Modificări

Jump to navigation Jump to search
Linia 209: Linia 209:  
| Formele impersonale cu aspect reflexiv ale lui ''{{d|merita|a merita}}'' și ''{{d|exista|a exista}}'' au apărut, probabil, prin contaminare cu construcțiile similare de tipul ''nu se obișnuiește, nu se justifică, nu se face/cade,'' dar ele nu au nicio justificare.
 
| Formele impersonale cu aspect reflexiv ale lui ''{{d|merita|a merita}}'' și ''{{d|exista|a exista}}'' au apărut, probabil, prin contaminare cu construcțiile similare de tipul ''nu se obișnuiește, nu se justifică, nu se face/cade,'' dar ele nu au nicio justificare.
 
|-
 
|-
| Când am venit la tine, tu plecasei deja.
+
| Când am venit la tine, tu '''plecasei''' deja.
| Când am venit la tine, tu plecaseși deja.
+
| Când am venit la tine, tu '''plecaseși''' deja.
| Forma verbului la indicativ, mai mult ca perfect, persoana a II-a, singular se construiește cu terminația -seși, nu -sei: plecaseși, plăcuseși, merseseși, coborâseși, iubiseși.
+
| Forma verbului la indicativ, mai mult ca perfect, pers. a II-a sing., se construiește cu terminația ''-seși,'' nu ''–sei'' (valabilă pentru pers. I sing.): ''plecaseși, plăcuseși, merseseși, coborâseși, iubiseși.''
 
|-
 
|-
| ... a fost {{d|investit}} în funcția de ...
+
| A fost investit în funcția de ...<br>A învestit mult în afacere.
| ... a fost {{d|învestit}} în funcția de ...
+
| A fost '''{{d|învestit}}''' în funcția de ...<br>A '''{{d|investit}}''' mult în afacere.
| ''investit'' înseamnă folosit într-o afacere, plasat (se referă la capital).
+
| Deși au o etimologie comună, verbele ''a investi'' („a cheltui/plasa bani într-un anumit scop, într-o anumită afacere”) și ''a învesti'' („a acorda cuiva în mod oficial un drept, o autoritate, o demnitate, o atribuție”) au evoluat diferit ca sens, de unde, probabil, nevoia de a le diferenția și formal, prin adoptarea formei '''''î'''nvesti.''
 
|-
 
|-
 
| Statele Unite ale Americii este o țară mare și puternică.
 
| Statele Unite ale Americii este o țară mare și puternică.
Lingviști, Birocrați, lingvist, Administratori
2.013 modificări

Meniu de navigare