''E'''xpres'', '''''T'''itanicul'');  
#*:    Se scriu cu litere '''mici''' denumirile '''neoficiale''' ale instituţiilor ('''''g'''uvernul român'', '''''g'''uvernele statelor membre ale UE'') şi numele '''domeniilor''' la care se referă o '''funcţie''' ('''''m'''inistru de externe''), însă în documentele oficiale, numele '''complete''' de funcţii se scriu cu litere mari: ''Contrasemnează: '''M'''inistrul '''A'''facerilor '''E'''xterne'' ...
#*:    Se scriu cu litere '''mici''' denumirile '''neoficiale''' ale instituțiilor ('''''g'''uvernul român'', '''''g'''uvernele statelor membre ale UE'') și numele '''domeniilor''' la care se referă o '''funcție''' ('''''m'''inistru de externe''), însă în documentele oficiale, numele '''complete''' de funcții se scriu cu litere mari: ''Contrasemnează: '''M'''inistrul '''A'''facerilor '''E'''xterne'' ...
#* '''ordine de stat româneşti '''sau '''străine''': '''''L'''egiunea de '''O'''noare'', '''''O'''rdinul '''N'''aţional „'''S'''erviciul '''C''redincios”'', '''''O'''rdinul '''N'''aţional „'''P'''entru '''M'''erit”'';   
#* '''ordine de stat românești '''sau '''străine''': '''''L'''egiunea de '''O'''noare'', '''''O'''rdinul '''N'''ațional „'''S'''erviciul '''C''redincios”'', '''''O'''rdinul '''N'''ațional „'''P'''entru '''M'''erit”'';   
#*:    Numele unor '''medalii''' sau '''premii''', precum şi '''titlurile''' ştiinţifice şi onorifice se scriu cu literă '''mică''': '''''d'''octor honoris causa'', '''''d'''octor în filologie'', '''''m'''embru de onoare al Academiei Române''.
#*:    Numele unor '''medalii''' sau '''premii''', precum și '''titlurile''' științifice și onorifice se scriu cu literă '''mică''': '''''d'''octor honoris causa'', '''''d'''octor în filologie'', '''''m'''embru de onoare al Academiei Române''.
#* '''soiuri''' de plante şi '''rase''' de animale: '''''A'''urora'' (soi de floarea-soarelui), '''''R'''azna'' (rasă de porci), '''''L'''eghorn'' (rasă de găini),'' Marele Alb'' (rasă de porci), '''''N'''apoleon'' (soiuri de cireşe, mere, pere, struguri), inclusiv numele de rase provenite dintr-un adjectiv (când acesta, scris cu literă mică, ar putea fi interpretat ca un calificativ oarecare): ''vacă '''D'''obrogeană''.   
#* '''soiuri''' de plante și '''rase''' de animale: '''''A'''urora'' (soi de floarea-soarelui), '''''R'''azna'' (rasă de porci), '''''L'''eghorn'' (rasă de găini),'' Marele Alb'' (rasă de porci), '''''N'''apoleon'' (soiuri de cireșe, mere, pere, struguri), inclusiv numele de rase provenite dintr-un adjectiv (când acesta, scris cu literă mică, ar putea fi interpretat ca un calificativ oarecare): ''vacă '''D'''obrogeană''.   
#*:    Se scriu cu literă '''mică''' numele '''varietăţilor''' de plante şi de animale exprimate prin '''adjective''' sau prin '''substantive comune'''.
#*:    Se scriu cu literă '''mică''' numele '''varietăților''' de plante și de animale exprimate prin '''adjective''' sau prin '''substantive comune'''.
#* '''punctele cardinale''', când au valoare de '''nume propriu''', desemnând o '''regiune''': ''importat din '''A'''pus/'''V'''est'', ''din '''O'''rient'', ''în '''A'''pusul '''E'''uropei'', ''în '''O'''rientul '''A'''propiat'';   
#* '''punctele cardinale''', când au valoare de '''nume propriu''', desemnând o '''regiune''': ''importat din '''A'''pus/'''V'''est'', ''din '''O'''rient'', ''în '''A'''pusul '''E'''uropei'', ''în '''O'''rientul '''A'''propiat'';   
#*:    Când nu au această valoare, numele punctelor cardinale se scriu cu literă '''mică'''.
#*:    Când nu au această valoare, numele punctelor cardinale se scriu cu literă '''mică'''.
#* '''obiecte''' desemnate '''ocazional''' prin numele '''creatorului''' lor: ''trei '''G'''rigoreşti'' „tablouri de Grigorescu", ''un '''S'''tradivarius'' „vioară construită de Stradivarius".   
#* '''obiecte''' desemnate '''ocazional''' prin numele '''creatorului''' lor: ''trei '''G'''rigorești'' „tablouri de Grigorescu", ''un '''S'''tradivarius'' „vioară construită de Stradivarius".   
#*:    Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii se scriu cu literă '''mică'''.
#*:    Substantivele '''comune''' provenite din nume proprii se scriu cu literă '''mică'''.
#* <blockquote>!'''toate''' componentele '''locuţiunilor pronominale de politeţe''': '''''A'''lteţa '''S'''a '''R'''egală'', '''''D'''omnia '''S'''a'', '''''E'''xcelenţa '''V'''oastră'', '''''Î'''nălţimea '''V'''oastră'', '''''M'''ajestăţile '''L'''or '''I'''mperiale'', '''''S'''finţia '''S'''a''.</blockquote>
#* <blockquote>!'''toate''' componentele '''locuțiunilor pronominale de politețe''': '''''A'''lteța '''S'''a '''R'''egală'', '''''D'''omnia '''S'''a'', '''''E'''xcelența '''V'''oastră'', '''''Î'''nălțimea '''V'''oastră'', '''''M'''ajestățile '''L'''or '''I'''mperiale'', '''''S'''finția '''S'''a''.</blockquote>
#  numai '''primul''' element din numele '''proprii compuse''' sau numele unic care reprezintă:  
#  numai '''primul''' element din numele '''proprii compuse''' sau numele unic care reprezintă:  
#* ! denumirile '''organismelor''' de conducere şi ale '''compartimentelor''' din instituţii: '''''A'''dunarea generală a Academiei Române'', '''''C'''atedra de limba română'', '''''C'''omisia de cultivare a limbii a Academiei Române'', '''''C'''ompartimentul/Sectorul de limbi romanice'', '''''C'''onsiliul ştiinţific'', '''''D'''irecţia'', '''''S'''ecretariatul'', '''''S'''ecţia de filologie şi literatură a Academiei Române'', '''''S'''erviciul de contabilitate'';
#* ! denumirile '''organismelor''' de conducere și ale '''compartimentelor''' din instituții: '''''A'''dunarea generală a Academiei Române'', '''''C'''atedra de limba română'', '''''C'''omisia de cultivare a limbii a Academiei Române'', '''''C'''ompartimentul/Sectorul de limbi romanice'', '''''C'''onsiliul științific'', '''''D'''irecția'', '''''S'''ecretariatul'', '''''S'''ecția de filologie și literatură a Academiei Române'', '''''S'''erviciul de contabilitate'';
#* '''titluri''' de '''publicaţii''' periodice, '''opere''' literare, ştiinţifice (şi de părţi ale lor — capitole etc.), artistice etc., '''emisiuni''' radio-TV, '''documente''' de importanţă internaţională sau naţională, nume ale unor '''medalii''' sau '''premii''': ''„A 150-a aniversare a naşterii lui Mihai Eminescu”'' (medalie), '''''A'''devărul literar şi artistic'' (ziar), '''''A'''mintiri din copilărie'', '''''B'''iblia'', '''''C'''apitalul'', '''''C'''onstituţia'', '''''C'''oranul'', '''''D'''eclaraţia universală a drepturilor omului'', '''''F'''loarea darurilor'', '''''G'''ramatica limbii române'', '''''I'''storia românilor sub Mihai-Vodă Viteazul'', '''''L'''egea partidelor politice'', '''''L'''imba română'' (revistă), '''''O''' scrisoare pierdută'', '''''P'''remiul pentru cea mai bună piesă a anului'', '''''P'''rimăvara'' (pictură), '''''P'''roclamaţia de la Islaz'', '''''P'''saltirea scheiană'', '''''R'''egulamentul organic'', '''''R'''omânia literară'', '''''R'''ondul de noapte'' (emisiune TV), '''''S'''imfonia fantastică'', '''''T'''atăl nostru'';
#* '''titluri''' de '''publicații''' periodice, '''opere''' literare, științifice (și de părți ale lor — capitole etc.), artistice etc., '''emisiuni''' radio-TV, '''documente''' de importanță internațională sau națională, nume ale unor '''medalii''' sau '''premii''': ''„A 150-a aniversare a nașterii lui Mihai Eminescu”'' (medalie), '''''A'''devărul literar și artistic'' (ziar), '''''A'''mintiri din copilărie'', '''''B'''iblia'', '''''C'''apitalul'', '''''C'''onstituția'', '''''C'''oranul'', '''''D'''eclarația universală a drepturilor omului'', '''''F'''loarea darurilor'', '''''G'''ramatica limbii române'', '''''I'''storia românilor sub Mihai-Vodă Viteazul'', '''''L'''egea partidelor politice'', '''''L'''imba română'' (revistă), '''''O''' scrisoare pierdută'', '''''P'''remiul pentru cea mai bună piesă a anului'', '''''P'''rimăvara'' (pictură), '''''P'''roclamația de la Islaz'', '''''P'''saltirea scheiană'', '''''R'''egulamentul organic'', '''''R'''omânia literară'', '''''R'''ondul de noapte'' (emisiune TV), '''''S'''imfonia fantastică'', '''''T'''atăl nostru'';
#* '''mărci''' de produse: '''''I'''zvorul minunilor'' (apă minerală);
#* '''mărci''' de produse: '''''I'''zvorul minunilor'' (apă minerală);
#* '''nume ştiinţifice latineşti''' de '''specii animal'''e şi '''vegetale''': '''''B'''acterium aceti'', '''''G'''orilla beringuei'', '''''H'''ygrophorus puniceus'', '''''M'''ustela nivalis'', '''''S'''equoia gigantea''; al doilea element se scrie cu literă mare numai dacă este un nume propriu: '''''I'''nocybe Patouillardi'';
#* '''nume științifice latinești''' de '''specii animal'''e și '''vegetale''': '''''B'''acterium aceti'', '''''G'''orilla beringuei'', '''''H'''ygrophorus puniceus'', '''''M'''ustela nivalis'', '''''S'''equoia gigantea''; al doilea element se scrie cu literă mare numai dacă este un nume propriu: '''''I'''nocybe Patouillardi'';
# '''Abrevierile se scriu''':  
# '''Abrevierile se scriu''':  
#* '''integral''' cu litere '''mari''' când sunt alcătuite din '''iniţialele''':  
#* '''integral''' cu litere '''mari''' când sunt alcătuite din '''inițialele''':  
#** cuvintelor componente ale unor '''nume proprii compuse''' scrise cu literă '''mare''' la iniţială: '''''GMT''''' = ''Greenwich Mean Time'', '''''MS''''' = ''Maiestatea Sa'', '''''O.U.''''' = ''Ordonanţă de Urgenţă'', '''''P.S.S.''''' = ''Preasfinţia Sa'', '''''S.N.C.F.R./SNCFR''''' = ''Societatea Naţională a Căilor Ferate Române'';
#** cuvintelor componente ale unor '''nume proprii compuse''' scrise cu literă '''mare''' la inițială: '''''GMT''''' = ''Greenwich Mean Time'', '''''MS''''' = ''Maiestatea Sa'', '''''O.U.''''' = ''Ordonanță de Urgență'', '''''P.S.S.''''' = ''Preasfinția Sa'', '''''S.N.C.F.R./SNCFR''''' = ''Societatea Națională a Căilor Ferate Române'';
#** numelor unor '''noţiuni de specialitate''' ('''''A''''' = ''arie'', ''amper''; '''''B''''' = ''bor'', '''''C''''' = ''(grade) Celsius'', '''''L''''' = ''lungime'', '''''MΩ''''' = ''megohm'', '''''VSH''''' = ''viteza de sedimentare a hematiilor'') şi ale '''punctelor cardinale''' ('''''E''''' = ''est'');
#** numelor unor '''noțiuni de specialitate''' ('''''A''''' = ''arie'', ''amper''; '''''B''''' = ''bor'', '''''C''''' = ''(grade) Celsius'', '''''L''''' = ''lungime'', '''''MΩ''''' = ''megohm'', '''''VSH''''' = ''viteza de sedimentare a hematiilor'') și ale '''punctelor cardinale''' ('''''E''''' = ''est'');
#** '''prenumelor''': ''I. L. Caragiale'' = ''Ion Luca Caragiale'';
#** '''prenumelor''': ''I. L. Caragiale'' = ''Ion Luca Caragiale'';
#** '''altor cuvinte şi expresii''': '''''D.S.''''' = ''dai segno'', '''''N.B.''''' = ''nota bene'', '''''O.K.''''' = ''all correct'', '''''P.F.L./PFL''''' = ''plăci fibrolemnoase'', '''''P.S.''''' = ''post scriptum'';
#** '''altor cuvinte și expresii''': '''''D.S.''''' = ''dai segno'', '''''N.B.''''' = ''nota bene'', '''''O.K.''''' = ''all correct'', '''''P.F.L./PFL''''' = ''plăci fibrolemnoase'', '''''P.S.''''' = ''post scriptum'';
#* cu '''literă mare''' pe '''primul''' loc sau şi în '''alte poziţii''', când provin de la cuvinte '''scrise cu literă mare''' ('''''D-lui''''' = '''''D'''omnului'', '''''Sf.''''' = '''''S'''fânta, Sfântul'') sau de la termeni de specialitate ('''''MeV''''' = ''megaelectronvolt'', '''''MHz''''' = ''megahertz'', '''''Rh''''' = ''factorul Rhesus'');
#* cu '''literă mare''' pe '''primul''' loc sau și în '''alte poziții''', când provin de la cuvinte '''scrise cu literă mare''' ('''''D-lui''''' = '''''D'''omnului'', '''''Sf.''''' = '''''S'''fânta, Sfântul'') sau de la termeni de specialitate ('''''MeV''''' = ''megaelectronvolt'', '''''MHz''''' = ''megahertz'', '''''Rh''''' = ''factorul Rhesus'');
#* cu literă '''mare''' pe '''a doua poziţie''', când provin de la unii termeni de specialitate: '''''dB''''' = ''decibel'', '''''eV''''' = ''electronvolt'', '''''pH''''' = ''puterea hidrogenului'';
#* cu literă '''mare''' pe '''a doua poziție''', când provin de la unii termeni de specialitate: '''''dB''''' = ''decibel'', '''''eV''''' = ''electronvolt'', '''''pH''''' = ''puterea hidrogenului'';
# Pentru a sugera anumite '''atitudini''' sau '''sentimente''', a marca valoarea '''specială''' a unui cuvânt, a-l scoate în '''evidenţă''' etc:  
# Pentru a sugera anumite '''atitudini''' sau '''sentimente''', a marca valoarea '''specială''' a unui cuvânt, a-l scoate în '''evidență''' etc:  
#* '''se scriu''' cu literă mare '''termenii de adresare''' (inclusiv pronumele), în '''corespondenţă''' (pe plicuri şi în text): '''''D'''omnului Director ...''; '''''D'''omnule Preşedinte...''; '''''D'''umneavoastră ...'';
#* '''se scriu''' cu literă mare '''termenii de adresare''' (inclusiv pronumele), în '''corespondență''' (pe plicuri și în text): '''''D'''omnului Director ...''; '''''D'''omnule Președinte...''; '''''D'''umneavoastră ...'';
#* se '''pot''' scrie cu literă '''mare''' unele cuvinte (care, '''de obicei''', se scriu cu literă mică), în semn de '''cinstire''' ('''''S'''oldatul Necunoscut''; '''''S'''lavă Ţărilor Române!''), pentru a denumi un '''concept''' ('''''B'''inele''; '''''E'''ul''; '''''L'''ibertate'', '''''E'''galitate'', '''''F'''raternitate''; '''''O'''m'', '''''P'''atrie''), a realiza un efect stilistic — '''personificarea''' unei abstracţiuni, un '''simbol''' etc. ('''''J'''ustiţia''; ''în numele Ştiinţei''; ''„A venit pe culme Toamna”''. Topîrceanu) —, pentru a conferi unui substantiv comun valoare de nume propriu ('''''C'''apitala „Bucureştiul”'', '''''M'''ama'') ş.a.;
#* se '''pot''' scrie cu literă '''mare''' unele cuvinte (care, '''de obicei''', se scriu cu literă mică), în semn de '''cinstire''' ('''''S'''oldatul Necunoscut''; '''''S'''lavă Ţărilor Române!''), pentru a denumi un '''concept''' ('''''B'''inele''; '''''E'''ul''; '''''L'''ibertate'', '''''E'''galitate'', '''''F'''raternitate''; '''''O'''m'', '''''P'''atrie''), a realiza un efect stilistic — '''personificarea''' unei abstracțiuni, un '''simbol''' etc. ('''''J'''ustiția''; ''în numele Ştiinței''; ''„A venit pe culme Toamna”''. Topîrceanu) —, pentru a conferi unui substantiv comun valoare de nume propriu ('''''C'''apitala „Bucureștiul”'', '''''M'''ama'') ș.a.;
#* pe '''etichete''', '''plăcuţe indicatoare''', în '''adrese''', pe '''hărţi''', în '''titlurile coloanelor''' din '''tabele''' etc, cuvintele scrise în mod '''obişnuit''' cu literă '''mică''' se scriu cu literă '''mare''': '''''A'''ligote'', '''''B'''ăbească'', '''''C'''abernet'', '''''C'''amembert''; '''''A'''leea Nucşoara''.
#* pe '''etichete''', '''plăcuțe indicatoare''', în '''adrese''', pe '''hărți''', în '''titlurile coloanelor''' din '''tabele''' etc, cuvintele scrise în mod '''obișnuit''' cu literă '''mică''' se scriu cu literă '''mare''': '''''A'''ligote'', '''''B'''ăbească'', '''''C'''abernet'', '''''C'''amembert''; '''''A'''leea Nucșoara''.


== Note ==
== Note ==
1.307 modificări

Meniu de navigare