Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Diverse/Flexionarea cuvintelor compuse”

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
 
(Nu s-au afișat 24 de versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
== Flexionarea cuvintelor compuse şi a locuţiunilor ==
== Flexionarea cuvintelor compuse și a locuțiunilor ==


Scrierea cuvintelor '''derivate''' şi '''compuse''', a '''locuţiunilor''' şi a '''grupurilor''' relativ stabile '''de cuvinte''' este tratată de '''DOOM'''<ref>Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a - Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti", Editura Univers Enciclopedic Bucureşti, 2005</ref> în '''[[4.2._Scrierea_cuvintelor_compuse|acest capitol]]'''.
Scrierea cuvintelor '''derivate''' și '''compuse''', a '''locuțiunilor''' și a '''grupurilor''' relativ stabile '''de cuvinte''' este tratată de '''DOOM'''<ref>Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a - Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti", Editura Univers Enciclopedic București, 2005</ref> în '''[[4.2._Scrierea_cuvintelor_compuse|acest capitol]]'''.


Lăsând la o parte părţile de vorbire invariabile (adverbe, conjuncţii, interjecţii şi prepoziţii) şi compusele care se scriu într-un cuvânt - a căror flexiune este detaliată la lexemul respectiv - ne vom opri asupra cuvintelor (locuţiunilor) care se scriu cu cratimă sau având termenii separaţi prin blanc, acestea punând probleme de flexiune. Unele prezintă flexiune doar pentru unul din termeni, altele pentru ambii termeni, flexiunile fiind uneori parţiale. În toate cazurile, eventualii termeni intermediari sunt invariabili.
Lăsând la o parte părțile de vorbire invariabile (adverbe, conjuncții, interjecții și prepoziții) și compusele care se scriu într-un cuvânt - a căror flexiune este detaliată la lexemul respectiv - ne vom opri asupra cuvintelor (locuțiunilor) care se scriu cu cratimă sau având termenii separați prin blanc, acestea punând probleme de flexiune. Unele prezintă flexiune doar pentru unul din termeni, altele pentru ambii termeni, flexiunile fiind uneori parțiale. În toate cazurile, eventualii termeni intermediari sunt invariabili.


Din păcate, DOOM oferă destul de puţine informaţii (uneori chiar deloc). Tabelul de mai jos conţine atât indicaţiile oferite de dicţionar, cât şi adăugiri proprii, acolo unde am considerat necesar. Pe baza acestor indicaţii am menţionat în coloanele "Primul termen" şi "Ultimul termen" modul lor de flexionare. Nu am inclus accentele, pronunţiile sau silabisirile, acestea putând fi consultate în dicţionar.
Din păcate, DOOM oferă destul de puține informații (uneori chiar deloc). Tabelul de mai jos conține atât indicațiile oferite de dicționar, cât și adăugiri proprii, acolo unde am considerat necesar. Pe baza acestor indicații am menționat în coloanele "Primul termen" și "Ultimul termen" modul lor de flexionare. Nu am inclus accentele, pronunțiile sau silabisirile, acestea putând fi consultate în dicționar.


Precizez că '''nu mă consider competent în a stabili formele flexionare corecte''', motiv pentru care la unele cuvinte rubricile respective au rămas necompletate. Aştept cu interes alte opinii, de preferinţă de la specialişti în domeniu, precum şi semnalarea eventualelor greşeli.
Precizez că '''nu mă consider competent în a stabili formele flexionare corecte,''' motiv pentru care la unele cuvinte rubricile respective au rămas necompletate. Aștept cu interes alte opinii, de preferință de la specialiști în domeniu, precum și semnalarea eventualelor greșeli.


Se poate observa că avem următoarele categorii de cuvinte:
Se poate observa că avem următoarele categorii de cuvinte:
* Cuvinte la care se flexionează ambii termeni:
* Cuvinte la care se flexionează ambii termeni:
** flexiune completă a termenilor: '''albastru-azuriu''' adj. m., pl. ''albaştri-azurii'', art. ''albaştrii-azuriii'', f. ''albastră-azurie'', pl. ''albastre-azurii'';
** flexiune completă a termenilor: '''albastru-azuriu''' adj. m., pl. ''albaștri-azurii'', art. ''albaștrii-azuriii'', f. ''albastră-azurie'', pl. ''albastre-azurii'';
** flexiune completă a primului termen şi parţială (doar forme nearticulate) pentru ultimul termen: '''broască-ţestoasă''' s.f., art. ''broasca-ţestoasă'', g.-d. art. ''broaştei-ţestoase'', pl. ''broaşte-ţestoase'', art. ''broaştele-ţestoase'';
** flexiune completă a primului termen și parțială (doar forme nearticulate) pentru ultimul termen: '''broască-țestoasă''' s.f., art. ''broasca-țestoasă'', g.-d. art. ''broaștei-țestoase'', pl. ''broaște-țestoase'', art. ''broaștele-țestoase'';
** flexiune parţială a primului termen (doar forme nearticulate) şi completă pentru ultimul termen: '''făt-logofăt''' s.m., art. ''făt-logofătul'', g.-d. art. ''făt-logofătului'', pl. ''feţi-logofeţi'', art. ''feţi-logofeţii'';
** flexiune parțială a primului termen (doar forme nearticulate) și completă pentru ultimul termen: '''făt-logofăt''' s.m., art. ''făt-logofătul'', g.-d. art. ''făt-logofătului'', pl. ''feți-logofeți'', art. ''feți-logofeții'';
** flexiuni parţiale ale ambilor termeni, doar forme articulate pentru primul şi doar forme nearticulate pentru ultimul: '''rotunda-puturoasă''' s.f. art., g.-d. art. ''rotundei-puturoase'';
** flexiuni parțiale ale ambilor termeni, doar forme articulate pentru primul și doar forme nearticulate pentru ultimul: '''rotunda-puturoasă''' s.f. art., g.-d. art. ''rotundei-puturoase'';
* Cuvinte la care se flexionează numai primul termen;
* Cuvinte la care se flexionează numai primul termen;
** flexiune completă: '''albastru-deschis''' adj. m., pl. ''albaştri-deschis'', art. ''albaştrii-deschis'', f. ''albastră-deschis'', pl. ''albastre-deschis'';
** flexiune completă: '''albastru-deschis''' adj. m., pl. ''albaștri-deschis'', art. ''albaștrii-deschis'', f. ''albastră-deschis'', pl. ''albastre-deschis'';
** flexiune parţială, doar forme articulate: '''barba-caprei''' s.f. art., g.-d. art. ''bărbii-caprei'';
** flexiune parțială, doar forme articulate: '''barba-caprei''' s.f. art., g.-d. art. ''bărbii-caprei'';
<blockquote>
Observație: De cele mai multe ori, ''formele articulate'' ale acestor cuvinte coincid cu formele nearticulate. De exemplu, '''barba-caprei''' este și forma nearticulată a nominativ-acuzativului (''Un ceai de '''barba-caprei'''''), cât și forma nearticulată a genitiv-dativului (''Mirosul unei '''barba-caprei''''').
</blockquote>
* Cuvinte la care se flexionează numai ultimul termen;
* Cuvinte la care se flexionează numai ultimul termen;
** flexiune completă: '''alb-albastru''' adj. m., pl. ''alb-albaştri'', art. ''alb-albaştrii'', f. ''alb-albastră'', pl. ''alb-albastre''; idem toate cuvintele formate prin prefixare;
** flexiune completă: '''alb-albastru''' adj. m., pl. ''alb-albaștri'', art. ''alb-albaștrii'', f. ''alb-albastră'', pl. ''alb-albastre''; idem toate cuvintele formate prin prefixare;
** flexiune parţială, doar forme articulate: '''mai-marele''' s.m. art., g.-d. art. ''mai-marelui'', pl. ''mai-marii'';
** flexiune parțială, doar forme articulate: '''mai-marele''' s.m. art., g.-d. art. ''mai-marelui'', pl. ''mai-marii'';
* Cuvinte invariabile.
* Cuvinte invariabile.


{|
Am folosit următoarele prescurtări (pe lângă cele folosite de dicționar):
|'''ac-de-mare'''||(peşte) s.n.||f||i
* flex. = flexiune completă;
* f.art. = numai forme articulate;
* f.neart = numai forme nearticulate;
* inv. = invariabil.
 
&nbsp;
 
<div class="center">
Legături rapide:
[[#list_A|A]] [[#list_B|B]] [[#list_C|C]] [[#list_D|D]] [[#list_E|E]] [[#list_F|F]] [[#list_G|G]] [[#list_H|H]] [[#list_I|I]] [[#list_J|J]]
[[#list_K|K]] [[#list_L|L]] [[#list_M|M]] [[#list_N|N]] [[#list_O|O]] [[#list_P|P]] [[#list_Q|Q]] [[#list_R|R]] [[#list_S|S]] [[#list_T|T]]
[[#list_U|U]] [[#list_V|V]] [[#list_W|W]] [[#list_X|X]] [[#list_Y|Y]] [[#list_Z|Z]]
</div>
 
{|align="center" class="sortable tablesorter"
!Cuvânt compus!!Observații!!&nbsp;Primul termen&nbsp;!!&nbsp;Ultimul termen&nbsp;
|-
|id="list_A"|'''{{ccd|ac-de-mare}}'''||(pește) s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|acord-cadru}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|acul-doamnei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|acul-pământului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Adormirea Maicii Domnului}}'''||(sărbătoare) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|aducere aminte}} / {{ccd|aducere-aminte}}'''||loc. s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|afro-asiatic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|agar-agar}}'''||s.n. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|aide-mémoire}}'''||s.n. (pl. ''aide-mémoire-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Alba Iulia}}'''||s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|alb-albastru}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|alba-neagra}}'''||(joc) s.f. art. sg.||colspan=2|neart. ''albă-neagră''
|-
|'''{{ccd|alb-argintiu}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|albastru-azuriu}}'''||adj.||flex.||flex.
|-
|'''{{ccd|albastru-deschis}}'''||adj.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|alb-gălbui}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|alcalino-pământos}}'''||(''metal ~'') adj. n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|alma mater}}'''||(lat.) s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|amor-propriu}}'''||s.n. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|amper-oră}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|amper-spiră}}'''||(înv.) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|anemonă-de-mare}}'''||(animal) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|anglo-american}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|anglo-americanism}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|anglo-francez}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|anglo-normand}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|anglo-saxon}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|an-lumină}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Anul Nou}}'''||(sărbătoare) s. propriu m.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|apă-albă}}'''||(cataractă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|apă-grea}}'''||(combinație de oxigen cu deuteriu) s.f. sg.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|apă-neagră}}'''||(glaucom) (pop.) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|arbore-de-cacao}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|arbore-de-cafea}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|arbore-de-cauciuc}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|arbore-de-pâine}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|arborele-vieții}}'''||(tuia) (reg.) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|argint-viu}}'''||(mercur) (pop.) s.n. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|arici-de-mare}}'''||(animal marin) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|asiro-babilonian}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|așa-numit}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|așa-zis}}'''||(pretins) adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ață-de-mare}}'''||(plantă, pește) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|austro-ungar}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|automobil-capcană}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|id="list_B"|'''{{ccd|Baba-Cloanța}}'''||s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|baba-oarba}}'''||(joc) s.f. art.||colspan=2|neart. ''babă-oarbă'', <br/> g.-d. art. ''babei-oarba''
|-
|'''{{ccd|Baia Mare}}'''||s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Băii Mari''
|-
|'''{{ccd|balon-sondă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|barba-caprei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|barba-împăratului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|barba-lupului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|barba-ursului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|barbă-albastră}}'''||(bărbat care schimbă nevestele) s.m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|bas-bariton}}'''||s.m.||f.neart.||flex.
|-
|'''{{ccd|baș-aga}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|baș-boier}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|baș-bulucbaș}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|baș-caimacam}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|baș-ciohodar}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|băgare de seamă}}'''||(atenție, observație) loc. s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|băgător de seamă}}'''||loc. s.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|bătaie de joc}}'''||loc. s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|bele-arte}}'''||(livr.) s.f. pl.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|beri-beri}}'''||s.n. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bicicletă-tandem}}'''||(rar) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|big band}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Big Bang}}'''||(angl.) s.n. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Big Brother}}'''||(angl.) s.m. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bigi-bigi}}'''||(înv.) s.n. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bine-credincios}}'''||(cuviincios) adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bine-crescut}}'''||(cuviincios) adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bine-cunoscut}}'''||(celebru) adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bine-venit}}'''||(oportun) adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|biv-vel-vornic}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bloc-diagramă}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bloc-turn}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|body building}}'''||(angl.) s.n. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|boogie-woogie}}'''||(angl.) s.n. (pl. ''boogie-woogie-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bossa-nova}}'''||(port.) s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bou-de-apă}}'''||(gândac) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|bou-de-baltă}}'''||(gândac) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|bou-de-mare}}'''||(pește) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|boul-Domnului}}'''||(insectă) s.m. art.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|boul-lui-Dumnezeu}}'''||(insectă) s.m. art.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|boul-popii}}'''||(insectă) s.m. art.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|box-office}}'''||(angl.) s.n. sg. (art. ''box-office-ul'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|brad-negru}}'''||(molid) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|brad-roșu}}'''||(molid) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|bradul-ciumei}}'''||(jneapăn) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|brain drain}}'''||(angl.) s.n. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|brânca-porcului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|brânca-ursului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|brânza-iepurelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|brânză-n-sticlă}}'''||(persoană zgârcită) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|bric-à-brac}}'''||(fr.) s.n. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|broasca-apei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|broască-țestoasă}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|bubă-neagră}}'''||(dalac) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|bube-dulci}}'''||(herpes) s.f. pl.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|buhai-de-baltă}}'''||(bâtlan) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|buha-semănăturilor}}'''||(fluture) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|buha-verzei}}'''||(fluture) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Buna Vestire}}'''||(sărbătoare) s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Bunei Vestiri''
|-
|'''{{ccd|bună-credință}}'''||(onestitate) s.f. sg.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|bună-creștere}}'''||(politețe) s.f. sg.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|bună-cuviință}}'''||(politețe) s.f. sg.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|bună-dimineața}}'''||(plantă) s.f. (neart. ''bună-dimineață'')||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|bun-gust}}'''||(simț estetic) s.n. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|bun-plac}}'''||(arbitrar) s.n. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|bun-platnic}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|bun-rămas}}'''||(adio) s.n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|bun-simț}}'''||(decență) s.n. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|burete-de-mare}}'''||(animal) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|burghezo-democratic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|burghezo-moșieresc}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|burghezo-moșierime}}'''||(înv.) s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|buricul-apei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|burtă-verde}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|busuioc-roșu}}'''||(plantă) s.m. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|busuioc-sălbatic}}'''||(plantă) s.m. sg.||flex.||inv.
|-
|id="list_C"|'''{{ccd|cafe-bar}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|café-concert}}'''||(fr.) s.n. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|café-frappé}}'''||(fr.) s.n. (pl. ''café-frappé-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|cafegi-bașa}}'''||s.m.||colspan=2|pl. ''cafegi-bașa''
|-
|'''{{ccd|caiet-program}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|caimacam-aga}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ca-la-Breaza}}'''||(dans) s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|calcio-vecchio}}'''||(it.) s.n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|cal-de-apă}}'''||(libelulă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cal-de-mare}}'''||(pește) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Calea-Lactee}}'''||(brâu de stele) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Calea-Laptelui}}'''||(brâu de stele) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Calea-Robilor}}'''||(brâu de stele) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|call-girl}}'''||(angl.) s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|cal-putere}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cal-turtit}}'''||(libelulă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|calul-dracului}}'''||(libelulă) s.m. art. (pl. ''caii-dracului'')||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|calul-popii}}'''||(libelulă) s.m. art. (pl. ''caii-popii'')||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|cap-de-cocoș}}'''||(plantă) s.m. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cap-de-mort}}'''||(fluture) s.m. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|capră-de-munte}}'''||(capră sălbatică) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|capră-neagră}}'''||(capră sălbatică) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|captatio benevolentiae}}'''||(lat.) loc. s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|capudan-pașa}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Capul Verde}}'''||(stat) s. propriu n.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|capul-ariciului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Capul-Balaurului}}'''||(parte a unei constelații) s. propriu n.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|capul-lui-Adam}}'''||(insectă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|capul-șarpelui}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|cartof-dulce}}'''||(batat) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|Carul-Mare}}'''||(constelație) s. propriu n.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Carul-Mic}}'''||(constelație) s. propriu n.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|casă-muzeu}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cască-gură}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|castravete-de-mare}}'''||(animal) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|catch-can}}'''||(angl.) s.n. sg.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|călțunul-doamnei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|căluț-de-mare}}'''||(pește) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cămașa-broaștei}}'''||(algă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|cămin-spital}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|căpitan-locotenent}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|căpitan-pașa}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|cățel-de-frasin}}'''||(insectă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cățel-de-mare}}'''||(pește) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cățelul-frasinului}}'''||(insectă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|cățelul-pământului}}'''||(rozător) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|câine-de-mare}}'''||(rechin) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|câinele-babei}}'''||(vierme, larvă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Câinele-Mare}}'''||(constelație) s. propriu m.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Câinele-Mic}}'''||(constelație) s. propriu m.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|câine-lup}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|cânepa-codrului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|CD-player}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|CD-ROM}}'''||(angl.) s.n. (pl. ''CD-ROM-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|CD-writer}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ceapa-ciorii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ceho-slovac}}'''||(dintre Cehia și Slovacia) adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|cerul-gurii}}'''||s.n.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|cha-cha-cha}}'''||(hisp.) s.n. (pl. ''cha-cha-cha-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|cheie de boltă}}'''||s.f. + prep. + s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|chemin de fer}}'''||(fr.) s.n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|cherry-brandy}}'''||(angl.) s.n. (pl. ''cherry-brandy-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|chewing-gum}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|chica-voinicului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|chimion-de-apă}}'''||(plantă) s.f. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|chimion-de-baltă}}'''||(plantă) s.f. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|chou à la crème}}'''||(fr.) s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|chow-chow}}'''||(câine) (angl.) s.m. (art. ''chow-chow-ul'')||colspan=2|pl. ''chow-chow''
|-
|'''{{ccd|cifră-record}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cinci-degete}}'''||(plantă) s.m.||inv.||
|-
|'''{{ccd|ciné-vérité}}'''||(fr.) s.n. (art. ''ciné-vérité-ul'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Ciobanul-cu-Oile}}'''||(constelație) s. propriu m.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|cioc-întors}}'''||(pasăre) s.m.|| ||
|-
|'''{{ccd|ciocul-berzei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ciocul-cocorului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ciocul-cucoarei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ciuboțica-cucului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ciuboțica-ursului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ciuma-apelor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Cloșca-cu-Pui}}'''||(constelație) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-calului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-cocoșului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-mâței}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-mâței-de-baltă}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-mielului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-racului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-rândunicii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-șoricelului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-vacii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-vulpii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coada-zmeului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coană-mare}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|coate-goale}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|Cobilița-Ciobanului}}'''||(constelație) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|coca-cola}}'''||(băutură) s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|Coca-Cola}}'''||(firmă) s. propriu f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|cocker spaniel}}'''||(angl.) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cocoș-de-mesteacăn}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cocoș-de-munte}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cocoșel-de-câmp}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cocoș-sălbatic}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|coffee-break}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|colet-capcană}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|col-roulé}}'''||(fr.) s.n. (pl. ''col-roulé-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|colții-babei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|colțul-babei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|colțunii-popii}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|colțunul-popii}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|comis-voiajor}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|commedia dell'arte}}'''||(it.) s.f. sg.||colspan=2|g.-d. ''commedia dell'arte'', <br/> art. ''commediei dell'arte''
|-
|'''{{ccd|compact-disc}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|concerto grosso}}'''||(it.) s.n.||colspan=2|pl. ''concerti grossi''
|-
|'''{{ccd|conjunctor-disjunctor}}'''||s.n.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|contabil-șef}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|contract-tip}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|contre-jour}}'''||(fr.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|corb-albastru}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|corb-de-mare}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|corb-de-noapte}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|corn-de-secară}}'''||(ciupercă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cornul-caprei}}'''||(ardei) s.n. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Cornul-Caprei}}'''||(constelație) s. propriu n.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|cornul-dracului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|cornul-secarei}}'''||(ciupercă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Costa Rica}}'''||s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Costa Ricăi''
|-
|'''{{ccd|cotă-parte}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|cover-girl}}'''||(angl.) s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|crai-nou}}'''||(lună nouă) s.m.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|creasta-cocoșului}}'''||(plantă, ciupercă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|crin-de-mare}}'''||(animal) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|crin-de-pădure}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|crin-de-toamnă}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|crin-galben}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|cristal-de-stâncă}}'''||(silice) s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cristei-de-baltă}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|crossing-over}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|crossing-shot}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|crucea-pământului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|crucea-voinicului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|cuc-armenesc}}'''||(pupăză) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cucută-de-apă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cucută-de-pădure}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cupa-vacii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|curechi-de-munte}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|curriculum vitae}}'''||loc. s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|cuțit-de-mare}}'''||(animal) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cuvânt-cheie}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cuvânt-înainte}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cuvânt-matcă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cuvânt-titlu}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|cuvânt-vedetă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|id="list_D"|'''{{ccd|daco-roman}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|dalai-lama}}'''||s.m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|dare de mână}}'''||(bogăție) loc. s.f. sg.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|dare de seamă}}'''||(raport) loc. s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|de facto}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|de sine stătător}}'''||loc. adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|de treabă}}'''||loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|decret-lege}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|dedițel-de-mare}}'''||(actinie) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|degețel-roșu}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|déjà-vu}}'''||(fr.) s.n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|delirium tremens}}'''||(lat.) loc. s.n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|democrat-creștin}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|deus ex machina}}'''||(lat.) loc. s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|deux-pièces}}'''||(fr.) s.n. (pl. ''deux-pièces-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|din moși-strămoși}}'''||loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|dinte-de-cal}}'''||(soi de porumb) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|dintele-calului}}'''||(soi de porumb) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|dintele-dracului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|dirt-track}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|disc-jockey}}'''||(angl.) s.m. (pl. art. ''disc-jockey-i'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|doamna-codrului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|doamnă-mare}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|doi-dinți}}'''||(plantă) s.m.||inv.||
|-
|'''{{ccd|doi-frați}}'''||(plantă) s.m.||inv.||
|-
|'''{{ccd|dosnică-galbenă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|drac-de-mare}}'''||(pește) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|drept-credincios}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|drive-in}}'''||(angl.) s.n. (pl. ''drive-in'')||inv.||
|-
|'''{{ccd|drob-de-munte}}'''||(arbust) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|drum-de-fier}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|dublu-casetofon}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|dublu-decalitru}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|dublu-decimetru}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|dublu-ster}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ducă-se-pe-pustii}}'''||s.m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|Duminica Tomei}}'''||(sărbătoare) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|dura mater}}'''||(lat.) s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|du-te-vino}}'''||s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|duty-free}}'''||(angl.) s.n. (pl. ''duty-free-uri'')||inv.||flex.
|-
|id="list_E"|'''{{ccd|economico-financiar}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|e-mail}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|en détail}}'''||(fr.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|en titre}}'''||(fr.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|est-european}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|est-german}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ethno-rock}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ex aequo}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|ex cathedra}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|exit-poll}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ex-libris}}'''||(lat.) s.n.||inv.||flex.
|-
|id="list_F"|'''{{ccd|fast-food}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|fata morgana}}'''||loc. s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|făt-frumos}}'''||(tânăr frumos) s.m.||f.neart.||flex.
|-
|'''{{ccd|făt-logofăt}}'''||s.m.||f.neart.||flex.
|-
|'''{{ccd|fierar-betonist}}'''||s.m.||f.neart.||flex.
|-
|'''{{ccd|fier-beton}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|fierea-pământului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|fino-ugric}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|five o'clock}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|floarea-brumei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|floarea-doamnei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|floarea-Paștelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|floarea-Paștilor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|floarea-reginei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|floarea-soarelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|floare-de-colț}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|floare-de-leac}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|floare-domnească}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|flori-de-paie}}'''||(plantă) s.f. pl.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|fluieră-vânt}}'''||(pop., fam.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|flutură-vânt}}'''||(pop., fam.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|fluture-alb}}'''||(insectă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|fluture-de-mătase}}'''||(vierme-de-mătase) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|fluture-de-varză}}'''||(albiță) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|fluture-roșu}}'''||(insectă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|foaie-grasă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|fotoliu-pat}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|fragă-tătărească}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|frag-de-câmp}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|french-cancan}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|frige-linte}}'''||(pop., fam.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|frunză-de-potcă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|ftori-logofăt}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ftori-stolnic}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|id="list_G"|'''{{ccd|garden-party}}'''||(angl.) s.n. (pl. ''garden-party-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|garoafă-de-câmp}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|garoafă-de-munte}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|garofița-Pietrei-Craiului}}'''||s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|garofiță-de-munte}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|găina-lui-Dumnezeu}}'''||(insectă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|găină-cu-mărgăritare}}'''||(bibilică) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|găină-de-apă}}'''||(lișiță) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|găină-de-mare}}'''||(bibilică) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|găină-de-munte}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|găină-sălbatică}}'''||(găină-de-munte) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|găinușa-lunii}}'''||(insectă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|găinușa-popii}}'''||(insectă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|găinușă-de-baltă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|găinușă-de-seară}}'''||(insectă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|găinușă-galbenă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|gândac-de-bucătărie}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|gândac-de-casă}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|gândac-de-Colorado}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|gândac-de-frasin}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|gândac-de-mai}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|gândac-negru}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|general-colonel}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|general-locotenent}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|general-maior}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|genito-urinar}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|gheabă-de-brad}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|gheabă-de-pădure}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|ghimpe-pădureț}}'''||(arbust) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|gill-box}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|globe-trotter}}'''||(angl.) s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|gold-point}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|gram-forță}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|greco-catolic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|greco-oriental}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|greco-răsăritean}}'''||(rar) adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|greco-roman}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|gros-plan}}'''||(fr.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Guineea-Bissau}}'''||s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Guineei-Bissau''
|-
|'''{{ccd|gura-leului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|gura-lupului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|gură-bogată}}'''||(pop., fam.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|gură-cască}}'''||(persoană) (pop., fam.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|gură-căscată}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|gură-de-lup}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|gură-spartă}}'''||(pop., fam.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|gușa-porumbelului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|gușa-porumbului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|guvern-marionetă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|id="list_H"|'''{{ccd|habeas corpus}}'''||(lat.) loc. s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|hai-hai}}'''||s.n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|hamito-semitic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|han-tătar}}'''||(înv., pop.) s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|hapax legomenon}}'''||(gr.) loc. s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|happy-end}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Harap-Alb}}'''||s. propriu m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|hara-para}}'''||(pop.) s.f.||inv.||
|-
|'''{{ccd|hard disk}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|hard rock}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|hârtie carbon}}'''||s.f. + s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|hârtie-monedă}}'''||(înv.) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|heavy metal}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|high technology}}'''||(angl.) s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|high-life}}'''||(angl.) s.n. (art. ''high-life-ul'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|high-tech}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|hip-hop}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|hocus-pocus}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|honoris causa}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|hopa-mitică}}'''||s.m.||colspan=2|pl. ''hopa-mitică''
|-
|'''{{ccd|hrana-vacii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|hurmuzul-pământului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|id="list_I"|'''{{ccd|iarba-acului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-bivolului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-broaștei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-câmpului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-cănărașului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-ciutei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-datului-și-a-faptului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-fiarelor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-găii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-lui-Antonie}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-osului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarba-șopârlelor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarbă-albă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|iarbă-creață}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|iarbă-deasă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|iarbă-de-mare}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarbă-de-Sudan}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarbă-grâuleț}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|iarbă-mare}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|iarbă-neagră}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|iarbă-stelată}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|ibero-american}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ice-tea}}'''||(angl.) s.n. (art. ''ice-tea-ul'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|iepure-de-mare}}'''||(gasteropod) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|ignoratio elenchi}}'''||(lat.) loc. s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|imortelă-galbenă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|in memoriam}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|in nuce}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|in spe}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|in vitro}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|in vivo}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|indo-european}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|indo-europenistică}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|indo-germanic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|indo-iranian}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|in-folio}}'''||(lat.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|in-galben}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|inima-Domnului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|inima-pământului}}'''||(cristal) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|inima-scorpionului}}'''||(stea) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|inișor-de-alior}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|in-octavo}}'''||(lat.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|in-plano}}'''||(lat.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|in-quarto}}'''||(lat.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|inspector-șef}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|instructiv-educativ}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Invincibila Armadă}}'''||s. propriu f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|izma-broaștei}}'''||(plantă) s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|izmă-creață}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|împușcă-n-lună}}'''||(pop.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|în germene}}'''||loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|în scris}}'''||loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|înainte-mergător}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|încurcă-lume}}'''||(fam.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|întreg-întreguleț}}'''||(pop.) adj.||f.neart.||flex.
|-
|id="list_J"|'''{{ccd|jale-de-câmp}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|jale-de-grădină}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|jazz-rock}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|jiu-jitsu}}'''||(jap.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Joia Mare}}'''||(sărbătoare) s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Joii Mari''
|-
|'''{{ccd|joint-venture}}'''||(angl.) s.n.||colspan=2|pl. ''joint-venture''
|-
|'''{{ccd|jumătate-de-pasăre}}'''||(codobatură) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|june-prim}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|jur-fix}}'''||(înv.) s.n.||inv.||flex.
|-
|id="list_K"|'''{{ccd|kala-azar}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|kilogram-forță}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|kilogram-metru}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|kilovolt-amper}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|kilowatt-oră}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|know-how}}'''||(angl.) s.n. (art.''know-how-ul'')||inv.||flex.
|-
|id="list_L"|'''{{ccd|La Tène}}'''||s.propriu f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|laba-gâștei}}'''||s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|laba-mâței}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|laba-ursului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|laba-ursului-roșie}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|labă-de-iepure}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|lacrima-Christi}}'''||(soi de vin) s.n.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|lacto-vegetarian}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|lapte-de-pasăre}}'''||(desert) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|laptele-câinelui}}'''||(plantă) s.m.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|laptele-cucului}}'''||(plantă) s.m.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|laptele-stâncii}}'''||(plantă) s.m.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|lă-mă-mamă}}'''||(pop.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|Lăsata-secului}}'''||(sărbătoare) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Lăsatul-secului}}'''||(sărbătoare) s. propriu n.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|lâna-broaștei}}'''||(plantă) s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|lemn-câinesc}}'''||(plantă) s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|lemn-dulce}}'''||(plantă) s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|lemnul-Domnului}}'''||(plantă) s.n. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Ler-împărat}}'''||s. propriu m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|leu-de-mare}}'''||(mamifer) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|leul-furnicilor}}'''||(insectă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|leu-paraleu}}'''||(pop.) s.m.||flex.||flex.
|-
|'''{{ccd|liber-arbitru}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|liber-cugetător}}'''||s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|liber-profesionist}}'''||s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|liber-schimbism}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|liber-schimbist}}'''||s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|liliac-de-munte}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|limba-apei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|limba-boului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|limba-cucului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|limba-mielului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|limba-oii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|limba-peștelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|limba-soacrei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|limba-șarpelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|limba-vrabiei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|limbă-de-mare}}'''||(pește) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|linge-blide}}'''||(pop., fam.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|lingura-zânelor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|lingurița-zânei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|literar-artistic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|literar-muzical}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|living-room}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|lock-out}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|locotenent-colonel}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|locotenent-comandor}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|locotenent-major}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|luare-aminte}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Luceafărul-Ciobanilor}}'''||(planetă) (pop.) s. propriu m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Luceafărul-de-Seară}}'''||(planetă) (pop.) s. propriu m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Luceafărul-de-Ziuă}}'''||(planetă) (pop.) s. propriu m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|lumânărica-pământului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|lup-de-mare}}'''||(focă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|lupul-albinelor}}'''||(insectă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|lupul-bălții}}'''||(pește) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|lupul-vrăbiilor}}'''||(pasăre) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|id="list_M"|'''{{ccd|mac-cornut}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|macul-ciorii}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mai-marele}}'''||(fam.) s.m. art.||inv.||f.art.
|-
|'''{{ccd|mai-mult-ca-perfect}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|make-up}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|mama-pădurii}}'''||s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Mama-Pădurii}}'''||(personaj) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mamă-mare}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|mamă-soacră}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|mană-de-ape}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Marele Alb}}'''||s.propriu m.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mare-logofăt}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|mare-spătar}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|mare-vornic}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|marxism-leninism}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|marxist-leninist}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|masa-raiului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mass-media}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|mașină-capcană}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|mașină-unealtă}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|mațe-fripte}}'''||(persoană) (rar) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|mațe-goale}}'''||(persoană) (rar) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|mațe-negre}}'''||(pește) s.m.||colspan=2|pl. ''mațe-negre''
|-
|'''{{ccd|mațe-pestrițe}}'''||(persoană) (rar) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|maxi-taxi}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|măcrișul-caprei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|măcrișul-iepurelui}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mălai-mare}}'''||(om bleg) s.m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|mălaiul-cucului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|măr-gutui}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|măr-gutuie}}'''||(reg.) s.n.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|mărită-mă-mamă}}'''||(plantă) s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|mărul-lupului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|măseaua-ciutei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mătasea-bradului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mătasea-broaștei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mătreața-brazilor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mătreață-de-arbori}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|măzărichea-cucului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|măzăriche-neagră}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|mâna-Maicii-Domnului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mândra-nopții}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mea culpa}}'''||(lat.) loc. s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|medico-farmaceutic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|medico-legal}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|medico-militar}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|medico-sanitar}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|medico-veterinar}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|mei-lung}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|mei-nebun}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|mei-pădureț}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|mei-păsăresc}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|mei-tătăresc}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|meiul-canarilor}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|meșter-strică}}'''||(fam.) s.m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|mezzo-tinto}}'''||(it.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|mic-burghez}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|mic-gros}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|micsandră-de-munte}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|micsandră-sălbatică}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|mierea-cucului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mierea-ursului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mierte-fierte}}'''||(pop.) s.f. pl.||inv.||
|-
|'''{{ccd|mixtum compositum}}'''||(lat.) loc. s.n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|moartea-găinilor}}'''||(boală) (reg.) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|moartea-puricelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Modern Style}}'''||(angl.) s.n.||colspan=2|art. ''Modern Style-ul''
|-
|'''{{ccd|modus vivendi}}'''||(lat.) loc. s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|moleculă-gram}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|molia-albinelor}}'''||(fluture) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|molia-merelor}}'''||(fluture) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|molia-porumbului}}'''||(fluture) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|molia-strugurilor}}'''||(fluture) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|molia-stupilor}}'''||(fluture) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|molia-zidurilor}}'''||(crustaceu) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|molie-de-albine}}'''||(fluture) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|molie-de-câmp}}'''||(insectă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|molie-de-casă}}'''||(crustaceu) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|molie-de-pământ}}'''||(insectă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|molie-de-stup}}'''||(fluture) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Moș-Ajun}}'''||(sărbătoare) s. propriu n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|moțul-curcanului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|mulge-capre}}'''||(lipitoare) (pop.) s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|mult-puțin}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|muma-pădurii}}'''||s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Muma-Pădurii}}'''||(personaj) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|munte-bloc}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|munte-de-pietate}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|musca-cireșelor}}'''||(insectă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|musca-hoiturilor}}'''||(insectă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|muscă-albastră}}'''||(insectă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|muscă-bețivă}}'''||(insectă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|muscă-columbacă}}'''||(insectă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|muscă-de-cal}}'''||(insectă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|muscă-de-carne}}'''||(insectă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|muscă-de-cireșe}}'''||(insectă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|muscă-de-varză}}'''||(insectă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|muscă-mare}}'''||(insectă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|muscă-verde}}'''||(insectă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|music-hall}}'''||(local) (angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|id="list_N"|'''{{ccd|nalbă-de-grădină}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|nalbă-mare}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|național-socialism}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|național-socialist}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|național-țărănesc}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|n-aude-na-vede}}'''||s.m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|n-aude-na-vede-na-greul-pământului}}'''||s.m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|neagă-rea}}'''||(pop.) s.f.||flex.||flex.
|-
|'''{{ccd|neagră-moale}}'''||(soi de viță-de-vie) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|nebăgare de seamă}}'''||(neatenție) loc. s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|nebăgare în seamă}}'''||(lipsă de considerație) loc. s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|neghină-sălbatică}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|negru-de-fum}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|negru-moale}}'''||(soi de viță-de-vie) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|Negru-Vodă}}'''||s. propriu m.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|nelalocul}} ei / lui / său ...'''||loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|nemțișor-de-câmp}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|nepusă masă}} (pe/cu ~)'''||(pop., fam.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|New York}}'''||(engl.) s. propriu n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|no-man's-land}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|non-a}}'''||s.n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|non-eu}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-american}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-americancă}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-coreean}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-coreeancă}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-dunărean}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-est}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-estic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-vest}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-vestic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nord-vietnamez}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nota bene}}'''||(lat.) loc. vb. imper., s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|nou-ales}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nouă-ochi}}'''||(pește) s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nou-născut}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nou-nouț}}'''||(fam.) adj.||f.neart.||flex.
|-
|'''{{ccd|nou-venit}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|nu știu ce}}'''||loc. adj., loc. s.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|nucă-americană}}'''||(sămânță) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|nucă-de-cocos}}'''||(fruct) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|nucă-de-stejar}}'''||(gogoașă de ristic) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|nucă-galică}}'''||(gogoașă de ristic) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|nucă-vomică}}'''||(sămânță) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|nu-mă-uita}}'''||s.f.||inv.||
|-
|id="list_O"|'''{{ccd|oaia-morților}}'''||(pasăre) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|oală-minune}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|ochi-de-pisică}}'''||(disc reflectorizant) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|ochii-păsăruicii}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ochiul-boului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ochiul-păunului}}'''||(fluture) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Ochiul-Taurului}}'''||(stea) s. propriu m.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|old-boy}}'''||(angl.) s.m. (pl. art. ''old-boy-i'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|om-orchestră}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|om-senvici}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|om-senviș}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|om-zi}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|one-man show}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|on-line}}'''||(angl.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|op-art}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|orbul găinii}}'''||(boală) (pop.) s.n.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|orbul găinilor}}'''||(boală) (pop.) s.n.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|orzoaică-de-baltă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|osul-iepurelui}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|otrățel-de-apă}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|otrățelul-bălților}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|oțel-balot}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|oțel-beton}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|id="list_P"|'''{{ccd|palma-Maicii-Domnului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|palma-pământului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|palmă-cu-spini}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pana-zburătorului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pantoful-doamnei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|papagal-de-brazi}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|papagal-țigănesc}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|papa-găinii}}'''||(plantă) (reg.) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|papă-lapte}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|papă-tot}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|papua-neoguineean}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|papucul-doamnei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|papură-roșie}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|papură-rotundă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|parti-pris}}'''||(fr.) s.n. (pl. ''parti-pris-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|pasărea-cânepii}}'''||(specie de păsări) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pasărea-liră}}'''||(specie de păsări) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pasărea-muscă}}'''||(specie de păsări) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pasărea-omătului}}'''||(specie de păsări) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pasărea-paradisului}}'''||(specie de păsări) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|passing-shot}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|paștele-cailor}}'''||(plantă) s.m. art.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|paștele-calului}}'''||(plantă) s.m. art.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|paște-vânt}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|Pater noster}}'''||(rugăciune) (lat.) s. propriu n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|patinaj-viteză}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|păduche-de-lemn}}'''||(insectă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|păduchele-calului}}'''||(insectă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pălămidă-de-baltă}}'''||(pește) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pălăria-șarpelui}}'''||(ciupercă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|părere de rău}}'''||loc. s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Părul-Berenicei}}'''||(constelație) s. propriu m.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|părul-Maicii-Domnului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|părul-porcului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Păstorul-cu-Oile}}'''||(constelație) s. propriu m.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|pătlăgea-roșie}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pătlăgea-vânătă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pătlăgică-roșie}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pătlăgică-vânătă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pătrunjel-de-câmp}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pătrunjelul-câinelui}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pâinea-pădurii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pâinea-porcului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pecetea-lui-Solomon}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pelin-bun}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pelincile-Domnului}}'''||(prăjitură) s.f. pl. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pelin-de-mături}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pelin-mic}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|penița-bungeacului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pepsi-cola}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|perpetuum mobile}}'''||(lat.) loc. s.n.|| ||
|-
|'''{{ccd|persona grata}}'''||(lat.) loc. s.f.||colspan=2|pl. ''personae gratae''
|-
|'''{{ccd|persona non grata}}'''||(lat.) loc. s.f.||colspan=2|pl. ''personae non gratae''
|-
|'''{{ccd|pește-auriu}}'''||(specie de pești) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pește-ciocan}}'''||(specie de pești) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pește-cu-spadă}}'''||(specie de pești) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pește-cu-șapte-nume}}'''||(specie de pești) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pește-de-mare}}'''||(specie de pești) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pește-fierăstrău}}'''||(specie de pești) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|peștele-lui-Solomon}}'''||(specie de pești) s.m. art.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|petitio principii}}'''||(lat.) loc. s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|pia mater}}'''||s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|piatra-iadului}}'''||(azotat de argint) (pop.) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|piatră-acră}}'''||(alaun) (pop.) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|piatră-de-var}}'''||(carbonat de calciu) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|piatră-vânătă}}'''||(sulfat de cupru) (pop.) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|picioare-lungi}}'''||(pasăre) s.m.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|picior-de-gaiță}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|piciorul-caprei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pick-up}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|piei-roșii}}'''||(pop.) s.m. pl.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pierde-vară}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|pietroșel-sur}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pince-nez}}'''||(fr.) s.n. (pl. ''pince-nez-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ping-pong}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|pintenul-secarei}}'''||(plantă) (înv., reg.) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|piperul-lupului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pisică-de-mare}}'''||(pește) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pistol-mitralieră}}'''||s.n.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pistol-portbandulă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pistol-rachetă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pișcă-n-floare}}'''||(pasăre) (reg.) s.m.||inv.||
|-
|'''{{ccd|pita-vacii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pițigoi-codat}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|pițigoi-pungaș}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|play-back}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|plein-air}}'''||(fr.) s.n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|pliscul-cocorului}}'''||(plantă) s.n. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ploier-comun}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|ploier-mic}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|plop-alb}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|plop-de-munte}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|ploșnița-verzei}}'''||(insectă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ploșniță-de-pom}}'''||(insectă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|ploșniță-sură}}'''||(insectă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|plurale tantum}}'''||(lat.) loc. adj. (''substantiv ~'')||colspan=2|pl. ''pluralia tantum''
|-
|'''{{ccd|plută-far}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|plutitoare-dulce}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|plutonier-adjutant}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|plutonier-major}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|poala-Maicii-Domnului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|poala-rândunicii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|poala-Sfintei-Marii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|poală-albă}}'''||(boală) (pop.) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|poale-n-brâu}}'''||(plăcintă) s.f. pl.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|poama-câinelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|poame-de-pământ}}'''||(plantă) (pop.) s.f. pl.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|poamele-mâței}}'''||(plantă) (pop.) s.f. pl. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|pole-position}}'''||(angl.) s.f.||inv.||
|-
|'''{{ccd|pop-art}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|pop-corn}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|pop-rock}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|porc-de-mare}}'''||(pește) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|porc-ghimpos}}'''||(rozător) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|porc-mistreț}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|porc-sălbatic}}'''||(mistreț) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|porc-spinos}}'''||(rozător) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|porte-bonheur}}'''||(fr.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Porto Rico}}'''||(înv.) (nume geografic) s. propriu n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|porto-franco}}'''||s.n.||colspan=2|pl. ''porto-franco''
|-
|'''{{ccd|portret-robot}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|porumbel-râzător}}'''||(guguștiuc) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|post-partum}}'''||(lat.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|post-post-scriptum}}'''||(lat.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|post-restant}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|post-scriptum}}'''||(lat.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|poziție-cheie}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Prâslea-cel-Voinic}}'''||s. propriu m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|prim rang}} (de ~)'''||loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|primă-doamnă}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|prim-balerin}}, -ă'''||s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|prime-time}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|prim-ministru}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|prim-plan}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|prim-pretor}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|prim-procuror}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|prim-secretar}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|prim-solist}}, -ă'''||s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|prim-viceprim-ministru}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|pro domo}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|pro domo sua}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|pro forma}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|proastă-creștere}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|proces-verbal}}'''||s.n.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|program-pilot}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|proiectil-rachetă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|propriu-zis}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|prost-crescut}}'''||(needucat) adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Puerto Rico}}'''||(nume geografic) s. propriu n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|punct și virgulă}}'''||s.n.||colspan=2|art. ''punctul și virgula''
|-
|'''{{ccd|purice-de-apă}}'''||(crustaceu) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|pușcă-mitralieră}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|id="list_R"|'''{{ccd|racul-pământului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|radical-socialist}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|raid-anchetă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|rădăcina-ciumei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rădăcină-de-lingoare}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|rădăcină-dulce}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|rămas-bun}}'''||s.n.|| ||
|-
|'''{{ccd|răsuflătoarea-pământului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rău-platnic}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|război-fulger}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|râia-broaștei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|râia-munților}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rândunica-Domnului}}'''||(pasăre) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rândunică-de-mare}}'''||(pește) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|rea-credință}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|rea-voință}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|redactor-șef}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|regina-nopții}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|regina-peștelui}}'''||(pește) s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|regina-peștilor}}'''||(pește) s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rendez-vous}}'''||(fr.) s.n. (pl. ''rendez-vous-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|restitutio in integrum}}'''||(lat.) loc. s.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|roast beef}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Roata-Stelelor}}'''||(pop.) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rochița-rândunicii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rock-and-roll}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|rock'n-roll}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|rod-de-zahăr}}'''||(dulceață) (înv.) s.n.|| ||
|-
|'''{{ccd|rodul-pământului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|romano-catolic}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|room-service}}'''||(angl.) s.n. (art. ''room-service-ul'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|rotoțele-albe}}'''||(plantă) s.f. pl.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|rotunda-puturoasă}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|roua-cerului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|roza-vânturilor}}'''||(reprezentare grafică) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rug-de-munte}}'''||(zmeur) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|rug-domnesc}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|rugină-de-baltă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|rugul-vacii}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ruja-soarelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rujă-de-toamnă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|rujă-galbenă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|ruscuță-de-primăvară}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|rușinea-fetelor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|rută-sălbatică}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|rutișor-galben}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|id="list_S"|'''{{ccd|sagna-calului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Saint-Bernard}}'''||(rasă de câini) (fr.) s. propriu m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|salata-iepurelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|salată de boeuf}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|salată-creață}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|salată-de-câmp}}'''||(plantă) (reg.) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|salba-dracului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|salbă-moale}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|salbă-râioasă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|salcie-căprească}}'''||(specie de salcie) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|salcie-plângătoare}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|San Marino}}'''||s. propriu n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|sarea-pisicii}}'''||(mineral) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|sare-garduri}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|săgeata-apei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|săgeata-apelor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|săgeata-lui-Dumnezeu}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|săpunul-calului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|sărut-mâna}}'''||(în expr.) s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|Sâmbăta Mare}}'''||s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Sâmbetei Mari''
|-
|'''{{ccd|sânge-de-nouă-frați}}'''||(plantă, rășină) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|sângele-voinicului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|sânge-rece}}'''||(calm) s.n.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|sânger-pătat}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|sânziană-voinicească}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|sârbo-croat}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|scai-mărunt}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|scaiul-dracului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|scai-vânăt}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|scara-Domnului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|scara-mâței}}'''||(joc) (reg.) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|scara-pisicii}}'''||(cărare între rânduri) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|scară-de-pisică}}'''||(scară flexibilă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|scaunul-Domnului}}'''||(plantă) (reg.) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Scaunul-lui-Dumnezeu}}'''||(constelație) s. propriu n.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|scânteiuța-lupului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|scârța-scârța}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|scârța-scârța-pe-hârtie}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|Schimbarea la Față}}'''||(sărbătoare) s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Schimbării la Față''
|-
|'''{{ccd|science-fiction}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|scoică-de-mărgăritar}}'''||(specie de scoici) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|scoică-de-râu}}'''||(specie de scoici) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|scorpie-de-mare}}'''||(pește) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|scorpion-de-baltă}}'''||(animal) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|scorpionul-de-cărți}}'''||(animal) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|scoruș-de-munte}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|scoruș-nemțesc}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|scris-citit}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Scroafa-cu-Purcei}}'''||(constelație) s. propriu f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|scroafă-de-baltă}}'''||(pasăre) (reg.) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|scrumbie-albastră}}'''||(pește) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|scrumbie-de-Dunăre}}'''||(pește) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|secară-cornută}}'''||(ciupercă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|secerătoare-legătoare}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|secerătoare-treierătoare}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|seleam-ceauș}}'''||(înv.) s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|self-made-man}}'''||(angl.) s.m.||colspan=2|pl. ''self-made-men''
|-
|'''{{ccd|self-service}}'''||(angl.) s.n. (pl. ''self-service-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sergent-major}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|sex-appeal}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sex-club}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sex-shop}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sex-simbol}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Sfarmă-Piatră}}'''||s. propriu m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|sfârcul-babei}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|sfredelul-lemnului}}'''||(insectă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Sfredelul-Rusaliilor}}'''||(sărbătoare) (pop.) s. propriu n.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|shopping center}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sine die}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|singulare tantum}}'''||loc. adj.||colspan=2|pl. ''singularia tantum''
|-
|'''{{ccd|singur-singurel}}'''||adj.||f.neart.||flex.
|-
|'''{{ccd|sita-zânelor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|situație-limită}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|slow-fox}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|snack-bar}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|snow-board}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|soacră-mare}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|soarbe-zeamă}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|soare-apune}}'''||(pop.) s.m.|| ||
|-
|'''{{ccd|soare-răsare}}'''||(pop.) s.m.|| ||
|-
|'''{{ccd|social-democrat}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|social-democratism}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|social-democrație}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|socru-mare}}'''||s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|sora-soarelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|soră-șefă}}'''||s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|sor-cu-frate}}'''||(plantă) s.m.||inv.||
|-
|'''{{ccd|sound blaster}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|spanac-englezesc}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|spanacul-ciobanilor}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|sparge-val}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|spata-dracului}}'''||(plantă) (reg.) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|spectacol-coupé}}'''||(fr.) s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|spinarea-lupului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|spin-muscălesc}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|spinul-cerbului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|spumă-de-mare}}'''||(piatră ponce) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Sri Lanka}}'''||s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Sri Lankăi''
|-
|'''{{ccd|Stan-Pățitul}}'''||s. propriu m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|stat-major}}'''||s.n.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|Statu-Palmă-Barbă-Cot}}'''||s. propriu m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|statu-quo}}'''||(lat.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|stârc-cenușiu}}'''||(bâtlan) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|stârc-de-noapte}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|stea-de-mare}}'''||(animal) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|Steaua Polară}}'''||s. propriu f.||f.art.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|steaua-pământului}}'''||(ciupercă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|stop-cadru}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|straița-popii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|straiul-broaștei}}'''||(plantă) (reg.) s.n. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Strâmbă-Lemne}}'''||s. propriu m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|strugurii-ursului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|stupitul-cucului}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|sturz-cântător}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|sturz-de-iarnă}}'''||(pasăre) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|sturzul-viilor}}'''||(pasăre) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|Sublima Poartă}}'''||s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Sublimei Porți''
|-
|'''{{ccd|sud-african}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-africancă}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-american}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-americancă}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-coreean}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-coreeancă}}'''||s.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-dunărean}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-est}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-estic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-vest}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-vestic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sud-vietnamez}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|suge-bute}}'''||(pop.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|sugel-galben}}'''||(plantă) (reg.) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|sultan-mezat}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|summa cum laude}}'''||(lat.) loc. adj.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|sus-citat}}'''||(citat mai sus) adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sus-menționat}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sus-numit}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sus-pus}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|sus-zis}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|șahăr-mahăr}}'''||(în expr.) (arg., fam.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|șapte-degete}}'''||(plantă) s.m.||inv.||
|-
|'''{{ccd|șarpe-de-apă}}'''||(pește) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|șarpe-orb}}'''||(șopârlă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|șoarece de bibliotecă}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|șoarece-alunar}}'''||(animal) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|șoarece-bălțat}}'''||(animal) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|șoarece-de-apă}}'''||(animal) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|șoarece-de-câmp}}'''||(animal) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|șoarece-de-mare}}'''||(pește) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|ștab-ofițer}}'''||(înv.) s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|ștevie-de-munte}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|știrba-baba-cloanța}}'''||s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|știucă-de-mare}}'''||(pește) s.f.||flex.||inv.
|-
|id="list_T"|'''{{ccd|tabla-bașa}}'''||(înv.) s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|tabula rasa}}'''||(lat.) s.f.|| ||inv.
|-
|'''{{ccd|taie-fugă}}'''||(persoană fricoasă) (pop.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|talk-show}}'''||(angl.) s.n. (pl. ''talk-show-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|talmeș-balmeș}}'''||(fam.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|talpa-gâștei}}'''||s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|talpa-stâncii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|tambur-major}}'''||(înv.) s.m.|| ||
|-
|'''{{ccd|tam-tam}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|tata-moșul}}'''||(pop.) s.m. art.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|tată-mare}}'''||(pop.) s.m.||colspan=2|art. ''tata-mare''
|-
|'''{{ccd|tată-socru}}'''||(fam.) s.m.||colspan=2|art. ''tata-socrul''
|-
|'''{{ccd|tămâiță-de-câmp}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|târâie-brâu}}'''||(fam.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|Te Deum}}'''||(imn religios) (lat.) s. propriu n.||inv.||
|-
|'''{{ccd|terchea-berchea}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|test-grilă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|tête-à-tête}}'''||(fr.) s.n. (pl. ''tête-à-tête-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|tic-tac}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|tie-break}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|time-out}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|tonă-deadweight}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|tonă-forță}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|tonă-kilometru}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|tonă-registru}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|top-model}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|traco-dac}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|traco-dacic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|trade-center}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|trade-union}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|trade-unionist}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|traista-ciobanului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|trandafir-de-mare}}'''||(actinie) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|trandafir-de-munte}}'''||(plantă) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|trei-frați}}'''||(plantă) s.m.||inv.||
|-
|'''{{ccd|trei-frați-pătați}}'''||(plantă) s.m.||inv.||
|-
|'''{{ccd|trei-leșeștile}}'''||(dans) s.n. art.||inv.||f.art.
|-
|'''{{ccd|trei-păzește}}'''||(în expr.) s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|trestie-de-zahăr}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|trestie-spaniolă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|treti-logofăt}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|trompe-l'œil}}'''||(fr.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|T-shirt}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|turta-lupului}}'''||(sămânță) (pop.) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|turta-vacii}}'''||(ciupercă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|tutti-frutti}}'''||(it.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|țap-negru}}'''||(masculul caprei-negre) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|țap-roșu}}'''||(masculul căprioarei) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|Țara de Foc}}'''||s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Țării de Foc''
|-
|'''{{ccd|Țara Românească}}'''||(Muntenia) s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Țării Românești''
|-
|'''{{ccd|țâncul-pământului}}'''||(orbete) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|țâști-bâști}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|țâța-caprei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|țâța-fiului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|țâța-mielului}}'''||(urechelniță) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|țâța-oii}}'''||(plantă) (reg.) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|id="list_U"|'''{{ccd|ucigă-l-crucea}}'''||s.m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|ucigă-l-toaca}}'''||s.m.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|umbra-iepurelui}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|unghia-găii}}'''||(plantă) s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|unghia-găinii}}'''||(plantă) s.f.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|untul-vacii}}'''||(plantă) s.m. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|uralo-altaic}}'''||adj.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|urda-vacii}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|urechea-babei}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|ureche-tătărească}}'''||(plantă) (reg.) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|urs-alb}}'''||(specie de urși) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|Ursa-Mare}}'''||(constelație) s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Ursei Mari''
|-
|'''{{ccd|Ursa-Mică}}'''||(constelație) s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Ursei Mici''
|-
|'''{{ccd|urs-de-mare}}'''||(pește) s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|urs-polar}}'''||(specie de urși) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|urzică-de-mare}}'''||(actinie) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|urzică-moartă}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|usturoi-sălbatic}}'''||(plantă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|ușa-raiului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|id="list_V"|'''{{ccd|vaca-Domnului}}'''||(insectă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|vacă-de-mare}}'''||(morsă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|vagon-atelier}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|vagon-cisternă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|vagon-restaurant}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|varga-ciobanului}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|vargă-de-aur}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|var-oră}}'''||s.m.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|văcălie-de-brad}}'''||(plantă) (reg.) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|vărsat-de-vânt}}'''||(pop.) s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|vântură-lume}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|vântură-țară}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|vel-armaș}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|vel-logofăt}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|vel-spătar}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|verdeața-zidurilor}}'''||(plantă) s.f. art.||f.art.||inv.
|-
|'''{{ccd|verde-de-Paris}}'''||(substanță) s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|vest-german}}'''||adj., s.m.f.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|viceprim-ministru}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|Vinerea Mare}}'''||(sărbătoare) s. propriu f.||colspan=2|g.-d. ''Vinerii Mari''
|-
|'''{{ccd|vino-ncoa}}'''||(pop., fam., în expr.) s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|vino-ncoace}}'''||(pop., fam., în expr.) s.n.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|vioară-roșie}}'''||(plantă) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|violă-de-noapte}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|viță-de-vie}}'''||(plantă) s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|volt-amper}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|vorbă-lungă}}'''||s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|vtori-logofăt}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|vtori-stolnic}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|vulpe-de-mare}}'''||(pește) s.f.||flex.||inv.
|-
|id="list_W"|'''{{ccd|wagon-lit}}'''||(fr.) s.n. (pl. ''wagon-lit-uri'')||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|walkie-talkie}}'''||(angl.) s.n. (art. ''walkie-talkie-ul'')||colspan=2|pl. ''walkie-talkie''
|-
|'''{{ccd|water-balast}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|watt-oră}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|watt-secundă}}'''||s.n.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|white-spirit}}'''||(angl.) s.n.||inv.||flex.
|-
|id="list_Y"|'''{{ccd|ylang-ylang}}'''||s.n.||inv.||flex.
|-
|id="list_Z"|'''{{ccd|zambilă-moțată}}'''||(plantă) (pop.) s.f.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|zbârciog-gras}}'''||(ciupercă) s.m.||flex.||f.neart.
|-
|'''{{ccd|zgârie-brânză}}'''||(pop.) s.m.f.||inv.||inv.
|-
|'''{{ccd|zgârie-nori}}'''||s.m.||inv.||flex.
|-
|'''{{ccd|zi-lumină}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|zi-muncă}}'''||s.f.||flex.||inv.
|-
|'''{{ccd|zona zoster}}'''||s.f. art.||f.art.||inv.
|}
|}
&nbsp;
Matei Gall (matei@dexonline.ro), ianuarie 2014
=== Note ===


<references/>
<references/>
[[Categorie:Sincronizare]]

Meniu de navigare